Tài liệu miễn phí Luận Văn - Báo Cáo

Download Tài liệu học tập miễn phí Luận Văn - Báo Cáo:Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học, Công nghệ thông tin, Kinh tế - Thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kiến trúc - Xây dựng, Điện-Điện tử-Viễn thông, Cơ khí - Chế tạo máy, Công nghệ - Môi trường, Báo cáo khoa học, Quản trị kinh doanh, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Nông - Lâm - Ngư, Y khoa - Dược

Đồ án: Thi công cầu

Tham khảo luận văn - đề án 'đồ án: thi công cầu', luận văn - báo cáo, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:04:28 AM +00:00

Đồ án: Nghiên cứu phương pháp thiết kế và thành lập lưới khống chế thi công các công trình

Nhàcao tầng làmột loại hình đặc biệt của công trình dân dụng đợc xây dựng tại các thμnh phố và các khu đô thị lớn. Quy trình xây dựng các công trình nμy nói chung vμ nói riêng đối với việc tiến hμnh các công tác trắc địa đều có những điểm đặc thù riêng so với các công trình khác. Xuất phát điểm của các đặc điểm riêng nμy chính là những yêu cầu chặt chẽ về mặt hình học phải tuân thủ trên suốt chiều cao của toμ nhμ....

8/30/2018 3:04:28 AM +00:00

Đồ án: Thiết kế máy sàng rung có hướng

Tham khảo luận văn - đề án 'đồ án: thiết kế máy sàng rung có hướng', luận văn - báo cáo, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:04:28 AM +00:00

Kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp tư nhân Thành Đạt

Tham khảo luận văn - đề án 'kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp tư nhân thành đạt', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:04:28 AM +00:00

Báo cáo khoa học: Preface to the Student Research Workshop Proceedings

This year, the Student Research Workshop hosts 12 presentations of high-quality full-length papers. After each presentation, a panel of senior researchers will provide detailed comments and feedback on the work. We would like to thank the panelists in advance. This year, we received 31 submissions from 15 different countries. The submissions were generally on a very high standard, which made the reviewing and selection process quite difficult.

8/30/2018 2:52:20 AM +00:00

Báo cáo khoa học: An Ontology-based Semantic Tagger for IE system

In this paper, we present a method for the semantic tagging of word chunks extracted from a written transcription of conversations. This work is part of an ongoing project for an information extraction system in the field of maritime Search And Rescue (SAR). Our purpose is to automatically annotate parts of texts with concepts from a SAR ontology. Our approach combines two knowledge sources a SAR ontology and the Wordsmyth dictionarythesaurus, and it uses a similarity measure for the classification. Evaluation is carried out by comparing the output of the system with key answers of predefined extraction templates. ...

8/30/2018 2:52:20 AM +00:00

Báo cáo khoa học: On the Applicability of Global Index Grammars

We investigate Global Index Grammars (GIGs), a grammar formalism that uses a stack of indices associated with productions and has restricted context-sensitive power. We discuss some of the structural descriptions that GIGs can generate compared with those generated by LIGs. We show also how GIGs can represent structural descriptions corresponding to HPSGs (Pollard and Sag, 1994) schemas.

8/30/2018 2:52:20 AM +00:00

Báo cáo khoa học: Classifying Recognition Results for Spoken Dialog Systems

This paper investigates the correlation between acoustic confidence scores as returned by speech recognizers with recognition quality. We report the results of two machine learning experiments that predict the word error rate of recognition hypotheses and the confidence error rate for individual words within them.

8/30/2018 2:52:20 AM +00:00

Báo cáo khoa học: An Adaptive Approach to Collecting Multimodal Input

Multimodal dialogue systems allow users to input information in multiple modalities. These systems can handle simultaneous or sequential composite multimodal input. Different coordination schemes require such systems to capture, collect and integrate user input in different modalities, and then respond to a joint interpretation. We performed a study to understand the variability of input in multimodal dialogue systems and to evaluate methods to perform the collection of input information. An enhancement in the form of incorporation of a dynamic time window to a multimodal input fusion module was proposed in the study. ...

