Tài liệu miễn phí Luận Văn - Báo Cáo

Download Tài liệu học tập miễn phí Luận Văn - Báo Cáo:Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học, Công nghệ thông tin, Kinh tế - Thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kiến trúc - Xây dựng, Điện-Điện tử-Viễn thông, Cơ khí - Chế tạo máy, Công nghệ - Môi trường, Báo cáo khoa học, Quản trị kinh doanh, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Nông - Lâm - Ngư, Y khoa - Dược

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kiểm toán trách nhiệm kinh tế trong nhiệm kỳ đối với cán bộ lãnh đạo trong bộ máy nhà nước và các đơn vị kinh tế nhà nước

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra.

8/30/2018 2:39:56 AM +00:00

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM 2013

Họ và tên giáo sinh: Ngô Minh Phước Lớp: 09SLS Ngành học: Sư phạm Lịch sử Thực tập tại trường: THPT Hòa Vang Thời gian từ: 18/02/2013 đến: 31/03/2013 Thực tập giảng dạy lớp: 10/8 Thực tập chủ nhiệm lớp: 10/7 Đề tài NCKHGD: “ Thực trạng bạo lực học đường ở trường THPT Hòa Vang- Đà Nẵng” Giáo viên hướng dẫn thực tập giảng dạy: Thầy Lê Văn Tuân Giáo viên hướng dẫn thực tập chủ nhiệm lớp: Cô Hồ Vũ Mộng Khuyên...

8/30/2018 2:39:47 AM +00:00

Hướng dẫn viết tiểu luận tổng quan nghiên cứu sinh

A. HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN TỔNG QUAN 1. Trình bày chung Trang bìa VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HỌ VÀ TÊN NGHIÊN CỨU SINH “Tiểu luận tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án” Tên đề tài luận án: Ngành, chuyên ngành: Mã số:

8/30/2018 2:35:50 AM +00:00

Tiểu luận: Nâng cao chất lượng tín dụng Doanh nghiệp ngòai quốc doanh của Ngân hàng Nhà nước và Phát triển Nông thôn Tây Hà Nội

Tiểu luận: Nâng cao chất lượng tín dụng Doanh nghiệp ngòai quốc doanh của Ngân hàng Nhà nước và Phát triển Nông thôn Tây Hà Nội sẽ giới thiệu đến các bạn các kiến thức nhằm nâng cao chất lượng DNNQD. Đồng thời, tiểu luận này giúp ngân hàng giữ được khách hàng cũ, thu hút khách hàng mới, nâng cao uy tín và giúp DN giải quyết vấn đề khó khăn về vốn.

8/30/2018 2:31:36 AM +00:00

Tiểu luận: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hà Nội

Tại ngân hàng, công tác tín dụng có vai trò rất quan trọng, không chỉ trực tiếp tác động đến sống còn của hoạt động kinh doanh mà còn giúp ngân hàng phát triển. Cùng nhau tham khảo Tiểu luận: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hà Nội để biết thêm nội dung chi tiết.

8/30/2018 2:31:36 AM +00:00

Tiểu luận: Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long

Thông qua Tiểu luận: Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long sẽ giúp bạn hiểu thêm về tín dụng trung và dài hạn tại NHTM, đặc biệt là hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

8/30/2018 2:31:36 AM +00:00

Đồ án môn hoc Tính toán thiết kế hộp số cơ khí ôtô

Nền kinh tế thế giới đã và đang phát triển mãnh mẽ với nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến, nền kinh tế việt nam cũng đang từng bước phát triển trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá đổi mới đất nước.Nền khoa học kỹ thuật của nước ta cung có những tiến bộ nhất định.Trong đó phải nói tới nền công nghiệp ô tô, chúng ta đã liên doanh với khá nhiều hãng ô tô nổi tiếng trên thế giới như Nissan, Honda, Toyota…cùng sản xuất và lắp ráp ô tô. Để góp phần nâng...

