Tài liệu miễn phí Công nghệ thông tin

Download Tài liệu học tập miễn phí Công nghệ thông tin

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng Website hỗ trợ lập lịch trình kế hoạch giảng dạy của giảng viên

Mục đích với nghiên cứu, tìm hiểu về và xây dựng website để có thể đáp ứng được nhu cầu quản lý sổ sách cho nhà trường, giúp cho mọi người có thể tiết kiệm công sức, thời gian đi lại và giúp việc quản lý dễ dàng, tiện lợi hơn. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:19:35 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng ứng dụng Android xử lý tin nhắn bình chọn

Nội dung chính của đồ án được chia làm 3 chương: Chương 1 - Tổng quan hệ điều hành android, chương 2 - Giới thiệu về môi trường android studio và chương 3 - Kỹ thuật hỗ trợ xây dựng android. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:19:24 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng ứng dụng Android xem video trực tuyến

Nội dung chính của đồ án là yìm hiểu môi trường lập trình Android Studio, tìm hiểu kỹ thuật phát video trên internet thông qua đường dẫn và tìm hiểu hosting, xây dựng kho lưu trữ video trực tuyến trên hosting. Đồng thời xây dựng chương trình xem video trực tuyến chạy trên điện thoại Android. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:19:09 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Kiểm thử phần mềm trên thiết bị di động và ứng dụng phần mềm Appium Studio cho ứng dụng trên IOS

Đề tài tìm hiểu cơ sở lý thuyết về kiểm thử nói chung và kiểm thử trên di động nói riêng cũng như cách triển khai công cụ kiểm thử phần mềm tự động để giảm nhân lực kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm hơn với công việc kiểm thử bằng tay. Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu về kiểm thử trên thiết bị di động.

9/16/2019 9:18:50 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng ứng dụng Android đọc báo mạng qua dịch vụ RSS

Nội dung chính của đồ án tốt nghiệp trình bày phương pháp và chương trình thực nghiệm để Xây dựng ứng dụng Android đọc báo mạng qua dịch vụ RSS. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:18:36 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng chương trình quản lý đào tạo trường Trung cấp nghề CNTT Phà Rừng

Nội dung chính của đồ án tốt nghiệp trình bày phương pháp và chương trình thực nghiệm để xây dựng chương trình quản lý đào tạo trường Trung cấp nghề CNTT Phà Rừng.

9/16/2019 9:18:21 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Nghiên cứu giải pháp xây dựng thư viện tài liệu điện tử cho phòng đọc

Đồ án gồm 3 chương: Chương1 - Khảo sát hiện trạng hệ thống, Chương 2 - Phân tích và thiết kế hệ thống và chương 3 - Lựa chọn giải pháp và triển khai ứng dụng. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:18:03 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Tìm hiểu về dữ liệu hình động

Nội dung chính của đồ án tốt nghiệp gồm có 3 chương: Chương 1 - Giới thiệu về các hình động, chương 2 - Phần mềm tạo hình động, chương 3 - Xây dựng đoạn hình động. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:17:52 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng website mua bán điện thoại di động trên mạng

Mục đích của đồ án là tìm hiểu tổng quan về lập trình web, qua đó xây dựng website mua bán điện thoại di động. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung đồ án.

9/16/2019 9:17:39 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Tìm hiểu hệ thống nhận dạng biển số xe

Mục đích nghiên cứu của đồ án là để tìm hiểu nhằm trợ giúp cho công tác giám sát, quản lý các phương tiện giao thông một cách hiệu quả, dễ dàng và nhanh chóng hơn. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:17:24 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Chứng chỉ số và ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng

Nội dung chính của đồ án gồm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở toán học của chứng chỉ số, chương 2 - Chứng chỉ số và chương 3 - Ứng dụng của chứng chỉ số trong lĩnh vực của ngân hàng. Mời các ban tham khảo!