8/30/2018 2:52:20 AM +00:00

Báo cáo khoa học: Finding non-local dependencies: beyond pattern matching

We describe an algorithm for recovering non-local dependencies in syntactic dependency structures. The patternmatching approach proposed by Johnson (2002) for a similar task for phrase structure trees is extended with machine learning techniques. The algorithm is essentially a classifier that predicts a nonlocal dependency given a connected fragment of a dependency structure and a set of structural features for this fragment.

8/30/2018 2:52:20 AM +00:00

Báo cáo khoa học: A Novel Approach to Semantic Indexing Based on Concept

This paper suggests the efficient indexing method based on a concept vector space that is capable of representing the semantic content of a document. The two information measure, namely the information quantity and the information ratio, are defined to represent the degree of the semantic importance within a document. The proposed method is expected to compensate the limitations of term frequency based methods by exploiting related lexical items. Furthermore, with information ratio, this approach is independent of document length. ...

8/30/2018 2:52:20 AM +00:00

Báo cáo khoa học: A Ranking Model of Proximal and Structural Text Retrieval Based on Region Algebra

This paper investigates an application of the ranked region algebra to information retrieval from large scale but unannotated documents. We automatically annotated documents with document structure and semantic tags by using taggers, and retrieve information by specifying structure represented by tags and words using ranked region algebra. We report in detail what kind of data can be retrieved in the experiments by this approach.

8/30/2018 2:52:20 AM +00:00

Báo cáo khoa học: Discourse chunking: a tool in dialogue act tagging

Discourse chunking is a simple way to segment dialogues according to how dialogue participants raise topics and negotiate them. This paper explains a method for arranging dialogues into chunks, and also shows how discourse chunking can be used to improve performance for a dialogue act tagger that uses a case-based reasoning approach. applied to the DA tagging task. Their use amounts to a separate tagging task of its own, with the concomitant time-consuming corpus annotation.

8/30/2018 2:52:20 AM +00:00

Báo cáo khoa học: A Computational Treatment of Korean Temporal Markers, OE and DONGAN

In this paper, we elucidate how Korean temporal markers, OE and DONGAN contribute to specifying the event time and formalize it in terms of typed lambda calculus. We also present a computational method for constructing temporal representation of Korean sentences on the basis of G grammar proposed by [Renaud, 1992;1996].

8/30/2018 2:52:20 AM +00:00

Sáng kiến kinh nghiệm sử 7: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử lớp 7 tại trường THCS Lạc Hòa

Bộ môn lịch sử ở trường phổ thông có vai trò rất quan trọng, nó cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển của xã hội loài người và lịch sử dân tộc, Trên cơ sở đó giáo dục, khơi dậy những tình cảm, tư tưởng, đạo đức làm chuẩn mực cho mọi hành vi trong cuộc sống, góp phần phát triển toàn diện học sinh. Dạy học lịch sử ở trường phổ thông nói chung, lịch sử lớp 7 nói riêng học sinh phải nắm vững các sự kiện, các mốc thời gian,...

8/30/2018 2:48:18 AM +00:00

Báo cáo tổng quan khoa học Nhận thức và thực tiễn vận dụng quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam về tổ chức bộ máy nhà nước trong thời kỳ đổi mới

Một trong những thành tựu nổi bật sau hơn 20 năm đổi mới ở Việt Nam là sự chuyển đổi thành công thể chế kinh tế. Để làm rõ thành công trên phương diện thực tiễn và sáng tạo lý luận, trong bài viết này.

8/30/2018 2:48:06 AM +00:00

TIỂU LUẬN: Bao cáo thực tập tại Công ty Cổ phần quốc tế quảng cáo thương mại thời gian (The time Group)

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: bao cáo thực tập tại công ty cổ phần quốc tế quảng cáo thương mại thời gian (the time group)', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:44:17 AM +00:00

TIỂU LUẬN: Bản báo cáo thực tập tại Công ty Cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội

Công ty Cổ phần Bê tông – Xây dựng Hà Nội Tên giao dịch bằng tiếng anh : Hanoi concrete – Construstion Joint Stock Tên viết tắt Trụ sở chính Tel Fax Hình thức pháp lý Company : VIBEX JSC., : Đông ngạc- Từ Liêm – Hà Nội : (84-4) 8361998- 8261999- 8389390 : (84-4) 8389283 : Công ty Cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội là doanh nghiệp loại I, trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội. 1.2.Quá trình hình thành và phát triển Quá trình hình thành và phát triển của công tyco thể được chia...

