Tài liệu miễn phí Nông nghiệp

Download Tài liệu học tập miễn phí Nông nghiệp

Phát triển chuỗi giá trị mở rộng ngành lúa gạo Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

Bài viết dựa trên các nguồn dữ liệu thứ cấp thu thập được sẽ giải quyết các vấn đề cơ bản: (1) Khái quát về mô hình chuỗi giá trị mở rộng của ngành lúa gạo Việt Nam, và (2) đánh giá những thời cơ và thách thức trong phát triển chuỗi giá trị mở rộng ngành lúa gạo nước ta trong bối cảnh hội nhập mới. Cuối cùng, bài viết đã đưa ra một số định hướng phát triển chuỗi giá trị mở rộng của ngành lúa gạo Việt Nam trong giai đoạn tới.

10/19/2021 9:45:34 PM +00:00

Hạn chế rủi ro xuất khẩu nông sản cho các doanh nghiệp Việt Nam thời gian tới

Xuất phát từ thực tế trên, trong phạm vi bài viết này, nhóm tác giả sẽ trình bày các một số vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro, các chính sách hạn chế rủi ro trong hoạt động xuất khẩu nông sản và tổng hợp kết quả khảo sát một số doanh nghiệp xuất khẩu nông sản nhằm đánh giá thực trạng các rủi ro đối với xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong thời gian qua, làm cơ sở đưa ra các giải pháp góp phần hạn chế các nguy cơ, rủi ro, nâng cao hiệu quả của hoạt động xuất khẩu nông sản trong thời gian tới.

10/19/2021 9:44:19 PM +00:00

Thách thức của ngành chăn nuôi dưới tác động của TPP: Thực trạng và khuyến nghị chính sách

Hiệp định đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) sau khi được phê chuẩn sẽ trở thành khu vực thương mại tự do rộng lớn chiếm tới 30% kim ngạch thương mại toàn cầu; mang lại cơ hội mở cửa thị trường rất lớn cho Việt nam. Bên cạnh đó,TPP cũng sẽ tiềm ẩn những những thách thức, điển hình là lĩnh vực nông nghiệp vốn gắn liền với đối tượng dễ bị tổn thương trong quá trình hội nhập là nông dân.

10/19/2021 9:43:26 PM +00:00

Orientation of commercial agriculture at production activity level in North Central Coast of Vietnam: Comparison between main commercial agricultural products

Agriculture in Vietnam is on a long and continuing transition from subsistence livelihood activities to commercial agriculture. The extent of the commerciality can be measured in regard to both inputs and outputs. Data from the North Central Coast of Vietnam indicates high commerciality for rubber, production forestry, cassava, beef, and dairy.

10/19/2021 9:43:05 PM +00:00

Xu hướng tiêu dùng lương thực, thực phẩm: Một số gợi ý cho sự phát triển nền nông nghiệp thương mại ở Việt Nam

Kết quả khảo cứu về các nghiên cứu trước đây ở các nước phát triển và các nước ở Châu Á chỉ ra rằng có một sự thay đổi mạnh mẽ về xu hướng tiêu dùng lương thực thực phẩm khi nền kinh tế phát triển. Đó chính là quá trình dịch chuyển từ sản phẩm ngũ cốc sang các thực phẩm có giá trị cao, từ các sản phẩm tự chuẩn bị sang các sản phẩm đã được chuẩn bị, từ các sản phẩm chất lượng thấp sang các sản phẩm có chất lượng cao.

10/19/2021 9:42:32 PM +00:00

Thị trường thực phẩm hữu cơ Việt Nam trước thách thức hội nhập

Nghiên cứu này phân tích xu thế sản xuất và tiêu dùng thực phẩm hữu cơ ở trên thế giới, thực trạng thị trường thực phẩm hữu cơ ở Việt Nam và những cơ hội, thách thức mà thị trường này đang gặp phải từ đó đưa ra các khuyến nghị đối với Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

10/19/2021 9:42:14 PM +00:00

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao vùng đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn hiện nay

Đồng bằng sông Hồng là một vùng đất rộng lớn, có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay, việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao là chìa khoá giúp vùng có thể thực hiện thành công chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và góp phần khẳng định vai trò là “động lực, đầu tầu” cho sự phát triển chung của cả nước.

