Tài liệu miễn phí Kinh tế - Thương mại

Download Tài liệu học tập miễn phí Kinh tế - Thương mại

Báo cáo thực tập Luật tổng hợp: Thực tiễn áp dụng pháp luật về quản lý hộ tịch tại huyện Lắk

Báo cáo thực tập tiến hành tìm hiểu cơ cấu tổ chức nhiệm vụ quyền hạn của ủy ban nhân dân huyện Lắk; thực tiễn áp dụng pháp luật về quản lý hộ tịch tại huyện Lắk. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/29/2020 3:12:15 PM +00:00

Báo cáo Thực hành thiết kế nhà máy: Nhà máy sản xuất trà xanh đóng chai

Báo cáo trình bày quy trình sản xuất; lựa chọn địa điểm; cân bằng năng lượng; lựa chọn thiết bị cho nhà máy; cân bằng năng lượng; thiết kế mặt bằng. Mời các bạn cùng tham khảo báo cáo để nắm chi tiết hơn nội dung.

12/29/2020 12:22:04 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị Du lịch và Khách sạn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật tại nhà hàng Square - Khách sạn Novotel Danang Premier Han River

Khóa luận tốt nghiệp thông qua việc phân tích công tác quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật tại nhà hàng Square, tìm ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất kĩ thuật tại Square - Khách sạn Novotel Danang Premier Han River.

12/29/2020 12:21:39 PM +00:00

Tiểu luận môn Thị trường chứng khoán: Tìm hiểu công ty niêm yết trên thị trường HOSE - Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk)

Tiểu luận bao gồm 4 chương với các nội dung khái quát chung về sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk); Hoạt động niêm yết của công ty; phân tích các tiêu chuẩn định tính và định lượng mà công ty đã đạt được tại thời điểm đăng ký niêm yết; những bất cập và giải pháp trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

12/29/2020 9:17:34 AM +00:00

Tiểu luận môn Kinh tế môi trường: Báo động ô nhiễm môi trường đô thị ở Việt Nam

Tiểu luận tìm hiểu thực trạng ô nhiễm môi trường đô thị; nguyên nhân ô nhiễm môi trường đô thị; một số giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường đô thị. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.

12/29/2020 8:32:41 AM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty cổ phần Thủy tinh Hưng Phú

Báo cáo thực tập tốt nghiệp trình bày giới thiệu về công ty cổ phần Thủy tinh Hưng Phú; thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển; một số giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty cổ phần Thủy tinh Hưng Phú.

12/28/2020 10:46:11 PM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình nhập khẩu máy bơm công nghiệp và các linh kiện đường biển tại công ty TNHH đầu tư - thương mại - dịch vụ - xuất nhập khẩu TESU

Cấu trúc của báo cáo gồm 3 phần: giới thiệu về công ty TNHH đầu tư - thương mại - dịch vụ - xuất nhập khẩu TESU (tcl); tìm hiểu thực trạng về quy trình thực hiện các thủ tục nhập khẩu máy bơm công nghiệp và các linh kiện; một số nhận xét, giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cho quy trình nhập khẩu máy bơm công nghiệp và các linh kiện bằng đường biển.

12/28/2020 10:45:56 PM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Quy trình hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty TNHH dịch vụ giao nhận và du lịch Lê Gia

Nội dung của báo cáo tìm hiểu thực trạng tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu nguyên Container (FCL) tại công ty Lê Gia Logistics; một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác giao nhận tại công ty Lê Gia Logistics trong thời gian tới.

12/28/2020 10:45:49 PM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Phân tích thực trạng tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Hưng Phát

Báo cáo thực tập trình bày giới thiệu về công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Hưng Phát; thực trạng về tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp; định hướng, mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Hưng Phát sắp tới.

12/28/2020 10:45:03 PM +00:00

Tiểu luận Kinh tế vận tải hàng không: Chi phí trong kinh tế vận tải Hàng không

Tiểu luận nghiên cứu nhằm tìm hiểu rõ hơn về các chi phí vận tải hàng không, các khoản tiền mà các hãng hàng không phải chi ra để sản xuất và bán những sản phẩm hàng không.

