Tài liệu miễn phí Đầu tư Bất động sản

Download Tài liệu học tập miễn phí Đầu tư Bất động sản

Xu hướng mới trên thị trường bất động sản Việt Nam năm 2019

Trái ngược với nhiều dữ liệu đưa ra từ cuối năm 2017, thị trường trường bất động sản Việt Nam năm 2018 tiếp tục có những biến động mạnh, tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư, tác động đến nền kinh tế. Tuy nhiên, khép lại một năm, diễn biến thị trường không như dự liệu, nhìn chung thị trường bất động sản phát triển theo xu hướng ổn định hơn, không còn những “cú sốc” nóng – lạnh. Bước sang năm 2019, thị trường sẽ diễn biến ra sao? Câu trả lời sẽ được trình bày cụ thể thông qua các nhận định, đánh giá trong bài viết.

12/29/2020 8:17:45 AM +00:00

Price action and how to trade

Ebook How to trade with price action (Kickstarter) present the content: price action trading; beginner’s guide to; a beginner’s guide to day; 10 price action bar; 10 price action; chart patterns for; price action trading; instantly improve your; ways to trade a; how to keep trading.

12/29/2020 12:36:46 AM +00:00

Quản lý thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản tại chi cục thuế huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Nghiên cứu tập trung phân tích tình hình quản lý thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ chuyển nhượng bất động sản (BĐS) tại Chi cục Thuế huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, nhằm đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý thu thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS trên địa bàn huyện Gia Lâm. Nghiên cứu đã lựa chọn mẫu khảo sát 200 cá nhân có chuyển nhượng BĐS tại 4 xã/thị trấn, nơi có hoạt động chuyển nhượng BĐS diễn ra mạnh của huyện là Trâu Quỳ, Đa Tốn, Kiêu Kỵ và Đông Dư năm 2019, và phỏng vấn cán bộ quản lý thuế TNCN tại Chi cục. Mời các bạn tham khảo!

12/28/2020 11:56:31 PM +00:00

Tác động của chính sách thuế đối với thị trường bất động sản

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống chính sách thuế còn bộc lộ những hạn chế cần phải tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để giảm thất thu cho ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đặc biệt là chính sách thuế liên quan đến bất động sản.

12/28/2020 8:16:05 PM +00:00

Bài giảng Tổng quan bất động sản và thị trường bất động sản

Bài giảng Tổng quan bất động sản và thị trường bất động sản trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm về bất động sản, đặc điểm bất động sản, phân loại bất động sản, vai trò của thị trường bất động sản, phân loại thị trường bất động sản, các cấp độ phát triển của thị trường bất động sản,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

12/28/2020 3:09:14 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần: Quản lý thị trường bất động sản

Đề cương trang bị cho người học những thông tin cơ bản của học phần Quản lý thị trường bất động sản. Qua học phần người học có thể biết được những kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận về quản lý thị trường bất động sản; quản lý thị trường bất động sản tại một số nước trên thế giới; quản lý Nhà nước đối với thị trường bất động sản ở Việt Nam; giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với trường bất động sản ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

10/19/2020 3:25:51 PM +00:00

Real estate investing - Market analysis, valuation techniques, and risk management

Ebook Real estate investing - Market analysis, valuation techniques, and risk management present the content introduces the basic features of the real estate market. This is an imperfect highly segmented market. The segmentation is derived from the characteristics of traded goods. In order to understand the trend in the different submarkets, the following paragraphs analyse the trend patterns of stakeholders involved in the sale or purchase of property or in the use of a property. A classification of demand and supply is developed, identifying the main macroeconomic factors that affect these two functions and the interpretation about how they interact, is given.

9/24/2020 7:47:04 PM +00:00

Housing markets in the United States and Japan

Housing markets in the United States and Japan present the content: land prices and house prices in Japan; land prices and house prices in the United States; housing finance in the United States; housing and the journey to work in U.S. Cities; housing and saving in the United States; housing and saving in Japan; public policy and housing in Japan...

9/24/2020 7:11:46 PM +00:00

Methodology for land & housing market analysis

Ebook Methodology for land & housing market analysis presnet the content: tilting at windmills paradigm shifts in World Bank orthodoxy; an overview of the land-market assessment technique; researching the relationship between economic liberalization and changes to land markets and land prices; social agents in land and property development relating approaches to findings in Mexico...

