Tài liệu miễn phí Tài chính - Ngân hàng

Download Tài liệu học tập miễn phí Tài chính - Ngân hàng

Tiểu luận môn Thanh toán quốc tế: Giải pháp quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Đồng Nai

Tiểu luận tìm hiểu thực trạng quản lý lãi suất và công tác quản trị tài sản nợ và tài sản có của ngân hàng nhằm đưa ra những điểm mạnh cũng như hạn chế của Ngân hàng. Qua đó nêu ra giải pháp phù hợp với Chi nhánh Vietinbank Đồng Nai.

12/29/2020 3:14:13 PM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Quy trình cung cấp các sản phẩm dịch vụ huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương - Chi nhánh Chợ Lớn

Báo cáo giới thiệu về ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương - chi nhánh Chợ Lớn; quy trình cung cấp các sản phẩm dịch; một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương - Chi nhánh Chợ Lớn.

12/28/2020 10:46:17 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính: Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn - Một đề tài nghiên cứu trong ngành Xây dựng tại Việt Nam

Khóa luận nghiên cứu cấu trúc vốn của doanh nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực bởi tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản, chịu ảnh hưởng tích cực từ quy mô công ty, tính thanh khoản của tài sản, tính hữu hình của tài sản, vòng quay tổng tài sản. Và biến độc lập có ảnh hưởng mạnh nhất đến cấu trúc vốn của một doanh nghiệp là tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản. Ngoài ra, đề tài nghiên cứu này cũng ủng hộ cho lý thuyết trật tự phân hạng.

12/28/2020 12:18:55 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Agribank Việt Nam

Luận văn phân tích thực trạng hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Agribank Việt Nam từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro lãi suất cho Ngân hàng Agribank.

10/19/2020 3:52:17 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp Tài chính doanh nghiệp: Công tác huy động vốn tại VIB, thực trạng và giải pháp

Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng công tác huy động vốn tại VIB chi nhánh Thạch Thất từ năm 2014–2016 từ đó làm sáng tỏ những lý luận về nghiệp vụ huy động vốn và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại VIB.

10/19/2020 3:52:00 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp Tài chính doanh nghiệp: Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động của Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang

Đề tài góp phần làm rõ thêm những vấn đề lý luận về vốn lưu động và công tác quản trị vốn lưu động tại doanh nghiệp. Mặt khác, đề tài còn đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tạ Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang làm cơ sở để cho các nhà quản trị Công ty làm tài liệu tham khảo.

10/19/2020 3:51:54 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp Tài chính Ngân hàng: Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Luận văn làm rõ cơ sở khoa học của việc cho vay tiêu dung; nghiên cứu thực trạng và đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng; đề ra những giải pháp để đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.

10/19/2020 3:47:57 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Tài chính Ngân hàng: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Sóc Sơn

Khóa luận xem xét một cách tổng quát về đầu tư, dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư và chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại; đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Sóc Sơn.

10/19/2020 3:47:49 PM +00:00

Luận văn Tài chính Ngân hàng: Vận dụng UCP 600 để giải quyết tranh chấp trong thanh toán quốc tế tại một số ngân hàng thương mại

Luận văn trên cơ sở nghiên cứu những lý luận cơ bản về phương thức thanh toán tín dụng chứng từ và nguồn luật điều chỉnh phương thức này, chuyên đề tập trung vào phân tích những thay đổi cơ bản của UCP600 so với UCP500 và thực tiễn áp dụng UCP600 tại một số ngân hàng thương mại, từ đó đề xuất một số giải pháp vi mô và vĩ mô nhằm nâng cao hiệu quả của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ khi áp dụng phiên bản UCP mới.

