Tài liệu miễn phí Công nghệ thông tin

Download Tài liệu học tập miễn phí Công nghệ thông tin

Báo cáo môn học An toàn, an ninh thông tin: Mã hóa dữ liệu và xác thực PGP (Pretty Good Privacy)

Nội dung báo cáo gồm có: Giới thiệu về PGP, hoạt động mã hóa dữ liệu của PGP, hoạt động xác thực của PGP, Demo ứng dụng PGP mã hóa mail trên Thunderbird.

8/30/2018 4:50:41 AM +00:00

Tiểu luận môn học An toàn, an ninh thông tin: Mã hóa dữ liệu và xác thực PGP (Pretty Good Privacy)

Tiểu luận môn học An toàn, an ninh thông tin: Mã hóa dữ liệu và xác thực PGP (Pretty Good Privacy) trình bày tổng quan an toàn an ninh thông tin; mã hóa và xác thực PGP – Pretty Good Privacy; ứng dựng PGP mã hóa, xác thực mail trên Thunderbird.

8/30/2018 4:50:41 AM +00:00

Tiểu luận An toàn an ninh thông tin: Mã hóa dữ liệu và xác thực PGP (Pretty Good Privacy)

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, tiểu luận gồm 2 chương: Mã hóa và xác thực PGP – Pretty good privacy, ứng dựng PGP mã hóa, xác thực Mail Thunderbird.

8/30/2018 4:50:41 AM +00:00

Tiểu luận: Giải pháp nâng cao an toàn, an ninh thông tin tại Trung tâm dữ liệu Thành phố Đà Nẵng

Đề tài gồm các nội dung: Chương 1 - Tổng quan, chương 2 - Tìm hiểu về Trung tâm dữ liệu Thành phố Đà Nẵng, chương 3 - Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác an toàn, an ninh thông tin tại Trung tâm dữ liệu thành phố Đà Nẵng.

8/30/2018 4:50:41 AM +00:00

Tiểu luận Hệ phân tán: Hoàn thiện kỹ thuật đảm bảo gắn bó dữ liệu trong các website khi cập nhật cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ ASP trên mạng internet

Phạm vi báo cáo này sẽ trình bày về vấn đề đảm bảo gắn bó dữ liệu cho các website khi cập nhật dữ liệu bằng ngôn ngữ ASP. Báo cáo gồm 2 chương: Các khái niệm về hệ tin học phân tán, kỹ thuật đảm bảo gắn bó dữ liệu trong các websites khi cập nhật cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ ASP trên mạng internet.

8/30/2018 4:50:41 AM +00:00

Báo cáo Hệ phân tán: Hoàn thiện kỹ thuật đảm bảo gắn bó dữ liệu trong các website khi cập nhật cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ ASP trên mạng internet

Nội dung bài báo cáo giới thiệu vài nét về hệ phân tán, các thành phần của hệ phân tán, khác nhau giữa hệ tin học phân tán và hệ tin học, gắn bó DL web giới thiệu và bán sản phẩm bằng ASP.

8/30/2018 4:50:41 AM +00:00

Tiểu luận Hệ tin học phân tán: Vấn đề bế tắc trong hệ tập trung và hệ phân tán

Đề tài “Vấn đề bế tắc trong hệ tập trung và hệ phân tán” đi tìm hiểu rõ hơn về vấn đề bế tắc và thuật toán dự phòng bế tắc của Lomet.

8/30/2018 4:50:41 AM +00:00

Báo cáo Hệ tin học phân tán: Vấn đề bế tắc trong hệ tập trung và hệ phân tán

Nội dung bài thuyết trình gồm các nội dung: Giới thiệu, bế tắc trong hệ tập trung, bế tắc trong hệ phân tán, phương pháp Lomet.

8/30/2018 4:50:41 AM +00:00

Đề tài NCKH cấp sinh viên 2010: Kiến trúc hướng dịch vụ và ứng dụng (Service-Oriented-Architecture)

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, đề tài có kết cấu gồm 3 chương: Tổng quan về kiến trúc hướng dịch vụ và ứng dụng (Service-Oriented-Architecture), phát triển phần mềm dựa vào SOA, kết quả và thảo luận.

8/30/2018 4:50:41 AM +00:00

Tiểu luận Quản lý dự án: Xây dựng hệ thống giám sát hành trình xe buýt của Thành phố Đà Nẵng

Tham khảo dự án Xây dựng hệ thống giám sát hành trình xe buýt của Thành phố Đà Nẵng với các nội dung như mục tiêu dự án, tính khả thi, tiến độ thực hiện dự án, nguồn lực tham gia dự án,... Đây là tiểu luận kết thúc môn học Quản lý dự án, giúp những học viên học môn học trên tham khảo phục vụ học tập.

8/30/2018 4:50:41 AM +00:00

Đề tài: Kerberos

Kerberos là một hệ thống bảo mật. Mục tiêu chính của Kerberos là để ngăn chặn từ mật khẩu không mã hóa được gửi qua mạng. Đề tài sau đây nhằm đi tìm hiểu về Kerberos, các giao thức, chức năng, ưu và nhược điểm.