9/16/2019 9:17:07 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Đồ án gồm 3 chương : Chương I - Cơ sở toán học của chữ ký số. Trong chương này đề cập tới các khái niệm toán học và cơ sở toán của chữ ký điện tử. Chương II - Chữ ký số Trong chương này ta tìm hiểu chi tiết về chữ ký số và một vài phương pháp ký, chương III - Dịch vụ chứng thực chữ ký số. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:16:51 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Tìm hiểu thuật toán quy hoạch động cho tính khoảng cách

Xuất phát từ vấn đề này đồ án của em xây dựng gồm 3 chương: Chương 1 - Các kiến thức cơ bản đồ họa 3d và tạo bóng, chương 2 - Kỹ thuật tạo bóng cứng shadow mapping và chương 3 - Chương trình thực nghiệm. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:16:37 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Tìm hiểu phương pháp quy hoạch động cho tính khoảng cách

Nội dung chính của đồ án trình bày tổng quan về thuật toán quy hoạch động, một số kinh nghiệm xây dựng thuật toán quy hoạch động và thử nghiệm trên ngôn ngữ. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:16:18 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng Website hỗ trợ theo dõi thông tin sinh viên đăng kí ở trong KSSV trường ĐHDL HP

Nội dung chính của đồ án trình bày phân tích và thiết kế hệ thống xây dựng Website hỗ trợ theo dõi thông tin sinh viên đăng kí ở trong KSSV trường ĐHDL HP. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:16:01 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng Web bán và giới thiệu văn phòng phẩm với HTML 5. 0

Đồ án bao gồm 4 chương: Chương 1 - Phân tích thiết kế hướng hệ thống hướng cấu trúc và tìm hiểu về HTM5, chương 2 - Khảo sát tìm hiểu nghiệp vụ bài toán, phát biểu bài toán, chương 3 - Phân tích thiết kế hệ thống, chương 4 - Chương trình thực nghiệm. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:15:42 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Phát triển ứng dụng trên nền eclipse

Nội dung chính của đồ án trình bày việc tìm hiểu kiến trúc của eclipse, tìm hiểu phát triển phần mềm theo hướng thành phần, phát triển và xây dựng phần mềm Plugin. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung đồ án này.

9/16/2019 9:15:28 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Tìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng shadow volume

Nội dung chính của đồ án gồm có 3 chương: Chương 1 - Khái quát về đồ họa ba chiều và bài toán tạo bóng, chương 2 - Kỹ thuật tạo bóng cứng bằng phương pháp shadow volume, chương 3 - Chương trình thực nghiệm. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:15:15 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiêp: Tìm hiểu kỹ thuật tạo bóng cứng shadow volume

Mục đích chính của đồ họa 3D là tạo ra và mô tả các đối tượng, các mô hình trong thế giới thật bằng máy tính sao cho càng giống với thật càng tốt. Việc nghiên cứu các phương pháp các kỹ thuật khác nhau của đồ họa 3D cũng chỉ hướng đến một mục tiêu duy nhất đó là làm sao cho các nhân vật, các đối tượng, các mô hình được tạo ra trong máy tính giống thật nhất. Và một trong các phương pháp đó chính là tạo bóng cho đối tượng

9/16/2019 9:15:02 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiêp: Tìm hiểu một số phương pháp trích chọn đặc trưng cho nhận dạng chữ viết

Bài báo cáo được trình bày trong 3 chương: Chương 1 - Trình bày tổng quan về chữ viết và lý thuyết nhận dạng. Chương 2 - Tổng quan về trích chọn đặc trưng và một số phương pháp trích chọn đặc trưng cho nhận dạng chữ viết. Chương 3 - Chương trình thử nghiệm. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:14:46 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng website hỗ trợ theo dõi thông tin khai thác sử dụng phòng máy tính trường ĐHDLHP

Nội dung chính của đồ án tốt nghiệp trình bày mô tả bài toán, phân tích thiết kế hệ thống và cài đặt chương trình để xây dựng website hỗ trợ theo dõi thông tin khai thác sử dụng phòng máy tính trường ĐHDLHP. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:14:29 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng chương trình quản lý nhân sự tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân phúc lai

