Tài liệu miễn phí Công nghệ thông tin

Download Tài liệu học tập miễn phí Công nghệ thông tin

Đồ án tốt nghiệp Công nghệ thông tin: Xây dựng chương trình hỗ trợ đăng ký kế hoạch công tác năm học trên nền Web

Đồ án tìm hiểu về và xây dựng website để có thể đáp ứng được nhu cầu quản lý sổ sách cho nhà trường, giúp cho mọi người có thể tiết kiệm công sức, thời gian đi lại và giúp việc quản lý dễ dàng, tiện lợi hơn.

5/22/2021 8:55:49 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp Công nghệ thông tin: Tìm hiểu về các Webservice hóa đơn điện tử của Viettel và xây dựng các lớp giao tiếp

Nội dung của đồ án trình bày về hóa đơn và hóa đơn điện tử; dịch vụ web hóa đơn điện tử của Viettel; tìm hiểu Webservice Viettel và xây dựng chức năng từu đó xây dựng chương trình thực nghiệm.

5/22/2021 8:51:27 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp Công nghệ thông tin: Xây dựng hệ thống hóa đơn điện tử trên nền tảng web sử dụng các dịch vụ cung cấp từ Viettel

nội dung của đồ án tìm hiểu web Service Viettel và chức năng; phân tích thiết kế hệ thống website; xây dựng cơ sở dữ liệu và giao diện cho hệ thống hóa đơn điện tử trên nền tảng web sử dụng các dịch vụ cung cấp từ Viettel.

5/22/2021 8:47:53 AM +00:00

Tiểu luận môn Kỹ thuật vi xử lí: Đo và điều khiển tốc độ động cơ vùng vi xử lí 8051

Tiểu luận trình bày tổng quan vi xử lý 8051; thiết kế mô phỏng hệ thống đo và điều khiển tốc độ động cơ vùng vi xử lí 8051; có cái nhìn thực tế hơn, sâu sắc hơn về vi điều khiển và cách thức xử lý một bài toán thực tế phức tạp.

5/22/2021 6:18:15 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp Đại học hệ chính quy: Xây dựng Website Hellen Tea & Coffe

Nội dung chính của Đồ án tốt nghiệp này là: Tìm hiểu các thông tin và hoạt động của quán Hellen Tea & Coffee. Phân tích thiết kế Website. Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình PHP, hệ quản trị CSDL MySQL. Cài đặt Website.

5/22/2021 6:17:54 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng website hỗ trợ tra cứu kết quả thi ICDL của sinh viên HPU

Nội dung chính của Đồ án này là: Tìm hiểu về Web Service. Tìm hiểu về LINQ. Xây dựng Website tra cứu kết quả thi ICDL cho sinh viên trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/22/2021 6:17:36 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống quản lý văn bản phục vụ điều hành trong Công ty Than Khánh Hòa

Nội dung của đồ án có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Giới thiệu. Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống. Chương 3: Triển khai và thực nghiệm. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nôi dung đồ án này!

5/22/2021 6:17:28 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Ứng dụng Vpostcode trong bài toán tìm đường đi trên bản đồ

Đồ án này có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Kiến thức nền tảng, chương này tổng hợp các kiến thức cơ bản làm cơ sở lý luận cho các chương tiếp theo. Chương 2: Phương pháp xác định đường đi, trình bày các đối tượng có trong file dữ liệu bản đồ và phương pháp tìm đường. Chương 3: Thực nghiệm, trình bày cách sử dụng các chức năng của bản đồ Vpostcode. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/22/2021 6:17:09 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Tìm hiểu một số hệ thống nguồn mở hỗ trợ học trực tuyến và triển khai thử nghiệm

Đồ án có kết cấu gồm: phần mở đầu, giới thiệu đề tài, kết luận và tài liệu tham khảo, trong đó nội dung đồ án gồm 3 chương: Chương 1: giới thiệu mã nguồn mở. Chương 2: Tìm hiểu một số hệ thống mã nguồn mở hỗ trợ học trực tuyến. Chương 3: Phân tích hệ thống, cài đặt và triển khai thử nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/22/2021 6:16:42 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng ứng dụng android xem truyện tranh online

Nội dung chính của đồ án này là: Tìm hiểu hệ điều hành android. Tìm hiểu môi trường lập trình Android Studio. Tìm hiểu lập trình web-service bằng ngôn ngữ PHP. Tìm hiểu các cơ sở dữ liệu trên Host. Ứng dụng các kỹ thuật đã tìm hiểu xây dựng chương trình ứng dụng thực nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/22/2021 6:16:33 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Kết hợp NodeJS với MongoDB cho bài toán xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu thời gian thực

Nội dung chính của đồ án này là: Lập trình NodeJS, AnglurJS, Socket.IO, Express Framework. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB. Kết nối NodeJS, Socket.IO với MongoDB. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/22/2021 6:16:04 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng trang web cho Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch cộng đồng Cổ Loa