12/28/2020 10:44:56 PM +00:00

Tiểu luận môn Quản lý khai thác mặt đất: Khai thác sân đỗ và sân bay

Tiểu luận trình bày giới thiệu tổng quan về khai thác sân đỗ và khu bay; thực trạng hoạt động khai thác tại sân đỗ và khu bay từ đó rút ra một số kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/28/2020 10:44:33 PM +00:00

Tiểu luận môn Bảo hiểm hàng không: Bảo hiểm cảng hàng không

Tiểu luận tìm hiểu về những loại bảo hiểm dành cho cảng hàng không cũng như trách nhiệm, chức năng, quyền hạn của nhà khai thác cảng hàng không trong trách nhiệm bảo hiểm dân sự và bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

12/28/2020 10:44:16 PM +00:00

Tiểu luận môn Bảo hiểm hàng không: Tìm hiểu về bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm, đặc biệt là trách nhiệm sản phẩm hàng không

Tiểu luận tập trung đi vào tìm hiểu bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm; bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm hàng không và một số kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/28/2020 10:44:09 PM +00:00

Tiểu luận lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên: Giải quyết tranh chấp giữa tổ chức A với đơn vị B ở huyện C trong lĩnh vực hoạt động Internet

Tiểu luận nghiên cứu nhằm tăng cường công tác quản lý đối với việc kinh doanh Trò chơi trực tuyến, đề ra những giải pháp vừa mang tính giáo dục, thuyết phục vừa kiên quyết răn đe giúp chủ kinh doanh nhận thức, hiểu biết và chấp hành đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đồng thời đáp ứng nhu cầu giải trí và học tập của con người.

12/28/2020 3:41:47 PM +00:00

Tiểu luận môn Tổng quan về Thương mại điện tử: Kế hoạch kinh doanh điện tử Công ty cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh

Tiểu luận tìm hiểu về tổng quan Công ty cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh; lập kế hoạch triển khai, ứng dụng thương mại điện tử; xây dựng Website bán hàng; bản thử nghiệm Website bán hàng cho Công ty cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh.

10/19/2020 6:50:40 PM +00:00

Luận văn Nghiên cứu hành vi tiêu dùng thông qua các ứng dụng thương mại điện tử của sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (cơ sở đào tạo Hà Đông)

Luận văn đánh giá, phân tích hành vi tiêu dùng thông qua ứng dụng thương mại điện tử của sinh viên Học viện. Từ đó đưa ra một số đề xuất để sinh viên khối ngành kinh tế của Học viện có thêm những kiến thức về lĩnh vực này nhằm nâng cao hiểu biết, góp phần đáp ứng tốt nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao.

10/19/2020 4:06:50 PM +00:00

Báo cáo thực tập: Tổng hợp thực tập Công ty sản xuất kim loại màu (Công ty TNHH Ngọc Thiên)

Báo cáo thực hành tiến hành tìm hiểu tổng quan về đặc điểm kinh tế - kĩ thuật và tổ chức bộ máy quản lí hoạt động sản xuất kinh doanh; tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty TNHH Ngọc Thiên; một số đánh giá về tình hình tổ chức kế toán tại công ty TNHH Ngọc Thiên.

10/19/2020 3:37:50 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp ngành Quản lý đất đai: Xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến giá đất và thực trạng giá trị sử dụng đất làm cơ sở cho việc định giá đất trên địa bàn quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

Luận văn nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến giá đất ở quận Ninh Kiều; đánh giá thực trạng giá trị sử dụng đất trên địa bàn quận Ninh Kiều.

10/19/2020 3:20:17 PM +00:00

Tiểu luận môn Phát triển và thay đổi tổ chức: Dự án khảo sát nguyên nhân nghỉ việc tại Ngân hàng ABC

Tiểu luận tìm hiểu nguyên nhân nghỉ việc thời gian qua của nhân viên; đề ra một vài giải pháp cần thiết để giúp làm giảm tỷ lệ nghỉ việc; hiện thực giải pháp bằng kế hoạch hành động cụ thể.

10/19/2020 3:15:44 PM +00:00

Báo cáo thực tập: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Liên Việt chi nhánh Trung Yên

Báo cáo thực tập làm rõ cơ sở khoa học của việc cho vay tiêu dùng; các phương pháp cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Trung Yên; giải pháp để đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Trung Yên.

10/19/2020 2:56:58 PM +00:00

Báo cáo thực tập: Thực trạng và giải pháp mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn - Chi nhánh Tuyên Quang

Báo cáo làm rõ cơ sở khoa học của việc cho vay đối với khách hàng cá nhân; tìm hiểu các cách thức cho vay khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Tuyên Quang; đề ra những giải pháp để đẩy mạnh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Tuyên Quang.

