Tài liệu miễn phí Khoa Học Xã Hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa Học Xã Hội:Chính trị học, Báo chí - Truyền thông, Xã hội học, Giáo dục học, Tâm lý học, Lịch sử - Văn hoá, Triết học, Ngôn ngữ học, Thư viện thông tin, Văn học nước ngoài, Ngư nghiệp, Hành chính - Pháp luật, Địa lý - Địa danh, Văn học Việt nam, Lịch sử Đảng, CNXH - KH

Mười năm đánh quân Minh ( 1418 - 1427 )

1. Lê Lợi Khởi Nghĩa ở Lam Sơn. Từ khi nhà Minh sang cai trị An Nam, dân ta ph?i khổ nhục trăm đường, tiếng oan không kêu ra được, lòng tức giận ngấm nghía ở trong tâm can, chỉ mong mỏi ra cho khỏi đống than lửa. May lúc ấy có một đấng anh hùng nổi lên, kéo cờ nghĩa để chống với giặc Minh, trong 10 năm ấy lại được giang sơn cũ, và xây đắp lại nền độc lập cho nước Nam. Đấng anh hùng ấy, người ở làng Lam Sơn, huyện Thụy Nguyên, phủ Thiệu Hóa,...

8/30/2018 2:14:23 AM +00:00

Thuyết chính danh của Khổng Tử

vanhoa icon Văn hóa » Tin tức - Bình luận Khổng Tử bàn luận về đạo đối nhân xử thế ( 4:53 PM | 08/03/2010 ) Khổng Tử đề xuất rằng chữ “Nhân” là gồm cả hai: Một là lý tưởng chính trị và hai là luân lý đạo đức. “Nhân” là nhấn mạnh vào việc đối xử nhân ái với người khác. “Nhân ái” chú trọng vào lòng trung thành và sự khoan dung tha thứ. Tư tưởng Khổng Tử đã có một ảnh hưởng sâu rộng đến nền đạo đức truyền thống Trung Hoa về tính khoan dung và sự thành...

8/30/2018 2:10:41 AM +00:00

MỐI QUAN HỆ THẾ - PHÁP –THUẬT TRONG TƯ TƯỞNG PHÁP TRỊ CỦA HÀN PHI TỬ

Tham khảo bài thuyết trình 'mối quan hệ thế - pháp –thuật trong tư tưởng pháp trị của hàn phi tử', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:10:41 AM +00:00

ĐỀ TÀI: “NHỮNG NHÂN TỐ HÌNH THÀNH, QUYẾT ĐỊNH MỐI QUAN HỆ HỮU NGHỊ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM-LÀO, LÀO- VIỆT NAM”

Tham khảo tài liệu 'đề tài: “những nhân tố hình thành, quyết định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt việt nam-lào, lào- việt nam”', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:06:04 AM +00:00

Chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam qua các thời kì lịch sử

1. Chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945 1.1. Trong thời kì Bắc thuộc, bọn phong kiến Trung Quốc dù cai trị trực tiếp hay gián tiếp, cũng thi hành một chính sách nhất quán là đồng hoá Việt Nam về chính trị và văn hoá. Tiếng Hán và chữ Hán trở thành một công cụ hữu hiệu trong hành chính và nhiều lĩnh vực khác. Sử có nhắc tới vai trò của Sĩ Nhiếp (làm Thái Thú Giao Chỉ vào khoảng 187–226) với tư cách là Nam bang học tổ, tức là người...

8/30/2018 1:56:52 AM +00:00

Chuẩn mực hoá ngôn ngữ và văn hoá mới, con người mới

Đây là vấn đề về quan điểm tư tưởng và quan điểm chính sách trong công tác chuẩn mực hoá ngôn ngữ nói chung. Thiết tưởng vấn đề này đáng được suy nghĩ nhiều nhất. Trước tiên, cần chú ý tới một sự tổng kết của lịch sử: kẻ bành trướng tràn tới đâu là đem theo ngôn ngữ của chúng tới đó làm công cụ thống trị; và kẻ bị thống trị đấu tranh bảo vệ bảnn ngữ là góp phần rất quan trọng vào cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của đất nước. Tiếng Việt là...

