Tài liệu miễn phí Đầu tư Bất động sản

Download Tài liệu học tập miễn phí Đầu tư Bất động sản

Bài giảng Phương pháp so sánh

Tham khảo Bài giảng Phương pháp so sánh giúp bạn nắm được tổng quan về khái niệm, quy mô diện tích, các đặc điểm về vật chất, các đặc điểm về mặt kinh tế, cơ sở của phương pháp, phương pháp so sánh và các bước thực hiện.

8/30/2018 4:43:14 AM +00:00

Bài giảng Phương pháp thu nhập - Nguyễn Duy Thiện

Bài giảng Phương pháp thu nhập do Nguyễn Duy Thiện thực hiện. Nội dung bài trình bày về phương pháp (vốn hóa) thu nhập, các nguyên lý kinh tế chi phối, hợp đồng thuê tài sản (trích Bộ luật dân sự Việt nam), hợp đồng thuê khoán tài sản,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

8/30/2018 4:43:14 AM +00:00

Các vấn đề chính sách nhà ở cho người nghèo

Nhà ở cho người nghèo ở các đô thị là một vấn đề nhức nhối cho các nhà quản lý. Bài báo cáo sau đây lấy kinh nghiệm từ các nước châu Mỹ La tinh, tìm ra các phương án giải quyết nhà ở cho người nghèo. Tham khảo nội dung tài liệu để hiểu rõ hơn về các vấn đề trên.

8/30/2018 4:42:06 AM +00:00

Tổ chức và quản lý sàn giao dịch bất động sản - Võ Đình Quốc

Chương Tổ chức và quản lý sàn giao dịch bất động sản thuộc chuyên ngành Môi giới và sàn giao dịch bất động sản là tài liệu khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức về kinh doanh dịch vụ bất động sản có nội dung trình bày những vấn đề chung của bất động sản; nguyên tắc tổ chức, điều kiện thành lập Sàn giao dịch; tổ chức các dịch vụ tại sàn giao dịch và các nội dung khác.

8/30/2018 4:42:06 AM +00:00

Bất động sản 2013: Khởi sắc hay tiếp tục trầm lắng?

Bất động sản 2013: Khởi sắc hay tiếp tục trầm lắng? trình bày về bức tranh bất động sản Việt Nam, thực trạng bất động sản Việt Nam năm 2013, phân tích thực trạng, nguyên nhân của tình trạng đó và tìm ra giải pháp khắc phục và phát triển cho thị trường bất động sản Việt Nam.

8/30/2018 4:42:06 AM +00:00

Determinants of Non Performing Loans: Case of US Banking Sector

Non Performing Loan Rate is the most important issue for banks to survive. There are lots of factors responsible for this ratio. Some of them belong to firm level issues and some are from macroeconomic measures. However this study is based on the blend. It considers the Real GDP per Capita, Inflation, and Total Loans as independent variables, and Non Performing Loan Ratio as dependent variable. Study uses the data of US banking sector from official web sources of US Federal Reserve System.

8/30/2018 4:42:01 AM +00:00

ASIA Investment marketview Q3 2010

Activity in the Asian real estate investment market rose significantly during the third quarter of 2010 and the period saw a noticeable improvement in investor sentiment. The quarter saw most of the region’s major real estate markets regain momentum after they had endured a brief period of uncertainty following the onset of the eurozone sovereign debt crisis.

8/30/2018 4:42:01 AM +00:00

ASIA Investment marketview Q3 2010 (tt)

ASIA Investment marketview Q3 2010 presents market overview, economic update, features, retail, industrial, luxury residential, major micromarkets by sector, terminology & definitions, contacts, ASIA offices, Asia map.

8/30/2018 4:42:01 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý bất động sản: Chương 6 - Trần Tiến Khai

Bài giảng Nguyên lý bất động sản: Chương 6 trình bày về thẩm định giá với cách tiếp cận chi phí và thu nhập bao gồm tiếp cận theo chi phí, tiếp cận theo thu nhập. Tham khảo nội dung bài để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

8/30/2018 4:42:01 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý bất động sản: Chương 1 - Trần Tiến Khai

Bài giảng Nguyên lý bất động sản: Chương 1 trình bày tổng quan về bất động sản như các khái niệm cơ bản, đặc trưng, cơ hội nghề nghiệp và các nội dung khác. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

8/30/2018 4:42:01 AM +00:00

Bài giảng Thị trường bất động sản - Trần Tiến Khai

Bài giảng Thị trường bất động sản của tác giả Trần Tiến Khai sau đây gồm 4 phần, trình bày tổng quan về bất động sản; thị trường bất động sản; thị trường và xu hướng phát triển của thị trường Bất động sản; vai trò quản lý của Nhà nước đối với thị trường bất động sản.

