Tài liệu miễn phí Nông nghiệp

Download Tài liệu học tập miễn phí Nông nghiệp

Năng suất sinh sản và sinh trưởng của đàn hạt nhân lợn Cỏ qua 3 thế hệ

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết là đánh giá được năng suất sinh sản và năng suất sinh trưởng đàn hạt nhân lợn Cỏ qua 3 thế hệ. Lợn Cỏ là nguồn gen bản địa hiện đang được nuôi phổ biến trong các hộ đồng bào dân tộc thiểu số phần lớn là đồng bào dân tộc K'Tu, Vân Kiều, Pa Kô... là giống lợn dễ nuôi và rất phù hợp với tập quán chăn nuôi tại các nông hộ vùng sâu vùng xa của các huyện miền núi và các khu vực lân cận. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:35:00 AM +00:00

Năng suất sinh sản và sinh trưởng của đàn hạt nhân lợn Mẹo thế hệ II

Đề tài nhằm mục tiêu đánh giá được năng suất sinh sản và năng suất sinh trưởng đàn hạt nhân lợn Mẹo thế hệ II làm cơ sở cho việc chọn lọc, nhân thuần đàn hạt nhân, cung cấp đang hậu bị lợn Mẹo nhân giống chất lượng tốt cho sản xuất. Để hiểu rõ hơn mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết bài viết này!

10/21/2021 12:34:47 AM +00:00

Đặc điểm sinh lý sinh dục và khả năng sinh sản của trâu cái đầm lầy Thái Lan nhập nội nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi Miền núi - Thái Nguyên

Mục đích của đề tài này nhằm đánh giá được đặc điểm sinh lý sinh dục và khả năng sinh sản của trâu cái Thái Lan nhập nội nuôi tại Thái Nguyên, làm cơ sở cho những nghiên cứu sau này. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này.

10/21/2021 12:34:24 AM +00:00

Ảnh hưởng của quản lý phân bò đến hàm lượng khí CH4, NH3, CO2 và H2S trong chuồng nuôi bò thịt

Đề tài này được thực hiện tại các nông hộ chăn nuôi bò thịt của thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương với mục tiêu đánh giá được ảnh hưởng của việc quản lý, xử lý phân bò đến hàm lượng CH4, NH3, CO2 và H2S trong chuồng nuôi bò thịt. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu phân nhóm ngẫu nhiên, với hai nghiệm thức (Thí nghiệm và đối chứng), mỗi nghiệm thức có 5 con bò Lai Sind (3 bò cái sinh sản và 2 bê). Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:34:02 AM +00:00

Đánh giá hiệu quả kinh tế và kỹ thuật chăn nuôi dê thịt tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Bài nghiên cứu này đánh giá về hiện trạng sản xuất, hiệu quả kinh tế và đề xuất giải pháp nâng cao thu nhập nuôi dê hướng thịt tại chuồng của nông hộ tại huyện Bình Tân của tỉnh Vĩnh Long, có diện tích trồng khoai lang là 13.597 ha (2018). số hộ điều tra được áp dụng công thức đề nghị bởi Stephanie (2012) với 90 hộ nuôi dê và 50 hộ không nuôi dê tại 05 xã của huyện được điều tra. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:33:39 AM +00:00

Ảnh hưởng của sự thay thế phân heo bằng nước ép lục bình (Eichhornia crassipes) đến sự sản xuất khí sinh học

Bài viết này trình bày một thí nghiệm được thực hiện trong điều kiện sinh khí ở in vitro sử dụng bình thủy tinh 5 lít, được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 6 nghiêm thức và 3 lần lặp lại. Các nghiệm thức gồm có các mức độ thay thế phân heo bằng nước ép lục bình dựa trên vật chất khô (DM) là 0, 20, 40, 60, 80 và 100% (tương ứng với NLB0, NLB20, NLB40, NLB60, NLB80 và NLB100) để xác định mức độ thay thế của nước ép lục bình đối với phân heo đến sự sản xuất khí sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:33:24 AM +00:00

Ảnh hưởng của thụ tinh nhân tạo đến kết quả ấp nở của gà Mía lai (♂ Mía × ♀ Lương Phượng)

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá chất lượng tinh dịch, lượng tinh dịch thích hợp dùng trong công thức lai (trống Mía x mái Lương Phượng). Chất lượng tinh dịch của gà Mía được đánh giá trên 9 gà trống (30 tuần tuổi, khối lượng cơ thể 2,8 - 3,1 kg). Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:33:09 AM +00:00

