Tài liệu miễn phí Nông nghiệp

Download Tài liệu học tập miễn phí Nông nghiệp

Nghiên cứu nuôi vỗ và sinh sản nhân tạo cá Măng (Elopichthys bambusa Richardson, 1844)

Bài nghiên cứu này sẽ trình bày kết quả nuôi vỗ và kích thích sinh sản cá Măng bằng các loại thức ăn và liều lượng kích dục tố khác nhau. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của luận văn này.

10/16/2021 5:31:41 AM +00:00

Hiệu quả của chế phẩm vi sinh chứa vi khuẩn hòa tan lân đến cải thiện sinh trưởng và năng suất ngô lai trồng trên đất phù sa trong đê tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang trong điều kiện nhà lưới

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của 03 chế phẩm vi sinh chứa dòng vi khuẩn hòa tan lân đến sinh trưởng và năng suất ngô lai trồng trên đất phù sa trong đê thu tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 13 nghiệm thức, 4 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại tương ứng một chậu. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 5:31:24 AM +00:00

Hiện trạng và giải pháp ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc trong sản xuất và kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp

Đề tài tiến hành điều tra đánh giá hiện trạng áp dụng công nghệ TXNG tại các HTX ở Việt Nam trên cơ sở thu thập thông tin về quy mô, hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiện trạng áp dụng công nghệ TXNG của các HTX đại diện trên cả nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 1:16:13 AM +00:00

Xác định điều kiện và môi trường thay thế để nuôi cấy Bacillus spp. tạo chế phẩm vi khuẩn phục vụ xử lý nước thải

Với mục tiêu xác định điều kiện nuôi cấy thích hợp và môi trường rẻ tiền từ các nguồn nguyên liệu sẵn có để thay thế môi trường thương mại đắt tiền Luria Bentani (LB) trong việc tạo chế phẩm vi khuẩn để xử lý nước thải, hai chủng NTB2.11 và NTB5.7 đã được phân lập từ mẫu nước thải sản xuất bún Phú Đô có một số đặc tính sinh học tốt. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 1:15:55 AM +00:00

Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa) tại Ninh Thuận

Đề tài này nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của cây đinh lăng lá nhỏ trồng trong các chế độ canh tác khác nhau tại Ninh Thuận và hàm lượng dược tính trong rễ cây đinh lăng giai đoạn 24 tháng sau trồng. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 1:15:46 AM +00:00

Kết quả tuyển chọn giống và một số biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp với giống cỏ voi V3 tại vùng Nam Trung Bộ

Nghiên cứu nhằm tuyển chọn giống cỏ voi có khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng vùng Nam Trung Bộ và xác định khoảng cách trồng, liều lượng phân đạm phù hợp cho giống mới tuyển chọn. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 1:15:39 AM +00:00

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh giống đậu tương DT2010 tại Thanh Hoá

Với mục đích mở rộng diện tích giống DT2010, Viện Di truyền Nông nghiệp đã hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh giống DT2010 tại Thanh Hoá. Kết quả, giống DT2010 thích hợp gieo từ 25/1 - 05/2 ở vụ Xuân và trước 19/9 ở vụ Đông với mật độ là 40 cây/m2 và mức phân bón là 1 tấn phân vi sinh + 40 kg N + 100 kg P2 O5 + 80 kg K2 O. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 1:15:31 AM +00:00

Nghiên cứu xác định liều lượng đạm bón cho cây măng tây trên đất thịt nhẹ tại Ninh Thuận

Bài này trình bày kết quả nghiên cứu “Xác định liều lượng đạm bón cho cây măng tây trồng trên đất thịt nhẹ tại Ninh Thuận”. Nghiên cứu ảnh hưởng của các liều lượng đạm đến sinh trưởng và năng suất của 02 giống măng tây Atlas và Amadeus được thực hiện tại Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố, từ năm 2018 - 2019. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 1:15:22 AM +00:00

