Tài liệu miễn phí Tài chính - Ngân hàng

Download Tài liệu học tập miễn phí Tài chính - Ngân hàng

Tiểu luận: Kiểm toán trong Fine-Grained Auditing

Tiểu luận gồm 3 chương với các nội dung tổng quan về Oracle 10g và kiểm toán trong Oracle 10g, kiểm toán trong Fine-Grained Auditing, kịch bản Demo.

8/29/2020 7:38:47 AM +00:00

Tiểu luận môn Tài chính tiền tệ: Hệ thống tiền tệ của các nước theo hệ thống đồng Franc và vị thế của các đồng Franc trên thị trường ngoại hối

Tiểu luận bao gồm 3 chương với các nội dung: cơ sở lý luận về hệ thống tiền tệ và thị trường ngoại hối; hệ thống các nước theo hệ thống đồng Franc và vị thế của các đồng Franc trên thị trường ngoại hối; một số nhận xét và kiến nghị.

8/29/2020 6:17:39 AM +00:00

Tiểu luận: Thẩm định tài sản đảm bảo môn Phân tích tín dụng và Quản trị cho vay

Tiểu luận tìm hiểu rõ hơn về hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng đặc biệt là trong các công tác thẩm định tài sản đảm bảo. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

7/8/2020 2:22:46 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Bình Dương Chinh Long

Luận văn tốt nghiệp trình bày cơ sở lý luận về tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Bình Dương Chinh Long. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

6/18/2020 12:43:29 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Đánh giá các nhân tố liên quan đến sự hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Trà Vinh

Luận văn “Đánh giá các nhân tố liên quan đến sự hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Trà Vinh” được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu là đánh giá các nhân tố liên quan đến sự hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Trà Vinh.

6/18/2020 12:37:41 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại Chi cục Thuế huyện Mỏ Cày Bắc

Đề tài “Đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại Chi cục Thuế huyện Mỏ Cày Bắc” nhằm phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người nộp thuế, từ đó xác định những nhân tố nào ảnh hưởng đến sự hài lòng của NNT nhằm đề xuất một số hàm ý mang tính chính sách để tạo điều kiện cho NNT được hài lòng khi sử dung dịch vụ thuế.

6/18/2020 12:37:19 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ tuyên truyền - hỗ trợ tại Chi cục Thuế huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Mục tiêu chính của luận văn là đánh giá mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ tuyên truyền - hỗ trợ tại Chi cục Thuế huyện Phụng Hiệp từ đó đề xuất một số hàm ý giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ này.

6/18/2020 12:36:17 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

Luận văn nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế nhằm đánh giá khách quan chất lượng thực thi chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, thái độ phục vụ của công chức thuế, cơ sở vật chất của cơ quan thuế; qua đó, đề ra các hàm ý chính sách cải thiện chất lượng phục vụ nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:36:02 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế về chất lượng dịch vụ thuế tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Nghiên cứu này nhằm đánh giá một cách khách quan và khoa học các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ thuế của Cục Thuế tỉnh Bến Tre, từ đó đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ thuế. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:35:27 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Trà Vinh

Mục tiêu chung: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng các dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Đông Á tại chi nhánh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng.

6/18/2020 12:35:21 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm y tế của hộ gia đình trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Mục tiêu chung của đề tài là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm y tế của hộ gia đình trên địa bàn huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre, từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

6/18/2020 12:34:23 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Chiến lược kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2017 - 2027

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank Trà Vinh từ đó đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu của Vietcombank Trà Vinh. Phân tích môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến hoạt động của Vietcombank Trà Vinh từ đó nghiên cứu xác định được những cơ hội và thách thức đối với Vietcombank Trà Vinh.

