Tài liệu miễn phí Khoa Học Xã Hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa Học Xã Hội:Chính trị học, Báo chí - Truyền thông, Xã hội học, Giáo dục học, Tâm lý học, Lịch sử - Văn hoá, Triết học, Ngôn ngữ học, Thư viện thông tin, Văn học nước ngoài, Ngư nghiệp, Hành chính - Pháp luật, Địa lý - Địa danh, Văn học Việt nam, Lịch sử Đảng, CNXH - KH

Lục mạch thần kiếm - tập 116

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 116', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 117

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 117', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 118

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 118', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 119

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 119', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 120

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 120', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 121

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 121', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 122

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 122', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 123

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 123', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 124

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 124', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 125

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 125', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 126

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 126', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 127

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 127', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 128

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 128', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 129

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 129', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 130

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 130', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 160

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 160', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 132

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 132', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 133

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 133', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 134

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 134', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 135

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 135', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 136

Hồi 136:Ði dự yến Uyển Thanh trá hình Giữa lúc ấy hai tay Cưu Ma Trí nắm trúng cổ họng Ðoàn Dự bóp thật mạnh. Ðoàn Dự thở hít khó khăn, nói không ra tiếng. Vương Ngọc Yến cả kinh, thò tay ra kéo tay lão. Nhưng Cưu Ma Trí đã nổi cơn điên, tuy lão không vận nội lực được theo ý muốn, mà khí lực lại mạnh phi thường. .. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng...

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 137

Hồi 137:Mất nội lực nhà sư tỉnh ngộ Quan Thượng thư bộ Lễ đứng bên ngự toạ, mở cuốn trục ra lớn tiếng đọc: - Thuận thiên thừa vân, Quảng Thánh thần võ Tây Hạ Hoàng đế xuống sắc chỉ: Các khanh nghe lời hiệu triệu, từ xa đến đây, trẫm rất khen ngợi và ban ngự yến. Khâm thư... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành...

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 138

Hồi 138: Vào gác Phượng quần hùng khiếp vía Ðoàn Dự đang lấy làm khoan khoái trong lòng thì Cưu Ma Trí lại lên tiếng: - Công tử là người nhân hậu, sau này tất được hưởng hạnh phúc dồi dào. Lão tăng hôm nay xin cáo biệt. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ...

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 139

Hồi 139: Những đồ hình quái dị trong thư phòng Ðoàn người đi thêm vài khúc quanh nữa, bỗng nghe tiếng nước chảy róc rách. Họ đã đến bên cạnh một khe suối. Trong chốn cấm cung mà đột nhiên thấy lạch nước sâu này, ai cũng không khỏi đem mối nghi ngờ... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng...

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 140

Hồi 140:Trúng đề thi Hư Trúc nên duyên Ả cung nữ nói: - Bao tiên sinh thật là người mau lẹ. Công chúa nương nương có ba vấn đề thỉnh giáo: Một là trong đời Bao tiên sinh cho nơi nào là nơi khoái lạc hơn hết? Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ tiểu thuyết...

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 141

Hồi 141: Những chuyện gặp gỡ ly kỳ Vương Ngọc Yến vội chạy đến bên Ðoàn Dự hỏi: - Hắn đánh chàng có đau không? Ðoàn Dự cười đáp: - Không có gì đáng ngại cả! Nhị ca đưa cho tiểu huynh một lá thư, gã Vương tử kia hiểu lầm, hắn ngờ là công chúa mời tiểu huynh vào hội kiến... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành...

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 142

Hồi 142:Mất đá lửa quần hùng hội họp Ba Thiên Thạch cùng Chu Ðan Thần thấy cảnh ngộ kỳ lạ đã mấy lần gạn hỏi chủ nhân, nhưng đối phương vẫn trả lời theo một điệu, nói là Hoạ sư chưa hoàn toàn. Nay được Ðoàn Dự bổ túc cho, họ chân thành cảm kích vô cùng!... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm...

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 143

Hồi 143: Vương phu nhân thi kế bắt người Mọi người nghe thanh âm quái lạ này đều lộ vẻ ngơ ngác khôn tả. Chính ra ong mật chẳng có chi đáng sợ. Nhưng thanh âm chói tai này chưa từng nghe thấy bao giờ, nên ai cũng nghi ngờ không biết có phải là tiếng con ong không?... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành...

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

thiên long bát bộ - tập 17

Tham khảo tài liệu 'thiên long bát bộ - tập 17', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 144

Hồi 144: Máu ghen đâu có lạ đời nhà ghen Mộ Dung Phục nói: - Cô mẫu phí bao nhiêu tâm huyết định bắt cho được người này, chẳng ngờ đi sai một nước cờ để y trốn mất. Ðiệt nhi nghĩ rằng muốn gặp y cũng chẳng khó gì, nhưng có gặp cũng bằng vô dụng mà cần phải bắt y ở liền bên để luôn luôn phục thị cô mẫu mới đáng... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của...

8/29/2018 4:24:20 PM +00:00