Tài liệu miễn phí Đầu tư Bất động sản

Download Tài liệu học tập miễn phí Đầu tư Bất động sản

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị bất động sản công nghiệp ở khu vực phía Nam Việt Nam bằng phương pháp hồi quy

Bài viết trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị bất động sản công nghiệp ở khu vực phía Nam Việt Nam bằng phương pháp hồi quy; Xây dựng được một hình ước lượng giá trị bất động sản công nghiệp ở phía Nam.

4/10/2023 7:04:29 PM +00:00

Phương pháp định giá trong bất động sản: Phần 2

(BQ) Phần 2 cuốn sách Phương pháp định giá bất động sản trình bày các nội dung: Hoạt động định giá bất động sản trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam, giải quyết các vấn đề phát sinh về định giá bất động sản trong hoạt động tín dụng các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nối dung chi tiết.

4/9/2023 2:23:34 PM +00:00

Phương pháp định giá trong bất động sản: Phần 1

(BQ) Phần 1 cuốn sách Phương pháp định giá bất động sản trình bày các nội dung: Bất động sản và thị trường bất động sản dưới con mắt thẩm định viên, lý thuyết định giá bất động sản trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại, thực tiễn định giá bất động sản trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

4/9/2023 2:23:20 PM +00:00

Phương pháp đầu tư bất động sản: Phần 2

(BQ) Phần 2 cuốn sách Nghiên cứu đầu tư bất động sản trình bày các nội dung: Cách thức xác định sự thật đằng sau một thương vụ, chỉ chấp nhận những rủi ro thông minh, sử dụng công cụ gia tăng tiền, ước gì có ai đó nói với tôi những vấn đề này, bạn sẽ không bao giờ có thể tự mình trở nên giàu có, sử dụng công cụ gia tăng thời gian, cách bán tài sản để thu được lợi nhuận tối đa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

4/9/2023 2:22:58 PM +00:00

Phương pháp đầu tư bất động sản: Phần 1

(BQ) Phần 1 cuốn sách Nghiên cứu đầu tư bất động sản trình bày các nội dung: Đầu tư bất động sản thương mại - cơ hội không chi cho tỉ phú, cách đọc thị trường, trở thành nam châm hút thương vụ, cách hiểu một thương vụ, tiếp cận lợi nhuận, thư bày tỏ sự quan tâm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

4/9/2023 2:22:39 PM +00:00

Phương án đầu tư khách sạn 3 sao

Phương án đầu tư khách sạn 3 sao cung cấp những thông tin về thời gian đầu tư xây dựng khách sạn, phương án đầu tư, chi phí xây dựng,... giúp người đọc hình dung và nắm được kiến thức trong lĩnh vực đầu tư khách sạn.

4/9/2023 4:58:42 AM +00:00

Bài giảng Quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản - Chương 5: Quản lý nhà nước về đầu tư kinh doanh bất động sản

Bài giảng Quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản - Chương 5: Quản lý nhà nước về đầu tư kinh doanh bất động sản. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái luận quản lý nhà nước về đầu tư kinh doanh bất động sản; các công cụ quản lý nhà nước về đầu tư kinh doanh bất động sản; chính sách của nhà nước đối với đầu tư kinh doanh bất động sản; nội dung quản lý nhà nước về đầu tư kinh doanh bất động sản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/9/2023 4:13:28 AM +00:00

Bài giảng Quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản - Chương 4: Hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản

Bài giảng Quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản - Chương 4: Hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các loại hình đầu tư kinh doanh bất động sản; chủ thể và đàm phán trong đầu tư kinh doanh bất động sản; quản trị dự án đầu tư kinh doanh bất động sản; xu hướng đầu tư kinh doanh bất động sản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/9/2023 4:13:22 AM +00:00

Bài giảng Quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản - Chương 3: Định giá bất động sản

Bài giảng Quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản - Chương 3: Định giá bất động sản. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: định giá bất động sản; các phương pháp định giá bất động sản; quy định pháp luật về hoạt động định giá bất động sản tại một số nước trên thế giới;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/9/2023 4:13:10 AM +00:00

Bài giảng Quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản - Chương 2: Thị trường bất động sản

Bài giảng Quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản - Chương 2: Thị trường bất động sản. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: thị trường bất động sản; cầu trong thị trường bất động sản; cung trong thị trường bất động sản; quan hệ cung cầu và giá cả trên thị trường bất động sản; thông tin thị trường bất động sản; lịch sử phát triển thị trường bất động sản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/9/2023 4:13:02 AM +00:00

Bài giảng Quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản - Chương 1: Tổng quan về quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản

Bài giảng Quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản - Chương 1: Tổng quan về quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: bất động sản; khái luận về quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/9/2023 4:12:56 AM +00:00

Các yếu tố digital marketing tác động đến hành vi mua căn hộ chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu này nhằm phân tích các yếu tố Digital Marketing tác động đến hành vi mua căn hộ chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua thực hiện khảo sát trực tuyến và trực tiếp, nhóm nghiên cứu thu thập thông tin đối với 265 khách hàng về “Tác động Digital Marketing đến hành vi mua căn hộ chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh” đến từ các công ty bất động sản.