8/30/2018 1:56:52 AM +00:00

Sách VIỆT NAM THI SỬ HÙNG CA - TRẦN TRÍ TRUNG

Lục bát là thể thơ đặc biệt của người Việt Nam, từ thuở còn nằm nôi, vần thơ lục bát qua tiếng ru của mẹ đã thấm vào tâm hồn. Lớn lên, khi tiếp xúc với văn hóa, được hai tác phẩm thơ lục bát là Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du và Lục Vân Tiên của cụ Đồ Chiểu soi sáng, thơ lục bát lại càng thấm sâu trong mỗi tâm hồn của người Việt.

8/30/2018 1:53:24 AM +00:00

Tổng quan văn học Việt Nam

Bối cảnh lịch sử, văn hóa, xã hội ảnh hưởng như thế nào đến văn học? Trong một bối cảnh như vậy, nền văn học đã diễn tiến ra sao? Đâu là những đặc điểm chung bao trùm mọi sáng tác phôi thai trong thời kì ấy? Các em sẽ có nền tảng thi pháp thời kì văn học để soi chiếu, đối sánh trong từng tác phẩm cụ thể.

8/30/2018 1:44:34 AM +00:00

Định Hướng Văn Học

Tham khảo sách 'định hướng văn học', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:44:33 AM +00:00

Chức năng (phái sinh) của Văn hóa

Tính lịch sử tạo cho văn hóa tạo cho văn hóa một bề dày, một chiều sâu – sự kế thừa lịch sử Các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng tạo dựng và hun đúc nhân cách con người từ khi mới sinh ra Đây là chức năng bao trùm nhất Chức năng phát sinh: đảm bảo tính kế tục lịch sử (nhận thức, thẩm mỹ, dự báo, giải trí)

8/30/2018 1:44:23 AM +00:00

BÀI THU HOẠCH CHUYẾN THAM QUAN BẢO TÀNG DI TÍCH CHIẾN TRANH

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tọa lạc ở số 28 đường Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Bảo tàng này được thành lập ngày 4 tháng 9 năm 1975 với tên gọi Nhà trưng bày tội ác Mỹ-ngụy. Ngày 10 tháng 11 năm 1990 đổi tên thành Nhà trưng bày tội ác chiến tranh xâm lược. Đến ngày 4 tháng 7 năm 1995 (một tuần trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam), bảo tàng này lại đổi tên thành Bảo tàng Chứng tích chiến tranh như ngày nay . B...

8/30/2018 1:40:21 AM +00:00

Lịch sử văn minh các nước trên thế giới

Kitô giáo xuất hiện vào thế kỷ thứ I ở các tỉnh phía đông của đế quốc La Mã với chế độ chiếm hữu nô lệ. Đế chế La Mã tiến hành nhiều cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc, tạo ra nhiều mâu thuẫn và xung đột gay gắt trong đời sống xã hội. Trong bối cảnh ấy đã làm nảy sinh những tư tưởng được giải phóng và tự do. Bên cạnh đó, vùng Trung Cận đông là nơi tiếp giáp 3 châu lục, dân cư ở đây vốn theo đa thần giáo, trong quá trình thống nhất của đế chế đã xuất hiện yêu cầu thống...

8/30/2018 1:31:41 AM +00:00

Các nền văn minh Việt

Ảnh hưởng của văn hoá phương Đông trong nếp sống người Việt.Trước hết xin được bắt đầu bằng việc bàn đến khái niệm phương Đông. Thuật ngữ phương Đông cho đến nay vẫn là đề tài gây tranh luận. Xuất phát từ quan niệm lúc đầu của người phương Tây, orient (phương Đông) hoàn toàn mang tính chất địa lý để chỉ toàn bộ khu vực châu á nằm ở phía đông của phương Tây. Người châu Âu lấy mình làm tâm điểm để.phân biệt phương Đông thành Cận Đông, Trung Đông và Viễn Đông. Từ các góc độ khác...