Nội dung chính của đồ án này là: Tìm hiểu lập trình website với PHP/ My SQL. Xây dựng trang web cho Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch cộng đồng Cổ Loa. Phân tích thiết kế hệ thống. Xây dựng Back - end, Front – end. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/22/2021 6:15:54 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình python, viết chương trình thử nghiệm dự báo sự biến động của giá chứng khoán

Nội dung của Đồ án gồm 3 chương. Chương I: Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình python, trong đó trình bày về lịch sử phát triển, cài đặt phần mềm, các cấu trúc điều khiển, các cấu trúc dữ liệu và một số công cụ trong ngôn ngữ lập trình Python. Chương II: Tìm hiểu về bài toán dự báo, trong đó trình bày về bài toán dự báo, tiến trình của bài toán dự báo và tiêu chuẩn của bài toán dự báo. Chương III: Bài toán ứng dụng dự báo giá cổ phiếu và thực nghiệm, trong đó trình bày về bài toán dự báo giá cổ phiếu, một số phương pháp thống kê để dự báo giá cổ phiếu, chương trình thử nghiệm và kết quả dự báo với dữ liệu chứng khoán của công ty chứng khoán được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cuối cùng là phần kết luận trong đó trình bày các nội dung và kết quả thực hiện của đề tài, những hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/22/2021 6:15:46 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng ứng dụng di động android quản lý khách hàng cắt tóc

Nội dung chính của Đồ án này là: Tìm hiểu hệ điều hành android; tìm hiểu môi trường lập trình Android Studio, máy ảo android; tìm hiểu kỹ thuật làm việc với hosting, mysql, webservice và tìm hiểu kỹ thuật lập trình ứng dụng online trong android studio. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/22/2021 6:15:26 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng chương trình hỗ trợ tính lương thưởng cho lái xe của công ty taxi Vũ Gia

Nội dung chính của Đồ án này là tìm hiểu đầy đủ nghiệp vụ cách tính lương, thưởng hàng tháng cho các lái xe của công ty taxi Vũ Gia. Thu thập các hồ sơ tài liệu liên quan. Phân tích thiết kế hệ thống và thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ cho hệ thống. Tạo và cài đặt chương trình demo để tính được lương thưởng hàng tháng cho các lái xe của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/22/2021 6:15:19 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu một số vấn đề về khái thác và tìm kiếm dữ liệu trên cổng thông tin điện tử

Nội dung chính của Đồ án này có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1 - Tổng quan về cổng thông tin điện tử Portal. Chương 2 - Nghiên cứu một số vấn đề về tổ chức dữ liệu, cơ chế chuyển đổi dữ liệu trong cổng thông tin phục vụ cho việc tìm kiếm và khai thác dữ liệu. Chương 3 - Áp dụng nghiên cứu chương trình giải quyết bài toán khai thác và tìm kiếm thông tin trên cổng thông tin của ngành Giáo dục và Đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/22/2021 6:15:04 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp Công nghệ thông tin: Tìm hiểu Hệ thống cung cấp chứng chỉ số theo mô hình sinh khóa tập trung

Nội dung Đồ án có kết cấu gồm 4 chương. Chương 1 - Các thành phần kỹ thuật cơ bản trong KPI; chương 2 - Chữ ký số và chứng chỉ số; chương 3 - CA (certificate authority); chương 4: Quy trình cấp phát chứng chỉ số. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/22/2021 6:14:56 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp Công nghệ thông tin: Tìm hiểu một số phương pháp trích chọn đặc trưng và ứng dụng cho tra cứu ảnh theo nội dung

Nội dung chính của Đồ án này là nghiên cứu và đánh giá các kỹ thuật tra cứu ảnh theo nội dung. Đề xuất sử dụng một số kỹ thuật khác và đưa ra sự so sánh với các hệ thống ảnh trước đó. Từ đó đưa ra các phương pháp cải tiến và khắc phục những hạn chế hiện tại. Thử nghiệm chương trình tra cứu ảnh theo nội dung. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/22/2021 6:14:48 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp Công nghệ thông tin: Tra cứu ảnh dựa trên nội dung với phản hồi liên quan

Bố cục của Đồ án này được chia làm 3 chương: Chương 1 - Các khái niệm cơ bản về tra cứu ảnh dựa trên nội dung; chương 2 - Tra cứu ảnh dựa trên nội dung với phản hồi liên quan; chương 3 - Áp dụng cài đặt thử nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/22/2021 6:14:41 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp Công nghệ thông tin: Xây dựng hệ thống lưu trữ tập trung

Bố cục của Đồ án bao gồm 3 chương cùng với một số từ viết tắt, phần Mở đầu, phần Kết luận, phần Tài liệu tham khảo. Trong đó, Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính. Chương 2 - Hình và một số dịch vụ mạng thường sử dụng trên windows. Chương 3 - Xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu tập trung. Để hiểu rõ hơn mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung đồ án này.