Đánh giá hiệu quả của vi khuẩn vùng rễ cố định đạm đến cải thiện độ phì nhiêu đất và hấp thu đạm của cây mè trồng trên đất phù sa không được bồi

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu xác định hiệu quả của các dòng vi khuẩn cố định vùng rễ đến độ phì nhiêu đất; định lượng vai trò của vi khuẩn vùng rễ cố định đạm đến sự hấp thu N trong cây mè trồng trên đất phù sa không được bồi. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 1:15:11 AM +00:00

Ảnh hưởng của tỉ lệ gốm xốp kĩ thuật trong thành phần giá thể tới sinh trưởng và năng suất cây đậu bắp và ớt

Bài nghiên cứu này tiến hành áp dụng thử nghiệm cho một số loại rau khác nhằm xác định tỷ lệ phối trộn gốm xốp kỹ thuật trong thành phần giá thể hiệu quả nhất, góp phần nâng cao chất lượng và giá trị hàng hóa, làm tăng hiệu quả kinh tế cho sản xuất nông nghiệp và thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 1:15:03 AM +00:00

Ảnh hưởng của Uniconazole và Canxi-Bo lên sự ra hoa, năng suất và phẩm chất xoài ba màu tại chợ mới An Giang

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra được nồng độ kết hợp tốt nhất giữa Uniconazole và Canxi-Bo cho sự ra hoa, năng suất và phẩm chất của giống xoài Ba Màu. í nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 6 nghiệm thức và 5 lặp lại. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 1:14:55 AM +00:00

Ảnh hưởng của phân chuồng, vôi và phân vô cơ đến một số tính chất đất vườn trồng mít tại tỉnh Vĩnh Long

Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng phân hữu cơ ủ, phân hữu cơ vi sinh, vôi, phân trung lượng và tương tác giữa chúng đến các tính chất đất. Thí nghiệm trên đất vườn trồng mít siêu sớm tại xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 1:14:47 AM +00:00

Phân tích tính bảo thủ trong cấu trúc và khai thác dữ liệu biểu hiện của họ gen mã hóa tiểu phần YA của nhân tố phiên mã NF-Y ở cây rau dền

Đề tài này trình bày về họ gen mã hóa tiểu phần YA được mô tả và phân tích trên hệ gen tham chiếu của A. hypochondriacus. Các phân tích đặc điểm cấu trúc gen, xây dựng sơ đồ hình cây, dữ liệu protein và đánh giá biểu hiện gen trong các mô, cơ quan đã được thực hiện sử dụng công cụ tin sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 1:14:35 AM +00:00

Nhận diện chỉ thị phân tử liên kết với gen kháng bệnh khảm lá trong các giống khoai mì ở miền Nam Việt Nam

Nghiên cứu này xác định sự hiện diện của các chỉ thị liên kết với gen kháng CMD (SSRY28, SSRY106, NS158, NS169, NS198 và RME-1) trong các giống khoai mì ở miền Nam Việt Nam bằng kỹ thuật PCR. Phản ứng PCR được thiết lập với từng chỉ thị trước khi áp dụng cho việc nhận diện. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 1:14:26 AM +00:00

Phân tích đa dạng di truyền nhóm bacillus subtilis bằng phương pháp giải trình tự đoạn protein ngón tay kẽm (Zinc finger protein) và kỹ thuật PCR dùng mồi thiết kế trên các chuỗi lặp (rep-PCR)

Bài viết trình bày về da dạng di truyền của 49 chủng thuộc nhóm Bacillus subtilis phân lập ở An Giang và Cần ơ được khảo sát bằng phương pháp giải trình tự đoạn gen Zinc nger và phương pháp PCR dùng mồi thiết kế trên các chuỗi lặp (Repetitive element sequence-based PCR, rep-PCR). Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 1:14:15 AM +00:00

Ứng dụng chỉ thị phân tử để chọn hạt gạo không bạc bụng trong quần thể lai hồi giao của tổ hợp lúa OM3673/TLR434//OM3673