8/30/2018 2:31:21 AM +00:00

Đề tài ĐTNN:KPC thương hiệu nhượng quyền kinh doanh tại Việt Nam

Đầu tư nước ngoài hiện nay đang là một xu hướng trong nền kinh tế toàn cầu hóa. Các hình thức đầu tư nước ngoài rất đa dạng, phong phú và mang lại những lợi ích to lớn cho các nước đầu tư và các nước nhận đầu tư như ODA, FDI, FPI, OOFs. Trong đó các hình thức nhượng quyền kinh doanh ( franchising) nỗi lên như là một cách làm hữu hiệu.

8/30/2018 2:31:21 AM +00:00

Báo cáo khoa học: Digestive a-amylases of the flour moth Ephestia kuehniella – adaptation to alkaline environment and plant inhibitors

The digestive tract of lepidopteran insects is extremely alkaline. In the pres-ent work, molecular adaptation of amylolytic enzymes to this environment was investigated in the flour moth Ephestia kuehniella, an important stored-product pest. Three digestivea-amylases [Ephestia kuehniellaa-amy-lase isoenzymes 1–3 (EkAmy1–3)] with an alkaline pH optimum were puri-fied from larvae and biochemically characterized.

8/30/2018 2:23:29 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng khi cho vay Doanh nghiệp Nhà nước tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Khu vực Đống Đa

Luận văn tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng khi cho vay Doanh nghiệp Nhà nước tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Khu vực Đống Đa với kết cấu trình bày như sau: tín dụng và vai trò tín dụng ngân hàng, thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp tại Ngân hàng Công thương. Cùng tham khảo để hiểu rõ nội dung chi tiết của luận văn dưới đây.

8/30/2018 2:23:16 AM +00:00

Luận văn:Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND huyện Thanh Oai

Cải cách hành chính là một công cuộc lớn được Đảng và Nhà nước tập trung thực hiện trong suốt quá trình đổi mới, công cuộc ấy đòi hỏi phải có sự tính toán kỹ lưỡng, lựa chọn chính xác vấn đề, tập trung giải quyết từng bước để tạo sự chuyển biến vững chắc theo chiều sâu.

8/30/2018 2:19:04 AM +00:00

Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Lịch sử cách mạng nước ta hơn 80 năm qua gắn liền với tên tuổi sự nghiệp, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, người anh hùng dân tộc vĩ đại, nhà tư tưởng lỗi lạc của cách mạng Việt Nam. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng và nhà nước ta đã phát động “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mục đích là để nhân dân ta có hiểu biết sâu sắc và đúng đắn hơn về tư...

8/30/2018 2:18:54 AM +00:00

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT TIẾP CẬN KHAI PHÁ DỮ LIỆU VĂN BẢN THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP Naive Bayse TRONG BÓC LỘT THƯ GIÁC TỰ ĐỘNG

Ngày nay sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, đặc biệt là sự ra đời của Internet đã đưa con người lên một tầm cao mới. Sự việc đó dẫn đến bùng nổ thông tin làm cho những nhà quản lý rơi vào tình trạng “ngập lụt thông tin trong đó một lượng thông tin, tri thức có ích bị che dấu. Khai phá dữ liệu trong đó có lĩnh vực khai phá dữ liệu văn bản là một lĩnh vực khoa học liên ngành mới xuất hiện gần đây nhằm đáp ứng nhu cầu này. Nhiều...

8/30/2018 2:18:35 AM +00:00

Báo cáo bài tập lớn đề tài: Tìm hiểu giao thức TCP và dùng phần mềm wireshark bắt gói tin

Việc hiểu biết mỗi giao thức được xếp đặt vào trong mô hình OSI như thế nào là một điều cần thiết cho mọi người quan tâm về mạng. Bài này phân tích TCP được xếp vào loại “giao thức vận chuyển” như thế nào và cho ta một sự thấu hiểu điều gì mình có thể mong đợi nơi giao thức này. Việc sắp xếp TCP vào mô hình OSI Như mọi người đã biết, mỗi giao thức có chỗ của nó trong mô hình OSI. Mô hình OSI là một biểu thị tính phức tạp và độ thông minh của giao thức đó. Theo...