10/19/2020 2:56:18 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ của Công ty cổ phần Tân Cảng 189 Hải Phòng

Luận văn tìm hiểu các cách thức hoạt động của Tân Cảng 189, các yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ của Tân Cảng 189; đề ra những giải pháp để phát triển dịch vụ của công ty cổ phần Tân Cảng 189.

10/19/2020 2:56:06 PM +00:00

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công về lĩnh vực đất đai tại ủy ban nhân dân quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến chất lượng dịch vụ hành chính công về lĩnh vực đất đai tại Ủy ban nhân dân Quận 8. Đề xuất các giải pháp duy trì, cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ hành chính công về lĩnh vực đất đai của Ủy ban nhân dân Quận 8 nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức.

10/19/2020 11:12:01 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp Luật học: thực tiễn áp dụng và phương hướng hoàn thiện pháp luật về diện và hàng thừa kế

Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận, nội dung, bản chất quy định của pháp luật Việt Nam về diện và hàng thừa kế. Khi nghiên cứu đề tài, tác giả sẽ tham khảo toàn bộ các quy định pháp luật của nước ta về diện và hàng thừa kế gắn với từng giai đoạn trong lịch sử theo sự phát triển của đất nước, trong các sách chuyên khảo, đặc biệt là các quy định trong Bộ Luật Dân Sự 2015, so sánh với các quy định của một số nước trên thế giới về diện và hàng thừa kế qua đó có cái nhìn về diện và hàng thừa kế theo pháp luật hiện hành một cách tổng quát hơn, cụ thể hơn.

10/19/2020 11:11:18 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp ngành Kinh tế: Nghiên cứu thực trạng công tác giảm nghèo trên địa bàn xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Luận văn trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác giảm nghèo trên địa bàn xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, từ đó đề xuất một giải pháp nhằm thực hiện việc giảm nghèo tại địa phương trong thời gian tới.

10/19/2020 11:11:04 AM +00:00

Tiểu luận Kinh tế vĩ mô: Phân tích thị trường vàng thế giới - Dự báo xu hướng giá vàng trong tương lai

Mục đích nghiên cứu của tiểu luận lần này là làm rõ diễn biến thị trường vàng thế giới hiện tại, các nhân tố ảnh hưởng đến giá vàng rồi từ đó có những dự báo cho xu hướng vận động của.

10/19/2020 11:08:49 AM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công chứng viên: Đơn vị thực tập Phòng Công chứng Số 6, thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo tìm hiểu cơ cấu tổ chức quản lý, quy chế tổ chức hoạt động và cách thức quản trị của phòng công chứng số 6 thành phố Hồ Chí Minh; hoạt động cung cấp dịch vụ công chứng; nội dung thực hiện các quyền và nghĩa vụ; kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực tập.

10/19/2020 9:50:06 AM +00:00

Tiểu luận Công chứng viên và nghề công chứng: Văn bản công chứng và giá trị pháp lý của văn bản công chứng

Tiểu luận nghiên cứu nhằm vạch ra một bức tranh toàn cảnh về lịch sử hình thành và phát triển nghề công chứng tại Việt Nam. Phân tích các quy định về văn bản công chứng và những giá trị pháp lý của văn bản công chứng theo quy định pháp luật của Việt Nam.

10/19/2020 9:49:58 AM +00:00

Tiểu luận Nhập môn Kinh tế quốc tế: Phân tích thực trạng của ngành xuất khẩu cao su tại Việt Nam

Tiểu luận gồm 3 chương với các nội dung tiềm năng phát triển của ngành xuất khẩu cao su; thực trạng ngành xuất khẩu cao su ở Việt Nam; định hướng phát triển xuất khẩu cao su. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

9/25/2020 3:13:05 AM +00:00

Tiểu luận môn Công chứng viên và nghề Công chứng: Quy trình chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký do công chứng viên theo quy định của pháp luật Việt Nam - Đề xuất hướng hoàn thiện.

Mục tiêu nghiên cứu của tiểu luận nhằm phân tích thực trạng áp dụng pháp luật đối với công tác chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký, xác định nguyên nhân tồn tại từ đó làm cơ sở đề xuất hướng hoàn thiện pháp luật đối với công tác chứng thực bản sao và chứng thực chữ ký.

9/25/2020 12:32:17 AM +00:00