Tài liệu miễn phí Công nghệ thông tin

Download Tài liệu học tập miễn phí Công nghệ thông tin

Báo cáo Thực hành Mạng máy tính: Bài Lab 2

Báo cáo Thực hành Mạng máy tính - Bài Lab 2 thực hiện một số yêu cầu sau: tạo và bắt lưu lượng đi qua cổng S0/0 của R4 và thể hiện đầy đủ trên hình chụp phần mềm Netflow với địa chỉ IP đầy đủ của lưu lượng; dùng lệnh Show ip route để xem bảng định tuyến của tất cả các router và copy vào bài nộp; dùng phần mềm WireShark để bắt các lưu lượng ở 4.1 trên cổng loopback của máy tính thật;...

8/30/2018 4:38:29 AM +00:00

Báo cáo Mantis Bugtracker

Báo cáo Mantis Bugtracker dưới đây trình bày các nội dung sau: tổng quan về Mantis, quy trình xử lý lỗi, giao diện Mantis, Demo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ kiến thức cụ thể trong bài báo cáo này.

8/30/2018 4:38:22 AM +00:00

Tiểu luận: Tìm hiểu hệ thống thông tin tại DNKD Đá hoa cương Đông Ấn

Tiểu luận: Tìm hiểu hệ thống thông tin tại DNKD Đá hoa cương Đông Ấn nhằm trình bày về khái niệm dữ liệu thông tin, hệ thống thông tin, vai trò và chức năng của hệ thống thông tin, lịch sử phát triển của các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp, hệ thống thông tin tại DNKD Đá hoa cương Đông Ấn.

8/30/2018 4:38:22 AM +00:00

Bài tiểu luận: Tổ chức hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp

Bài tiểu luận: Tổ chức hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp nêu các ứng dụng CNTT chủ yếu của các Doanh nghiệp hiện nay là gì? dùng để giải quyết các mối quan hệ nào? những cảnh báo khi chúng ta thực hiện những ứng dụng công nghệ đó? những tiện ích khi ứng dụng những công nghệ đó?

8/30/2018 4:38:22 AM +00:00

Tiểu luận: Tổ chức hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng.

Tiểu luận: Tổ chức hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp trình bày về tổng quan hệ thống thông tin quản lý, cơ sở lý luận về hệ thống thông tin quản lý, khái quát chung về công tác bán hàng, giới thiệu chung về công ty, phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý bán hàng tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng.

8/30/2018 4:38:22 AM +00:00

Tiểu luận: Phân tích nghiệp vụ quản lý kho

Tiểu luận: Phân tích nghiệp vụ quản lý kho nhằm trình bày về tổng quan về hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp, vai trò của hệ thống thong tin quản lý trong doanh nghiệp, ý nghĩa của việc phân tích nghiệp vụ quản lý kho, quy trình tổ chức hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp.

8/30/2018 4:38:22 AM +00:00

Tiểu luận: Hệ thống thông tin quản lý khách sạn

Tiểu luận: Hệ thống thông tin quản lý khách sạn nhằm mô tả hệ thống thông tin, ban Giám đốc muốn tin học hóa các công việc: đặt phòng trước, theo dõi sự lưu trứu, yêu cầu dịch vụ, đặt tiệc và thanh toán của khách hàng...cùng tìm hiểu đề tài qua bài tiểu luận.

8/30/2018 4:38:22 AM +00:00

Tiểu luận: Báo cáo nghiên cứu tổ chức hệ thống thông tin trong doanh nghiệp

Tiểu luận: Báo cáo nghiên cứu tổ chức hệ thống thông tin trong doanh nghiệp nhằm phân tích khái quát các nhiệm vụ các phòng, tầm nhìn hệ thống thông tin, phân tích hệ thống thông tin, phân tích hệ thống thông tin trong quản lý IT center, phân tích hệ thống thông tin trong quản lý kế toán...

8/30/2018 4:38:22 AM +00:00

Tiểu luận: Hệ thống thông tin quản lý bệnh viện

Tiểu luận: Hệ thống thông tin quản lý bệnh viện nhằm mô tả hệ thống thông tin và các mô hình nghiệp vụ, mô hình nghiệp vụ hệ thống, xây dựng biểu đồ ngữ cảnh, chức năng của các bộ phận, phân tích hệ thống thông tin quản lý bệnh viện.

8/30/2018 4:38:22 AM +00:00

Tiểu luận: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý mua hàng và quản lý kho tại công ty cổ phần nông dược Hai

Tiểu luận: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý mua hàng và quản lý kho tại công ty cổ phần nông dược Hai trình bày về sơ lược công ty cổ phần nông dược Hai, cơ sở lý thuyết và ứng dụng của công nghệ thông tin trong doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý mua hàng công ty tại Cổ phần nông dược HAI.

8/30/2018 4:38:22 AM +00:00

Tiểu luận: Hệ thống thông tin quản lý kho

Tiểu luận: Hệ thống thông tin quản lý kho nhằm mục đích tổ chức lại một số bộ phận của doanh nghiệp cũng như của tổ chức, đồng thời nâng cao hiệu quả của công việc cũng như làm cho bộ phận hoạt động tốt hơn, việc quản lý cũng trở nên tốt hơn không mất nhiều thời gian.