4/8/2023 12:14:16 PM +00:00

Mô hình quản lý công ty bất động sản

Bài viết này là một nghiên cứu phân tích tài liệu các vấn đề chung về Quản lý Bất động sản Doanh nghiệp (Corporate Real Estate Management - CREM). Nội dung bài viết nhấn mạnh việc hình thành khái niệm, hoạt động các lĩnh vực, thành phần và đưa ra các ví dụ thực tế của CREM. Kết quả nghiên cứu cho thấy một bức tranh tổng thể có hệ thống về CREM và xác định các vấn đề hiện tại mà CREM đang gặp tại các doanh nghiệp bất động sản.

4/8/2023 12:14:09 PM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng hệ thống thông tin bất động sản tại tỉnh Tiền Giang

Nghiên cứu này xác định sự ảnh hưởng của các nhân tố đến việc áp dụng hệ thống thông tin bất động sản tại tỉnh Tiền Giang. Đồng thời, tác giả cũng kiểm định việc áp dụng hệ thống thông tin bất động sản có thật sự mang lại lợi ích hay không? Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 200 quan sát thực tế tại tỉnh Tiền Giang.

4/8/2023 12:13:55 PM +00:00

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá bán căn hộ chung cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến giá bán căn hộ chung cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2020. Kết quả khảo sát trực tiếp 344 cư dân đang sinh sống trong các dự án chung cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vào tháng 11/2021, dựa vào phương pháp phân tích hồi qui đa biến, cho thấy 6 nhân tố ảnh hưởng đến giá bán căn hộ chung cư tại Bắc Ninh đều có ý nghĩa thống kê, gồm: Năng lực chủ đầu tư, Vị trí tòa nhà,...

4/8/2023 10:51:10 AM +00:00

Trái phiếu bất động sản - Nghiên cứu trường hợp Trung Quốc và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Bài viết nghiên cứu tổng quát về các đặc điểm và thể chế của thị trường trái phiếu doanh nghiệp Trung Quốc nói chung, trong đó trái phiếu bất động sản chiếm vai trò chủ đạo. Những bài học kinh nghiệm từ Trung Quốc, những điểm tương đồng và dị biệt giữa hai thị trường trái phiếu bất động sản Trung Quốc và Việt Nam là cơ sở cho những hàm ý chính sách nhằm phát triển thị trường trái phiếu bất động sản Việt Nam theo định hướng an toàn và bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/8/2023 10:03:21 AM +00:00

Kinh nghiệm xử lý bong bóng bất động sản ở một số quốc gia và bài học cho Việt Nam

Bài viết đã tập trung nghiên cứu kinh nghiệm từ 5 quốc gia về xử lý bong bóng bất động sản đã từng xảy ra ở nước họ, trong đó nhóm tác giả tập trung nghiên cứu các biện pháp thành công ở các quốc gia này, các quốc gia bao gồm: Mỹ, Australia, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/8/2023 9:56:29 AM +00:00

Đánh giá đất đối với doanh nghiệp cổ phần hóa: Thực trạng và khuyến nghị

Bài viết trình bày về sự thay đổi và chuyển mình đó là quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đánh dấu một bước tiến mới về xây dựng nền kinh tế với sự cạnh tranh lành mạnh, thể hiện được việc phân phối lợi nhuận theo thành quả lao động và kết quả đầu tư, tuy nhiên, việc xác định giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp khi cổ phần hóa vẫn luôn là “nút thắt khó gỡ”. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/8/2023 9:53:28 AM +00:00

Đấu giá quyền sử dụng đất trong thị trường quyền sử dụng đất sơ cấp

Bài viết tập trung trình bày khái quát về thị trường quyền sử dụng đất sơ cấp, phân tích đặc trưng, chủ thể tham gia và sự cần thiết của đấu giá quyền sử dụng đất trong thị trường quyền sử dụng đất sơ cấp. Cuối cùng sẽ đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất góp phần nâng cao tính thị trường trong thị trường quyền sử dụng đất sơ cấp. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/8/2023 9:52:32 AM +00:00

Đấu giá đất Thủ Thiêm: Góc nhìn kinh tế và giải pháp chính sách

Bài viết Đấu giá đất Thủ Thiêm: Góc nhìn kinh tế và giải pháp chính sách đánh giá một số vấn đề liên quan đến việc đấu giá đất Thủ Thiêm và từ đó đó đưa ra một số hàm ý về mặt chính sách để thị trường bất động sản phát triển ngày càng lành mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/8/2023 9:52:21 AM +00:00

Đánh giá tiềm năng phát triển thị trường bất động sản khu Đông thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết đưa ra những thông tin tổng quan để giới thiệu về thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM, khái quát về thị trường nơi đây, phân tích đặc điểm của từng loại thị trường bất động sản, đưa ra những yếu tố lợi thế phát triển tích cực và những hạn chế, bất cập mà thị trường phải đối mặt. Phân tích tiềm năng về phía cung và phía cầu đối với bất động sản khu Đông TP.HCM và những tiềm năng khác góp phần làm nên cơ hội phát triển thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/8/2023 9:51:33 AM +00:00