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các dòng lúa mang gen không bạc bụng qua ứng dụng chỉ thị phân tử và phân tích bản đồ di truyền của các cá thể trong quần thể bằng phần mềm GGT (Graphical genotyping) để phục vụ cho công tác chọn tạo giống. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 1:14:03 AM +00:00

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác cho giống lúa nếp xoắn tại Kiến Thụy, Hải Phòng

Nghiên cứu này tập trung xác định thời vụ gieo trồng, mật độ trồng và mức phân bón thích hợp cho giống lúa Nếp xoắn. Các thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCB) với 3 lần nhắc lại trong 2 năm 2018 và 2019 tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 1:13:56 AM +00:00

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống đậu tương tại các tỉnh phía Bắc

Bài viết nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của 4 giống đậu tương mới (ĐT35, ĐT36, DT215, DT218) và giống đối chứng DT84 được thực hiện trong vụ Đông 2018 và vụ Xuân 2019 tại các tỉnh phía Bắc. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 1:13:48 AM +00:00

Nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của các giống ngô vụ xuân trên ruộng bậc thang một vụ tỉnh Yên Bái

Bài viết nêu lên việc lựa chọn bộ giống ngô chịu hạn, chịu lạnh, ngắn ngày là cần thiết. í nghiệm đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô trên đất ruộng bậc thang được thực hiện trong vụ Xuân 2017 tại ba huyện Văn Chấn, Văn Yên và Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. í nghiệm được tiến hành với 8 giống ngô và được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đủ (RCBD) với 3 lần nhắc lại. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 1:13:42 AM +00:00

Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương DT218

Nhằm đa dạng bộ giống đậu tương cho sản xuất, từ tổ hợp lai F35˟ DT07, Viện Di truyền Nông nghiệp đã chọn tạo thành công giống đậu tương DT218. Giống đậu tương DT218 có khả năng sinh trưởng khoẻ, thời gian sinh trưởng từ 90 - 93 ngày, chiều cao cây từ 48,2 - 66,6 cm, số quả chắc trên cây từ 21,4 - 29,8 quả, hạt to, khối lượng 1000 hạt khô từ 212 - 215 g, hàm lượng protein cao (41,1%), chịu bệnh tốt. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 1:13:34 AM +00:00

Biến động môi trường nước khu vực nuôi cá tra Thành phố Cần Thơ

Nghiên cứu được thực hiện nhằm theo dõi sự biến động, thay đổi các yếu tố môi trường nước của kênh cấp ngoài tự nhiên và các ao nuôi cá tra tại vùng nuôi trọng điểm của thành phố Cần ơ. Kết quả nghiên cứu sẽ đưa ra những nhận định, cảnh báo để có biện pháp quản lý, xử lý phù hợp về chất lượng nước để hướng đến phát triển nghề nuôi cá tra bền vững của vùng và bảo vệ nguồn tài nguyên nước trong khu vực. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 1:13:26 AM +00:00

Phân lập và sàng lọc các chủng vi khuẩn lactic có khả năng kháng vi khuẩn vibrio Vibrio parahaemolyticus, gây bệnh hoại tử gan tuỵ cấp tính trên tôm thẻ chân trắng

Đề tài này thực hiện nhằm sàng lọc chủng vi khuẩn lactic (LAB) có khả năng kháng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus, gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm thẻ chân trắng, đồng thời xác định độ mặn thích hợp cho sự phát triển của LAB. Các chủng LAB được phân lập từ ruột cá rô phi được thu ở 2 huyện Cầu Ngang và Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 1:13:16 AM +00:00

Nghiên cứu nuôi tôm sú gia hóa giai đoạn tôm giống thành tôm bố mẹ trong hệ thống lọc tuần hoàn

