Tài liệu miễn phí Công nghệ thông tin

Download Tài liệu học tập miễn phí Công nghệ thông tin

Đồ án tốt nghiệp Công nghệ thông tin: Xây dựng bài toán ghép đôi không trọng số

Đồ án tốt nghiệp được biên soạn với mục tiêu tìm hiểu về cơ sở lý thuyết về đồ thị và độ phức tạp thuật toán; bài toán tìm bộ ghép cực đại trên đồ thị và các thuật toán; ứng dụng bài toán ghép đôi trong thực tế.

12/29/2020 5:38:12 PM +00:00

Tiểu luận môn Nhập môn công nghệ phần mềm: Tìm hiểu đặc tả yêu cầu, phân tích thiết kế hệ thống và thiết kế một số trường hợp kiểm thử cho hệ thống cây rút tiền ATM

Tiểu luận áp dụng những kiến thức trong môn học Nhập môn công nghệ phần mềm để tìm hiểu theo nhóm về hệ thống cây rút tiền ATM theo các khía cạnh: đặc tả yêu cầu; phân tích và thiết kế hệ thống; thiết kế các trường hợp kiểm thử cho hệ thống.

12/29/2020 3:14:20 PM +00:00

Tiểu luận môn Quản trị dự án công nghệ thông tin: Mô tả về phần mềm quản lý bãi gửi xe thông minh

Nội dung của tiểu luận trình bày mục tiêu của dự án, giải pháp quản lý bãi giữu xe, lựa chọn công nghệ, ước tính lệ phí, lịch trình thực hiện, tổ chức thực hiện và quản lý rủi ro dự án công nghệ thông tin cụ thể là phần mềm quản lý bãi gửi xe thông minh.

12/29/2020 9:11:08 AM +00:00

Bài tập lớn môn Quản lý dự án Công nghệ thông tin: Quản lý dự án xây dựng phần mềm quản lý thư viện

Tiểu luận tiến hành nghiên cứu và xây dựng, quản lý dự án Công nghệ thông tin cụ thể là quản lý dự án xây dựng phần mềm quản lý thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/29/2020 9:11:01 AM +00:00

Tiểu luận môn Quản lý dự án công nghệ thông tin: Quản trị dự án phần mềm quản lý nhân sự

Tiểu luận nghiên cứu với mục tiêu tìm hiểu quy trình xây dựng, phát triển hệ thống thông tin quản lý; xây dựng phần mềm quản lý nhân sự cho công ty, cửa hàng vừa và nhỏ. Nghiên cứu các công cụ, nền tảng lập trình được sử dụng để xây dựng hệ thống: Visual Studio, Microsoft SQL Server, Dev Express...

12/29/2020 9:10:52 AM +00:00

Đồ án môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Phân tích thiết kế hệ thống bán thiết bị máy tính của Công ty

Đồ án nghiên cứu với mục tiêu xây dựng một phần mềm quản lý bán hàng hiện đại, đáp ứng nhu cầu xử lý các chức năng nghiệp vụ trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh. Dựa trên quy trình làm việc từ đó tạo ra một phần mềm quản lý giúp tối ưu hóa quản lý việc mua bán thiết bị, dễ dàng tiếp cận và sử dụng.

12/29/2020 9:10:45 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp Điện tử Viễn thông: Giải pháp truyền tải IP trên quang cho mạng viễn thông tỉnh Nghệ An

Đồ án gồm 4 chương với các nội dung xu hướng phát triển kỹ thuật truyền tải IP trên quang; giao thức IP – Internet Protocol; các kiến trúc IP trên quang; giải pháp truyền tải IP trên quang cho mạng viễn thông tỉnh Nghệ An.

10/19/2020 3:18:22 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống Thông tin Kinh tế: Triển khai phần mềm mã nguồn mở quản lý nhân sự ORANGEHRM tại công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ kỹ thuật Tuấn Minh

Khóa luận tìm hiểu vai trò của quản lý nhân sự trong doanh nghiệp; giới thiệu về giải pháp mã nguồn mở và những ưu điểm nổi bật; nhận định tình hình ứng dụng mã nguồn mở tại Việt Nam.

10/19/2020 3:18:12 PM +00:00

Luận văn Sử dụng thuật toán Microsoft Decision Tree trong công tác quản lý nhân sự tại các cơ quan Hải quan

Luận văn sử dụng phân lớp dữ liệu dựa trên cây quyết định để xây dựng các mô hình phân lớp hỗ trợ việc thực hiện các công việc quản lý nguồn nhân lực: giám sát công việc của nhân viên, hoạch định mô hình tổ chức, theo dõi giám sát số liệu của hồ sơ, hỗ trợ việc ra quyết định lựa chọn cán bộ tham gia chương trình đào tạo.

