Tài liệu miễn phí Kinh tế - Thương mại

Download Tài liệu học tập miễn phí Kinh tế - Thương mại

Econometrics final exam: Factors affecting quantity of new cars sold foreign trade University Students

This research investigates the relationship between microeconomic, macroeconomic variables and number of cars sold in US. The main objective is to determine the factors that affecting the number of car sold in US. This research covers the time period from 1975 to 1990. The analysis methods that have been applied in this study include descriptive statistics, linear regression and correlation analysis. The findings show that price, income have positive relationship with the number of car sales in US, while the prime interest rate and population have negative relationship with the number of car sales in US. The income has the most influence on the quantity of car sold while the population has unreliable effect on it. However, the gap in impact on number of cars sold among four factors is not huge. The findings were consistent with the previous findings done by other researcher.

3/18/2021 4:23:31 PM +00:00

International marketing: Ananas international marketing plan in Thailand market

According to the ASEAN Consumer Survey conducted by HKTDC Research, ASEAN consumers, including those in Thailand, are willing to spend more on better quality products and have a strong sense of personal style. For international brands, Thailand is a key market among the developing Asian countries, not only because of its growing demand from the emerging middle-income class, but also the country’s flourishing tourism sector. Also, Thailand is a South East Asian country with close proximity to Vietnam. Hence, the two countries partly share different things in common including climate characteristics, genetic traits, religions and most importantly, culture.

3/18/2021 8:40:12 AM +00:00

Tiểu luận môn Nghiệp vụ Hải quan: Tổng quan về hệ thống HS Code và ứng dụng vào biểu thuế xuất nhập khẩu

Tiểu luận gồm 3 phần với các nội dung: công ước HS - Hệ thống HS Code - phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam; quy trình xác định mã hs của chi cục giám định hải quan; ứng dụng của HS Code vào xây dựng biểu thuế xuất nhập khẩu, cách tra biểu thuế xuất nhập khẩu.

3/18/2021 1:58:30 AM +00:00

Tiểu luận môn Nghiệp vụ Hải quan: Quy trình xin C/O form D, AK, VK, E - từng mẫu C/O minh họa quy trình xin C/O form D điện tử, khác biệt giữa form D giấy và form D điện tử quy trình tự chứng nhận xuất xứ REX

Tiểu luận trình bày tổng quan về C/O; quy trình xin C/O form D; quy trình xin C/O form AK; quy trình xin thủ tục C/O form VK; quy trình xin C/O form d điện tử - khác biệt giữa C/O form D điện tử và form d giấy; quy trình tự chứng nhận xuất xứ Rex.

3/18/2021 1:58:22 AM +00:00

Tiểu luận môn Nghiệp vụ Hải quan: Các quy tắc xuất xứ trong hiệp định EVFTA và những điều cần lưu ý, cơ chế cấp C/O mẫu EUR.1 và cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Nội dung của tiểu luận này trình bày tóm tắt các quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA; một số điểm cần lưu ý về Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA; cơ chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) (℅ mẫu EUR.1) và cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

3/18/2021 1:58:14 AM +00:00

Tiểu luận môn Đầu tư quốc tế: Một số vấn đề tranh chấp trong phương thức thuê tàu chuyến

Nội dung của tiểu luận này gồm 3 chương với các nội dung: tổng quan về tàu chuyến và hợp đồng thuê tàu chuyến; một số tranh chấp thường gặp trong hợp đồng thuê tàu chuyến; một số biện pháp đề xuất.

3/18/2021 1:58:08 AM +00:00

Tiểu luận môn Đầu tư quốc tế: Các hiệp định IIAS quan trọng mà Việt Nam tham gia

Tiểu luận trình bày tổng quan về hiệp định đầu tư quốc tế; một số hiệp định đầu tư quan trọng mà Việt Nam đã tham gia. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

3/18/2021 1:58:01 AM +00:00

Tiểu luận môn Đầu tư quốc tế: Các hiệp định đầu tư quốc tế quan trọng mà Việt Nam đã tham gia

Tiểu luận này tìm hiểu cơ sở lý thuyết về hiệp định đầu tư quốc tế; các hiệp định đầu tư quốc tế quan trọng mà Việt Nam đã tham gia; biện pháp chung để tận dụng được cơ hội và vượt qua thách thức.

3/18/2021 1:57:54 AM +00:00

Tiểu luận môn Tổng quan thương mại các hoạt động sở hữu trí tuệ: Nghiên cứu mô hình nhượng quyền thương mại Phở 24 từ đó đưa ra hướng phát triển Phở Cồ Luận theo mô hình Franchise

Tiểu luận nghiên cứu với mục tiêu đưa ra biện pháp franchise cho quán phở Cồ Luận từ mô hình thành công của Phở 24 để có thể thu được lợi nhuận tối đa. Gìn giữ hương vị của món ăn truyền thống, quảng bá thương hiệu phở “Cồ luận” ra bạn bè quốc tế.

