Tài liệu miễn phí Khoa Học Xã Hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa Học Xã Hội:Chính trị học, Báo chí - Truyền thông, Xã hội học, Giáo dục học, Tâm lý học, Lịch sử - Văn hoá, Triết học, Ngôn ngữ học, Thư viện thông tin, Văn học nước ngoài, Ngư nghiệp, Hành chính - Pháp luật, Địa lý - Địa danh, Văn học Việt nam, Lịch sử Đảng, CNXH - KH

thiên long bát bộ - tập 1

Tham khảo tài liệu 'thiên long bát bộ - tập 1', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 145

Hồi 145:Bởi kém thế Mộ Dung hạ thuyết từ Bỗng nghe Mộ Dung Phục đáp: - Một ả họ Tần, một ả họ Nguyễn... Mộ Dung Phục chưa nói hết câu, thì Vương phu nhân đã ngắt lời: - Hừ! Hai con hồ ly tinh quấn quít với y một chỗ ư? Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh...

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 146

Hồi 146: Một cuộc giao hợp rất ly kỳ Ðoàn Diên Khánh là người võ nghệ cao cường mà lớn mật. Lão không sợ hãi gì, ngang nhiên đi vào trong nhà. Vương phu nhân vì muốn bắt Ðoàn Chính Thuần mà xây dựng một trang viện rất lớn. ... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng...

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 147

Hồi 147: Mưu đại sự xin làm dưỡng tử Ðoàn Diên Khánh đang bị trọng thương và gặp lúc gian nguy, đột nhiên được vị Quan Âm tóc dài áo trắng xả thân để lão thoả mãn, lão cảm thấy tinh thần phấn khởi, tin rằng thiên mệnh đã về với mình, ngày sau tất được lên ngôi báu.... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành...

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 148

Hồi 148:Mộ Dung Phục mặt người dạ thú Bao tam ca! Việc đời nhiều khi ngoắt ngoéo, tam ca không thể hiểu được. Rồi tiểu đệ sẽ nói cho nghe. Bao Bất Ðồng lắc đầu đáp: - Không được đâu là không được đâu!.... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ tiểu thuyết mà chủ yếu là...

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 149

Hồi 149: Gặp nguy cơ Ðoàn Dự nhảy Lăng Ba Vương phu nhân biết Mộ Dung Phục tâm địa tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác. Gã muốn thỏa đại nguyện thì còn kể gì đến tình cô cháu? Ðoàn Chính Thuần càng tỏ ra luyến tiếc mình thì Mộ Dung Phục lại càng uy hiếp... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu....

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 150

Hồi 150: Ðoàn công tử hồi triều tức vị Ðoàn Dự đưa tay ra đỡ lấy đầu mẫu thân. Chàng toan rút thanh trường kiếm ra, nhưng lại sợ rút kiếm càng làm cho mẫu thân chóng chết nên ngừng tay lại... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ tiểu thuyết mà chủ yếu là...

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

thiên long bát bộ - tập 6

Tham khảo tài liệu 'thiên long bát bộ - tập 6', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 151

Hồi 151: Tống Triết Tôn khu trục công thần Triệu Hú trầm ngâm một lúc rồi nói: - Nhưng Nhưng làm Hoàng đế thay cho hài nhi, tức là thương hài nhi. Việc dùng người do NhữngNhững quyết định. Thánh chỉ cũng do Nhưng Nhưng bàn ra. Hài nhi được thanh nhàn, khi nào còn oán hận Nhưng Nhưng? Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ......

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Thiên long bát bộ - tập 34

Tham khảo tài liệu 'thiên long bát bộ - tập 34', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 152

Hồi 152: A Tử xuất hiện cứu Tiêu Phong Triệu Hú nghĩ vậy bất giác nổi lôi đình, lập tức xé tan bản tâu. Mấy hôm sau Triệu Hú lâm triều, Phạm Tô Vũ lại dâng bản tâu nói: Ðầu đời Chiêu Ninh, Vương An Thạch là Lã Huệ Khanh dựng ra phép mới, biến đổi lề luật cũ của tổ tông, đưa nhiều kẻ tiểu nhân vào làm hỏng việc nước. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như...

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Thiên long bát bộ - tập 18

Tham khảo tài liệu 'thiên long bát bộ - tập 18', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 153

Hồi 153:Tiêu Ðại Vương không chịu Tiêu Phong từ khi lỡ tay ngộ sát A Châu, ông thương A Tử như em gái mình, nên nàng được Liêu chúa gia ơn, ông cũng ngỏ lời bái tạ.... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ tiểu thuyết mà chủ yếu là những truyện của Kim Dung,...

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Thiên long bát bộ - tập 19

Tham khảo tài liệu 'thiên long bát bộ - tập 19', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 154

Hồi 154:Mục Quý Phi thi hành độc kế Tiêu Phong hỏi: - Hoàng đế phong cho tiểu Muội làm công chúa, tiểu muội có thích không? Ông vừa nói vừa giơ túi rượu lên, mở nắp ra rót vào miệng uống ừng ực. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ tiểu thuyết mà chủ yếu là...

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 155

Hồi 155: Tiêu Phong trúng độc bị cầm tù A Tử vừa kinh hãi vừa mừng thầm, liền cầu khẩn Quý phi: - Hảo tỷ nương! Tỷ nương cho tiểu Muội coi một chút! Mục Quý phi nói: - Coi thì được, nhưng đừng dốc lên. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ tiểu thuyết mà chủ yếu...

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Thiên long bát bộ - tập 20

Tham khảo tài liệu 'thiên long bát bộ - tập 20', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 156

Hồi 156: Nhờ A Tử , Tiêu Phong thoát hiểm Tiêu Phong nghĩ một lúc lâu nữa liền vỡ lẽ ra, ông tự nhủ: - Hoàng thượng muốn tỏ ra là một bậc anh hùng, ngài muốn cho ta phải khâm phục bằng cách tự mình dẫn binh Nam chinh để lấy giang sơn nhà Ðại Tống..... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút...

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Thiên long bát bộ - tập 21

Tham khảo tài liệu 'thiên long bát bộ - tập 21', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 17

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 17', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:19 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 18

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 18', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:19 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 19

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 19', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:19 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 20

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 20', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:19 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 21

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 21', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:19 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 22

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 22', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:19 PM +00:00

lục mạch thần kiếm - tập 26

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 26', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:19 PM +00:00

lục mạch thần kiếm - tập 27

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 27', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:19 PM +00:00

lục mạch thần kiếm - tập 28

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 28', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:19 PM +00:00

lục mạch thần kiếm - tập 29

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 29', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:19 PM +00:00

lục mạch thần kiếm - tập 30

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 30', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:19 PM +00:00