8/30/2018 4:42:01 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý bất động sản: Chương 4 - Trần Tiến Khai

Bài giảng Nguyên lý bất động sản: Chương 4 trình bày về đầu tư bất động sản nhằm mục đích giúp người học nắm được các nội dung chính của đầu tư kinh doanh bất động sản, các loại hình đầu tư kinh doanh bất động sản, phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư kinh doanh bất động sản.

8/30/2018 4:42:01 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý bất động sản: Chương 4 (tt) - Trần Tiến Khai

Bài giảng Nguyên lý bất động sản: Chương 4 - Giới thiệu về định giá và thẩm định giá bất động sản trình bày các khái niệm cơ bản, các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị bất động sản, thẩm định giá và thẩm định viên, ba tiếp cận thẩm định giá và các nội dung khác.

8/30/2018 4:42:01 AM +00:00

Bài giảng Chuyên đề 2: Quy trình và kỹ năng môi giới và tổ chức văn phòng môi giới bất động sản

Bài giảng Chuyên đề 2: Quy trình và kỹ năng môi giới và tổ chức văn phòng môi giới bất động sản có nội dung trình bày về giới thiệu chung về quá trình bán bất động sản và vai trò của nhà môi giới, các hoạt động và kỹ năng của nhà môi giới.

8/30/2018 4:41:50 AM +00:00

Báo cáo: Thị trường bất động sản và chiến lượng công ty - Đoàn Văn Hoạt

Báo cáo: Thị trường bất động sản và chiến lượng công ty của Đoàn Văn Hoạt có nội dung đánh giá về thị trường bất động sản Việt Nam, thực trạng bất động sản 2008 đến nay, dự đoán bất động sản và các chiến lược công ty trong nền thị trường bất động sản đó.

8/30/2018 4:41:49 AM +00:00

Bài giảng Phát triển bền vững tài chính chứng khoán Việt Nam - PGS.TS Đỗ Đức Minh

Bài giảng Phát triển bền vững tài chính chứng khoán Việt Nam có nội dung trình bày về khái niệm tài chính, các yếu tố cấu thành tài chính, phát triển tài chính theo định hướng phát triển bền vững, thị trường chứng khoán bền vững và các nội dung khác.

8/30/2018 4:40:27 AM +00:00

Bài giảng Bất động sản và thị trường bất động sản

Bài giảng Bất động sản và thị trường bất động sản nhằm trình bày về khái niệm, đặc điểm bất động sản khái niệm, đặc điểm thị trường bất động sản, phân loại thị trường bất động sản, cung, cầu và giá cả bất động sản, xu hướng phát triển thị trường bất động sản.

8/30/2018 4:38:29 AM +00:00

Bài giảng Phương pháp chi phí (Phương pháp giá thành, phương pháp thầu khoán)

Bài giảng Phương pháp chi phí (Phương pháp giá thành, phương pháp thầu khoán) nhằm trình bày về khái niệm và ý nghĩa của phương pháp, nguyên lý chung và cơ sở của phương pháp, các phương pháp xác định chi phí, các loại chi phí và lợi nhuận.

8/30/2018 4:38:29 AM +00:00

Bài giảng Thị trường bất động sản - Phương pháp so sánh

Bài giảng Thị trường bất động sản - Phương pháp so sánh nhằm trình bày về các nguyên tắc cơ bản của phương pháp như: nguyên tắc cung cầu, nguyên tắc thay thế, nguyên tắc cân bằng và nguyên tắc ngoại ứng, một số lưu ý khi tiến hành so sánh giá bất động sản.

8/30/2018 4:38:29 AM +00:00

Bài giảng Thị trường bất động sản - Quy trình định giá

Bài giảng Thị trường bất động sản - Quy trình định giá nhằm trình bày về xác định tổng quát về bất động sản và loại hình giá trị cơ sở định giá, lập kế hoạch định giá, khảo sát hiện trường và thu thập thông tin, xác định giá bất động sản cấn định giá.