Nội dung chính của đồ án tốt nghiệp trình bày mô tả bài toán, phân tích thiết kế hệ thống và cài đặt chương trình để xây dựng chương trình quản lý nhân sự tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân phúc lai. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:14:15 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Kỹ thuật giấu tin dựa trên sự tương quan của miền không gian ảnh

Nội dung chính của đồ án gồm có 3 chương: Chương 1 - Tổng quan về kỹ thuật giấu tin, chương 2 - Kỹ thuật giấu tin dựa trên sự tương quan của miền không gian ảnh, chương 3 - Cài đặt thử nghiệm. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:14:01 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Hệ thống quản lý phiên bản văn bản

Mục đích nghiên cứu của đồ án này là tìm hiểu kiến trúc, quy trình xây dựng hệ thống quản lý phiên bản và các chức năng của chúng. Trong khóa luận này em đã tìm hiểu các kiến thức liên quan và thử nghiệm xây dựng một hệ thống quản lý phiên bản văn bản dựa trên nền Web. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:13:43 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Tìm hiểu xây dựng module cho hệ quản trị nội dung Nukeviet

Nội dung chính của đồ án tốt nghiệp trình bày cấu trúc module của NukeViet 3.4, tổng hợp các tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung khóa luận, thực hiện cài đặt,cấu hình và chạy được module trên mã nguồn mở NukeViet. Từ đó ứng dụng bài toán đưa vào xây dựng lên một module hoàn chỉnh trên NukeViet.

9/16/2019 9:13:25 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng chương trình quản lý đăng ký tham gia hoạt động giải trí

Đồ án gồm 4 chương: Chương 1 - Mô tả bài toán và mô hình nghiệp vụ của trung tâm giải trí : Trình bày nội dung bài toán thực tế đặt ra và tiến hành mô tả mô hình nghiệp vụ của trung tâm Chương 2 - Phân tích hệ thống và Thiết kế hệ thống. Tiến hành phân tích các hoạt động xử lý và cấu trúc dữ liệu, từ đó đặc tả yêu cầu xử lý và yêu cầu dữ liệu của bài toán. Chương 3 - Cơ sở lý thuyết : những cơ sở lý thuyết được vận dụng trong đồ án Chương 4 - Cài đặt chương trình.

9/16/2019 9:13:09 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng chương trình quản lý kho thuốc khoa Dược BVPS Hải Phòng

Nội dung chính của đồ án tốt nghiệp trình bày mô tả bài toán, phân tích thiết kế hệ thống và cài đặt chương trình để xây dựng chương trình quản lý kho thuốc khoa Dược BVPS Hải Phòng. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:12:52 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng chương trình xét tuyển đại học dựa vào kết quả học tập ở PTTH của học sinh

Nội dung chính của đồ án tốt nghiệp trình bày mô tả bài toán, phân tích thiết kế hệ thống và cài đặt chương trình để xây dựng chương trình xét tuyển đại học dựa vào kết quả học tập ở PTTH của học sinh. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:12:34 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng chương trình quản lý vé ăn Trường Mầm Non Quán Toán

Nội dung chính của đồ án tốt nghiệp trình bày mô tả bài toán, phân tích thiết kế hệ thống và cài đặt chương trình để xây dựng chương trình quản lý vé ăn Trường Mầm Non Quán Toán. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:12:16 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng chương trình quản lý bán hàng theo chuỗi cung cấp

Đồ án gồm 4 chương: Chương 1 - Mô tả bài toán và mô hình nghiệp vụ: Trình bày nội dung bài toán thực tế đặt ra và tiến hành mô tả mô hình nghiệp vụ của chúng. Chương 2 - Phân tích hệ thống. Tiến hành phân tích các hoạt động xử lý và cấu trúc dữ liệu, từ đó đặc tả yêu cầu xử lý và yêu cầu dữ liệu của bài toán. Chương 3 - Thiết kế hệ thống. Tiến hành thiết kế hệ thống bao gồm thiết kế dữ liệu, thiết kế kiến trúc, chương trình. Chương 4 - Cài đặt hệ thống và thử nghiệm.

9/16/2019 9:11:59 AM +00:00