Tài liệu miễn phí Tài chính - Ngân hàng

Download Tài liệu học tập miễn phí Tài chính - Ngân hàng

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Bạch Đằng

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận nhằm mô tả và phân tích thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Bạch Đằng. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dưng Bạch Đằng.

3/19/2021 2:05:07 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần cảng Nam Hải

Khóa luận trình bày lý luận chung về công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp; thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Cảng Nam Hải; giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Cảng Nam Hải.

3/19/2021 2:04:49 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và vận tải biển Đức Tuấn

Nội dung của khóa luận gồm 3 chương với các nội dung: lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp nhỏ và vừa; thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại và vận tải biển Đức Tuấn; một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại và vận tải biển Đức Tuấn.

3/19/2021 2:04:40 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH xăng dầu Mỹ Đức

Khóa luận trình bày lý luận chung về công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp; Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại doanh nghiệp; đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Xăng Dầu Mỹ Đức.

3/19/2021 2:04:31 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty cổ phần thương mại Quế Phòng

Khóa luận trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ; thực trạng tổ chức công tác kế toán hàng hóa tại công ty cổ phần thương mại Quế Phòng; đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Thương mại Quế Phòng.

3/19/2021 2:04:19 AM +00:00

Tiểu luận Tài chính - Ngân hàng: Phân tích mã chứng khoán EIB của Ngân hàng Thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam giai đoạn 2017-2019

Mục tiêu nghiên cứu của tiểu luận này nhằm tìm hiểu và nghiên cứu thực trạng tại Eximbank làm ảnh hưởng đến cổ phiếu của ngân hàng; xây dựng giải pháp để giải quyết thực trạng hiện này và giúp cho nhà đầu tư có cái nhìn rõ ràng nhất về thực trạng tại Eximbank.

3/19/2021 1:56:00 AM +00:00

Luận văn Tài chính Ngân hàng: Phân tích tình hình hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Cần Thơ

Nội dung của luận văn này tìm hiểu cơ sở lý luận; giới thiệu về ngân hàng TMCP Việt Á; tình hình hoạt động thanh toán quốc tế; những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế trong thời gian tới.

3/18/2021 1:22:13 AM +00:00

Tiểu luận môn Thanh toán quốc tế: Giải pháp quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Đồng Nai

Tiểu luận tìm hiểu thực trạng quản lý lãi suất và công tác quản trị tài sản nợ và tài sản có của ngân hàng nhằm đưa ra những điểm mạnh cũng như hạn chế của Ngân hàng. Qua đó nêu ra giải pháp phù hợp với Chi nhánh Vietinbank Đồng Nai.

12/29/2020 3:14:13 PM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Quy trình cung cấp các sản phẩm dịch vụ huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương - Chi nhánh Chợ Lớn

Báo cáo giới thiệu về ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương - chi nhánh Chợ Lớn; quy trình cung cấp các sản phẩm dịch; một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương - Chi nhánh Chợ Lớn.

12/28/2020 10:46:17 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính: Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn - Một đề tài nghiên cứu trong ngành Xây dựng tại Việt Nam

Khóa luận nghiên cứu cấu trúc vốn của doanh nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực bởi tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản, chịu ảnh hưởng tích cực từ quy mô công ty, tính thanh khoản của tài sản, tính hữu hình của tài sản, vòng quay tổng tài sản. Và biến độc lập có ảnh hưởng mạnh nhất đến cấu trúc vốn của một doanh nghiệp là tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản. Ngoài ra, đề tài nghiên cứu này cũng ủng hộ cho lý thuyết trật tự phân hạng.

12/28/2020 12:18:55 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Agribank Việt Nam

Luận văn phân tích thực trạng hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Agribank Việt Nam từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro lãi suất cho Ngân hàng Agribank.

10/19/2020 3:52:17 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp Tài chính doanh nghiệp: Công tác huy động vốn tại VIB, thực trạng và giải pháp

Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng công tác huy động vốn tại VIB chi nhánh Thạch Thất từ năm 2014–2016 từ đó làm sáng tỏ những lý luận về nghiệp vụ huy động vốn và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại VIB.

10/19/2020 3:52:00 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp Tài chính doanh nghiệp: Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động của Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang

Đề tài góp phần làm rõ thêm những vấn đề lý luận về vốn lưu động và công tác quản trị vốn lưu động tại doanh nghiệp. Mặt khác, đề tài còn đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tạ Công ty TNHH Thương Mại Hải Đăng Quang làm cơ sở để cho các nhà quản trị Công ty làm tài liệu tham khảo.

10/19/2020 3:51:54 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp Tài chính Ngân hàng: Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Luận văn làm rõ cơ sở khoa học của việc cho vay tiêu dung; nghiên cứu thực trạng và đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng; đề ra những giải pháp để đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.

10/19/2020 3:47:57 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Tài chính Ngân hàng: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Sóc Sơn

Khóa luận xem xét một cách tổng quát về đầu tư, dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư và chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại; đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Sóc Sơn.

10/19/2020 3:47:49 PM +00:00

Luận văn Tài chính Ngân hàng: Vận dụng UCP 600 để giải quyết tranh chấp trong thanh toán quốc tế tại một số ngân hàng thương mại

Luận văn trên cơ sở nghiên cứu những lý luận cơ bản về phương thức thanh toán tín dụng chứng từ và nguồn luật điều chỉnh phương thức này, chuyên đề tập trung vào phân tích những thay đổi cơ bản của UCP600 so với UCP500 và thực tiễn áp dụng UCP600 tại một số ngân hàng thương mại, từ đó đề xuất một số giải pháp vi mô và vĩ mô nhằm nâng cao hiệu quả của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ khi áp dụng phiên bản UCP mới.

