Tài liệu miễn phí Nông nghiệp

Download Tài liệu học tập miễn phí Nông nghiệp

Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận chè Minh Long

Bài viết với mục tiêu thiết lập cơ chế quản lý và khai thác nhãn hiệu chứng nhận chè Minh Long nhằm nâng cao giá trị, danh tiếng của sản phẩm chè Minh Long trên thị trường trong và ngoài tỉnh; Nâng cao giá trị sản phẩm chè của địa phương trên thị trường, tăng nguồn thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái rừng đa tầng, lưu giữ nguồn gene giống quí trên địa bàn huyện.

10/10/2021 12:17:51 PM +00:00

Hỗ trợ ứng dụng kỹ thuật sản xuất lúa gạo hữu cơ chất lượng cao tại Quảng Ngãi

Bài viết ứng dụng quy trình công nghệ sản xuất lúa gạo hữu cơ tại Quảng Ngãi và hình thành chuỗi giá trị sản xuất tiêu thụ lúa gạo hàng hóa nhằm góp phần nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững cho nghề trồng lúa truyền thống, nâng cao thu nhập cho doanh nghiệp và người dân.

10/10/2021 12:17:43 PM +00:00

Ứng dụng tiến bộ thử nghiệm sản xuất giống và nuôi thương phẩm lươn đồng (Monopterus Albus) tại Quảng Ngãi

Bài viết ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và khoa học để sản xuất thử nghiệm giống lươn đồng tại Quảng Ngãi nhằm chủ động tổ chức sản xuất giống tại địa phương để cung ứng cho người nuôi, hạn chế khai thác lươn trong tự nhiên, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

10/10/2021 12:17:30 PM +00:00

Nhiệm vụ “chăm sóc vườn giống cây ăn quả (bưởi da xanh, chôm chôm java, sầu riêng hạt lép) nhằm tuyển chọn và cung cấp nguồn giống cây ăn quả có chất lượng”

Bài viết tiến hành xây dựng vườn giống cây ăn quả (bưởi da xanh, chôm chôm java, sầu riêng hạt lép) nhằm tuyển chọn và cung cấp nguồn giống cây ăn quả có chất lượng phục vụ cho phát triển cây ăn quả của tỉnh.

10/10/2021 12:17:16 PM +00:00

Xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi bò thành nghề sản xuất chính của nông hộ trên địa bàn huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ lai tạo giống bò, phát triển nguồn thức ăn, thực hiện tốt về nuôi dưỡng và phòng bệnh trong chăn nuôi bò sinh sản và bê để nâng cao năng suất, tăng thu nhập cho nông hộ, góp phần phát triển chăn nuôi bò thịt thành nghề sản xuất chính trên địa bàn huyện Đức Phổ.

10/10/2021 12:17:10 PM +00:00

Hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh

Bài viết nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị đất sản xuất nông nghiệp từ 10 - 20% so với phương thức sản xuất hiện tại, góp phần định hình cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả ở xã Tịnh Bắc; từng bước nâng cao năng lực dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp của HTX Dịch vụ nông nghiệp Tịnh Bắc và trình độ canh tác của nông dân vùng dự án.

10/10/2021 12:17:04 PM +00:00

Xây dựng vùng chuyên canh rau an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi

Phát triển vùng sản xuất rau an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP tại vùng quy hoạch sản xuất rau an toàn xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi nhằm cung cấp nguồn rau sạch, an toàn cho người dân.

10/10/2021 12:16:57 PM +00:00

Ứng dụng các giải pháp kỹ thuật thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp tại hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đức Vĩnh, xã Đức Phú, huyện Mộ Đức

Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp tại xã Đức Phú, huyện Mộ Đức trên cơ sở hình thành chuỗi sản xuất gắn kết giữa trồng trọt, chăn nuôi và chế biến nhằm ổn định sản xuất, gia tăng giá trị của sản phẩm nông nghiệp của địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới; Từng bước nâng cao năng lực dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp của hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đức Vĩnh và trình độ canh tác của nông dân trong vùng dự án triển khai.

10/10/2021 12:16:51 PM +00:00

Tuyển chọn, nuôi lưu giữ, bảo tồn nguồn gen giống gà H’re Quảng Ngãi

Nuôi lưu giữ, bảo tồn ổn định đàn gà H’re thuần chủng với qui mô 130 con gà mái và 20 con gà trống; bài viết cung cấp gà H’re giống có chất lượng phục vụ phát triển chăn nuôi, cung cấp sản phẩm thịt cho thị trường.

10/10/2021 12:16:44 PM +00:00

Thực nghiệm các giải pháp kỹ thuật trong canh tác tỏi ở huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi (Canh tác tỏi không bổ sung đất, không thay cát)

Bài viết tiến hành xác định được các giải pháp kỹ thuật canh tác tỏi theo phương thức không bổ sung đất, không thay cát nhưng vẫn giữ được năng suất, chất lượng tỏi ở Lý Sơn.