Bài nghiên cứu nhằm đánh giá tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm sú gia hóa nuôi từ giai đoạn tôm giống thành tôm bố mẹ trong hệ thống lọc tuần hoàn. Tôm được chia thành 2 đàn nuôi ở 2 hệ thống khác nhau, mỗi hệ thống lọc tuần hoàn gồm 4 bể nuôi có thể tích 10 m3 /bể. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 1:13:07 AM +00:00

Đánh giá hiện trạng các loài cây thuốc quý hiếm tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá hiện trạng phân bố nguồn tài nguyên cây thuốc quý hiếm ở huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả điều tra trong 100 OTC trong đó có 71 OTC ghi nhận có 22 loài cây thuốc quý hiếm thuộc 20 chi, 18 họ thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 1:13:00 AM +00:00

Tính chất hóa học đất phèn trồng khóm (Ananas comosus L.) tại xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các đặc tính hóa học đất phèn vùng chuyên canh tác khóm. Mẫu đất được thu ở tầng 0 - 20 cm trên 21 ruộng khóm thuộc xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Kết quả phân tích cho thấy độ chua của đất trồng khóm được xác định ở ngưỡng rất cao. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 1:12:51 AM +00:00

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men dịch rỉ hạt ca cao

Bài viết tiến hành nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men dịch rỉ hạt ca cao nhằm thu được sản phẩm rượu vang chất lượng cao, cũng như quy trình sản xuất rượu vang ca cao tiêu chuẩn. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này.

10/16/2021 1:12:41 AM +00:00

Phân tích yếu tố trình độ lao động và đào tạo nguồn lực ảnh hưởng đến sự phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Lâm Đồng

Nghiên cứu này nhằm phân tích đánh giá ảnh hưởng của yếu tố về trình độ lao động và đào tạo nguồn lực đến sự phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2004 - 2018 dựa trên các số liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo, thống kê và số liệu sơ cấp được phỏng vấn trực tiếp 1.600 hộ sản xuất nông nghiệp và 51 chuyên gia am hiểu về nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 1:12:33 AM +00:00

Phân lập, nhận dạng và đánh giá hoạt tính ức chế enzyme protein tyrosine phosphatase 1B của một số hợp chất từ cây xun (Anacolosa poilanei)

Bài viết này nêu lên hai hợp chất khung triterpenoit và một hợp chất khung steroit được phân lập và nhận dạng cấu trúc bằng phương pháp phân tích phổ cũng như việc đánh giá hoạt tính sinh học của chúng được nghiên cứu thảo luận và công bố. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 1:12:22 AM +00:00

Nghiên cứu chế tạo chế phẩm tăng trưởng và kích kháng bệnh AgNPs@SiO2/OCTS bằng phương pháp chiếu xạ

Bài viết này được thực hiện để kết hợp cả ba loại vật liệu trên vào trong một vật liệu bằng phương pháp chiếu xạ, chế tạo AgNPs gắn trên nền của vi hạt silic được ổn định trong OCTS bằng phương pháp chiếu xạ và đánh giá khả năng tăng cường sinh trưởng và hiệu ứng kích kháng bệnh thông qua đánh giá hoạt tính enzyme chitinase trên mầm cây đậu nành. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 1:12:12 AM +00:00

Bước đầu khảo sát sự đa dạng côn trùng thiên địch trên ruộng lúa mùa nổi tại xã Vĩnh Phước huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Nghiên cứu được thực hiện tại xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang nhằm xác định sự đa dạng loài côn trùng thiên địch trên lúa mùa nổi. ành phần côn trùng và thiên địch trên ruộng lúa ghi nhận 86 loài thuộc 10 bộ côn trùng (Diptera, Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Orthoptera, ysanoptera, Odonata, Dermaptera, Homoptera) trong đó có 4 bộ chiếm đa số, bao gồm bộ Cánh nửa cứng (Hemiptera), bộ Cánh màng (Hymenoptera), bộ Hai cánh (Diptera) và bộ Cánh cứng (Coleoptera). Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 1:12:05 AM +00:00