10/19/2020 3:47:42 PM +00:00

Luận văn Ứng dụng thực tế của UCP 600 trong việc tạo lập và kiểm tra bộ chứng từ thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ tại một số ngân hàng thương mại

Luận văn trên cơ sở nghiên cứu những lý luận cơ bản về phương thức tín dụng chứng từ và nguồn luật điều chỉnh phương thức này, tập trung vào phân tích những thay đổi cơ bản của UCP600 so với UCP500 và thực tiễn áp dụng UCP600 và ISBP681 tại một số ngân hàng thương mại, từ đó đề xuất một số giải pháp vi mô và vĩ mô nhằm nâng cao hiệu quả của phương thức tín dụng chứng từ khi áp dụng phiên bản UCP mới.

10/19/2020 3:47:34 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Đẩy mạnh hoạt động đồng tài trợ tại Sở Giao dịch Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Luận văn trình bày tổng quan về hoạt động đồng tài trợ của ngân hàng thương mại; thực trạng hoạt động đồng tài trợ của Sở Giao Dịch ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam; giải pháp đẩy mạnh hoạt động đồng tài trợ tại Sở Giao Dịch ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam.

10/19/2020 3:20:59 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp đại học: Xây dựng hệ thống thông tin quản lí tài sản cố định trong Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Nam Hà Nội

Luận văn phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý tài sản cố định; tiến hành cài đặt và đánh giá chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

10/19/2020 3:20:32 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Sự lựa chọn chính sách tỷ giá của các quốc gia - Bài học cho Việt Nam

Luận văn trên cơ sở nhận thức được tầm quan trọng về tính đúng đắn của chính sách tỉ giá hối đoái đối với sự phát triển kinh tế đất nước cũng như các mối quan hệ về thương mại, đầu tư, hay xuất nhập khẩu.

10/19/2020 3:19:47 PM +00:00

Tiểu luận Tiền tệ - Ngân hàng: So sánh cấu trúc hệ thống trung gian tài chính ở Việt Nam hiện nay với Mĩ, Pháp, Anh

Tổng quan về trung gian tài chính; thực trạng hệ thống trung gian tài chính Việt Nam; so sánh cấu trúc hệ thống trung gian tài chính Việt Nam với Mĩ, Pháp, Anh và bài học cho Việt Nam.

10/19/2020 3:19:25 PM +00:00

Tiểu luận Tài chính tiền tệ: Mối quan hệ giữa bội chi ngân sách và lạm phát nhìn từ lý thuyết và thực tiễn

Nội dung của tiểu luận trình bày ngân sách nhà nước và vấn đề bội chi ngân sách nhà nước; thực tiễn về lạm phát và bội chi ngân sách nhà nước tại Việt Nam năm 2004-2008.

10/19/2020 3:18:42 PM +00:00

Tiểu luận: Kiểm toán trong Fine-Grained Auditing

Tiểu luận gồm 3 chương với các nội dung tổng quan về Oracle 10g và kiểm toán trong Oracle 10g, kiểm toán trong Fine-Grained Auditing, kịch bản Demo.

8/29/2020 7:38:47 AM +00:00

Tiểu luận môn Tài chính tiền tệ: Hệ thống tiền tệ của các nước theo hệ thống đồng Franc và vị thế của các đồng Franc trên thị trường ngoại hối

Tiểu luận bao gồm 3 chương với các nội dung: cơ sở lý luận về hệ thống tiền tệ và thị trường ngoại hối; hệ thống các nước theo hệ thống đồng Franc và vị thế của các đồng Franc trên thị trường ngoại hối; một số nhận xét và kiến nghị.

8/29/2020 6:17:39 AM +00:00

Tiểu luận: Thẩm định tài sản đảm bảo môn Phân tích tín dụng và Quản trị cho vay

Tiểu luận tìm hiểu rõ hơn về hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng đặc biệt là trong các công tác thẩm định tài sản đảm bảo. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

7/8/2020 2:22:46 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Bình Dương Chinh Long

Luận văn tốt nghiệp trình bày cơ sở lý luận về tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Bình Dương Chinh Long. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

6/18/2020 12:43:29 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Đánh giá các nhân tố liên quan đến sự hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Trà Vinh

Luận văn “Đánh giá các nhân tố liên quan đến sự hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Trà Vinh” được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu là đánh giá các nhân tố liên quan đến sự hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Trà Vinh.

6/18/2020 12:37:41 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại Chi cục Thuế huyện Mỏ Cày Bắc

Đề tài “Đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại Chi cục Thuế huyện Mỏ Cày Bắc” nhằm phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người nộp thuế, từ đó xác định những nhân tố nào ảnh hưởng đến sự hài lòng của NNT nhằm đề xuất một số hàm ý mang tính chính sách để tạo điều kiện cho NNT được hài lòng khi sử dung dịch vụ thuế.

6/18/2020 12:37:19 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ tuyên truyền - hỗ trợ tại Chi cục Thuế huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Mục tiêu chính của luận văn là đánh giá mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ tuyên truyền - hỗ trợ tại Chi cục Thuế huyện Phụng Hiệp từ đó đề xuất một số hàm ý giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ này.

6/18/2020 12:36:17 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

Luận văn nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế nhằm đánh giá khách quan chất lượng thực thi chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, thái độ phục vụ của công chức thuế, cơ sở vật chất của cơ quan thuế; qua đó, đề ra các hàm ý chính sách cải thiện chất lượng phục vụ nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:36:02 AM +00:00