8/30/2018 4:50:41 AM +00:00

Báo cáo đồ án: Tìm hiểu công nghệ Grid computing và xây dựng tính toán lưới trên nền tảng Alchemi

Đồ án Tìm hiểu công nghệ Grid computing và xây dựng tính toán lưới trên nền tảng Alchemi được thực hiện nhằm đi những bước đầu tiên trong quá trình nghiên cứu, phát triển, ứng dụng Grid vào thực tế. Đồ án nghiên cứu các vấn đề chung của công nghệ Grid computing, xây dựng tính toán lưới trên nền tảng Alchemi, tính toán một số bài toán với Alchemi, hiệu suất bài toán với Alchemi.

8/30/2018 4:50:41 AM +00:00

Tiểu luận: Luật và chính sách an toàn thông tin

Tiểu luận: Luật và chính sách an toàn thông tin trình bày khái niệm an toàn thông tin, thực trạng vấn đề an toàn thông tin hiện nay, các dạng tội phạm, hành vi xâm phạm an toàn thông tin hiện nay, vụ án xâm phạm an toàn thông tin điển hình, chính sách an toàn thông tin – hành lang pháp lý, 7 giải pháp trong chính sách an toàn thông tin.

8/30/2018 4:50:41 AM +00:00

Đề tài: Quản lý điểm môn học

Đề tài: Quản lý điểm môn học với mục đích giúp cho các người quản lý có thể thống kê điểm của các học viên qua các bài kiểm tra hệ số, bài thi giữa và kết thúc học phần, qua đó có thể tổng kết điểm trung bình của từng môn.

8/30/2018 4:49:13 AM +00:00

Báo cáo: JSON (Java Scripts Object Noattion)

Nội dung báo cáo gồm có: Giới thiệu về JSON, cấu trúc của JSON, các định dạng dữ liệu của JSON. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:49:13 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics

Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận chia làm 3 chương: Chương 1 - Tổng quan về ảo hóa, Chương 2 - Một số công nghệ ảo hóa,  Chương 3 - Ảo hóa máy chủ tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics. Mục đích nghiên cứu của khóa luận là tìm hiểu về công nghệ ảo hóa đặc biệt là Hyper-V và Vmware ESXi phiên bản 5.5. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:49:04 AM +00:00

Báo cáo thực tập tại Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

 Báo cáo thực tập tại Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics có kết cấu gồm 4 chương: Giới thiệu về tổ chức nơi làm việc, nội dung nhiệm vụ chính được giao, nội dung công việc và kết quả đạt được, kết quả đạt được sau khi làm việc. 

8/30/2018 4:49:04 AM +00:00

Quản lý chấm công sử dụng thẻ quẹt

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin là một phần của Công nghệ thông tin, giúp con người khảo sát, thiết kế và xây dựng những chương trình quản lý một cách quy củ và dễ dàng hơn. Với vốn kiến thức được học trong môn học Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin người viết đã chọn đề tài: Hệ thống quản lý chấm công sử dụng thẻ quẹt để tìm hiểu và thực hành những kiến thức của môn học này. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:49:01 AM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Xây dựng website kinh doanh điện thoại di động

 Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Xây dựng website kinh doanh điện thoại di động nhằm mục tiêu vận dụng tổng hợp những kiến thức đã học để tiến hành xây dựng Website Thương mại điện tử, tìm hiểu thực trạng Thương mại điện tử tại Việt Nam để triển khai hệ thống Thương mại điện tử tại doanh nghiệp cho phù hợp, khai phá lợi ích của Internet để hướng đến một môi trường kinh doanh toàn cầu.

8/30/2018 4:49:01 AM +00:00

Tiểu luận: Phân tích thiết kế hệ thống bán hàng qua mạng

Tiểu luận: Phân tích thiết kế hệ thống bán hàng qua mạng trình bày về định nghĩa bài toán; xác định các use case, các gói UC và xây dựng biểu đồ UC chi tiết; đặc tả các use case; xác định các lớp thực thể và các lớp biên; biểu đồ hoạt động của các use case; mô hình hóa tương tác trong các use case: biểu đồ tuần tự và biểu đồ giao tiếp. 

8/30/2018 4:48:59 AM +00:00

Báo cáo Giao thức IMAP

Báo cáo Giao thức IMAP trình bày về lịch sử phát triển của giao thức IMAP; mục đích sử dụng, phạm vi ứng dụng, bản chất của giao thức IMAP; mô tả nguyên lý hoạt động của giao thức IMAP; phân tích các ưu, nhược điểm của giao thức IMAP; mô phỏng; kết luận và xu hướng phát triển của giao thức IMAP. 

