Tài liệu miễn phí Internet Marketing

Download Tài liệu học tập miễn phí Internet Marketing

Nghiên cứu kinh doanh qua mạng: Phần 1

Tài liệu Nghiên cứu kinh doanh qua mạng là cuốn sách mà những nhà kinh doanh theo mạng rất cần. Nó được viết một cách khoa học, thể hiện sinh động thực tế kinh doanh, và truyền tải những kinh nghiệm thực chiến của tác giả trong lĩnh vực kinh doanh này. phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Điều gì đang diễn ra; Những quý ông và quý bà chủ đạo của tôi; Chúng ta đang đi đâu; Đãi cát tìm vàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

4/10/2023 7:51:26 PM +00:00

Nghiên cứu kinh doanh qua mạng: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Nghiên cứu kinh doanh qua mạng tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hành động xảy ra ở đâu; Sự khởi đầu; Chiếc thắt lưng đen trong kinh doanh theo mạng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

4/10/2023 7:51:18 PM +00:00

Quản trị tiếp thị số: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Quản trị tiếp thị số tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Khung kế hoạch tiếp thị số; Giai đoạn xác định dấu ấn thành viên tham gia và các mục tiêu; Tạo nền tảng kỹ thuật số của bạn; Tạo dựng nhận thức và ảnh hưởng; Khai thác dữ liệu, phân tích và đánh giá khách quan. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

4/10/2023 10:12:52 AM +00:00

Quản trị tiếp thị số: Phần 1

Tài liệu Quản trị tiếp thị số phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phương tiện truyền thông mới và tiếp thị trong thế kỷ XXI; Các kênh kỹ thuật số; Truyền thông internet; Email và tiếp thị lan truyền; Bảng hiệu kỹ thuật số; Cải tiến truyền hình;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

4/10/2023 10:12:43 AM +00:00

Digital technology ecosystem and foundation of digital transformation

The article provides an overview of the platform as well as the trend of digital transformation in Vietnam. Digital transformation is an inevitable trend not only in our country but in the whole world. In Vietnam, the digital transformation process has begun to take place, and positive results have been achieved in all three pillars: digital government, digital economy and digital society.

4/8/2023 7:33:40 PM +00:00

Đo lường sự tham gia của khách hàng trên trang mạng xã hội facebook của doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm mức độ tham gia theo loại nội dung và hình thức nội dung

Nghiên cứu phân tích các nội dung được chia sẻ trên Fanpage của các thương hiệu thời trang, nhằm xác định thông tin được trao đổi giữa doanh nghiệp và khách hàng, cũng như đo lường ảnh hưởng của loại nội dung và hình thức nội dung đến sự tham gia của khách hàng.

4/8/2023 6:10:41 PM +00:00

Bài giảng môn Công nghệ Thương mại điện tử: Chương 11 - Nguyễn Đức Cương

Bộ bài giảng môn Công nghệ Thương mại điện tử: Chương 11 - nội dung nói về giao dịch điện tử hay con gọi là hợp đồng điện tử, thanh toán điện tử, chữ ký điện tử, luật điều chỉnh thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/7/2023 11:02:37 AM +00:00

Bài giảng môn Công nghệ Thương mại điện tử: Chương 1 - Nguyễn Đức Cương

Bài giảng môn Công nghệ Thương mại điện tử: Chương 1 giúp cho người học trả lời những câu hỏi tại sao thương mại điện tử lại xuất hiện, thực chất thương mại điện tử là gì, tại sao nó lại trở nên quan trọng đến thế,  thương mại điện tử sẽ tác động thế nào đến cuộc sống của chúng ta? Mời các bạn cùng tham khảo!

4/7/2023 11:02:13 AM +00:00

Bài giảng môn Công nghệ Thương mại điện tử: Chương 10 - Nguyễn Đức Cương

Bộ bài giảng môn Công nghệ Thương mại điện tử: chương 10 nội dung nói về một số chính sách, pháp luật liên quan đến thương mại điện tử, các quyết định, nghị định liên quan, cách xử phạt vị pham đạo đức thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/7/2023 11:01:58 AM +00:00

Bài giảng môn Công nghệ Thương mại điện tử: Chương 9 - Nguyễn Đức Cương

Bộ bài giảng môn Công nghệ Thương mại điện tử: chương 9- trình bày về rủi ro trong thương mại điện tử giúp người học nắm rõ về khái niệm rủi ro, một số rủi ro thường gặp và phòng tránh rủi ro, sự cố trong thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/7/2023 11:01:49 AM +00:00

Bài giảng môn Công nghệ Thương mại điện tử: Chương 4 - Nguyễn Đức Cương

Chương 4: Phần mềm công nghệ Thương mại điện tử thuộc bộ bài giảng môn Công nghệ Thương mại điện tử sẽ giúp người học nắm được chức năng chủ yếu của phần mềm E-C, đặc điểm của các site thương mại điện tử, giải pháp dùng cho doanh nghiệp, một số lưu ý khi thiết kế website E-C