6/18/2020 12:34:05 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long đến năm 2020

Nội dung luận văn trình bày hoạch định chiến lược kinh doanh cho Ngân hàng TMCP Kiên Long đến năm 2020 tại Chi nhánh Hậu Giang, nhằm giúp Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Hậu Giang đạt được mục tiêu phát triển trong những năm tới. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:33:55 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng (VPBank) - Chi nhánh Cộng Hòa

Khóa luận tốt nghiệp phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng – Chi nhánh Cộng Hòa trong giai đoạn 2013-2015 vừa qua. Đề xuất một số biện pháp và kiến nghị để phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Cộng Hòa.

6/18/2020 12:17:46 AM +00:00

Tiểu luận môn Tài chính phát triển: Tóm lược lý thuyết về mối quan hệ nợ công và tăng trưởng kinh tế (Liên hệ ở Việt Nam)

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới phát triển mạnh mẽ và có nhiều chuyển biến khó lường, điển hình là khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra từ cuối năm 2008, đầu năm 2009, khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp đang lan sang một số nước châu Âu, nợ công và quản lý nợ công trở thành vấn đề nóng được các nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm. Trong quá khứ, khủng hoảng nợ công cũng đã được biết đến vào đầu thập niên 80 của Thế kỷ XX. Năm 1982, Mê-hi-cô là quốc gia đầu tiên tuyên bố không trả được nợ vay Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Đến tháng 10-1983, 27 quốc gia với tổng số nợ lên tới 240 tỉ USD đã tuyên bố hoặc chuẩn bị tuyên bố hoãn trả nợ (1). Tuy nhiên, đến nay xung quanh khái niệm và nội hàm của nợ công vẫn còn nhiều quan điểm chưa thống nhất.

5/19/2020 6:20:35 PM +00:00

Luận văn: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long

Nội dung của luận văn nhằm tìm hiểu đặc điểm và tổ chức quản lý nguyên vật liệu; thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại; một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Xây Dựng Số 2 Thăng Long.

5/4/2020 9:52:12 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty TNHH in bao bì TM – DV Tân Thái Phương

Khóa luận tốt nghiệp đánh giá tình hình sử dụng và quản lý nguồn vốn, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và những hạn chế còn tồn tại của công ty; đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của công ty Tân Thái Phương.

5/4/2020 9:51:47 AM +00:00

Tiểu luận môn Quản trị tài chính: Phân tích báo cáo tài chính công ty CP VICEM vật liệu xây dựng Đà Nẵng

Tiểu luận nghiên cứu báo cáo tài chính của công ty CP VICEM vật liệu xây dựng Đà Nẵng thông qua phân tích thông số khả năng sinh lợi; các thông số thị trường; đánh giá công ty; đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, tăng quy mô vốn, nâng cao năng lực quản lý và tăng doanh thu cho công ty. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.

5/4/2020 8:53:40 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Kiểm toán: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán quốc tế Unistars

Mục đích nghiên cứu của đề tài trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính qua đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho tại Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars.

3/30/2020 8:23:17 AM +00:00

Báo cáo đánh giá tác động 10 năm đầu tư của Intel tại Việt Nam 2006-2016

Mười năm đã trôi qua và có nhiều thành tựu được tạo nên kể từ khi tập đoàn công nghệ Intel triển khai đầu tư dự án xây dựng nhà máy Intel Products Vietnam (IPV) tại Việt Nam. Tác động của Intel đối với nền kinh tế Việt Nam bao gồm cả trực tiếp và lan tỏa có thể được thể hiện ở năm vấn đề chính.

3/30/2020 3:01:48 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiễn sĩ Kinh tế: Tác động của tín dụng vi mô đối với thu nhập của các hộ nghèo ở khu vực đông Nam Bộ

Mục tiêu của luận án kiểm định giả thuyết tác động của TDVM đến thu nhập cho các hộ nghèo và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận TDVM của các hộ nghèo nhằm tìm ra các giải pháp nâng cao thu nhập thông qua việc tăng cường tiếp cận TDVM cho họ.