3/17/2021 8:48:07 PM +00:00

Tiểu luận môn Kinh tế chính trị về cải cách kinh tế ở Trung Quốc: Thực trạng giải quyết tình trạng thất nghiệp ở Trung Quốc và bài học cho Việt Nam

Tiểu luận tìm hiểu cơ sở lí luận, thực trạng thất nghiệp của Trung Quốc, giải pháp giải quyết của tình trạng thất nghiệp của chính phủ Trung Quốc từ đó rút ra một số bài học cho Việt Nam.

3/17/2021 8:47:50 PM +00:00

Báo cáo thực tập Luật tổng hợp: Thực tiễn áp dụng pháp luật về quản lý hộ tịch tại huyện Lắk

Báo cáo thực tập tiến hành tìm hiểu cơ cấu tổ chức nhiệm vụ quyền hạn của ủy ban nhân dân huyện Lắk; thực tiễn áp dụng pháp luật về quản lý hộ tịch tại huyện Lắk. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/29/2020 3:12:15 PM +00:00

Báo cáo Thực hành thiết kế nhà máy: Nhà máy sản xuất trà xanh đóng chai

Báo cáo trình bày quy trình sản xuất; lựa chọn địa điểm; cân bằng năng lượng; lựa chọn thiết bị cho nhà máy; cân bằng năng lượng; thiết kế mặt bằng. Mời các bạn cùng tham khảo báo cáo để nắm chi tiết hơn nội dung.

12/29/2020 12:22:04 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị Du lịch và Khách sạn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật tại nhà hàng Square - Khách sạn Novotel Danang Premier Han River

Khóa luận tốt nghiệp thông qua việc phân tích công tác quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật tại nhà hàng Square, tìm ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất kĩ thuật tại Square - Khách sạn Novotel Danang Premier Han River.

12/29/2020 12:21:39 PM +00:00

Tiểu luận môn Thị trường chứng khoán: Tìm hiểu công ty niêm yết trên thị trường HOSE - Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk)

Tiểu luận bao gồm 4 chương với các nội dung khái quát chung về sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk); Hoạt động niêm yết của công ty; phân tích các tiêu chuẩn định tính và định lượng mà công ty đã đạt được tại thời điểm đăng ký niêm yết; những bất cập và giải pháp trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

12/29/2020 9:17:34 AM +00:00

Tiểu luận môn Kinh tế môi trường: Báo động ô nhiễm môi trường đô thị ở Việt Nam

Tiểu luận tìm hiểu thực trạng ô nhiễm môi trường đô thị; nguyên nhân ô nhiễm môi trường đô thị; một số giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường đô thị. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.

12/29/2020 8:32:41 AM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty cổ phần Thủy tinh Hưng Phú

Báo cáo thực tập tốt nghiệp trình bày giới thiệu về công ty cổ phần Thủy tinh Hưng Phú; thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển; một số giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty cổ phần Thủy tinh Hưng Phú.

12/28/2020 10:46:11 PM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình nhập khẩu máy bơm công nghiệp và các linh kiện đường biển tại công ty TNHH đầu tư - thương mại - dịch vụ - xuất nhập khẩu TESU

Cấu trúc của báo cáo gồm 3 phần: giới thiệu về công ty TNHH đầu tư - thương mại - dịch vụ - xuất nhập khẩu TESU (tcl); tìm hiểu thực trạng về quy trình thực hiện các thủ tục nhập khẩu máy bơm công nghiệp và các linh kiện; một số nhận xét, giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cho quy trình nhập khẩu máy bơm công nghiệp và các linh kiện bằng đường biển.

12/28/2020 10:45:56 PM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Quy trình hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty TNHH dịch vụ giao nhận và du lịch Lê Gia

Nội dung của báo cáo tìm hiểu thực trạng tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu nguyên Container (FCL) tại công ty Lê Gia Logistics; một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác giao nhận tại công ty Lê Gia Logistics trong thời gian tới.

12/28/2020 10:45:49 PM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Phân tích thực trạng tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Hưng Phát

Báo cáo thực tập trình bày giới thiệu về công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Hưng Phát; thực trạng về tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp; định hướng, mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Hưng Phát sắp tới.