10/19/2020 3:16:08 PM +00:00

Tiểu luận môn Phân tích thiết kế hệ thống: Hệ thống quản lý ký túc xá đại học

Mục tiêu nghiên cứu của tiểu luận nhằm đáp ứng các yêu cầu về dịch vụ thuê phòng của sinh viên; kiểm soát việc sinh viên nhận, trả phòng; thanh toán hóa đơn điện nước tránh xảy ra sai sót.

9/25/2020 3:13:18 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng hệ thống quản lý luận văn tại Viện Công nghệ thông tin và truyền thông - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Mục tiêu của đồ án nhằm xây dựng trung tâm của hệ thống là ứng dụng web, tại đó các nhóm người dùng khác nhau có thể truy cập từ bất cứ nơi đâu chỉ cần máy tính kết nối internet. Giao diện trực quan, chức năng phù hợp và thuận tiện, đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt và chức năng xử lý nghiệp vụ được đảm bảo, phân quyền hợp lý.

9/24/2020 9:50:50 PM +00:00

Tiểu luận môn Cơ sở Toán tin học: Tìm hiểu quan hệ và ứng dụng

Tiểu luận môn Cơ sở Toán tin học: Tìm hiểu quan hệ và ứng dụng với các nội dung quan hệ và các tính chất của nó; quan hệ tương đương; quan hệ thứ tự; ứng dụng của quan hệ. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.

8/29/2020 11:47:19 AM +00:00

Tiểu luận môn Cơ sở dữ liệu nâng cao: Mã hóa cơ sở dữ liệu Database Encryption

Tiểu luận bao gồm 4 chương với các nội dung: định nghĩa và học thuyết mã hóa cơ sở dữ liệu; các mức độ mã hóa - Encryption level; thuật toán mã hóa và mô hình hoạt động Encryption algorithm and mode of operation; hướng phát triển và các vấn đề mở Open problems and Future directions. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

8/29/2020 11:47:13 AM +00:00

Tiểu luận thực tập tốt nghiệp ngành Tin học ứng dụng: Xây dựng và quản trị hệ thống mạng LAN

Tiểu luận tìm hiểu về quy trình xây dựng và quản trị hệ thống mạng LAN, về cách thiết kế, xây dựng và quản lý mô hình mạng theo dạng Server ­client. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

8/29/2020 9:04:06 AM +00:00

Bài tập lớn môn An toàn mạng máy tính: Tìm hiểu tấn công Heartbleed và phương pháp phòng chống

Nội dung của tài liệu nghiên cứu phương pháp tấn công heartbleed vào bộ giao thức SSL/TLS; cài đặt, thực hiện tấn công HeartBleed và phương pháp phòng chống; kịch bản demo.

8/29/2020 8:00:08 AM +00:00

Tiểu luận: Nghiên cứu, xây dựng hạ tầng khóa công khai PKI dựa trên Openca

Tiểu luận nghiên cứu về mật mã khóa công khai và chữ kỹ số; tổng quan về PKI; xây dựng hạ tầng khóa công khai PKI dựa trên OpenCA. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.

8/29/2020 8:00:02 AM +00:00

Tiểu luận: Tìm hiểu tổng quan về đánh giá hệ thống phát hiện xâm nhập và tìm hiểu về Ftester qua đó ứng dụng trong một hệ thống cụ thể

Tiểu luận nhằm tìm hiểu tổng quan về đánh giá hệ thống phát hiện xâm nhập; tìm hiểu về Ftester; thực hiện Demo ứng dụng của Ftester trong đánh giá một hệ thống phát hiện xâm nhập cụ thể.

8/29/2020 7:38:54 AM +00:00

Tiểu luận ngành Công nghệ thông tin: Nghiên cứu và xây dựng phương pháp chống tấn công tràn stack

Tiểu luận gồm 3 chương, trình bày tổng quan về lỗi tràn bộ đệm; kỹ thuật tấn công lỗi tràn bộ đệm; phương pháp phòng chống tấn công tràn bộ đệm. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.

8/29/2020 7:36:54 AM +00:00

Đồ án môn Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông: Thiết kế đồng hồ thông minh đo nhịp tim và oxy trong máu

Đồ án nghiên cứu với mục tiêu thiết kế và thi công mô hình đồng hồ thông minh đo nhịp tim và nồng độ Oxy trong máu, đảm bảo được tính chính xác, các thông số được cập nhật liên tục. Đồng thời gửi các thông số đo đạc được lên trang Web để nâng cao khả năng giám sát. Ứng dụng những kiến thức đã được học vào thực tế, giúp mọi người có thể thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe thông qua những công nghệ mới hiện đại ngày nay.