1/13/2020 2:17:48 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiễn sỹ: Các yếu tố tác động đến xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam thông qua mô hình hấp dẫn thương mại

Nghiên cứu Các yếu tố tác động đến xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam thông qua mô hình hấp dẫn thương mại cho phép chỉ ra và lượng hóa mức độ tác động của các yếu tố đến xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đó cùng với những nghiên cứu định tính chuyên sâu sẽ làm cơ sở vững chắc cho việc xây dựng hệ thống các giải pháp để đẩy mạnh xuất khẩu cho ngành chế biến gỗ Việt Nam trong thời gian tới. Mời các bạn tham khảo!

1/12/2020 6:51:22 PM +00:00

Tiểu luận Tình huống xử lý sai phạm trong thanh toán công tác phí lưu động

Tiểu luận trình bày tầm quan trọng trong công tác thanh toán và xử lý các vấn đề sai phạm trong thanh toán công tác phí, công tác phí lưu động cho người lao động. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

1/12/2020 2:05:14 PM +00:00

Đề tài khoa học: Nghiên cứu xác định mục tiêu, yêu cầu và nội dung chương trình đào tạo ngành kế toán trong trường Cao đẳng Thống kê Bắc Ninh

Nội dung chính của đề tài trình bày nghiên cứu xác định mục tiêu, yêu cầu và nội dung chương trình đào tạo ngành kế toán trong trường Cao đẳng Thống kê Bắc Ninh. Mời các bạn tham khảo!

1/11/2020 8:48:54 PM +00:00

Đề tài khoa học: Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện nội dung, nguồn thông tin và phương pháp tính một số chỉ tiêu tài khoản quốc gia trong hoạt động bảo hiểm và chứng khoán ở Việt Nam

Nội dung chính của đề tài trình bày nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện nội dung, nguồn thông tin và phương pháp tính một số chỉ tiêu tài khoản quốc gia trong hoạt động bảo hiểm và chứng khoán ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

1/11/2020 8:44:32 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Nghiên cứu hệ thống tài khoản kế toán áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh ở Việt Nam

Mục tiêu cơ bản, xuyên suốt của đề tài là ứng dụng khung lý thuyết về tài khoản kế toán, hệ thống tài khoản kế toán áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh và sử dụng dữ liệu về hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh; phân tích, đánh giá hệ thống tài khoản kế toán áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh ở Việt Nam hiện hành. Mời các bạn tham khảo!

11/29/2019 2:37:01 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán và đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến chất lượng kiểm toán BCTC của DNNY trên TTCK ở Việt Nam hiện nay, làm cơ sở đề xuất các giải pháp cần tập trung.

11/29/2019 2:36:50 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kế toán: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may mặc Việt Nam

Đề tài hướng đến các mục đích chủ yếu sau: Làm rõ và hệ thống hoá cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp. Phân tích đặc điểm Ngành May mặc có ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp. Nghiên cứu rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may ở một số nước trên thế giới

11/29/2019 2:33:57 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sỹ Kinh tế: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các trường đại học công lập Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu: Tổng kết và phát triển các vấn đề lí luận về hệ thống thông tin kế toán trong các tổ chức. Đề xuất các giải pháp hợp lý nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán nhằm tăng cường tự chủ tài chính trong các trường đại học công lập Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

11/29/2019 2:33:45 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính Việt Nam

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở hệ thống hóa và phân tích cơ sở lý luận về KTNB nói chung và KTNB tại các CTTC nói riêng, Luận án phân tích đánh giá thực trạng tổ chức KTNB và các nguyên nhân cơ bản hạn chế hiệu quả hoạt động của KTNB tại các CTTC Việt Nam, từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác KTNB tại các CTTC, nhằm nâng cao vai trò của KTNB với tư cách là một công cụ quan trọng trong việc đảm bảo an toàn, kiểm soát hoạt động của các CTTC.

11/29/2019 2:32:33 PM +00:00