10/19/2021 9:41:47 PM +00:00

Mô hình lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng đổi mới công nghệ trong nông nghiệp của nông hộ ở Việt Nam

Mục tiêu chính của bài viết nhằm đánh giá phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng đổi mới công nghệ trong nông nghiệp của các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển. Dựa trên cơ sở phân tích những nhân tố trên, kết hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam, nhóm tác giả xây dựng mô hình thích hợp nhằm làm cơ sở cho việc nghiên cứu thực tiễn tại Việt Nam.

10/19/2021 9:41:23 PM +00:00

Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu nông sản Việt Nam khi tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP

Bài viết này đã nêu được tình hình xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong thời gian qua; chỉ ra cơ hội và thách thức của xuất khẩu nông sản của Việt nam khi tham gia TPP; Đồng thời đề xuất một số biện pháp cơ bản nhằm tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, góp phần tăng cường xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong thời gian tới.

10/19/2021 9:40:54 PM +00:00

Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển dịch vụ cho nông nghiệp xanh tại Hà Nội

Xu hướng tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp xanh đã làm gia tăng nhu cầu đối với nhiều ngành dịch vụ cho phát triển nông nghiệp xanh, như: Dịch vụ giống cây, con chất lượng cao, thân thiện với môi trường;... Bài viết này sẽ phân tích kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới và đưa ra các khuyến nghị cho phát triển dịch vụ cho nông nghiệp xanh tại Hà Nội.

10/19/2021 9:28:55 PM +00:00

Cẩm nang Trồng rau ăn lá theo phương pháp thủy canh

Cẩm nang Trồng rau ăn lá theo phương pháp thủy canh sẽ cung cấp cho bà con nông dân các thông tin về thủy canh, các điều kiện để áp dụng trồng rau thủy canh, những vấn đề lưu ý trong quá trình lắp đặt nhà màng, pha dung dịch thủy canh, kỹ thuật trồng và chăm sóc rau ăn lá theo phương pháp thủy canh, những địa chỉ hỗ trợ khi muốn triển khai thực hiện…

10/19/2021 7:40:44 AM +00:00

Cẩm nang Trồng dưa lưới trong nhà màng

Cẩm nang Trồng dưa lưới trong nhà màng sẽ cung cấp cho bà con nông dân các thông tin về cây dưa lưới, các điều kiện cơ bản, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết trong trồng dưa lưới, kỹ thuật trồng và chăm sóc dưa lưới, những địa chỉ hỗ trợ khi muốn triển khai thực hiện… đây là một trong những phương tiện, cơ sở cho bà con nông dân trên địa bàn thành phố có dự kiến chuyển đổi sản xuất tham khảo và quyết định áp dụng với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất trong sản xuất nông nghiệp.

10/19/2021 7:11:04 AM +00:00

Cẩm nang Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc một số cây ăn trái và hướng dẫn lập kế hoạch sản xuất trong nông hộ, tổ, nhóm nông dân

Cẩm nang Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc một số cây ăn trái và hướng dẫn lập kế hoạch sản xuất trong nông hộ, tổ, nhóm nông dân cung cấp cho nông dân những kiến thức như: Kỹ thuật trồng và chăm sóc chôm chôm; Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây măng cụt; Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ổi không hạt; Qui trình kỹ thuật canh tác cây sầu riêng để phòng bệnh phytophthra; Hướng dẫn lập kế hoạch sản xuất trong nông hộ và tổ/ nhóm nông dân.