10/10/2021 12:16:38 PM +00:00

Hỗ trợ xây dựng vùng chuyên canh cây thanh long ruột đỏ LĐ1 tại thị trấn Trà Xuân, xã Trà Phú và xã Trà Bình huyện Trà Bồng

Bài viết trình bày về phát triển sản xuất hàng hóa cây thanh long ruột đỏ theo hướng VietGAP nhằm nâng cao tính bền vững và tăng hiệu quả sản xuất trên 1 đơn vị diện tích đất canh tác.

10/10/2021 12:16:32 PM +00:00

Hỗ trợ áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ phát triển sản xuất nông nghiệp phục vụ xây dựng nông thôn mới tại xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ cải tạo tập quán chăn nuôi bò quảng canh, chỉnh trang bố trí lại chuồng trại, phát triển nguồn thức ăn, lai tạo và áp dụng kỹ thuật nuôi thâm canh bò lai hướng thịt trên phạm vi toàn xã, nâng cao chất lượng đàn bò, đem lại thu nhập cho người dân, cải thiện điều kiện sinh hoạt và vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

10/10/2021 12:16:26 PM +00:00

Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phát triển cây ăn quả hàng hóa tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

Bài viết xây dựng vùng chuyên canh cây ăn quả hàng hóa huyện Nghĩa Hành nhằm khai thác có hiệu quả những lợi thế và tiềm năng sẵn có, đồng thời đảm bảo tính ổn định lâu dài và bền vững trong sự phát triển, tạo bước đột phá trong phát triển cây ăn quả theo hướng hàng hóa, chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với người dân, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đem lại hiệu quả kinh tế, thúc đẩy quá trình giảm nghèo là việc làm hết sức cần thiết.

10/10/2021 12:16:13 PM +00:00

Hỗ trợ xây dựng làng nghề trồng nấm phục vụ chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động từ các lò gạch thủ công xã Đức Nhuận và Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Bài viết trình bày về chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động từ các lò gạch thủ công của xã Đức Nhuận và Đức Chánh huyện Mộ Đức; Hình thành làng nghề sản xuất nấm tại xã Đức Nhuận và Đức Chánh, huyện Mộ Đức.

10/10/2021 12:16:06 PM +00:00

Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng cánh đồng mẫu sản xuất mía trên đất đồi, gò nhằm nâng cao thu nhập cho người trồng mía tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Bài viết nghiên cứu nhằm hình thành vùng sản xuất mía bền vững, nâng cao nhận thức trong sản xuất và tăng thu nhập cho người dân trồng mía tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

10/10/2021 12:15:54 PM +00:00

Ứng dụng công nghệ thông tin thí điểm xây dựng mô hình quản lý, vận hành hệ thống tưới nước tự động trên một phần diện tích tưới của kênh NVC2 thuộc hệ thống kênh chính nam thạch nham tại xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Ứng dụng công nghệ thông tin thí điểm xây dựng mô hình quản lý, vận hành hệ thống tưới nước tự động trên một phần diện tích tưới của kênh NVC2 thuộc hệ thống kênh chính Nam Thạch Nham tại Đồng Sạ, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi nhằm góp phần hiện đại hóa hệ thống công trình thủy lợi, tăng cường năng lực quản lý, vận hành công trình thủy lợi, tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu tổn thất nước và khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên nước.

10/10/2021 12:15:33 PM +00:00

Đổi mới công nghệ, thiết bị đóng gói hạt giống rau màu

Bài viết với mục tiêu đổi mới thiết bị công nghệ đóng gói hạt giống rau màu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp đáp ứng kịp thời nhu cầu thời vụ của thị trường.

10/10/2021 12:15:07 PM +00:00

Đổi mới công nghệ, thiết bị trong chế biến và bảo quản hạt giống lúa

Bài viết trình bày về đổi mới công nghệ, thiết bị nhằm nâng cao năng suất đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, giảm giá thành sản phẩm góp phần tăng thu nhập cho doanh nghiệp.

10/10/2021 12:14:20 PM +00:00

Sản xuất tỏi đen từ tỏi Lý Sơn

Bài viết tiến hành hoàn thiện quy trình, công nghệ sản xuất tỏi đen từ tỏi Lý Sơn, công suất 250kg/mẻ. Thực hiện việc sản xuất thử nghiệm tỏi đen từ tỏi Lý Sơn, quy mô 2.625 kg. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

10/10/2021 12:14:06 PM +00:00

Ứng dụng đồng bộ các thiết bị cơ khí trong sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu

Bài viết này ứng dụng đồng bộ các thiết bị cơ khí để sản xuất bịch phôi các loại nấm ăn và nấm dược liệu theo hướng công nghiệp tập trung đảm bảo năng suất, chất lượng phục vụ nhu cầu phát triển nghề trồng nấm trên địa bàn tỉnh theo hướng hàng hóa cho hiệu quả kinh tế.