12/28/2020 10:45:03 PM +00:00

Tiểu luận Kinh tế vận tải hàng không: Chi phí trong kinh tế vận tải Hàng không

Tiểu luận nghiên cứu nhằm tìm hiểu rõ hơn về các chi phí vận tải hàng không, các khoản tiền mà các hãng hàng không phải chi ra để sản xuất và bán những sản phẩm hàng không.

12/28/2020 10:44:56 PM +00:00

Tiểu luận môn Quản lý khai thác mặt đất: Khai thác sân đỗ và sân bay

Tiểu luận trình bày giới thiệu tổng quan về khai thác sân đỗ và khu bay; thực trạng hoạt động khai thác tại sân đỗ và khu bay từ đó rút ra một số kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/28/2020 10:44:33 PM +00:00

Tiểu luận môn Bảo hiểm hàng không: Bảo hiểm cảng hàng không

Tiểu luận tìm hiểu về những loại bảo hiểm dành cho cảng hàng không cũng như trách nhiệm, chức năng, quyền hạn của nhà khai thác cảng hàng không trong trách nhiệm bảo hiểm dân sự và bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

12/28/2020 10:44:16 PM +00:00

Tiểu luận môn Bảo hiểm hàng không: Tìm hiểu về bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm, đặc biệt là trách nhiệm sản phẩm hàng không

Tiểu luận tập trung đi vào tìm hiểu bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm; bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm hàng không và một số kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/28/2020 10:44:09 PM +00:00

Tiểu luận lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên: Giải quyết tranh chấp giữa tổ chức A với đơn vị B ở huyện C trong lĩnh vực hoạt động Internet

Tiểu luận nghiên cứu nhằm tăng cường công tác quản lý đối với việc kinh doanh Trò chơi trực tuyến, đề ra những giải pháp vừa mang tính giáo dục, thuyết phục vừa kiên quyết răn đe giúp chủ kinh doanh nhận thức, hiểu biết và chấp hành đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đồng thời đáp ứng nhu cầu giải trí và học tập của con người.

12/28/2020 3:41:47 PM +00:00

Tiểu luận môn Tổng quan về Thương mại điện tử: Kế hoạch kinh doanh điện tử Công ty cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh

Tiểu luận tìm hiểu về tổng quan Công ty cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh; lập kế hoạch triển khai, ứng dụng thương mại điện tử; xây dựng Website bán hàng; bản thử nghiệm Website bán hàng cho Công ty cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh.

10/19/2020 6:50:40 PM +00:00

Luận văn Nghiên cứu hành vi tiêu dùng thông qua các ứng dụng thương mại điện tử của sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (cơ sở đào tạo Hà Đông)

Luận văn đánh giá, phân tích hành vi tiêu dùng thông qua ứng dụng thương mại điện tử của sinh viên Học viện. Từ đó đưa ra một số đề xuất để sinh viên khối ngành kinh tế của Học viện có thêm những kiến thức về lĩnh vực này nhằm nâng cao hiểu biết, góp phần đáp ứng tốt nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao.

10/19/2020 4:06:50 PM +00:00

Báo cáo thực tập: Tổng hợp thực tập Công ty sản xuất kim loại màu (Công ty TNHH Ngọc Thiên)

Báo cáo thực hành tiến hành tìm hiểu tổng quan về đặc điểm kinh tế - kĩ thuật và tổ chức bộ máy quản lí hoạt động sản xuất kinh doanh; tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty TNHH Ngọc Thiên; một số đánh giá về tình hình tổ chức kế toán tại công ty TNHH Ngọc Thiên.

10/19/2020 3:37:50 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp ngành Quản lý đất đai: Xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến giá đất và thực trạng giá trị sử dụng đất làm cơ sở cho việc định giá đất trên địa bàn quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

Luận văn nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến giá đất ở quận Ninh Kiều; đánh giá thực trạng giá trị sử dụng đất trên địa bàn quận Ninh Kiều.

10/19/2020 3:20:17 PM +00:00

Tiểu luận môn Phát triển và thay đổi tổ chức: Dự án khảo sát nguyên nhân nghỉ việc tại Ngân hàng ABC

Tiểu luận tìm hiểu nguyên nhân nghỉ việc thời gian qua của nhân viên; đề ra một vài giải pháp cần thiết để giúp làm giảm tỷ lệ nghỉ việc; hiện thực giải pháp bằng kế hoạch hành động cụ thể.

10/19/2020 3:15:44 PM +00:00

Báo cáo thực tập: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Liên Việt chi nhánh Trung Yên

Báo cáo thực tập làm rõ cơ sở khoa học của việc cho vay tiêu dùng; các phương pháp cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Trung Yên; giải pháp để đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Trung Yên.

10/19/2020 2:56:58 PM +00:00