8/30/2018 4:38:22 AM +00:00

Tiểu luận: Tổ chức hệ thống thông tin trong việc quản lý đào tạo từ xa

Tiểu luận: Tổ chức hệ thống thông tin trong việc quản lý đào tạo từ xa nhằm khảo sát, phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu, phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu, mô hình chức năng, tìm hiểu các Web site đào tạo từ xa được xây dựng cho các trường Đại học trên để rút ra kết luận về những ưu, khuyết điểm của chúng.

8/30/2018 4:38:22 AM +00:00

Tiểu luận: Nghiên cứu, phân tích việc ứng dụng hệ thống thông tin trong quản lý doanh nghiệp tại công ty TNHH Tân Phạm Gia

Tiểu luận: Nghiên cứu, phân tích việc ứng dụng hệ thống thông tin trong quản lý doanh nghiệp tại công ty TNHH Tân Phạm Gia nhằm trình bày về quá trình hình thành và phát triển của công ty Tân Phạm Gia, phân tích khả năng tổ chức quản lý bằng hệ thống CNTT của công ty, các bộ phận của công ty.

8/30/2018 4:38:22 AM +00:00

Tiểu luận: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý kho vật tư tại công ty UNI – 1695687

Tiểu luận: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý kho vật tư tại công ty UNI – President Viet Nam nhằm mô tả hệ thống thông tin quản lý kho vật tư tại công ty UNI – President Viet Nam, phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý kho nguyên vật liệu tại công ty UNI – President Viet Nam.

8/30/2018 4:38:22 AM +00:00

Tiểu luận: Tổ chức HTTT ứng dụng quản trị mối quan hệ khách hàng CRM trong Công ty CP Dịch Vụ Ba Giây

Tiểu luận: Tổ chức HTTT ứng dụng quản trị mối quan hệ khách hàng CRM trong Công ty CP Dịch Vụ Ba Giây nhằm trình bày về quá trình hình thành và phát triển Công ty CP Dịch Vụ Ba Giây, tổ chức hệ thống thông tin của Công ty CP Dịch Vụ Ba Giây, quản trị quan hệ khách hàng.

8/30/2018 4:38:22 AM +00:00

Tiểu luận: Ứng dụng triển khai hệ thống y khoa.net tại bệnh viện

Tiểu luận: Ứng dụng triển khai hệ thống y khoa.net tại bệnh viện nhằm trình bày về thực trạng triển khai hệ thống YKHOA.NET tại ABC, giới thiệu sơ lược về phần nềm ykhoa.net, thiết kế hệ thống quản lý thông tin trong bệnh viện ABC, so sánh thời gian khám bệnh ở bệnh viện thông thường với E-ABCCLINIC.

8/30/2018 4:38:22 AM +00:00

Đồ án: Xử lý số liệu bản đồ mô hình số độ cao (DEM) khu vực Tây Nguyên phục vụ cho nghiên cứu địa động lực

Mục đích của đồ án: Xử lý số liệu bản đồ mô hình số độ cao (DEM) khu vực Tây Nguyên phục vụ cho nghiên cứu địa động lực là áp dụng công nghệ GIS để thành lập lên bản đồ mô hình số độ cao (DEM) của khu vực Tây Nguyên trước tiên dùng để phục vụ công tác nghiên cứu của phòng Địa động lực hiện đại – Viện địa chất. Và qua đó cũng xây dựng lên những phương pháp để thành lập bản đồ mô hình số độ cao từ các nguồn dữ liệu khác nhau để có thể sử dụng cho nhiều mục đích nghiên cứu khác nhau.

8/30/2018 4:37:55 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Cấu trúc dữ liệu mẫu với C++ - ĐHDL Đông Đô

Luận văn tốt nghiệp: Cấu trúc dữ liệu mẫu với C++ gồm 4 chương, trình bày về ngôn ngữ C++ và lập trình hướng đối tượng, thiết kế cài đặt các lớp đối tượng, hàm và lớp mẫu, cấu trúc dữ liệu và các lớp mẫu. Hy vọng nội dung luận văn này là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

8/30/2018 4:37:50 AM +00:00

Tóm tắt luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu chương trình virus tin học và chương trình diệt virus - ĐHDL Đông Đô

Tóm tắt luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu chương trình virus tin học và chương trình diệt virus trình bày sơ lược về virus tin học, một số vấn đề phòng chống virus, thủ nghiệm chương trình diệt virus và kết luận. Hy vọng đây luận văn này là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

8/30/2018 4:37:50 AM +00:00

Báo cáo tốt nghiệp: Nghiên cứu các giải thuật chọn đường trên mạng - ĐH Đông Đô

Báo cáo tốt nghiệp: Nghiên cứu các giải thuật chọn đường trên mạng trình bày các kỹ thuật chọn đường trong mạng như kỹ thuật chọn đường thích nghi và kỹ thuật chọn đường không thích nghi; cài đặt thử nghiệm thuật toán chọn đường và kết luận.

