Tài liệu miễn phí Kỹ Năng Mềm

Download Tài liệu học tập miễn phí Kỹ Năng Mềm:Kỹ năng phỏng vấn, Kỹ năng quản lý, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng tư duy, Nghệ thuật sống, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng đàm phán, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng tổ chức, Kỹ năng lãnh đạo, TOEFL - IELTS - TOEIC

Resources Cited in Assessing Projects - Đánh giá dự án

Đánh giá dự án là nguồn tài nguyên được thiết kế cho những người tâm đắc với lớp học lấy học sinh làm trung tâm và dành cho những giáo viên muốn nâng cao việc dạy những kỹ năng của thế kỷ 21. Nguồn tài nguyên này cung cấp thông tin về những kỹ năng của thế kỷ 21 trong những bối cảnh khác nhau và những cách đánh giá khác nhau có thể được các thầy cô và học sinh áp dụng để đánh giá tư duy của mình và của các đồng nghiệp, các bạn học....

8/29/2018 4:20:13 PM +00:00

9 KỸ NĂNG “MỀM” ĐỂ THÀNH CÔNG

Kỹ năng “mềm” chủ yếu là những kỹ năng thuộc về tính cách con người, không mang tính chuyên môn, không thể sờ nắm, không phải là kỹ năng cá tính đặc biệt, chúng quyết định khả năng bạn có thể trở thành nhà lãnh đạo, thính giả, nhà thương thuyết hay người hòa giải xung đột. Những kỹ năng “cứng” ở nghĩa trái ngược thường xuất hiện trên bản lý lịch-khả năng học vấn của bạn, kinh nghiệm và sự thành thạo về chuyên môn....

8/29/2018 4:20:07 PM +00:00

6 KỸ NĂNG “MỀM” CẦN THIẾT

“Ngày nay, các chủ doanh nghiệp luôn muốn thấy khả năng của các ứng viên thể hiện nơi công sở không chỉ trong lĩnh vực công việc” - Đó là chia sẻ của ông Stefanie Cross-Wilson, đồng chủ tịch đơn vị quản lý năng lực và tuyển dụng ở công ty Hudson. “Những kỹ năng và năng lực làm việc thực sự giúp bạn có cơ hội bước vào cửa công ty nhưng chính những kỹ năng mềm mới thường là cái quyết định bạn có được ở lại hay không”....

8/29/2018 4:20:07 PM +00:00