Tài liệu miễn phí Khoa Học Xã Hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa Học Xã Hội:Chính trị học, Báo chí - Truyền thông, Xã hội học, Giáo dục học, Tâm lý học, Lịch sử - Văn hoá, Triết học, Ngôn ngữ học, Thư viện thông tin, Văn học nước ngoài, Ngư nghiệp, Hành chính - Pháp luật, Địa lý - Địa danh, Văn học Việt nam, Lịch sử Đảng, CNXH - KH

Bài giảng Vài kiến thức nâng cao về C, C++

 Bài giảng "Vài kiến thức nâng cao về C, C++" cung cấp cho người học các kiến thức: Mảng, con trỏ, các phép toán trên con trỏ, con trỏ void, con trỏ và mảng, con trỏ xâu, mảng các con trỏ, con trỏ tới con trỏ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:00:42 AM +00:00

Bài giảng Bài 2: Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

 Bài giảng "Bài 2: Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" cung cấp cho người học các kiến thức: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội  một sự lựa chọn hợp quy luật, hợp lòng dân; về mô hình chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng; phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:00:42 AM +00:00

Hiephv - Digital Image processing - Review Mathematical

 Hệ tương tác người máy

8/30/2018 5:00:42 AM +00:00

Ebook Văn hóa kinh doanh và triết lý kinh doanh: Phần 1

Cuốn sách Văn hóa kinh doanh và triết lý kinh doanh do TS Đỗ Minh Cương biên soạn cung cấp cho người đọc các các vai trò, sự tác động, những biểu hiện của văn hóa trong kinh doanh và gợi mở những tiêu thức của triết lý kinh doanh. Phần 1 cuốn sách trình bày nội dung phần Văn hóa kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:00:41 AM +00:00

Ebook Văn hóa kinh doanh và triết lý kinh doanh: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách Văn hóa kinh doanh và triết lý kinh doanh do TS Đỗ Minh Cương biên soạn, phần 2 - Triết lý kinh doanh giới thiệu tới người đọc các nội dung: Triết lý kinh doanh, triết lý doanh nghiệp - Sự hình thành; nội dung, vai trò của triết lý doanh nghiệp, triết lý kinh doanh Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:00:41 AM +00:00

Hệ thống đồng phân hủy thu hồi khí methane và sử dụng tối ưu hóa quy mô hộ gia đình vùng hạ lưu sông Mekong

Bài viết này giới thiệu một bộ công cụ, gọi là hệ thống đồng phân hủy của RTI. Bộ công cụ này có thể giúp người nông dân xác định sự pha trộn tối ưu của các nguyên liệu có sẵn cũng như các yếu tố cần thiết khác để tối đa hóa sản xuất khí sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:00:29 AM +00:00

Bài giảng Chương 6: Giáo dục các kỹ năng sống trong họat động hàng ngày cho trẻ khiếm thị

Bài giảng Chương 6: Giáo dục các kỹ năng sống trong họat động hàng ngày cho trẻ khiếm thị bao gồm hai nội dung chính trình bày về khái niệm, mục tiêu, ý nghĩa của lao động - tự phục vụ; biện pháp hình thành các kĩ năng lao động – tự phục vụ. Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 4:58:44 AM +00:00

Bài giảng Chương 2: Giáo dục thể chất cho trẻ khiếm thị mầm non

Bài giảng Chương 2: Giáo dục thể chất cho trẻ khiếm thị mầm non trình bày về ảnh hưởng của khiếm thị đến sự phát triển thể chất của trẻ; phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ khiếm thị mầm non. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Giáo dục đặc biệt và những ngành có liên quan.

8/30/2018 4:58:44 AM +00:00

Báo cáo: Sinh hoạt chi bộ chuyên đề tháng 4/2013

Báo cáo: Sinh hoạt chi bộ chuyên đề tháng 4/2013 tập trung giới thiệu tình hình ktxh quý i & nhiệm vụ quý ii/2013; sơ kết một năm kiểm điểm tự phê bình, phê bình thực hiện NQTW4;kết quả góp ý dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 ở Đồng Nai.

8/30/2018 4:58:34 AM +00:00

Bài giảng Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Mời các bạn cùng tìm hiểu sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng; hội Việt Nam cách mạng thanh niên được trình bày cụ thể trong Bài giảng Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930.