5/22/2021 6:14:31 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp Công nghệ thông tin: Tra cứu ảnh dựa trên nội dung với phản hồi liên quan sử dụng mô hình học trên đồ thị

Bố cục của Đồ án bao gồm 3 chương cùng với một số từ viết tắt, phần Mở đầu, phần Kết luận, phần Tài liệu tham khảo. Trong đó, Chương 1 - Tổng quan về tra cứu ảnh dựa trên nội dung với phản hồi liên quan. Chương 2 - Mô hình học bán giám sát dựa trên đồ thị. Chương 3- Áp dụng cài đặt thử nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/22/2021 6:14:22 AM +00:00

Báo cáo thực tập: Tìm hiểu về HTML5, CSS3, thiết kế website tin tức

Nội dung của báo cáo này trình bày tổng quan về HTML5, CSS3; những điểm khác biệt và nổi bật của HTML5 và CSS3; hiết kế giao diện website tin tức. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

5/22/2021 4:40:01 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp Công nghệ thông tin: Thiết kế và lập trình Website

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là thiết kế và lập trình website giới thiệu, quảng bá về công ty (công ty lấy tên Viko), đưa tới mọi người hình ảnh về công ty cùng những thông tin sản phẩm, dự án của công ty đó. Đồng thời bên phía công ty cũng được cung cấp những chức năng để quản trị website một cách tốt nhất.

5/22/2021 3:16:35 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp Công nghệ thông tin: Hệ thống quản lý phần cứng máy tính áp dụng cho các cơ quan trường học

Mục tiêu chính của đề tài hướng đến việc xây dựng ứng dụng Web hỗ trợ khả năng quản lý các máy tính đang hoạt động trong phạm vi Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu. Không chỉ vậy, ứng dụng web này cũng cần phải sở hữu khả năng sửa đổi, nâng cấp hệ thống dễ dàng trong tương lai.

5/22/2021 3:13:56 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Công nghệ thông tin: Xây dựng hệ thống quản lý và giám sát chất lượng không khí tại các nhà máy xử lý rác

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận này là nghiên cứu và lắp đặt một mạch điện tử với vai trò là một trạm xử lý rác thải có nhiệm vụ là thu thập một cách liên tục các thay đổi của các thông số môi trường xung quanh như nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng không khí…, đồng thời truyền các dữ liệu thu thập được về một hệ thống trung tâm xử lý.

5/22/2021 2:03:06 AM +00:00

Tiểu luận môn Kho dữ liệu và OLAP: Xây dựng kho dữ liệu và OLAP trên dữ liệu các vụ tai nạn giao thông tại anh 2005-2015

Tiểu luận trình bày giới thiệu bộ dữ liệu; mô tả bộ dữ liệu gốc; mô tả thuộc tính từng bảng khi tạo sơ đồ hình sao; quá trình SSIS; Data Mining. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

5/21/2021 6:12:13 PM +00:00

Master of science Mathematics: A thesis submitted to the graduate faculty in partial fulfillment of the requirements for the degree

These formal definitions often seem far stronger than necessary for practical security — many cryptosystems used in practice do not satisfy the formal definitions. This includes typical ElGamal implementations. The attacks discussed in this paper suggest that it is worth striving to meet formal definitions of security in actual implementations.

5/21/2021 11:25:36 AM +00:00

Báo cáo bài tập lớn môn Cơ sở dữ liệu phân tán: Hệ thống quản lý vật tư

Nội dung của báo cáo này trình bày nhu cầu tầm quan trọng của dự án hệ thống quản lý vật tư; kịch bản dữ liệu; phân tích các chức năng chính của hệ thống trong dự án; phân tích chức năng của từng vị trí thực hiện dự án; chức năng ở máy trạm và máy chủ; phân quyền cho các nhóm đối tượng thực hiện hệ thống quản lý vật tư.

5/21/2021 11:23:55 AM +00:00

Tiểu luận môn Lập trình hướng đối tượng: Cơ bản về lập trình ANDROID và ứng dụng

Tiểu luận trình bày tổng quan về Android; lập trình cơ bản Android; demo ứng dụng cấu trúc một ứng dụng Android, Activity Life-Cycle, Android Layout... Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

5/21/2021 11:23:40 AM +00:00

Tiểu luận môn Hệ thống thông tin: Ứng dụng mạng Neural tich chập trong nhận dạng hoa quả

Tiểu luận nghiên cứu nhằm tìm hiểu mạng Couvolutional Neural Netwok và mô hình mạng; ứng dụng Couvolutional Neural Network cho bài toán nhận dạng hoa quả.

5/21/2021 11:23:20 AM +00:00