4/7/2023 11:01:38 AM +00:00

Bài giảng môn Công nghệ Thương mại điện tử: Chương 3 (Phần 2) - Nguyễn Đức Cương

Nối tiếp chương 3 (phần 1), phần 2 của bộ bài giảng môn Công nghệ Thương mại điện tử giới thiệu về mô hình kinh doanh, các yếu tố cơ bản của mô hình kinh doanh, các mô hình kinh doanh cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/7/2023 11:01:32 AM +00:00

Bài giảng môn Công nghệ Thương mại điện tử: Chương 3 (Phần 1) - Nguyễn Đức Cương

Nối tiếp chương 2, phần 1 của chương 3 giới thiệu về xây dựng website giúp cho người học nắm được về hosting là gì, web server, nhiệm vụ cơ bản của 1 web server, các đặc trưng của 1 phần mềm web server, các công cụ hỗ trợ khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/7/2023 11:01:20 AM +00:00

Bài giảng môn Công nghệ Thương mại điện tử: Chương 2 - Nguyễn Đức Cương

Nối tiếp chương 1, chương 2 của bộ bài giảng Marketing điện tử giới thiệu về cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử tổng quan thương mại điện tử (nhắc lại), tổng quan internet, kiến trúc mạng của các mạng hỗ trợ cho Internet và TMĐT, một số giao thức, các chương trình tiện ích, giới thiệu HTML, kiến trúc Client – Server. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/7/2023 11:01:11 AM +00:00

Bài giảng môn Công nghệ Thương mại điện tử: Chương 8 - Nguyễn Đức Cương

Bộ bài giảng môn Công nghệ Thương mại điện tử: Chương 8 có nội dung về E- Marketing, Marketing trực tuyến và các lợi ích mang đến, giúp người học nắm được các kỹ năng của một nhân viên Marketing trực tuyến, các phương tiện marketing trực tuyến, các phương pháp xác định thị trường mục tiêu, các hình thức quảng cáo, dịch vụ khách hàng trực tuyến và các điều cần tránh khi marketing trên Internet. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/7/2023 11:00:57 AM +00:00

Bài giảng môn Công nghệ Thương mại điện tử: Chương 6 - Nguyễn Đức Cương

Bộ bài giảng môn Công nghệ Thương mại điện tử: Chương 6 -  trình bày nội dung thanh toán điện tử giúp người học hiểu thêm về thanh toán trong điện tử, các yêu cầu trong khi thanh toán điện tử, tiền điện tử và ví điện tử là gì, lợi ích khi dử dụng thanh toán điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/7/2023 11:00:45 AM +00:00

Bài giảng môn Công nghệ Thương mại điện tử: Chương 5 - Nguyễn Đức Cương

Bài giảng môn Công nghệ Thương mại điện tử: Chương 5- trình bày về  An ninh trong E-C giúp người học nắm được các cấp độ thương mại điện tử, bảo mật an toàn thông tin, công nghệ web hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

4/7/2023 11:00:31 AM +00:00

Bài giảng Marketing điện tử: Chương 6 - Nguyễn Đức Cương

Bài giảng Markrting điện tử: Chương 6 - Công cụ đánh giá - đo lường trình bày về công cụ đánh giá - đo lường, chương này giúp người học biết cách tạo tài khoản Google Analytics và đặt mã theo dõi vào website, cá nhân hóa report trong Google Analytics theo nhu cầu, tạo các dạng report theo nội dung trang, các sản phẩm giống nhau, thấu hiểu người dùng vào website (hành vi, nhân khẩu học, vị trí địa lý...), đo lường được các thông số chuyển đổi của website.

4/7/2023 11:00:23 AM +00:00

Bài giảng Marketing điện tử: Chương 5 - Nguyễn Đức Cương

Bài giảng môn Công nghệ Thương mại điện tử: Chương 5 - Quản trị Quan hệ khách hàng giúp người học định nghĩa mối quan hệ marketing đại chúng, trình bày được lợi ích marketing, mô tả được 8 khối của CRM, nêu được 5 tăng cường mối quan hệ, trình bày lợi ích của phối hợp CRM và SCM.

4/7/2023 11:00:10 AM +00:00

Bài giảng Marketing điện tử: Chương 4 - Nguyễn Đức Cương

Chương 4 của bộ bài giảng Marketing điện tử giúp cho người học có thể: hiểu và giới thiệu được một số công cụ tìm kiếm, tối ưu hóa on_page, tối ưu hóa off_page, theo dõi kết quả xếp hạng, tạo trang Fanpage bán hàng, tạo và đăng quảng cáo trên FB.

