Tài liệu miễn phí Luận Văn - Báo Cáo

Download Tài liệu học tập miễn phí Luận Văn - Báo Cáo:Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học, Công nghệ thông tin, Kinh tế - Thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kiến trúc - Xây dựng, Điện-Điện tử-Viễn thông, Cơ khí - Chế tạo máy, Công nghệ - Môi trường, Báo cáo khoa học, Quản trị kinh doanh, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Nông - Lâm - Ngư, Y khoa - Dược

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Phân tích thị trường và các giải pháp Marketing nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn khách hàng về sản phẩm săm, lốp xe máy Công ty Cao su Sao Vàng

Khái quát về Công ty Cao su Sao Vàng và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, phân tích thị trường sản phẩm săm, lốp xe máy của Công ty Cao su Sao Vàng và thực trạng hoạt động Marketing của công ty, giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của khách hàng ở Công ty Cao su Sao Vàng là những nội dung chính trong 3 chương của chuyên đề thực tập tốt nghiệp "Phân tích thị trường và các giải pháp Marketing nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn khách hàng về sản phẩm săm, lốp xe máy Công ty Cao su Sao Vàng". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chuyên đề để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 4:51:00 AM +00:00

Báo cáo tổng kết dự án: Nhân rộng mô hình điểm thông tin khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại 03 xã Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Sơn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Dự án tiến hành ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, cung cấp thông tin khoa học công nghệ để thúc đẩy nhanh việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ cho cư dân trên địa bàn các xã, phường để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; xây dựng điểm truy cập thông tin khoa học và công nghệ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.  

8/30/2018 4:48:55 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất và hiệu quả sản xuất lạc (Arachis hypogaea L.) trên đất cát biển tỉnh Quảng Bình

Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất và hiệu quả sản xuất lạc (Arachis hypogaea L.) trên đất cát biển tỉnh Quảng Bình nhằm xác định một số hạn chế năng suất lạc qua đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp và sản xuất lạc trên đất cát biển tỉnh Quảng Bình; xác định một số biện pháp kỹ thuật phù hợp để xây dựng quy trình sản xuất lạc bảo đảm tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trên đất cát biển tỉnh Quảng Bình.

8/30/2018 4:38:05 AM +00:00

Báo cáo: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Quảng cáo P&G

Báo cáo: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Quảng cáo P&G trình bày tổng quan về Công ty Quảng cáo P&G; những thuận lợi và khó khăn của công ty ảnh hưởng đến công tác kế toán theo chuyên đề; nội dung công tác tiền lương và các khoản trích theo lượng tại công ty và phần kết luận. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

8/30/2018 4:37:55 AM +00:00

Đồ án Mạng lưới điện

Đồ án Mạng lưới điện trình bày các nội dung về: phân tích nguồn và phụ tải, dự kiến phương án, tính toán sơ bộ và lựa chọn phương án, so sánh các phương án về kinh tế lựa chọn phương án tối ưu, lựa chọn máy biến áp, sơ đồ nối dây và bố trí các thiết bị của mạng điện, tính toán chế độ xác lập mạng điện, tính toán điều chỉnh điện áp, tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của mạng điện.

8/30/2018 4:35:55 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trình bày cơ sở lý luận về hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong Công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán, thực trạng, quan điểm và giải pháp hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cùng tham khảo nhé.

8/30/2018 4:34:19 AM +00:00

Báo cáo thảo luận nhóm: Tình hình hoạt động của công ty chứng khoán tại Việt Nam hiện nay

Báo cáo thảo luận nhóm: Tình hình hoạt động của công ty chứng khoán tại Việt Nam hiện nay nhằm trình bày tổng quan về công ty chứng khoán, mô hình hoạt động của công ty chứng khoán trên thế giới, tình hình hoạt động và giải pháp phát triển công ty chứng khoán Việt Nam.

8/30/2018 4:34:00 AM +00:00

Tiểu luận: Giải pháp nâng cao hiệu quả thẩm định tín dụng tại Ngân hàng thương mại Việt Nam

Tiểu luận: Giải pháp nâng cao hiệu quả thẩm định tín dụng tại Ngân hàng thương mại Việt Nam nêu tình hình tỷ lệ nợ xấu đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng như hiện nay, chất lượng tín dụng đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại mà thẩm định chính là nhân tố có ảnh hưởng sâu rộng đến các quyết định cho vay và các hệ quả của nó. Nâng cao chất lượng thẩm định là yêu cầu, đòi hỏi cấp bách đặt ra cho tất cả các ngân hàng nói chung.