Xác định thời điểm thu hoạch và mức bổ sung rỉ mật phù hợp cho cỏ Panicum maximum cv. Hamil ủ chua

Đề tài này tổng số 2 thí nghiệm được tiến hành tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn Bình Dương từ tháng 03/2019 đến tháng 01/2020, nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm thu hoạch đến năng suất, chất lượng cỏ Panicum maximum cv. Hamil (thí nghiệm 1: Bố trí thu hoạch ở 3 thời điểm 40, 50 và 60 ngày) và các mức bổ sung rỉ mật khác nhau (thí nghiêm 2: Bổ sung rỉ mật ở 3 mức 0; 3 và 5% ) đến chất lượng cỏ ủ chua. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:32:53 AM +00:00

Ảnh hưởng của việc bổ sung tỏi (Allium Sativum) đến tăng trưởng của gà Nòi từ 4 đến 13 tuần tuổi

Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2018 nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng của gà Nòi với khẩu phần có bổ sung 1% bột tỏi và 1% tỏi nghiền trong thức ăn theo phương pháp bán công nghiệp. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với tổng số 90 gà Nòi 4 tuần tuổi với 3 nghiệm thức (NT): NT1 làm nghiệm thức đối chứng chỉ sử dụng thức ăn hỗn hợp, NT2 được bổ sung 1% bột tỏi và NT3 bổ sung 1% tỏi nghiền trong khẩu phần, mỗi nghiệm thức lặp lại 5 lần, mỗi lần lặp lại có 6 gà. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:32:40 AM +00:00

Ảnh hưởng của tỷ lệ khô dầu dừa trong thức ăn hỗn hợp đến sự thải khí CH4 và CO2, dưỡng chất tiêu hóa và thông số dịch dạ cỏ của bò Lai Sind

Bài nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá lượng khí CH4 và CO2 thải ra, sự tiêu thụ và tiêu hoá dưỡng chất và môi trường dạ cỏ bò Lai Sind, để tìm ra tỷ lệ dầu dừa trong thức ăn hỗn hợp tối ưu cho các nghiên cứu ứng dụng tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:32:14 AM +00:00

Ảnh hưởng của lá và trái mít non lên tỷ lệ tiêu hóa, tăng khối lượng và sinh khí methane của dê tăng trưởng

Bài viết Ảnh hưởng của lá và trái mít non lên tỷ lệ tiêu hóa, tăng khối lượng và sinh khí methane của dê tăng trưởng nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng của lá và trái mít non phụ phẩm lên khả năng tiêu hoá, tăng khối lượng và sự sản sinh khí CH4 của dê. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:31:57 AM +00:00

Kết quả đánh giá bước đầu khả năng thích nghi, sinh trưởng, sinh sản của đàn trâu đầm lầy Thái Lan nhập nội nuôi tại Bình Dương

Mục tiêu của đề tài là đánh giá khả năng thích nghi, sinh trưởng, sinh sản của đàn trâu đầm lầy Thái Lan nhập nội nuôi tại Bình Dương. 48 con trâu đầm lầy cái được nhập khẩu từ Thái Lan và nuôi dưỡng tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020 để đánh giá khả năng thích nghi, sinh trưởng, sinh sản của chúng. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:31:37 AM +00:00

Hiện trạng nuôi dê thịt tại tỉnh Trà Vinh

Đề tài điều tra được tiến hành từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2019 tại 03 huyện Châu Thành, cầu Ngang và Duyên Hải của tỉnh Trà Vinh để đánh giá hiện trạng và hiệu quà kinh tế nuôi dê thịt. Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp đánh giá nhanh nông thôn (RRA). Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:31:17 AM +00:00

Ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo để phát triển đàn trâu lai Murrah tại Vĩnh Phúc

Đề tài này ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo nhằm phát triển đàn trâu lai Fj Murrah tại Vĩnh Phúc từ năm 2016 - 2018. Đề tài tiến hành điều tra khảo sát để chọn lọc về khả năng sinh trưởng và sinh sản của đàn trâu cái ở 2 huyện Tam Đảo và Lập Thạch của tỉnh Vĩnh Phúc. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:30:46 AM +00:00

Ảnh hưởng của việc bổ sung vitamin E vào môi trường bảo quản đến chất lượng tinh dịch gà nhiều cựa Phú Thọ