8/30/2018 4:58:34 AM +00:00

Ebook Triết học Tôn giáo: Phần 1

Triết học Tôn giáo là một ngành khoa học nghiên cứu những tư tưởng và nguyên tắc chung nhất hình thành nên tôn giáo. Nó nghiên cứu những kỳ vọng nắm bắt chân lý và ý nghĩa của những kỳ vọng đó. Cuốn sách sau đây không nằm ngoài mục đích trên, nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ về tôn giáo. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng theo dõi phần 1 sau đây.

8/30/2018 4:57:01 AM +00:00

Ebook Triết học Tôn giáo: Phần 2

Nội dung cuốn sách tập trung trình bày những vấn đề: Kinh nghiệm tôn giáo, ngôn ngữ tôn giáo, mối quan hệ giữa tôn giáo và khoa học, tôn giáo và đạo đức, nhân cách, tôn giáo với cái thiện và cái ác,... Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng theo dõi phần 2 sau đây.

8/30/2018 4:57:01 AM +00:00

Ebook Bát trạch minh kính: Phần 1

Bát trạch minh kính là bộ sách cổ nổi tiếng chuyên bàn về phong thủy dương trạch, đồng thời cũng là tác phẩm tiêu biểu của phái phong thủy Bát Trạch. Mời các bạn cùng tìm hiểu Bát trạch minh kinh quyển thượng được trình bày trong phần 1 cuốn Ebook Bát trạch minh kính.

8/30/2018 4:56:52 AM +00:00

Bài giảng Dạy học dựa trên giải quyết vấn đề

Bài giảng Dạy học dựa trên giải quyết vấn đề với mục tiêu giúp học viên trình bày và thống nhất được một số khái niệm, thuật ngữ có liên quan (vấn đề, tình huống, tình huống có vấn đề, dạy học nêu vấn đề, dạy học dựa trên giải quyết vấn đề);... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 4:56:47 AM +00:00

Chuyên đề: Đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá ở trường THCS theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Chuyên đề: Đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá ở trường THCS theo định hướng phát triển năng lực học sinh tập trung trình bày vài nét về tình hình đổi mới PPDH, KTĐG trong những năm qua; đổi mới PPDH và KTĐG theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

8/30/2018 4:56:47 AM +00:00

Bài giảng điện tử: Lịch sử địa lý Lạng Sơn

Bài giảng điện tử: Lịch sử địa lý Lạng Sơn các bạn sẽ đi sâu tìm hiểu về các bài học chính như: Lạng Sơn thời nguyên thuỷ, di tích lịch sử Chi Lăng. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 4:56:47 AM +00:00

Bài giảng điện tử môn Địa lý lớp 4

Bài giảng điện tử môn Địa lý lớp 4 sẽ giới thiệu tới các bạn nội dung chính liên quan đến người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 4:56:47 AM +00:00

Bài giảng Đổi mới hoạt động dạy - học đáp ứng yêu cầu đào tạo tín chỉ

Bài giảng Đổi mới hoạt động dạy - học đáp ứng yêu cầu đào tạo tín chỉ hướng đến trình bày các vấn đề chính như: Phát triển đề cương chi tiết học phần; biên soạn tài liệu hổ trợ học tập; giới thiệu WebCT Cao đẳng Công Nghệ;... Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 4:56:47 AM +00:00

Bài giảng chương IV: Ấn Độ thời phong kiến: Bài 6 - Các quốc gia ấn và văn hoá truyền thống Ấn độ

Bài giảng chương IV: Ấn Độ thời phong kiến: Bài 6 - Các quốc gia Ấn và văn hoá truyền thống Ấn độ với nội dung chính đề cập đến thời kì các quốc gia đầu tiên; thời kì Vương triều Gúp-ta và sự phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

8/30/2018 4:56:47 AM +00:00

Bài giảng Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ việt nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Cùng tìm hiểu tổng quan về vấn đề giữ gìn và phát triển phẩm chất, đạo đức PNVN thời kỳ CNH, HĐH đất nước; những phẩm chất, đạo đức truyền thống tốt đẹp của PNVN; những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của PNVN cần giữ gìn và phát triển trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước;... được trình bày cụ thể trong Bài giảng Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ việt nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

8/30/2018 4:56:47 AM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật sử dụng các loại bảng - Phan Thanh Hải

Bảng là một phương tiện hỗ trợ cho quá trình truyền tin. Nó là một phương tiện DH hỗ trợ cho GV trong quá trình truyền tin tới HS. Để tìm hiểu được vai trò, chức năng và cách sử dụng các loại bảng này mời các bạn cùng tìm hiểu Bài giảng Kỹ thuật sử dụng các loại bảng của Phan Thanh Hải.