9/24/2020 7:10:41 PM +00:00

The private rented housing market

Ebook The private rented housing market present the content the new private rented sector, regulation in da deregulated market; a GIS analysis of rent formationin the private rented housing sector in England; buy to let landlords; regulating the market...

9/24/2020 7:10:20 PM +00:00

Greenfi elds, brownfi elds and housing development

Ebook Greenfi elds, brownfi elds and housing development present the content: the changing policy context of housing development; the sustainability of new housing development; the residential planning process; the speculative housebuilding industry; the politics of planning and housing development; greenfi eld housing development; brownfi eld housing development; the economics of planning and housing development; conclusions and policy implications.

9/24/2020 7:10:12 PM +00:00

Housing markets & planning policy

Ebook Housing markets & planning policy present the content: the housing problem; spatial structure of housing markets; understanding housing submarkets; dynamics of the housing market; planning for the housing market; planning policies and the market; conclusions and the way forward.

9/24/2020 7:10:05 PM +00:00

Housing market renewal and social class

Ebook Housing market renewal and social class present the content: social class and the market for houses; the class politics of housing market renewal; the death and resurrection of class in sociology; social class and the question of ‘being’; being in a ‘depressed’ market for houses; housing market renewal and the ‘new’ market logic of urban renewal; housing market renewal and the ‘new’ market logic of urban renewal; housing market renewal and the politics of middle-class domination...

9/24/2020 7:09:59 PM +00:00

Housing markets and housing institutions: An international comparison

Ebook Housing markets and housing institutions: An international comparison present the content using markets and housing institutions in a comparative context; the swedish housing market development and institutional setting; the finnish housing market: structure, institutions, and policy issues; the functioning of the housing market in amsterdam; housing in san francisco: shelter in the market economy; analysis cothe housing sector, the housing market, and housing policy in the budapest metropolitan area...

9/24/2020 7:09:50 PM +00:00

Hedonic methods in housing markets - Pricing environmental amenities and segregation

Ebook Hedonic methods in housing markets - Pricing environmental amenities and segregation present the content: theoretical foundations and empirical developments in hedonic modeling; hedonic modeling of the home selling process; hedonic property value studies of transportation noise: aircraft and road traffic; pricing the homebuyer’s countryside view; semi-parametric tools for spatial hedonic models: an introduction to mixed geographically weighted regression and geoadditive models...

9/24/2020 7:09:43 PM +00:00

Giáo trình Định giá bất động sản

(NB)Giáo trình Định giá bất động sản trình bày tổng quan về định giá tài sản; định giá bất động sản; đối tượng định giá tài sản; một số khái niệm liên quan đến giá trị tài sản; phương pháp định giá tài sản; tổng quan về bất động sản; các phương pháp định giá bất động sản...

8/29/2020 12:44:14 AM +00:00

Đề cương chi tiết học phần: Định giá đất và bất động sản

Học phần Định giá đất và bất động sản giúp cho người học có cách nhìn tổng quát về đất đai, bất động sản, thị trường đất đai, bất động sản, cách định giá và vai trò của nó trong công tác quản lý tài chính về đất đai và bất động sản trong cơ chế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt nam hiện nay. Cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

8/29/2020 12:13:25 AM +00:00

Các nhân tố tác động đến cơ cấu nguồn vốn: Nhìn từ góc độ ngành bất động sản Việt Nam

Thông qua việc sử dụng các phương pháp cơ bản trong hồi quy dữ liệu bảng, nghiên cứu đã lựa chọn phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát (GLS) nhằm đánh giá tác động của các nhân tố bên trong tới tỷ lệ nợ, tỷ lệ nợ ngắn hạn và tỷ lệ nợ dài hạn của 54 công ty cổ phần bất động sản niêm yết ở Việt Nam giai đoạn 2013-2017.

7/8/2020 7:16:27 PM +00:00

Study of housing finance in India with reference to HDFC and LIC housing finance LTD

House is centre and domestic device for mankind's moral and substance development ever since the dawn of civilization. Housing is one of the most important that we human beings need.

7/8/2020 4:48:06 PM +00:00

An assessment of workers’ satisfaction in estate surveying and valuation firms in Lagos state, Nigeria

This study examined the levels of satisfaction of employees with the major focus on the staff of estate surveying firms (ESFs) practicing in Lagos State, Nigeria.

