Tài liệu miễn phí Tài chính - Ngân hàng

Download Tài liệu học tập miễn phí Tài chính - Ngân hàng

Tiểu luận môn học Tài chính - Tiền tệ: Thông tin bất cân xứng & cấu trúc tài chính

Tiểu luận Thông tin bất cân xứng & cấu trúc tài chính trình bày về cấu trúc tài chính của doanh nghiệp và mô hình một cấu trúc tài chính tối ưu nhờ sử dụng đòn bẩy tài chính như là một tấm chắn thuế để tối đa hóa lợi nhuận, thúc đẩy hiệu quả của nền kinh tế. Bên cạnh đó, phân tích một vấn đề lớn trong thị trường tài chính, đó là “chi phí giao dịch”, chi phí giao dịch ảnh hưởng như thế nào tới cấu trúc tài chính và các trung gian tài chính đã làm cách nào để hạn chế chi phí giao dịch. Mời các bạn cùng tham khảo.

4/11/2023 7:54:00 AM +00:00

Tiểu luận Thẩm định dự án đầu tư: Dự án trung tâm kỹ năng AZNO5

Mục tiêu của Dự án trung tâm kỹ năng AZNO5 là xây dựng hình ảnh doanh nghiệp và phát triển thành một trong những thương hiệu bậc nhất khi nhắc đến lĩnh vực giáo dục kỹ năng. Tạo ra lợi nhuận cho trung tâm và đóng góp phát triển kinh tế xã hội. Dự kiến đến năm 2025, mở rộng quy mô kinh doanh với những chi nhánh khác trong Tp. Hồ Chí Minh. Đến năm 2030, có thêm chi nhánh tại các tỉnh lân cận. Mời các bạn cùng tham khảo.

4/11/2023 7:51:07 AM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Việt Hoá Nông

Khoá luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Việt Hoá Nông với mục tiêu nghiên cứu là giúp chúng ta đánh giá được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, xem xét việc thực hiện hệ thống kế toán nói chung, kế toán xác định kinh doanh nói riêng ở doanh nghiệp. Qua đó có thể rút ra những ưu và khuyết điểm của hệ thống kế toán, đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán trong hoạt động sản xuất doanh nghiệp.

4/11/2023 5:42:54 AM +00:00

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp HTH

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp HTH có nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý doanh thu, chi phí của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp HTH. Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp HTH. Chương 3: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp HTH. Mời các em cùng tham khảo.

4/11/2023 5:42:32 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Nexia STT – Chi nhánh An Phát thực hiện

Khóa luận Hoàn thiện công tác kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Nexia STT – Chi nhánh An Phát thực hiện được kết cấu thành 03 chương gồm: chương 1 - Cơ sở lý luận về công tác kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính; chương 2 - Quy trình kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Nexia STT - Chi nhánh An Phát thực hiện; chương 3 - Giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Nexia STT - Chi nhánh An Phát. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 10:43:21 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Ống Thép 190

Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Ống Thép 190 được thực hiện với mục tiêu nhằm nghiên cứu lý luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp; mô tả và tìm hiểu thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Ống Thép 190;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 10:43:13 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần vận tải Thành An Phát

Khóa luận Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần vận tải Thành An Phát nhằm tìm hiểu lý luận về tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp; tìm hiểu thực trạng tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần vận tải Thành An Phát; đánh giá ưu, khuyết điểm cơ bản trong tổ chức công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần vận tải Thành An Phát nói riêng làm cơ sở để đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 10:42:30 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Nhu

Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Nhu được thực hiện với mục tiêu nhằm nghiên cứu lý luận chung về công tác kế toán vốn bằng tiền; khảo sát thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Trần Nhu; đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán vốn bằng tiền nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp Công ty TNHH Trần Nhu làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 10:42:15 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty TNHH Hoàng Đạt Hải Phòng

Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty TNHH Hoàng Đạt Hải Phòng được thực hiện với mục tiêu nhằm tìm hiểu lý luận về tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán trong doanh nghiệp vừa và nhỏ; tìm hiểu thực trạng tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Hoàng Đạt Hải Phòng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 10:42:04 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua người bán tại Công ty Cổ phần T2L

Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua người bán tại Công ty Cổ phần T2L có kết cấu gồm 3 chương trình bày về: lý luận chung về công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa; thực trạng công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty cổ phần T2L; một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty cổ phần T2L. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 10:41:33 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Tân Vũ

Khóa luận Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Tân Vũ nhằm Hệ thống hóa lý luận về tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp; mô tả thực trạng tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Tân Vũ; đánh giá ưu, khuyết điểm cơ bản trong tổ chức công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Tân Vũ nói riêng làm cơ sở để đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 10:41:17 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Nhiên liệu Thăng Long

Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Nhiên liệu Thăng Long với mục tiêu nhằm tìm hiểu lý luận về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC; tìm hiểu thực tế công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị thực tập;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 10:40:58 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Thương mại Quế Phòng

Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Thương mại Quế Phòng với mục tiêu nhằm tìm hiểu lý luận về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp vừa và nhỏ; tìm hiểu thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần thương mại Quế Phòng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 10:40:33 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty cổ phần Hóa chất Hải Hà

Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty cổ phần Hóa chất Hải Hà với mục tiêu nhằm nghiên cứu lý luận chung về công tác kế toán thanh toán trong doanh nghiệp; mô tả và tìm hiểu thực trạng công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty cổ phần Hóa chất Hải Hà; đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 10:39:54 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Dịch vụ Quân Thành

Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Dịch vụ Quân Thành với mục tiêu nhằm tìm hiểu lý luận về công tác kế toán thanh toán với người mua người bán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC; tìm hiểu thực tế công tác kế toán thanh toán với người mua người bán tại đơn vị thực tập;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 10:39:37 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Anh Lộc Phát-H68

Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Anh Lộc Phát-H68 với mục tiêu nhằm nghiên cứu lý luận chung về công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Anh Lộc Phát-H68; mô tả và phân tích thực trạng công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Anh Lộc Phát-H68;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 10:39:24 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Mê Ga

Khóa luận Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Mê Ga với mục tiêu nhằm tìm hiểu lý luận về công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán trong các doanh nghiệp; tìm hiểu thực tế công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại đơn vị thực tập;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 10:39:08 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH thương mại và vận tải Anh Lộc Phát - H68

Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH thương mại và vận tải Anh Lộc Phát - H68 nhằm nghiên cứu lí luận chung về công tác kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp; mô tả và phân tích thực trạng công tác kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH thương mại và vận tải Anh Lộc Phát - H68; đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH thương mại và vận tải Anh Lộc Phát - H68;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 10:38:45 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty Cổ phần TNHH Thương mại và Dịch vụ Tiếp vận Bình An

Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty Cổ phần TNHH Thương mại và Dịch vụ Tiếp vận Bình An được kết cấu thành 3 chương, trình bày về: cơ sở lý luận chung về kế toán thanh toán với người mua, người bán trong doanh nghiệp vừa và nhỏ; thực trạng công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tiếp vận Bình An;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 10:38:31 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty Cổ phần sản xuất bao bì VIETPRINT

Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty Cổ phần sản xuất bao bì VIETPRINT có nội dung trình bày về: cơ sở lý luận chung của kế toán thanh toán với người mua, người bán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa; thực trạng công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Bao bì VIETPRINT; một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Bao bì VIETPRINT;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 10:38:23 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại VITACOM

Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại VITACOM trình bày những nội dung về: cơ sở lý luận chung kế toán thanh toán với người mua, người bán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa; thực trạng công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại VITACOM; một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại VITACOM. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 10:36:38 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Vật liệu và Lưới thép Hải Phòng

Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Vật liệu và Lưới thép Hải Phòng trình bày những nội dung về: lý luận cơ bản công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp nhỏ và vừa; thực trạng công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Vật liệu và Lưới thép Hải Phòng; một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Vật liệu và Lưới thép Hải Phòng. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 10:36:26 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Tân Vũ

Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Tân Vũ nhằm tìm hiểu lý luận về công tác kế toán thanh toán với người mua người bán theo thông tư 133/2016/TT-BTC; tìm hiểu thực tế kế toán thanh toán với người mua người bán tại đơn vị thực tập;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 10:35:54 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Hoa Long

Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Hoa Long nhằm nghiên cứu lí luận chung về công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại doanh nghiệp; mô tả và phân tích thực công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Hoa Long. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 10:35:45 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thương mại Thép Dương Minh

Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thương mại Thép Dương Minh với mục tiêu nhằm nghiên cứu lý luận chung về công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp; mô tả và tìm hiểu thực trạng công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thương mại Thép Dương Minh; đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán hàng hóa tại Công ty;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 10:34:44 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng

Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng nhằm tìm hiểu lý luận về công tác vốn bằng tiền trong doanh nghiệp; tìm hiểu thực tế tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại đơn vị thực tập; đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán vốn bằng tiền nói riêng, trên cơ sở đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 10:34:03 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Miki Industry Việt Nam

Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Miki Industry Việt Nam nhằm tìm hiểu lý luận về công tác kế toán nguyên vật liệu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC; tìm hiểu thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu tại đơn vị thực tập; đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 10:33:47 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần hóa chất Hải Hà

Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần hóa chất Hải Hà tìm hiểu lý luận về công tác kế toán vốn bằng tiền theo Thông tư 200/2014/TT-BTC; tìm hiểu thực tế công tác kế toán vốn bằng tiền tại đơn vị thực tập; đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán vốn bằng tiền nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 10:33:15 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Thương mại Dệt may Hùng Lực

Khóa luận Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Thương mại Dệt may Hùng Lực với mục tiêu nhằm tìm hiểu lý luận về tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp nhỏ và vừa; tìm hiểu thực trạng tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Thương mại Dệt may Hùng Lực;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 10:32:34 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty TNHH Đại Hữu

Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty TNHH Đại Hữu nhằm nghiên cứu lý luận chung về công tác kế toán thanh toán; mô tả và tìm hiểu thực trạng công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Đại Hữu; đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/10/2023 10:32:25 PM +00:00