10/10/2021 12:13:58 PM +00:00

Đổi mới công nghệ, thiết bị chế biến và bảo quản hạt giống lúa

Đầu tư đổi mới Công nghệ, thiết bị chế biến và bảo quản hạt giống lúa phù hợp QCVN 01-158:2014/BNNPTNT để bảo quản hạt giống lúa với quy mô từ 180 - 200 tấn hạt giống/ năm, nhằm duy trì chất lượng hạt giống theo QCVN 01-54:2011/BNNPTNT trong quá trình bảo quản; nâng cao chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản, giảm tổn thất và đáp ứng được nhu cầu thị trường hạt giống lúa hiện nay, đồng thời tiết kiệm nhân công và hạ giá thành sản phẩm

10/10/2021 12:13:45 PM +00:00

Đổi mới thiết bị, công nghệ bảo quản hạt giống lúa

Đổi mới công nghệ bảo quản hạt lúa giống nhằm duy trì chất lượng hạt giống theo QCVN 01-54:2011/BNNPTNT, giảm tổn thất và đáp ứng được nhu cầu thị trường hạt giống lúa hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết này để nắm chi tiết hơn về công nghệ này.

10/10/2021 12:13:38 PM +00:00

Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển chăn nuôi bò lai, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới ở các xã miền núi, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Bài viết trình bày về ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ lai tạo giống bò, xây dựng chuồng trại, phát triển nguồn thức ăn, thực hiện tốt về nuôi dưỡng và phòng bệnh trong chăn nuôi bò sinh sản và bê để nâng cao năng suất, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới ở các xã miền núi huyện Đức Phổ.

10/10/2021 12:13:32 PM +00:00

Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phát triển đàn bò lai hướng thịt trên nền bò cái lai Zêbu tại các xã miền núi huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Bài viết ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát trển chăn nuôi bò lai chuyên thịt, phát triển nguồn thức ăn, thực hiện tốt về nuôi dưỡng và phòng bệnh trong chăn nuôi bò sinh sản và bê để nâng cao năng suất, góp phần phát triển chăn nuôi bò thịt; Xây dựng vùng chăn nuôi bò thịt chất lượng cao để làm cơ sở xây dựng thương hiệu bò thịt Sơn Tịnh cả về chất lượng thịt và con giống.

10/10/2021 12:13:25 PM +00:00

Chuyển giao công nghệ chăn nuôi heo trên nền đệm lót sinh học (Ứng dụng công nghệ lên men vi sinh vật) cho hộ chăn nuôi

Chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ chăn nuôi heo trên nền đệm lót sinh học cho các hộ chăn nuôi ở các địa phương trên địa bàn tỉnh để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, phát triển chăn nuôi heo bền vững.

10/10/2021 12:11:58 PM +00:00

Bài giảng Bệnh nội khoa thú y - TS. Phan Thị Hồng Phúc

Bài giảng Bệnh nội khoa thú y cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về điều trị học; Truyền máu và truyền dung dịch; Bệnh ở hệ tim mạch; Bệnh ở hệ hô hấp; Bệnh ở hệ tiêu hoá; Bệnh ở hệ tiết niệu; Bệnh của hệ thần kinh; Bệnh về rối loạn trao đổi chất; Trúng độc.

10/10/2021 11:47:37 AM +00:00

Khảo sát khả năng sinh bacteriocin của vi khuẩn lactic phân lập trên nem chua Thủ Đức

Mục đích của nghiên cứu là tuyển chọn được các chủng vi khuẩn lactic có khả năng sinh bacteriocin được phân lập trên nem chua tại Thủ Đức. Kết quả cho thấy có 2 trong số 8 chủng vi khuẩn lactic được phân lập, có khả năng sinh bacteriocin là Pediococcus pentosaceus trên nem chua Bà Chín lên men ngày thứ 3 và Weissella paramesenteroides trên nem chua Diễm lên men ngày thứ 5. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/10/2021 8:33:45 AM +00:00

Tối ưu hoá điều kiện trích ly flavonoids từ lá diếp cá

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm sử dụng enzyme cellulase trong quá trình trích ly flavonoids từ lá diếp cá (Houttuynia cordata Thumb) và tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/10/2021 8:33:32 AM +00:00

Điều kiện vệ sinh của môi trường chế biến và mật số vi sinh vật trên cá Tra (Pangasius hypophthalmus): Công đoạn chỉnh hình

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá và so sánh mật số vi sinh vật tại công đoạn chỉnh hình ở bốn nhà máy chế biến cá Tra phi lê đông lạnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/10/2021 8:33:15 AM +00:00

Thực trạng bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) trên tôm nuôi và kết quả phân lập chủng vi khuẩn gây bệnh ở một số tỉnh Tây Nam Bộ

Bài viết nêu lên hội chứng chết sớm/hoại tử gan tụy cấp (EMS/AHPND) là bệnh trên tôm được phát hiện đầu tiên ở Trung Quốc năm 2009. Sau đó, bệnh lây lan nhanh chóng ra các nước lân cận và hiện đã có mặt tại hầu hết các vùng sản xuất tôm chính trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bệnh gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành tôm toàn cầu và cho đến nay vẫn chưa có phương pháp chữa bệnh hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/10/2021 8:32:38 AM +00:00