8/30/2018 1:27:49 AM +00:00

Hợp tuyển Box - cơ sở văn hóa Việt Nam - Ngũ Công

Tham khảo sách 'hợp tuyển box - cơ sở văn hóa việt nam - ngũ công', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:27:49 AM +00:00

Văn hóa và tộc người

Tham khảo sách 'văn hóa và tộc người', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:27:46 AM +00:00

Danh nhân Việt Nam

Ngô Thì Nhậm. G.S Vũ Khiêu Đã 200 năm, từ ngày Ngô Thì Nhậm qua đời sau trận đòn thù tại sân Văn Miếu (1803). Sau hành động tàn nhẫn và bỉ ổi lấy, vua quan nhà Nguyễn tiếp tục lên án ông về tội bất trung, bất hiếu. Qua những trang sách cũ, đọc lại thơ ông, chúng ta thấy nổi lên những nét rất đậm đà và rực rỡ về toàn bộ cuộc đời ông. Ta càng hiểu thêm những khát vọng lớn lao, những suy nghĩ thầm kín, những tâm sự đau thương phản ánh con người...

8/30/2018 1:23:45 AM +00:00

Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (1930 -2007)

Trong lịch sử quan hệ quốc tế từ xưa tới nay, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào – Việt Nam là một điển hình, một tấm gương mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thuỷ chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam phát triển từ quan hệ truyền thống

8/30/2018 1:23:16 AM +00:00

Bài giảng: Giáo Dục Học Đại Cương TS. Hồ Văn Liên

Tham khảo tài liệu 'bài giảng: giáo dục học đại cương ts. hồ văn liên', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:18:42 AM +00:00

Environmental aspects of textile dyeing - Chapter 2

Dệt nhuộm và tất cả các quy trình liên quan có một lịch sử lâu dài trong thời gian của nền văn minh. Trong lịch sử này, các hóa chất được sử dụng đã được nghiên cứu, tổng hợp, phát triển, và được chọn để cung cấp cho cuộc sống người tiêu dùng lâu dài và sự hấp dẫn thời trang tiếp tục của các sản phẩm may mặc, đồ nội thất, hoặc các tài liệu. Để cung cấp chất lượng, các hóa chất được sử dụng để chống lại những tác động của môi trường. Vật liệu đã được...

8/30/2018 12:10:54 AM +00:00

Lịch sử cá nhân luận part 1

Tài liệu “Lịch sử cá nhân luận” được xuất bản trong khuôn khổ của chương trình hợp tác xuất bản, được sự giúp đỡ của trung tâm văn hóa và hợp tác của đại sư quán Pháp tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tài liệu ưu tiên cho điều đối lập với khía cạnh trí tuể của lịch sử cá nhân luận

8/30/2018 12:06:50 AM +00:00

Lịch sử cá nhân luận part 2

Tham khảo tài liệu 'lịch sử cá nhân luận part 2', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:06:50 AM +00:00

Lịch sử cá nhân luận part 3

Tham khảo tài liệu 'lịch sử cá nhân luận part 3', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:06:50 AM +00:00

Lịch sử cá nhân luận part 4

Tham khảo tài liệu 'lịch sử cá nhân luận part 4', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:06:50 AM +00:00

Lịch sử cá nhân luận part 5

Tham khảo tài liệu 'lịch sử cá nhân luận part 5', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:06:50 AM +00:00

Lịch sử cá nhân luận part 6

Tham khảo tài liệu 'lịch sử cá nhân luận part 6', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:06:50 AM +00:00

Lịch sử cá nhân luận part 7

Tham khảo tài liệu 'lịch sử cá nhân luận part 7', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:06:50 AM +00:00

Lịch sử cá nhân luận part 8

Tham khảo tài liệu 'lịch sử cá nhân luận part 8', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:06:50 AM +00:00

Lịch sử cá nhân luận part 9

Tham khảo tài liệu 'lịch sử cá nhân luận part 9', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:06:50 AM +00:00

Lịch sử cá nhân luận part 10

Tham khảo tài liệu 'lịch sử cá nhân luận part 10', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:06:50 AM +00:00

Geochemical and Hydrological Reactivity of Heavy Metals in Soils - Chapter 1

Thuỷ văn và địa hoá quá trình Kiểm soát các Fate và Giao thông vận tải chất gây ô nhiễm trong gãy nền tảng Việc xử lý chất thải phóng xạ ở mức độ thấp tạo ra bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Năng lượng (DOE) trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh có lịch sử tham gia chôn cất đất nông trong hầm lò unconfined và hào. Việc thiếu các rào cản vật lý hay hóa học để cản trở chất thải di cư đã dẫn đến sự hình thành của các nguồn gây ô nhiễm thứ cấp, nơi mà các hạt nhân phóng xạ có di chuyển...

8/30/2018 12:01:23 AM +00:00