8/30/2018 4:48:59 AM +00:00

Đề tài Tin học văn phòng: Lưu trữ trực tuyến bằng Onedrive

Đề tài Tin học văn phòng: Lưu trữ trực tuyến bằng Onedrive trình bày về lịch sử của Onedrive, kvhái niệm, yêu cầu của hệ thống onedrive đối vối các đối tượng áp dụng, các tính năng nổi bật của Onedrive, cách sử dụng, so sánh các dịch vụ lưu trữ trực tuyến, ưu và khuyết điểm. 

8/30/2018 4:48:59 AM +00:00

Đồ án môn học: Giao tiếp máy tính với vi điều khiển bằng công nghệ USB điều khiển led ma trận

Ngày nay với sự phát triển của nền công nghiệp điện tử thì vấn đề giao tiếp đơn giản, tốc độ truyền và xử lý dữ liệu ngày càng được chú trọng. Chuẩn giao tiếp USB ngày càng được sử dụng rộng rãi để đáp ứng những yêu cầu trên để thay thế dần cho giao tiếp cổng com, lpt có tốc độ thấp hơn. Đồ án môn học: Giao tiếp máy tính với vi điều khiển bằng công nghệ USB điều khiển led ma trận sau đây sẽ tập trung nghiên cứu về điều này. 

8/30/2018 4:48:58 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: A parallel implementation on modern hardware for geo electrical tomographical software

Geo-electrical tomographical software plays a crucial role in geophysical research. However, imported software is expensive and does not provide much customizability, which is essential for more advanced geophysical study. Besides, these programs are unable to exploit the full potential of modern hardware, so the running time is inadequate for large-scale geophysical surveys. It is therefore an essential task to develop domestic software for overcoming all these problems. The development of this software is based on our research in using parallel programming on modern multi-core processors and stream processors for high performance computing. 

8/30/2018 4:48:56 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Huấn luyện mạng nơron RBF với mốc cách đều và ứng dụng

Nội dung của khóa luận này là ứng dụng thuật toán huấn luyện mạng nơron RBF với mốc cách đều để đưa ra một phương pháp nội suy xấp xỉ hàm nhiều biến với bộ dữ liệu có nhiễu trắng và chứng minh hiệu quả thông qua việc xây dựng phần mềm nội suy hàm số.

8/30/2018 4:48:56 AM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: KANTS: Hệ kiến nhân tạo cho phân lớp

Nội dung chính của khóa luận là trình bày khảo cứu về thuật toán KANT (một sự kết hợp) để giải quyết bài toán phân lớp sau đó ứng dụng cơ sở lý thuyết trên để xây dựng chương trình kiểm tra độ chính xác của thuật toán so với k láng giềng gần nhất và cải tiến một phần thuật toán bằng học tập hợp (Ensembler learning) để thu được kết quả tốt hơn.

8/30/2018 4:48:56 AM +00:00

Báo cáo thực tập tốt nghiệp bảo trì hệ thống mạng tại Công ty G8

 Báo cáo thực tập tốt nghiệp bảo trì hệ thống mạng tại Công ty G8 trình bày 3 nội dung chính: Giới thiệu về Công ty G8, các sản phẩm - dịch vụ kinh doanh của công ty, một số hình ảnh của công ty. Tham khảo nội dung đề tài để nắm bắt nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:48:56 AM +00:00

Báo cáo thực tập cao đẳng: Tổng quan về máy vi tính - Huỳnh Trần Sơn

Báo cáo thực tập cao đẳng: Tổng quan về máy vi tính - Huỳnh Trần Sơn có cấu trúc gồm phần mở đầu kết luận và 3 chương trình bày những nội dung sau: chương 1 lắp ráp và cài đặt máy tính; chương 2 sửa chữa máy tính; chương 3 máy in và các lỗi thường gặp, cách sửa chửa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của tài liệu. 

8/30/2018 4:48:54 AM +00:00

Tiểu luận Tin học nâng cao Phần mềm Ansys: Mô phỏng sự vỡ nát của 1 cái lon soda rỗng (Simulate the Crushing of an Empty Soda Can)

Kết cấu của đề tài gồm 4 chương: Chương I - Giới thiệu tổng quan về phần mềm Ansys, Chương II - Các bước thực hiện mô phỏng va chạm giữa 1 thanh thép cứng rơi tự do xuống 1 cái lon soda được đặt trên 1 tấm thép cứng, Chương III - Kết luận, Chương IV - Lời cảm ơn.

8/30/2018 4:48:52 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Thiết kế nhà máy sản xuất mì ăn liền

Ngoài phần Kết luận, luận văn gồm 8 chương: Chương I Mở Đầu, Chương II Lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy, Chương III Công nghệ sản xuất mì ăn liền, Chương IV Thiết kế mặt bằng nhà máy, Chương V Tính toán cung cấp năng lượng, Chương VI Tính toán cấp nước, Chương VII Tính kinh tế và nhân sự cho dự án, Chương VIII Vấn đề an toàn vệ sinh công nghiệp.

8/30/2018 4:48:52 AM +00:00