8/30/2018 4:38:29 AM +00:00

Bài giảng Định giá bất động sản - ĐH Kinh tế quốc dân

Bài giảng Định giá bất động sản nhằm giới thiệu chung về định giá bất động sản, người định giá chuyên nghiệp trong thị trường bất động sản, các yếu tố cấu thành giá bất động sản bao gồm có yếu tố tâm lý và yếu tố thị trường.

8/30/2018 4:38:29 AM +00:00

Bài giảng Thị trường bất động sản - Báo cáo định giá

Bài giảng Thị trường bất động sản - Báo cáo định giá nhằm trình bày về khái niệm và yêu cầu của báo cáo định giá bất động sản, phân loại và hình thức trình bày báo cáo định giá bất động sản, nội dung của báo cáo định giá bất động sản.

8/30/2018 4:38:29 AM +00:00

Bài giảng môn học Thị trường Bất động sản - Phạm Văn Bình

Bài giảng môn học Thị trường bất động sản có nội dung trình bày tổng quan về thị trường bất động sản, quan hệ cung cầu và sự hình thành giá cả bất động sản. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:38:28 AM +00:00

Guide to investing - Guide to Investing What the Rich Invest In, That the Poor and Middle Class Do Not!

Contents this book Guide to investing including the introduction and the following posts: what should I invest in? pouring a foundation of wealth, the choice, what kind of world do you see?, why investing is confusing, investing is a plan, not a product or procedure, are you planning to be rich, or are you planning to be poor?...

8/30/2018 4:36:38 AM +00:00

Bài giảng Giao dịch bất động sản

Bài giảng Giao dịch bất động sản gồm 4 chương trình bày những khái niệm cơ bản về giao dịch bất động sản, giao dịch về quyền sử dụng đất, giao dịch về nhà ở, hợp đồng trong kinh doanh bất động sản.

8/30/2018 4:36:04 AM +00:00

Môi giới bất động sản: Kiến thức chuyên môn về môi giới bất động sản - TS. Phan Thanh Lâm

Môi giới bất động sản: Kiến thức chuyên môn về môi giới bất động sản trình bày quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản với các nội dung về thu thập thông tin về cung, cầu bất động sản, xác định đối tượng và các bên tham gia thương vụ môi giới bất động sản, lập hồ sơ thương vụ môi giới, thời hạn và những bước thực hiện thương vụ môi giới, kỹ năng môi giới bất động sản, marketing bất động sản, kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong giao dịch bất động sản, tổ chức và quản lý văn phòng môi giới bất động sản.

8/30/2018 4:36:04 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý bất động sản: Chương 7 - GV. Trần Tiến Khai

Chương 7 Tài trợ và thế chấp bất động sản thuộc bài giảng nguyên lý bất động sản, cùng đi vào tìm hiểu chương học này với các kiến thức trình bày sau: Giới thiệu, thế chấp bất động sản theo luật dân sự, các khái niệm về tài trợ bất động sản, cơ chế cho vay thế chấp, các cách cho vay thế chấp.

8/30/2018 4:34:18 AM +00:00

Tập bài giảng Kinh doanh bất động sản - PGS.TS. Nguyễn Thế Phán

Tập bài giảng Kinh doanh bất động sản gồm 2 phần. Phấn 1 trình bày tổng quan về kinh doanh bất động sản và một số vấn đề về quản trị kinh doanh bất động sản. Phần 2 nói về vai trò của thị trường bất động sản, đặc điểm của thị trường bất động sản. Cùng tham khảo nhé.

8/30/2018 4:34:17 AM +00:00

Bài giảng Thị trường bất động sản: Phần 4 - TS. Trần Tiến Khai

Phần 4 Vai trò quản lý của Nhà nước đối với thị trường bất động sản, cùng đi vào tìm hiểu chương học này với các kiến thức trình bày sau: Chức năng của Nhà nước, các quyền, các thất bại của thị trường, các can thiệp của Nhà nước. Để tìm hiểu và nắm rõ nội dung cụ thể mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

8/30/2018 4:34:14 AM +00:00

Bài giảng Thị trường bất động sản: Phần 1 - TS. Trần Tiến Khai

Phần 1 Tổng quan về bất động sản thuộc bài giảng thị trường bất động sản, cùng tìm hiểu phần này với các kiến thức trình bày sau: Giới thiệu, bất động sản là gì, các thuộc tính cơ bản của bất động sản, các đặc trưng cơ bản của bất động sản, ngành nghề bất động sản.

8/30/2018 4:34:14 AM +00:00