10/19/2020 3:47:42 PM +00:00

Luận văn Ứng dụng thực tế của UCP 600 trong việc tạo lập và kiểm tra bộ chứng từ thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ tại một số ngân hàng thương mại

Luận văn trên cơ sở nghiên cứu những lý luận cơ bản về phương thức tín dụng chứng từ và nguồn luật điều chỉnh phương thức này, tập trung vào phân tích những thay đổi cơ bản của UCP600 so với UCP500 và thực tiễn áp dụng UCP600 và ISBP681 tại một số ngân hàng thương mại, từ đó đề xuất một số giải pháp vi mô và vĩ mô nhằm nâng cao hiệu quả của phương thức tín dụng chứng từ khi áp dụng phiên bản UCP mới.

10/19/2020 3:47:34 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Đẩy mạnh hoạt động đồng tài trợ tại Sở Giao dịch Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Luận văn trình bày tổng quan về hoạt động đồng tài trợ của ngân hàng thương mại; thực trạng hoạt động đồng tài trợ của Sở Giao Dịch ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam; giải pháp đẩy mạnh hoạt động đồng tài trợ tại Sở Giao Dịch ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam.

10/19/2020 3:20:59 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp đại học: Xây dựng hệ thống thông tin quản lí tài sản cố định trong Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Nam Hà Nội

Luận văn phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý tài sản cố định; tiến hành cài đặt và đánh giá chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

10/19/2020 3:20:32 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Sự lựa chọn chính sách tỷ giá của các quốc gia - Bài học cho Việt Nam

Luận văn trên cơ sở nhận thức được tầm quan trọng về tính đúng đắn của chính sách tỉ giá hối đoái đối với sự phát triển kinh tế đất nước cũng như các mối quan hệ về thương mại, đầu tư, hay xuất nhập khẩu.

10/19/2020 3:19:47 PM +00:00

Tiểu luận Tiền tệ - Ngân hàng: So sánh cấu trúc hệ thống trung gian tài chính ở Việt Nam hiện nay với Mĩ, Pháp, Anh

Tổng quan về trung gian tài chính; thực trạng hệ thống trung gian tài chính Việt Nam; so sánh cấu trúc hệ thống trung gian tài chính Việt Nam với Mĩ, Pháp, Anh và bài học cho Việt Nam.

10/19/2020 3:19:25 PM +00:00

Tiểu luận Tài chính tiền tệ: Mối quan hệ giữa bội chi ngân sách và lạm phát nhìn từ lý thuyết và thực tiễn

Nội dung của tiểu luận trình bày ngân sách nhà nước và vấn đề bội chi ngân sách nhà nước; thực tiễn về lạm phát và bội chi ngân sách nhà nước tại Việt Nam năm 2004-2008.

10/19/2020 3:18:42 PM +00:00

Tiểu luận: Kiểm toán trong Fine-Grained Auditing

Tiểu luận gồm 3 chương với các nội dung tổng quan về Oracle 10g và kiểm toán trong Oracle 10g, kiểm toán trong Fine-Grained Auditing, kịch bản Demo.

8/29/2020 7:38:47 AM +00:00

Tiểu luận môn Tài chính tiền tệ: Hệ thống tiền tệ của các nước theo hệ thống đồng Franc và vị thế của các đồng Franc trên thị trường ngoại hối

Tiểu luận bao gồm 3 chương với các nội dung: cơ sở lý luận về hệ thống tiền tệ và thị trường ngoại hối; hệ thống các nước theo hệ thống đồng Franc và vị thế của các đồng Franc trên thị trường ngoại hối; một số nhận xét và kiến nghị.

8/29/2020 6:17:39 AM +00:00

Tiểu luận: Thẩm định tài sản đảm bảo môn Phân tích tín dụng và Quản trị cho vay

Tiểu luận tìm hiểu rõ hơn về hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng đặc biệt là trong các công tác thẩm định tài sản đảm bảo. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

7/8/2020 2:22:46 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Bình Dương Chinh Long

Luận văn tốt nghiệp trình bày cơ sở lý luận về tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Bình Dương Chinh Long. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

6/18/2020 12:43:29 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Đánh giá các nhân tố liên quan đến sự hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Trà Vinh

Luận văn “Đánh giá các nhân tố liên quan đến sự hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Trà Vinh” được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu là đánh giá các nhân tố liên quan đến sự hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Trà Vinh.