8/30/2018 2:14:41 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Bắc Hà Nội

Tín dụng ngắn hạn là nghiệp vụ cơ bản và cũng là nguồn sinh ra lợi nhuận cho NHTM. Cùng tham khảo Luận văn tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Bắc Hà Nội sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức quan trọng nhằm góp phần phát triển chất lượng tín dụng ổn định và hiệu quả. Cùng xem để nắm bắt nội dung chi tiết nhé.

8/30/2018 2:10:46 AM +00:00

Luận văn: Công ty Kasumi(Nhật Bản) có văn phòng đặt tại Việt Namvới công ty TNHH Mai Hoa và công ty Cổ Phần Thành Kính về việc chậm trả tiền hàng

Các hoạt động kinh tế đối ngoại ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân của Việt Nam.Với sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất và phân công lao động trên quy mô toàn thế giới diễn ra ngày càng sâu sắc, xuất hiện ngày càng nhiều những hình thức hợp tác quốc tế mới lạ và phức tạp.Trao đổi hàng hoá là một trong những tiêu chí quan trọng bậc nhất trong các hoạt động kinh tế đói ngoại và để dánh giá mức độ phát triển của nền kinh tế quốc dân và chỗ đứng của...

8/30/2018 2:10:39 AM +00:00

Luận văn: Một số chính sách kinh tế đối ngoại của Hoa Kỳ

Châu Á-Thái Bình Dương đã trở thành khu vực năng động nhất thế giới bởi có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định trong nhiều thập niên qua. Khu vực này cũng là nơi tập trung nhiều nền kinh tế lớn của thế giới như Nhật Bản, Trung Quốc, các nước công nghiệp mới NICs,…mà đặc biệt là Hoa Kỳ- nền kinh tế lớn nhất khu vực và thế giới. Bài viết này xin đưa ra một vài nét chính trong chính sách kinh tế đối ngoại và luật pháp Hoa Kỳ trong bối cảnh thế giới đang chuyển...

8/30/2018 2:10:39 AM +00:00

Luận văn: Giải pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu mặt hàng gia dụng cao cấp của công ty TNHH thương mại dịch vụ và đầu tư Biển Xanh

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, chủ trương của đảng và nhà nước ta là đưa nền kinh tế không những hội nhập theo chiều rông mà còn phải theo chiều sâu. Ngày nay, Thương mại quốc tế ngày càng phát triển đóng vai trò mũi nhọn thúc đẩy nền kinh tế hội nhập sâu rông hơn vào nền kinh tế thế giới, giúp phát huy và tận dụng triệt để hơn lợi thế so sánh của quốc gia. Là một hoạt động thuộc lĩnh vực thương mại quốc tế, Nhập khẩu hàng hóa giúp người tiêu dùng trong nước tiếp cận được...

8/30/2018 2:10:39 AM +00:00

Luận văn: Hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của công ty TNHH Trần Gia

Với mục tiêu đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước hướng về xuất khẩu, từng bước tham gia hội nhập nền kinh tế khu vực, kinh tế thế giới thì việc tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước để phát triển những mặt hàng xuất khẩu là vấn đề hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Một trong những lợi thế của Việt Nam là sản xuất mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Mặt hàng này đã có quá trình phát triển khá lâu dài, mang đậm nét tinh hoa, độc đáo của truyền thống dân...

8/30/2018 2:10:39 AM +00:00

Luận văn: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CỦA VIỆT NAM DÀNH CHO CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Việt Nam, Lào là hai nước láng giềng, nằm trên bán đảo Đông Dương có truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau lâu đời. Trên tinh thần “quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện, quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác, bền vững lâu dài, trong nhiều năm qua, mặc dù kinh tế Việt Nam còn hạn chế nhưng luôn dành cho Lào một nguồn lực vật chất dưới hình thức viện trợ không hoàn lại để thực hiện những nhiệm vụ hợp tác đã thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam...