Bài viết này nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung vitamin E vào môi trường bảo quản lên chất lượng tinh dịch gà nhiều cựa Phú Thọ tại 24 và 48 giờ sau bào quàn. Tinh dịch thu được được bảo quản ở 4°c bởi môi trường cỏ bổ sung vitamin E ở các nồng độ khác nhau (0, 6, 9, 15 pg/ml). Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:30:01 AM +00:00

Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm Lactozym đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt ở gà

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá tác dụng của chế phẩm Lactozym đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng thịt và tỷ lệ chuyển hóa thức ăn của gà. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu từ tháng 8/2019 đến tháng 2/2020 tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:29:26 AM +00:00

Ảnh hưởng của chế phẩm Probiotic Actisaf đến khả năng sinh sản trên vịt Star 53

Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả chế phẩm Probiotic Actisaf được bổ sung trong thức ăn tới năng suất và chất lượng trứng của vịt đẻ Star 53. Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020 tại trại chăn nuôi của Công ty cổ phần Dinh dưỡng Hải Thịnh, chi nhánh thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:28:51 AM +00:00

Chọn lọc ổn định năng suất bốn dòng vịt chuyên thịt CT

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm chọn lọc ổn định năng suất 4 dòng vịt CT, áp dụng phương pháp chọn lọc dựa trên giá trị giống kết hợp với chỉ số chọn lọc. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này!

10/21/2021 12:28:03 AM +00:00

Một số yếu tố ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng trong sản xuất cây thức ăn xanh cho gia súc

Bài viết này đưa ra một số yếu tố ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây thức ăn xanh giúp cho người chăn nuôi nắm bắt và áp dụng vào trong quá trình sản xuất của mình để đạt được hiệu quả cao nhất. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này!

10/21/2021 12:27:24 AM +00:00

Đánh giá tính cân bằng và khả năng phát triển quy mô đàn đại gia súc trên cơ sở các nguồn cung cấp thức ăn thô tại chỗ ở Gia Lai

Nghiên cứu này được thực hiện tại tỉnh Gia Lai từ 12/2017 đến tháng 12/2019 để đánh giá sự cân bằng và khả năng phát triển gia súc lớn trên cơ sở nguồn thức ăn thô của địa phương. Sau 3 năm nghiên cứu, áp dụng các phương pháp cả về địa lý, thực vật, sinh thái và khoa học động vật, mối quan hệ giữa sản xuất động vật nhai lại và nguồn thức ăn thô đã được xem xét trong bài viết này. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:27:00 AM +00:00

Đánh giá nguồn phụ phẩm chè sau chế biến khô làm thức ăn bổ sung trong chăn nuôi bò

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá nguồn phụ phẩm chè có thể sử dụng làm thức ăn bổ sung trong chăn nuôi bò. Phụ phẩm chế biến chè là thức ăn tiềm năng cho động vật nhai lại; các nghiên cứu đã chỉ ra sự hiện diện của một số chất chuển hoá thực vật thứ cấp như tanin và saponin có trong phụ phẩm này. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:26:40 AM +00:00

Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Yersinia enterocolitica trên lợn tại các cơ sở giết mổ ở địa bàn Hà Nội

Đề tài Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Yersinia enterocolitica trên lợn tại các cơ sở giết mổ ở địa bàn Hà Nội nhằm xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Yersinia enterocolitica, từ đó mở ra hướng nghiên cứu mới, đề xuất biện pháp khống chế hiệu quả tình trạng ngộ độc thực phẩm tại nước ta góp phần hỗ trợ công tác phòng ngừa ngộ độc thực phẩm ở người. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:26:16 AM +00:00

Tình hình nhiễm giun tròn ở đường tiêu hóa của bò lai Sind nuôi tại tỉnh Trà Vinh và thử nghiệm thuốc điều trị

Đề tài Tình hình nhiễm giun tròn ở đường tiêu hóa của bò lai Sind nuôi tại tỉnh Trà Vinh và thử nghiệm thuốc điều trị thực hiện tại 3 địa điểm: huyện Cầu Ngang, Châu Thành và Trà Cú thuộc tỉnh Trà Vinh từ 1/4/2019 đến 30/12/2019. Kết quả nghiên cứu sẽ là những thông tin hữu ích giúp cho người nông dân chăn nuôi bò trong tỉnh làm cơ sở cho việc phòng trị bệnh do giun tròn gây ra ở bò, góp phần cải thiện năng suất, nâng cao hiệu quả chăn nuôi bò tại địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:26:01 AM +00:00