8/30/2018 2:44:17 AM +00:00

TIỂU LUẬN: Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng số 6 Thăng Long

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt hiện nay thì hiệu quả sản xuất kinh doanh là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp nói chung và của doanh nghiệp xây dựng cơ bản nói riêng. Bởi vậy, muốn đứng vững trong cơ chế này đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cần phải biết tự đánh giá, phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích các mặt mạnh, mặt yếu của mình, từ đó đưa ra phương hướng, biện pháp nhằm phát huy điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu để đem lại...

8/30/2018 2:44:17 AM +00:00

TIỂU LUẬN: Vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích tình hình hoạt động kinh doanh máy móc công cụ của Công ty TNHH Cơ khí Phú Cường

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích tình hình hoạt động kinh doanh máy móc công cụ của công ty tnhh cơ khí phú cường', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:44:17 AM +00:00

TIỂU LUẬN: Báo cáo tình hình kinh tế tại Công ty Thương Mại quận Cầu Giấy

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: báo cáo tình hình kinh tế tại công ty thương mại quận cầu giấy', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:44:17 AM +00:00

TIỂU LUẬN: Tình hình thực tế kế tóan lưu chuyển của Công ty trách nhiệm hữu hạn đại phát

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: tình hình thực tế kế tóan lưu chuyển của công ty trách nhiệm hữu hạn đại phát', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:44:17 AM +00:00

TIỂU LUẬN: Báo cáo tổng hợp tại Công ty cổ phần xây dựng số 6 Thăng Long

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: báo cáo tổng hợp tại công ty cổ phần xây dựng số 6 thăng long', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:44:17 AM +00:00

Tiểu luận về Một số giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Sự phát triển của các hoạt động ngoại thương đã làm cho nền kinh tế nước ta ngày càng trở nên sôi động, các đơn vị có nhu cầu mua bán ngoại tệ, vay Ngân hàng vốn kinh doanh, cũng như thiết lập các mối quan hệ thanh toán thông qua Ngân hàng ngày càng lớn. Điều đó đòi hỏi các NHTM phải đáp ứng đầy đủ và kịp thời các nghiệp vụ kinh doanh đối ngoại. Lúc này, hoạt động kinh doanh đối ngoại không còn là lĩnh vực hoạt động riêng của hệ thống Ngân hàng Ngoại thương...

8/30/2018 2:44:17 AM +00:00

TIỂU LUẬN: Bàn về một số phương pháp tính giá thành trong các doanh nghiệp sản xuất hiện nay

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: bàn về một số phương pháp tính giá thành trong các doanh nghiệp sản xuất hiện nay', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:44:17 AM +00:00

TIỂU LUẬN: Báo cáo tình hình kinh tế tại chi nhánh NHCT-KVII- Hai Bà Trưng

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: báo cáo tình hình kinh tế tại chi nhánh nhct-kvii- hai bà trưng', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:44:17 AM +00:00

TIỂU LUẬN: Báo cáo tình hình sản xuất giày của ngành giầy trong những năm gần đây

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: báo cáo tình hình sản xuất giày của ngành giầy trong những năm gần đây', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:44:17 AM +00:00

TIỂU LUẬN: Báo cáo thực tập tại công ty tại Công ty cổ phần fintec

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: báo cáo thực tập tại công ty tại công ty cổ phần fintec', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:44:17 AM +00:00

TIỂU LUẬN: Hoạt động kinh doanh của Công ty Quảng cáo Thời gian - Thực trạng và giải pháp

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: hoạt động kinh doanh của công ty quảng cáo thời gian - thực trạng và giải pháp', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:44:17 AM +00:00

TIỂU LUẬN: Đánh giá tổng hợp và nhận xét định hướng phát triển thị trường của công ty Xuất nhập khẩu Tạp phẩm (TOCONTAP – Hà Nội)

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: đánh giá tổng hợp và nhận xét định hướng phát triển thị trường của công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm (tocontap – hà nội)', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:44:17 AM +00:00