8/30/2018 2:10:39 AM +00:00

Luận văn: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - HAICATEX

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu tại công ty cổ phần dệt công nghiệp hà nội - haicatex', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:10:39 AM +00:00

Luận văn: Phát triển hoạt động kinh doanh nhập khẩu của công ty cổ phần Tổng Bách Hóa.

Trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay xuất nhập khẩu đóng vai trò vô cùng quan trọng, nó là nhân tố phát huy sức mạnh nền kinh tế trong nước. Trong những năm qua, nước ta đang thực hiện chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu, thay thế hàng nhập khẩu bằng hàng trong nước, tuy nhiên không vì thế mà bỏ qua nhập khẩu. Nhập khẩu hàng hoá là một phần không thể thiếu trong ngoại thương. Nhập khẩu tác động một cách trực tiếp và quyết định đến đời sống kinh tế trong nước. Nhập khẩu giúp bổ sung những hàng hoá mà trong...

8/30/2018 2:10:39 AM +00:00

Luận văn: Rào cản kĩ thuật của Hoa Kì đối với mặt hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam

Hoa Kì là một trong những đối tác thương mại lớn của Việt Nam trong đó thủy sản là một trong những nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam. Trong thời gian qua sự gia tăng trong kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam có sự đóng góp không nhỏ của thị trường Hoa Kì vì đây là nhóm hàng chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kì. Tuy nhiên, những mặt hàng thủy sản có lợi thế của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kì...

8/30/2018 2:10:39 AM +00:00

Chuyên đề tốt nghiệp: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Chuyên đề tốt nghiệp: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam sẽ giới thiệu đến bạn các kiến thức về vai trò, thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương. Cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

8/30/2018 2:06:19 AM +00:00

TIỂU LUẬN Phát triển nguồn nhân lực nông thôn để đáp ứng sự nghiệp CNH – HĐH nông nghiệp nông thôn Việt Nam

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận phát triển nguồn nhân lực nông thôn để đáp ứng sự nghiệp cnh – hđh nông nghiệp nông thôn việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:01:17 AM +00:00

Đề Tài: Tìm hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: tìm hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:56:52 AM +00:00

Luận văn: Nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh NHNo & PTNT Quảng An

Đề hiểu rõ hơn về hoạt động tín dụng tại ngân hàng. Hãy tham khảo Luận văn: Nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh NHNo & PTNT Quảng An với kết cấu nội dung chính sau: chất lượng tín dụng NHTM, thực trạng, đánh giá và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng NHTM tại Chi nhánh NHNo & PTNT Quảng An.

8/30/2018 1:49:06 AM +00:00

Luận văn Hệ thống Tòa án nhân dân trong bộ máy nhà nước

Ở các nước quyền tư pháp là một nhánh quyền lực độc lập bao gồm một tổng thể các tổ chức Tòa án và các thiết chế bổ trợ khác, được lập ra để giải quyết các tranh chấp xã hội giữa Nhà nước với công dân.

8/30/2018 1:14:07 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp Rủi ro trong thanh toán xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Thực trạng rủi ro trong thanh toán xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại các ngân hàng thương...

8/30/2018 1:09:25 AM +00:00

Tiểu luận đề tài : Vài nét về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 2007 - 2010

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 2007-2010 xuất phát từ khủng hoảng tài chính Mỹ đã tác động tới tất cả các mặt của kinh tế toàn cầu cũng như các khâu của quá trình thực hiện giá trị trong các chuỗi toàn cầu. Trong đó, hàng nông sản cũng không phải là ngoại lệ, đặc biệt khi việc sản xuất nông sản chủ yếu được thực hiện tại các quốc gia đang phát triển-những nước yếu thế và thường chịu thiệt thòi hơn khi tham gia vào thương mại tự do toàn cầu. Nông sản Việt Nam,...

8/30/2018 1:08:50 AM +00:00