6/18/2020 12:37:41 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại Chi cục Thuế huyện Mỏ Cày Bắc

Đề tài “Đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại Chi cục Thuế huyện Mỏ Cày Bắc” nhằm phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người nộp thuế, từ đó xác định những nhân tố nào ảnh hưởng đến sự hài lòng của NNT nhằm đề xuất một số hàm ý mang tính chính sách để tạo điều kiện cho NNT được hài lòng khi sử dung dịch vụ thuế.

6/18/2020 12:37:19 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ tuyên truyền - hỗ trợ tại Chi cục Thuế huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Mục tiêu chính của luận văn là đánh giá mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ tuyên truyền - hỗ trợ tại Chi cục Thuế huyện Phụng Hiệp từ đó đề xuất một số hàm ý giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ này.

6/18/2020 12:36:17 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

Luận văn nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế nhằm đánh giá khách quan chất lượng thực thi chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, thái độ phục vụ của công chức thuế, cơ sở vật chất của cơ quan thuế; qua đó, đề ra các hàm ý chính sách cải thiện chất lượng phục vụ nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:36:02 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế về chất lượng dịch vụ thuế tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Nghiên cứu này nhằm đánh giá một cách khách quan và khoa học các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ thuế của Cục Thuế tỉnh Bến Tre, từ đó đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ thuế. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:35:27 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Trà Vinh

Mục tiêu chung: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng các dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Đông Á tại chi nhánh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng.

6/18/2020 12:35:21 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm y tế của hộ gia đình trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Mục tiêu chung của đề tài là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm y tế của hộ gia đình trên địa bàn huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre, từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

6/18/2020 12:34:23 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Chiến lược kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2017 - 2027

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank Trà Vinh từ đó đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu của Vietcombank Trà Vinh. Phân tích môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến hoạt động của Vietcombank Trà Vinh từ đó nghiên cứu xác định được những cơ hội và thách thức đối với Vietcombank Trà Vinh.

6/18/2020 12:34:05 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long đến năm 2020

Nội dung luận văn trình bày hoạch định chiến lược kinh doanh cho Ngân hàng TMCP Kiên Long đến năm 2020 tại Chi nhánh Hậu Giang, nhằm giúp Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Hậu Giang đạt được mục tiêu phát triển trong những năm tới. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:33:55 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng (VPBank) - Chi nhánh Cộng Hòa

Khóa luận tốt nghiệp phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng – Chi nhánh Cộng Hòa trong giai đoạn 2013-2015 vừa qua. Đề xuất một số biện pháp và kiến nghị để phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Cộng Hòa.

6/18/2020 12:17:46 AM +00:00

Tiểu luận môn Tài chính phát triển: Tóm lược lý thuyết về mối quan hệ nợ công và tăng trưởng kinh tế (Liên hệ ở Việt Nam)

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới phát triển mạnh mẽ và có nhiều chuyển biến khó lường, điển hình là khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra từ cuối năm 2008, đầu năm 2009, khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp đang lan sang một số nước châu Âu, nợ công và quản lý nợ công trở thành vấn đề nóng được các nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm. Trong quá khứ, khủng hoảng nợ công cũng đã được biết đến vào đầu thập niên 80 của Thế kỷ XX. Năm 1982, Mê-hi-cô là quốc gia đầu tiên tuyên bố không trả được nợ vay Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Đến tháng 10-1983, 27 quốc gia với tổng số nợ lên tới 240 tỉ USD đã tuyên bố hoặc chuẩn bị tuyên bố hoãn trả nợ (1). Tuy nhiên, đến nay xung quanh khái niệm và nội hàm của nợ công vẫn còn nhiều quan điểm chưa thống nhất.

5/19/2020 6:20:35 PM +00:00