8/29/2020 3:56:05 AM +00:00

Đồ án môn học quản lý dự án Công nghệ thông tin: Quản lý học sinh trường THPT

Đồ án tiến hành triển khai phần mềm quản lý học sinh giúp nhà trường quản lý học sinh một cách chặt chẽ hơn, tiết kiệm được thời gian, công sức, và đặc biệt công nghệ hóa phù hợp với xu hướng hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo đồ án để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

8/29/2020 2:25:36 AM +00:00

Tiểu luận môn Nhập môn công nghệ phần mềm: Nghiên cứu, tìm hiểu công cụ lưu trữ mã nguồn online với công cụ Github

Tiểu luận tìm hiểu về cách sử dụng các chức năng của Github. Các lệnh của Github được thực hiện như thế nào. Cách đưa một Project mới lên Github, tải một Procject từ Github về máy cá nhân, commit thay đổi. Qua đó trang bị kỹ năng quản lý phiên bản trong một dự án, đặc biệt là khi các thành viên tham gia có những khoảng cách lớn về mặt địa lý.

8/29/2020 12:18:21 AM +00:00

Báo cáo Thực tập chuyên môn Thiết kế cơ sở dữ liệu: Xây dựng Website studio

Báo cáo Thực tập chuyên môn Thiết kế cơ sở dữ liệu: Xây dựng Website studio trình bày và phân tích hệ thống Website studio; thiết kế cơ sở dữ liệu cho Website studio.

8/28/2020 10:55:51 AM +00:00

Tiểu luận Xây dựng hệ thống điểm danh bằng khuôn mặt

Thông qua máy học nghiên cứu các thuật toán nhận dạng khuôn mặt bằng mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network) và các phương pháp học sâu mang lại kết quả có độ chính xác cao, từ đó áp dụng vào bài toán thực tế: Xây dựng hệ thống điểm danh bằng khuôn mặt.

8/28/2020 9:54:52 AM +00:00

Tiểu luận môn Kỹ năng tạo lập văn bản

Tiểu luận môn Kỹ năng tạo lập văn bản tìm hiểu tính liên kết trong văn bản tiếng Việt; soạn thảo một báo cáo về tình hình học tập; hình thức của loại văn bản là Công văn phúc đáp. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

7/8/2020 4:55:22 PM +00:00

Đồ án tốt nghiệp Công nghệ thông tin: Xây dựng hệ thống quản lý dinh dưỡng trong trường bán trú

Đồ án tốt nghiệp tìm hiểu về lập trình web trên nền tảng PHP/MySQL; bài toán quản lý dinh dưỡng trường mầm non Bảo Châu; xây dựng ứng dụng trên nền tảng web; đưa ứng dụng lên host và tích hợp vào website trung tâm.

6/18/2020 3:15:51 PM +00:00

Tiểu luận môn Tin học công nghiệp: Xây dựng game sinh tồn trên Unity

Tiểu luận xây dựng một sản phẩm hoàn thiện, có thể đưa vào chạy thực tiễn chạy trên thiết bị thật. Áp dụng các kiến thức đã được trang bị, thực hiện dự án theo đúng quy trình và lý thuyết các môn đã học trên lớp.

6/18/2020 3:04:10 PM +00:00

Luận văn Công nghệ thông tin: Xây dựng hệ thống mạng doanh nghiệp sử dụng mã nguồn mở

Luận văn nghiên cứu với mục tiêu đề xuất giải pháp cài đặt và cấu hình mạng doanh nghiệp sử dụng mã nguồn mở để hỗ trợ giải quyết những khó khăn trong công việc. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

6/18/2020 11:24:45 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng ứng dụng tro, xỉ nhiệt điện trong sản xuất vật liệu xây dựng

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày xu hướng ứng dụng tro, xỉ nhiệt điện trong sản xuất vật liệu xây dựng. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:53:22 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) về quản lý khối lượng, chi phí (QS) và tạo lập thực tế ảo (VR) trong ngành xây dựng

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày xu hướng ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) về quản lý khối lượng, chi phí (QS) và tạo lập thực tế ảo (VR) trong ngành xây dựng. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:52:47 AM +00:00

Tiểu luận Tìm hiểu phần mềm Wordpress

Tiểu luận tìm hiểu về Wordpress, công dụng của Wordpress, cài đặt Wordpress, tình hình sử dụng Wordpress ở việt nam và thế giới; cài đặt Wordpress trên Localhost; copy mã nguồn WordPress vào Localhost... Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

6/17/2020 10:36:17 PM +00:00