8/30/2018 4:37:50 AM +00:00

Project ACCPi10: Online Bus Ticket Resevevation System - International Training Center for Software Developers Mekong Delta Aptech

Contents of Project ACCPi10: Online Bus Ticket Resevevation System: problem definition; customer requimentSpecification(CRS); achitecture and design of the project; data flow diagram; flow chart; entity relationship diagram(ERD); task sheet; checklist of validations; submission checklist.

8/30/2018 4:37:50 AM +00:00

Báo cáo Kỹ thuật truyền số liệu: Mã hóa MD5 - Message digest 5

Báo cáo Kỹ thuật truyền số liệu: Mã hóa MD5 - Message digest 5 giới thiệu về mã hóa và thuật toán MD5, thuật toán mã hóa MD5 - Message digest 5 và các ứng dụng của mã hóa MD5 như bảo toàn thông tin, bảo mật. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

8/30/2018 4:36:36 AM +00:00

Báo cáo Thực hành môn Cấu trúc máy tính

Báo cáo Thực hành Cấu trúc máy tính trình bày về tùy chỉnh một số thành phần của hệ điều hành windows thông qua registry, phục hồi file bị xóa/ổ đĩa bị formet bằng active partition recovery. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

8/30/2018 4:36:36 AM +00:00

Đồ án: Nghiên cứu và chứng minh cách phát hiện có tấn công Sniffer trong mạng LAN (An toàn mạng)

Nắm kiến thức trong đồ án với đề tài Nghiên cứu và chứng minh cách phát hiện có tấn công Sniffer trong mạng LAN (An toàn mạng) thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: các khái niệm căn bản về Sniffer, các phương pháp phát hiện Sniffer trên hệ thống mạng, phương pháp ngăn chặn Sniffer trên hệ thống mạng, chương trình XARP.

8/30/2018 4:36:28 AM +00:00

Thuyết trình An toàn và bảo mật thông tin: Thuật toán mã hóa RSA

Bài thuyết trình An toàn và bảo mật thông tin: Thuật toán mã hóa RSA giới thiệu chung về thuật toán, thuật toán mã hóa RSA, mô tả hoạt động của thuật toán mã hóa RSA, độ an toàn mã hóa RSA và ứng dụng của RSA vào chữ ký điện tử.

8/30/2018 4:36:24 AM +00:00

Đề tài: Tìm hiểu Learning Object và Việt Hóa công cụ Reload Editor trong thiết kế bài giảng

Đề tài Tìm hiểu Learning Object và Việt Hóa công cụ Reload Editor trong thiết kế bài giảng đã hoàn thành với kết cấu nội dung trình bày gồm 7 chương: chương 1 tổng quan, chương 2 phát biểu bài toán, chương 3 Learning Objects, chương 4 tìm hiểu và việt hóa công cụ Reload Editor, chương 5 các cơ chế hoạt động và các chuẩn IMS, Scorm của Reload Editor, chương 6 xây dựng Website cho khoa công nghệ thông tin dựa trên Moodle, chương 7 kết luận và hướng phát triển.

8/30/2018 4:36:22 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Khai mỏ dữ liệu và khám phá tri thức - ĐH Tây Đô

Luận văn tốt nghiệp - Khai mỏ dữ liệu và khám phá tri thức đi sâu vào việc tìm hiểu về quá trình khai phá dữ liệu bao gồm: tiền xử lý dữ liệu, các phương pháp khai phá dữ liệu làm nền tảng, chương trình khai phá dữ liệu, lập trình xử lý một số thuật toán cơ bản của phương pháp khai phá dữ liệu bằng luật kết hợp và cây quyết định,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

8/30/2018 4:36:22 AM +00:00

Báo cáo NetCitizens Việt Nam: Tình hình sử dụng và tốc độ phát triển Internet tại Việt Nam

Báo cáo NetCitizens Việt Nam: Tình hình sử dụng và tốc độ phát triển Internet tại Việt Nam trình bày về tỷ lệ và sử dụng Internet, thông tin nhân khẩu của người sử dụng Internet, các hoạt động và ứng dụng trực tuyến, các trang web đã truy cập, quan điểm đối với internet.

8/30/2018 4:36:14 AM +00:00

Báo cáo: Hướng dẫn sử dụng Proshow producer

Báo cáo: Hướng dẫn sử dụng Proshow producer giới thiệu về sản phẩm ProShow Producer 4.0, hướng dẫn cài đặt và sử dụng Proshow Producer 4.0. Đây là tài liệu tham khảo và học tập bổ ích dành cho sinh viên và những ai yêu thích làm phim, ghép nhạc, ghép ảnh.

8/30/2018 4:36:04 AM +00:00

Báo cáo Project2: Tìm hiểu về Openshit

Báo cáo Project2: Tìm hiểu về Openshit giới thiệu về Cloud Computing, tìm hiểu về Openshift, xây dựng ứng dụng web bán hàng trên openshift. Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

8/30/2018 4:36:02 AM +00:00