7/8/2020 11:46:53 AM +00:00

Đề xuất quá trình quản trị marketing bất động sản

Quản trị marketing bất động sản có vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản, giúp định hướng cho các hoạt động quản trị khác của doanh nghiệp thông qua việc lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát các hoạt động marketing. Đây là một trong những nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh bất động sản của các doanh nghiệp

7/8/2020 11:36:59 AM +00:00

Supply chain finance, financial development and profitability of real estate firms in Vietnam

This paper investigates the impact of supply chain finance (SCF) and financial development on profitability of real estate firms in Vietnam over the 2013 - 2017 period. This is the first empirical research examining the impact of financial development on firm profitability.

6/17/2020 10:46:36 PM +00:00

Tiềm năng phát triển thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng tại Việt Nam

Bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng chính là một loại hình các dự án bất động sản được hình thành ở những nơi có tiềm năng về du lịch, nghỉ dưỡng. Tại đó các dự án được triển khai các loại hình khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, các khu vui chơi giải trí, dịch vụ tiện ích…

5/20/2020 3:30:19 AM +00:00

Ứng dụng ArcGIS xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý thị trường bất động sản

Nghiên cứu các ứng dụng của công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý BĐS là cấp thiết và đóng một vai trò quan trọng trong công tác quản lý. Trong khuôn khổ bài viết, dựa trên kết quả thiết kế cơ sở dữ liệu bất động sản đã nghiên cứu trước đó, chúng tôi khai thác một số ứng dụng của ArcGIS để xây dựng cơ sở dữ liệu bất động sản.

5/20/2020 3:29:10 AM +00:00

The association between current account deficit and house prices in Turkey

Current account deficit has been a popular research topic among Turkish economists. The study investigates the relation between current account deficit of Turkey and house prices in the country. This paper uses the classical linear regression model and this is run for three times. The results of the model indicate that current account deficit is positively associated with house price changes in Turkey. Another result is that, GDP per capita growth is not significantly associated with house price changes. Not surprisingly, inflation is also positively associated to house prices.

5/4/2020 6:47:41 PM +00:00

Nhận dạng thị trường bất động sản Việt Nam

Nội dung bài viết bàn về thị trường bất động sản (BĐS) ở Việt Nam. Thứ nhất, bài viết cung cấp một số vấn đề lý luận về thị trường bất động sản ở Việt Nam: Khái niệm, công năng, phân loại thị trường, cơ chế vận hành của thị trường bất động sản và vai trò quản lý của nhà nước, vai trò của Chính phủ đối với thị trường bất động sản.

5/4/2020 3:45:53 PM +00:00

Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh – thực trạng và một số vấn đề pháp lý

Bài viết tìm hiểu thực trạng đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản trong những năm gần đây tại TPHCM, đồng thời phân tích nguyên nhân của những mặt tích cực và hạn chế dưới góc độ thực tiễn và pháp lý.

5/4/2020 2:28:50 PM +00:00

The impact of economic policy uncertainty on real estate development in China

This paper analyzes the impact of economic policy uncertainty on real estate development at the macro level in China. Using the Economic Policy Uncertainty (EPU) Index released by Baker et al. (2016), we find that EPU has a leading and negative effect on real estate development investment. And there is a positive relationship between EPU innovations and the growth rate of real estate development investment.

3/30/2020 4:01:19 PM +00:00

Điều kiện, thủ tục thế chấp nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai

Bài viết trình bày các quy định về điều kiện, thủ tục thế chấp nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện quy định về điều kiện, thủ tục thế chấp nhà, công trình xây dựng.

3/30/2020 12:17:47 PM +00:00

Tác động của chính sách tiền tệ đến giá nhà ở - nghiên cứu trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh

Bài nghiên cứu kiểm định tác động của chính sách tiền tệ đến giá nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Với việc sử dụng mô hình tự hồi quy véctơ (VAR), kết quả nghiên cứu cho thấy giá nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh bị tác động bởi chính sách tiền tệ như: Cung tiền (M2) và lãi suất cho vay, xu hướng tác động thay đổi theo thời gian.

3/30/2020 6:42:55 AM +00:00