10/19/2021 7:08:46 AM +00:00

Cẩm nang Trồng rau muống nước an toàn

Cẩm nang Trồng rau muống nước an toàn cung cấp cho người học những kiến thức như: Những hiểu biết chung về rau an toàn; Kỹ thuật trồng rau muống nước an toàn; Qui trình sản xuất rau muống nước theo Vietgap. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/19/2021 7:08:16 AM +00:00

Cẩm nang Trồng măng tây tại thành phố Hồ Chí Minh

Cẩm nang Trồng măng tây tại thành phố Hồ Chí Minh cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu chung về măng tây; Kỹ thuật trồng chăm sóc măng tây; Thu hoạch và sơ chế măng tây. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/19/2021 7:06:34 AM +00:00

Cẩm nang Nuôi cá tứ vân

Cẩm nang Nuôi cá tứ vân với mong muốn góp phần cung cấp một số vấn đề kỹ thuật mà Trung tâm Khuyến nông TP thân mến gởi đến quí bà con nông dân, những người nuôi cá cảnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/19/2021 7:06:19 AM +00:00

Cẩm nang Kỹ thuật chăn nuôi bò thịt lai giống ngoại

Cẩm nang Kỹ thuật chăn nuôi bò thịt lai giống ngoại cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Những vấn đề chung; Công tác giống và các tiêu chí lựa chọn bò cái nền; Chuồng trại và chăm sóc nuôi dưỡng; Phòng và trị một số bệnh thường gặp trên bò; Kỹ thuật trồng một số giống cỏ phù hợp tại thành phố Hồ Chí Minh.

10/19/2021 7:06:01 AM +00:00

Cẩm nang Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa bền vững quy mô nông hộ

Cẩm nang Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa bền vững quy mô nông hộ cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Chuồng trại trong chăn nuôi bò sữa; Sữa và các yếu tố ảnh hưởng chất lượng sữa; Thức ăn và đồng cỏ trong chăn nuôi bò sữa; Chăm sóc và nuôi dưỡng; Phòng và trị các bệnh thường gặp trên bò sữa. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/19/2021 7:04:23 AM +00:00

Antibacterial activities of plectranthus amboinicus (Lour.) spreng essentialoil and products collected in Hoai Duc district, Hanoi

Plectranthus amboinicus is one of the precious medicinal plants widely used in traditional Vietnamese medicine. Thees sential oil has many valuable biological activities in medicine.In this study, we studyed the antibacterial activity of essential oil and 2 product son two strains of Gram (+) Staphylococcus aureus (ATCC 13709), Gram (-) Escherichia coli (ATCC 25922) and Candida albicans strains (ATCC10231) by the agar hole method.

10/19/2021 6:55:44 AM +00:00

Giáo trình Sinh lí thực vật - GS. TS Hoàng Minh Tấn

Nội dung của giáo trình Sinh lí thực vật gồm: sinh lí tế bào thực vật; sự trao đổi nước của thực vật; quang hợp của thực vật; hô hấp của thực vật; sự vận chuyển và phân bố các chất đồng hóa trong cây; dinh dưỡng khoáng của thực vật; sinh trưởng và phát triển của thực vật; tính chống chịu sinh lí của thực vật với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận.

10/19/2021 6:14:35 AM +00:00

Giáo trình Sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi: trình độ sơ cấp nghề

Nội dung của giáo trình Sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi gồm các nội dung: lựa chọn các phương pháp phối hợp thức ăn; xây dựng công thức phối trộn thức ăn hỗn hợp; phối trộn thức ăn; kiểm tra, đánh giá thức ănsau phối trộn; xác định hao hụt và cân bằng vật chất; lập sổ sách theo dõi. Mời các bạn tham khảo tài liệu!

10/19/2021 6:14:04 AM +00:00

Giáo trình Sinh lí thực vật: phần 2 - GS. TS Hoàng Minh Tấn

Nội dung của giáo trình Sinh lí thực vật phần 2 gồm: chương 5 - sự vận chuyển và phân bố các chất đồng hóa trong cây; chương 6 - dinh dưỡng khoáng của thực vật; chương 7 - sinh trưởng và phát triển của thực vật; chương 8 - tính chống chịu sinh lí của thực vật với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận. Mời các bạn tham khảo tài liệu!