4/7/2023 11:00:02 AM +00:00

Bài giảng Marketing điện tử: Chương 2 - Nguyễn Đức Cương

Nối tiếp chương 1, chương 2 của bộ bài giảng Marketing điện tử giới thiệu về thiết lập kế hoạch marketing, thực hiện kế hoạch , đánh giá kế hoạch, đưa ra những điều chỉnh về tổng quan lập KH marketing, các bước lập KH marketing, chiến lược Marketing trực tuyến.

4/7/2023 10:59:52 AM +00:00

Bài giảng Marketing điện tử: Chương 1 - Nguyễn Đức Cương

Chương 1: Tổng quan về Marketing  điện tử thuộc bộ Bài giảng Marketing điện tử cung cấp cho người học những kiến thức về: Định nghĩa được Tiếp thị điện tử, những khái niệm liên quan, chỉ ra được tầm quan trọng của E-marketing trong kỉ nguyên điện tử, xu hướng và tiềm năng phát triển Emarketing trong hiện tại và tương lai, so sánh được Emarketing và marketing truyền thống.

4/7/2023 10:59:42 AM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng tới tình trạng nghiện mạng xã hội ở người dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nghiên cứu trình bày thời lượng và hành vi sử dụng mạng xã hội của người dùng chịu tác động lớn bởi các nhân tố đến từ phương tiện truyền thông xã hội. Nhận thức được vấn đề này, nhóm nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp thực tiễn, khoa học trong việc sử dụng mạng xã hội nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực từ tình trạng nghiện mạng xã hội.

4/6/2023 11:15:57 PM +00:00

Sách bài tập Phát triển và ứng dụng web trong marketing: Phần 2

Sách bài tập Phát triển và ứng dụng web trong marketing: Phần 2 tiếp tục cung cấp đến học viên các bài tập về các nguyên tắc và yêu cầu đối với giao diện web; ứng dụng web trong marketing; tạo được bản kế hoạch đơn giản; quản lý nội dung webiste;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/6/2023 7:30:11 PM +00:00

Sách bài tập Phát triển và ứng dụng web trong marketing: Phần 1

Sách bài tập Phát triển và ứng dụng web trong marketing: Phần 1 cung cấp cho học viên những bài tập tổng quan về ứng dụng web; phân loại hệ thống ứng dụng web; đánh giá tình nhất quán các công cụ giao tiếp của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/6/2023 7:30:04 PM +00:00

Bài giảng Internet và ứng dụng trong kinh doanh: Phần 2

Nối tiếp phần 1, Bài giảng Internet và ứng dụng trong kinh doanh: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về các ứng dụng trong kinh doanh; vai trò của Website đối với doanh nghiệp; tiêu chuẩn đánh giá Website thông thường và Website thương mại điện tử; an toàn mạng và an toàn thông tin cá nhân; các phương thức tấn công mạng phổ biến; các biện pháp bảo đảm an ninh mạng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/6/2023 6:40:29 PM +00:00

Bài giảng Internet và ứng dụng trong kinh doanh: Phần 1

Bài giảng Internet và ứng dụng trong kinh doanh: Phần 1 có nội dung trình bày về tổng quan mạng máy tính; phân loại máy tính; các thành phần cơ bản của máy tính; các hệ điều hành thông dụng; ứng dụng và xu hướng phát triển của máy tính; internet; các phương thức kết nối internet; các dịch vụ phổ biến trên mạng internet;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/6/2023 6:40:22 PM +00:00

Bài giảng Marketing trực tuyến (E-marketing): Phần 2

Nối tiếp phần 1, Bài giảng Marketing trực tuyến (E-marketing): Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về chính sách sản phẩm trong kinh doanh trực tuyến; chính sách giá trong kinh doanh trực tuyến; chính sách phân phối trong kinh doanh trực tuyến; truyền thông E-marketing; quản lý mối quan hệ với khách hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/6/2023 6:38:26 PM +00:00

Bài giảng Marketing trực tuyến (E-marketing): Phần 1

Bài giảng Marketing trực tuyến (E-marketing): Phần 1 có nội dung trình bày tổng quan về E-marketing; xây dựng kế hoạch E-marketing; nghiên cứu thị trường trực tuyến; hành vi khách hàng trong môi trường kinh doanh trực tuyến; phân đoạn và xác lập thị trường mục tiêu; chiến lược định vị và khác biệt hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/6/2023 6:38:19 PM +00:00

Bài giảng E-Learning (2016): Phần 2

Nối tiếp phần 1, Bài giảng E-Learning (2016): Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về chiến lược định vị và khác biệt hóa; sản phẩm: chào hàng trực tuyến; marketing điện tử đẩy mạnh sự phát triển sản phẩm; giá cả: giá trị trự tuyến; chính sách phân phối trong kinh doanh trực tuyến; truyền thông marketing điện tử; các phương tiện truyền thông số mới; quản lý mối quan hệ với khách hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

4/6/2023 6:38:11 PM +00:00