8/30/2018 4:56:47 AM +00:00

Bài giảng Giới thiệu về nuôi cấy tế bào động vật - Phạm văn Phúc

Mục tiêu của bài giảng Giới thiệu về nuôi cấy tế bào động vật là giúp người học có thể: Thế nào là nuôi cấy mô và các kiểu nuôi cấy mô? Ứng dụng của nuôi cấy mô, thuận lợi và bất lợi của mỗi kiểu nuôi cấy mô, một số khái niệm cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:56:41 AM +00:00

Bài giảng Phương pháp quan trắc sinh học cho hạ lưu vực sông Mekong - Dương Trí Dũng

Bài giảng Phương pháp quan trắc sinh học cho hạ lưu vực sông Mekong trình bày một số vấn đề chung, các chỉ thị hóa lý và sinh học vùng hạ lưu vực sông Mekong, tảo khuê sống bám, động vật nổi, động vật KXS lớn ven bờ, động vật KXS đáy cỡ lớn. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức trong lĩnh vực này.

8/30/2018 4:56:41 AM +00:00

Bài giảng Sinh thái môi trường - TS. Ngô An

Những nội dung chính của bài giảng Sinh thái môi trường gồm có: Những nguyên lý cơ bản của sinh thái học, hệ sinh thái môi trường, cân bằng sinh thái, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của sinh thái môi trường, dòng năng lượng, chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái, sinh thái quần thể, quần xã,... Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 4:56:41 AM +00:00

Bài giảng Thanh toán điện tử (50 tr)

Bài giảng Thanh toán điện tử giới thiệu đến các bạn các dịch vụ thanh toán điện tử, lợi ích thanh toán điện tử, rủi ro trong thanh toán điện tử, yêu cầu đối với thanh toán điện tử, cơ sở vật chất, kỹ thuật cho thanh toán điện tử,... Cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:56:41 AM +00:00

Hội nhập quốc tế và vấn đề giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta - PGS. TS. Nguyễn Tất Giáp

Quá trình hình thành chủ trương và những quan điểm cơ bản của đảng ta về hội nhập quốc tế, kết quả hội nhập quốc tế,... là những nội dung chính trong bài viết Hội nhập quốc tế và vấn đề giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:55:01 AM +00:00

Lịch sử cuộc bành trướng của đạo Hồi

Trong lịch sử thế giới, chưa từng có một tôn giáo nào bành trướng một cách mạnh mẽ và nhanh chóng cho bằng đạo Hồi. Từ một nhóm người du mục sống trong một ốc đảo heo hút giữa sa mạc Syro-Arabia đã mau chóng biến thành những con người đầy quyền lực tung hoành từ Cận Đông đến Âu Châu và từ Bắc Phi đến tận các nước Châu Á. Tham khảo tài liệu Lịch sử cuộc bành trướng của đạo Hồi để hiểu hơn về vấn đề này.

8/30/2018 4:55:01 AM +00:00

Chủ nghĩa hậu hiện đại, tồn tại hay không tồn tại - PGS.TS. Nguyễn Văn Dân

Khái niệm chủ nghĩa hậu hiện đại ở Việt Nam, các quan niệm về chủ nghĩa hậu hiện đại trên thế giới, phản ứng của các nhà khoa học đối với chủ nghĩa hậu hiện đại là những nội dung chính trong bài viết Chủ nghĩa hậu hiện đại, tồn tại hay không tồn tại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt chi tiết.

8/30/2018 4:55:01 AM +00:00

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tâm lý học sư phạm NN

Tham khảo Bộ câu hỏi trắc nghiệm tâm lý học sư phạm NN giúp bạn làm quen với hình thức thi của môn học, hệ thống lại kiến thức qua các câu hỏi, bài tập và tự đánh giá năng lực của mình. Chúc bạn học tốt.

8/30/2018 4:54:57 AM +00:00

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tâm lí học giáo dục

Mời các bạn sinh viên học môn Tâm lý học giáo dục tham khảo Bộ câu hỏi trắc nghiệm tâm lí học giáo dục sau đây. Các câu hỏi trắc nghiệm sẽ góp phần giúp sinh viên củng cố kiến thức của môn học, ôn thi hiệu quả.

8/30/2018 4:54:57 AM +00:00