10/19/2021 5:48:32 AM +00:00

Giáo trình Sinh lí thực vật: phần 1 - GS. TS Hoàng Minh Tấn

Nội dung của giáo trình Sinh lí thực vật phần 1 gồm: chương 1 - sinh lí tế bào thực vật; chương 2 - sự trao đổi nước của thực vật; chương 3 - quang hợp của thực vật; chương 4 - hô hấp của thực vật. Mời các bạn tham khảo tài liệu!

10/19/2021 5:48:07 AM +00:00

Giáo trình Sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi: Phần 2

Tiếp nối phần 1, Giáo trình Sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi phần 2 gồm các nội dung: bài 4 - xác định hao hụt và cân bằng vật chất; bài 5 - lập sổ sách theo dõi. Mời các bạn tham khảo tài liệu!

10/19/2021 5:47:54 AM +00:00

Giáo trình Sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi: Phần 1

Giáo trình Sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi phần 1 gồm các nội dung: bài 1 - lựa chọn các phương pháp phối hợp thức ăn; bài 2 - xây dựng công thức phối trộn thức ăn hỗn hợp; phối trộn thức ăn; bài 3 - kiểm tra, đánh giá thức ăn sau phối trộn. Mời các bạn tham khảo tài liệu!

10/19/2021 5:47:31 AM +00:00

Giáo trình mô đun phòng và trị bệnh cho trâu, bò

Giáo trình “Phòng và trị bệnh cho trâu, bò” cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật phòng và trị bệnh cho trâu, bò một cách hiệu quả. Tài liệu có giá trị hướng dẫn học viên học tập và có thể tham khảo để vận dụng trong thực tế sản xuất. Giáo trình gồm 14 bài với các phương pháp phòng và điều trị 14 loại bệnh ở trâu bò. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết giáo trình!

10/19/2021 5:46:58 AM +00:00

Thành phần loài của lớp hai mảnh vỏ ở khu vực nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt và nước lợ vùng đồng bằng sông Cửu Long

Đề tài nghiên cứu về thành phần loài thuộc lớp Bivalvia trong khu vực nuôi trồng thủy sản nước ngọt và nước lợ là cần thiết; kết quả nghiên cứu nhằm xác định sự phân bố Lớp Bivalvia ở khu vực nước ngọt và nước lợ làm cơ sở dữ liệu ban đầu của chúng tại khu vực này cho các nghiên cứu tiếp theo về nguồn lợi động vật thâm mềm ở ĐBSCL. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 11:39:19 PM +00:00

Đánh giá hiệu quả chọn lọc giống cá sặc rằn (Trichopodus pectoralis Regan, 1910)

Bài viết này được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả chọn lọc giống cá sặc rằn (Trichopodus pectoralis Regan, 1910) từ giai đoạn cá giống đến giai đoạn nuôi thương phẩm. Nghiên cứu cải thiện tăng trưởng là vấn đề quan trọng, góp phần cải thiện chất lượng con giống cho người nuôi. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 11:39:12 PM +00:00

Ảnh hưởng của độ mặn lên tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của tôm sú

Nghiên cứu tiến hành đánh giá tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm sú (Penaeus monodon) ở các độ mặn khác nhau (5‰, 15‰, 25‰ và 35‰). Ấu trùng tôm sú được thuần hóa và nuôi dưỡng ở độ mặn 35‰ trước khi thí nghiệm. Khi bố trí thí nghiệm, ấu trùng tôm sú có khối lượng 840 ± 0,04 mg, chiều dài 5,21± 0,07 cm và thời gian nuôi ở các đô mặn khác nhau là 20 tuần. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 11:39:02 PM +00:00

Ảnh hưởng của mật độ lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm càng xanh (Macrobrachium rosebergii) nuôi theo công nghệ Biofloc

Mục đích nghiên cứu nhằm tìm ra ảnh hưởng của mật độ lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và năng suất của tôm càng xanh nuôi theo công nghệ biofloc. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức với các mật độ khác nhau là (i) 480 con/m3, (ii) 640 con/m3, (iii) 800 con/m3, và (iv) 960 con/m3. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 11:38:52 PM +00:00