Hiệu quả thụ tinh nhân tạo cho đàn cái nền Brahman nhập từ Úc bằng tinh đông lạnh các giống bò Blanc Blue Belge, Charolais và Red Angus tại huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk

Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả lai tạo giữa bò cái Brahman với tinh bò các giống BBB, CHA, RA, so sánh với công thức phối giống thông thường BRA x BRA. Nghiên cứu đưa tinh bò động lạnh BBB, CHA và RA vào phối cho đàn cái sinh sản nền Brahman đã được nuôi thích nghi nhằm sản xuất thịt bò độc đáo, Thịt bò Sao Đỏ, riêng có tại M'Đrắk, tạo thương hiệu thịt bò của Công ty. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:25:46 AM +00:00

Ảnh hưởng của việc bổ sung Probiotics trong khẩu phần lên khả năng sinh trưởng của gà Nòi lai giai đoạn 2-10 tuần tuổi

Nội dung của đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung Probiotics trong khẩu phần lên khả năng sinh trưởng của gà Nòi lai thương phẩm giai đoạn 2-10 tuần tuổi đã được thực hiện nhằm xác định mức độ bổ sung phù hợp cho gà Nòi lai. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:25:19 AM +00:00

Nghiên cứu hiệu quả bổ sung sắt cho lợn con lợn Cỏ và lợn Mẹo giai đoạn bú sữa

Bài viết này nghiên cứu bổ sung sắt cho lợn con lợn Cỏ và lợn Mẹo thuần giai đoạn bú sữa là điều rất cần thiết nhằm xác định được hiệu quả của bổ sung sắt cho lợn con lợn Cỏ và lợn Mẹo giai đoạn bú sữa để hoàn thiện quy trình chăn nuôi, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập cho đồng bào các dân tộc thiểu số tại các tỉnh miền Trung hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:24:58 AM +00:00

Tham số di truyền và khuynh hướng di truyền tính trạng khối lượng cơ thể, dài thân và vòng ngực của dòng vịt V22

Đề tài này phân tích dữ liệu của 3.913 cá thể dòng vịt chuyên thịt V22 nuôi tại Trại vịt giống VIGOVA qua 4 thế hệ chọn lọc ổn định năng suất từ năm 2016 - 2019 nhằm đánh giá khả năng di truyền các tính trạng khối lượng cơ thể, dài thân và vòng ngực ở 7 tuần tuổi, làm cơ sở khoa học cho chọn lọc. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:24:22 AM +00:00

Khả năng sản xuất của đàn nhân giống lợn Cỏ và lợn Mẹo tại Thừa Thiên Huế và Nghệ An

Nghiên cứu được thực hiện tại các mô hình thuộc Viện nghiên cứu và Phát triển - Đại học Nông Lâm Huế (đối với lợn Cỏ) và Trung tâm Giống Chăn nuôi Nghệ An (đối với lợn Mẹo) năm 2018 - 2019 nhằm mục tiêu đánh giá được năng suất sinh sản và sinh trưởng của đàn lợn Cỏ và lợn Mẹo nhân giống làm cơ sở cho việc nâng cao năng suất và khuyến cáo nhân rộng mô hình chăn nuôi lợn Cỏ và lợn lợn Mẹo đặc sản tại các tỉnh miền Trung. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:23:58 AM +00:00

Mô hình bảo quản trứng gia cầm áp dụng phương pháp phun sương dầu Paraffin tại Hưng Yên

Bài viết này tập trung phân tích các kết quả đạt được đối với mô hình bảo quản trứng gia cầm bằng phương pháp phun sương dầu paraffin tại các trang trại chăn nuôi gia cầm theo hướng VietGAHP tại Hứng Yên. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:23:02 AM +00:00

Ứng dụng phương pháp xác định Aflatoxin tổng số (B1, B2, G1, G2) sử dụng cột ái lực miễn dịch trong thức ăn chăn nuôi bằng hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Nội dung nghiên cứu của đề tài là xây dựng các đường chuẩn Aflatoxin ở các mức nồng độ chuẩn làm việc: 52ppb; 26 ppb; 2,6 ppb; 1,3 ppb và 0,25 ppb. Xác định hàm lượng Aflatoxin trong các mẫu. Xác định độ thu hồi ở 3 nền mẫu ở mức nồng độ chuẩn gốc thêm vào là 2600 ppb. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/21/2021 12:22:43 AM +00:00