Chính sách pháp luật góp phần xây dựng, phát triển thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh

Để thị trường bất động sản phát triển bền vững, minh bạch, lành mạnh trước hết cần phải có chính sách pháp luật đồng bộ, thống nhất để điều tiết thị trường thông qua việc: Pháp luật quy định rõ ràng, cụ thể, sát với thực tế; tinh giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục; tháo gỡ các vướng mắc, chồng chéo giữa các văn bản pháp luật với nhau để các thủ tục hành chính được thông suốt. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/8/2023 9:50:47 AM +00:00

Bất động sản phía Nam không ngừng nóng lên - Nguyên nhân và một số góp ý, thảo luận

Bài viết Bất động sản phía Nam không ngừng nóng lên - Nguyên nhân và một số góp ý, thảo luận đề cập đến một số những thuận lợi, khó khăn và rút ra một số bài học kinh nghiệm khi tham gia phát triển thị trường bất động sản phía Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/8/2023 9:49:29 AM +00:00

Bàn về giá đất bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất

So với các quy định trước đây, quy định pháp luật hiện hành về vấn đề này đã quy định theo hướng bảo vệ tốt hơn quyền lợi chính đáng của người bị thu hồi đất, nhà nước và doanh nghiệp được sử dụng đất thu hồi. Tuy nhiên, quy định pháp luật về giá đất bồi thường vẫn còn có những điểm hạn chế. Bài viết chỉ ra các điểm hạn chế của pháp luật về giá đất bồi thường và đề xuất hướng khắc phục. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/8/2023 9:49:04 AM +00:00

Xây dựng mô hình dự báo phá sản cho các doanh nghiệp ngành xây dựng bất động sản tại Việt Nam

Trong bài nghiên cứu này, mô hình Z-score của giáo sư Edward Altman được chọn làm cơ sở lý luận. Đồng thời, phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài này là sự kết hợp giữa phương pháp phân tích tỷ số truyền thống và phương pháp phân tích tuyến tính đa biệt thức (MDA).

4/7/2023 1:18:16 AM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của những doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết này nghiên cứu sự tác động của các yếu tố tỷ lệ lạm phát (INF), thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS), cổ tức trên mỗi cổ phần (DPS) và chỉ số giá vàng (DGP) đến giá cổ phiếu (SP) tại các doanh nghiệp ngành BĐS được niêm yết trên SGDCK TP.HCM trong giai đoạn từ 2012 đến 2017.

4/6/2023 5:08:28 AM +00:00

Các yếu tố tác động đến hiệu quả của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết tại Việt Nam

Bài viết này ước tính hiệu quả và nghiên cứu các yếu tố tác động đến hiệu quả của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết tại Việt Nam (DNBĐSVN) trong thời kỳ 2010-2019. Đầu tiên, nghiên cứu đo lường mức độ hiệu quả của các DNBĐSVN bằng cách sử dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis – DEA).

4/6/2023 5:07:34 AM +00:00

Các yếu tố của phong cách lãnh đạo chuyển dạng tác động đến lòng trung thành thông qua sự hài lòng của nhân viên tại các công ty bất động sản ở Thành phố Hồ Chí Minh

“Các yếu tố của phong cách lãnh đạo chuyển dạng tác động đến lòng trung thành thông qua sự hài lòng của nhân viên tại các công ty bất động sản ở Thành phố Hồ Chí Minh” là đề tài nghiên cứu được thực hiện tại các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh Bất Động Sản (BĐS) ở Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với mục đích giúp cho những nhà lãnh đạo có cơ sở để nhìn nhận, đánh giá và hoàn thiện phong cách lãnh đạo của mình, từ đó góp phần nâng cao sự hài lòng cũng như lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức, lấy đó làm nền tảng xây dựng một đội ngũ nhân sự tinh nhuệ, ổn định và năng suất.

4/6/2023 1:23:56 AM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cả bất động sản ở Việt Nam

Bài báo này đi vào nghiên cứu làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của giá BĐS ở Việt Nam trong những năm qua, qua đó định hướng các giải pháp để điều hành thị trường này trong tương lai phát triển một cách ổn định, hiệu quả.

4/3/2023 2:19:54 AM +00:00

Thị trường bất động sản thời gian qua và dự báo trong thời gian tới

Sau khi khái quát tình hình phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam trong thời gian qua, trọng tâm bài viết đi vào phân tích dự báo những yếu tố tác động đến sự phát triển thị trường bất động sản, từ đó đưa ra hai kịch bản phát triển thị trường bất động sản trong thời gian tới: (1) Kịch bản thị trường phát triển ổn định và (2) Kịch bản thị trường xuất hiện các cơn sốt nóng hoặc đóng băng cục bộ và tạo nên bong bóng bất động sản ở một số thời điểm; Một số khuyến nghị cũng được đưa ra nhằm đối phó với kịch bản này.

4/2/2023 12:45:44 PM +00:00