8/30/2018 4:33:55 AM +00:00

Báo cáo thực tập: Hoạt động của Ngân hàng TMCP Nam Á - chi nhánh Quy Nhơn

Báo cáo thực tập: Hoạt động của Ngân hàng TMCP Nam Á - chi nhánh Quy Nhơn tìm hiểu, làm quen các vấn đề thực tế ở Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Quy Nhơn đồng thời vận dụng kiến thức đã học để tiến hành phân tích, đánh giá một số hoạt động chủ yếu của Ngân hàng. Từ đó, đưa ra những nhận xét đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu ở những mặt hoạt động đã tiến hành phân tích.

8/30/2018 4:33:52 AM +00:00

Thuyết trình: Điều kiện niêm yết và hủy niêm yết trên HNX và HSX

Thuyết trình: Điều kiện niêm yết và hủy niêm yết trên HNX và HSX nêu tổng quan về HNX và HSX, điều kiện niêm yết chứng khoán ra công chúng. Điều kiện kiểm soát của ngân hàng nhà nước với công ty cổ phần, điều kiện niêm yết và hủy niêm yết. Điều kiện niêm yết chứng khoán của công ty hình thành sau khi hợp nhất doanh nghiệp và hủy niêm yết trên HNX và HSX.

8/30/2018 4:30:28 AM +00:00

Tiểu luận: Tác động của cấu trúc vốn đến giá trị của các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản Việt Nam

Mục đích của bài viết Tác động của cấu trúc vốn đến giá trị của các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản Việt Nam là để điều tra có hay không một cấu trúc vốn tối ưu mà tại đó công ty có thể tối đa hóa giá trị của nó. Một mô hình hồi quy ngưỡng bảng điều khiển tiên tiến được áp dụng để kiểm tra bảng điều khiển ngưỡng tác động của cấu trúc vốn đến giá trị công ty với biến là 92 doanh nghiệp chế biến thủy sản của Việt Nam (SEA) từ năm 2005 đến năm 2010.

8/30/2018 4:29:56 AM +00:00

Tiểu luận: Bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp bởi ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước

Việc nghiên cứu bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức ngân hàng là có ý nghĩa quan trọng. Tuy nghiên, tổ chức phát hành muốn chọn tổ chức ngân hàng nào để làm nhà bao tiêu? Một câu hỏi đặt ra là: Tổ chức phát hành chọn tổ chức bao tiêu nào để được chi phí thấp nhất và chênh lệch lợi suất thấp nhất, để mang lại hiệu quả phát hành trái phiếu. Đề tài Bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp bởi ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước sẽ là câu trả lời cho câu hỏi trên.

8/30/2018 4:29:56 AM +00:00

Tiểu luận: Chứng từ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Mỗi loại chứng từ đều có một vai trò quan trọng riêng trong việc đảm bảo lợi ích của các bên khi tham gia giao dịch trên thị trường quốc tế. Trong bài tiểu luận này, chúng tôi xin được đề cập đến một trong những loại chứng từ trên. Đó là chứng từ bảo hiểm đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

8/30/2018 4:16:18 AM +00:00

Nhiệm vụ dạy đại học

Sự kiện KH phản ánh thực tiễn cuộc sống Lý thuyết, học thuyết, khái niệm, quy luật, qui tắc.. phản ánh quan điểm nhân loại về một lĩnh vực khoa học Tri thức về PP nhận thức KH, học tập, nghiên cứu phát triển năng lực hoạt động trí tuệ Kinh nghiệm hoạt động sáng tạo phát hiện cái mới vận dụng giải quyết độc đáo, hiệu quả.. Tri thức đáng giá nhận xét, phê phán, đánh giá các quan điểm, lí thuyết, học thuyết..

8/30/2018 4:08:50 AM +00:00

Ma Văn Kháng

Nhà văn Ma Văn Kháng (sinh ngày 1 tháng12 năm 1936 tại Hà Nội) tên thật là  ĐinhTrọng Đoàn. Ông là đảng viên Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, ông cũng là hội viên Hội nhà văn Việt Nam từ năm 1974. Từ năm 1976 đến nay ông công tác tại Hà Nội, đã từng là Tổng biên tập, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Lao động. Từ tháng 3 năm 1995 ông là Tổng biên tập tạp chí Văn học nước ngoài của Hội Nhà văn Việt Nam.

8/30/2018 4:08:50 AM +00:00

Phương pháp dạy đại học

Cách thức hoạt động phối hợp thống nhất của người dạy và người học dưới sự chủ đạo của người dạy nhằm thực hiện tối ưu mục đích và nhiệm vụ dạy học Cách thức hoạt động phối hợp thống nhất của người dạy và người học dưới sự chủ đạo của người dạy nhằm thực hiện tối ưu mục đích và nhiệm vụ dạy học

8/30/2018 4:08:50 AM +00:00

Phương pháp nghiên cứu trường hợp

● N/C trường hợp – PP, trong đó SV tự lực nghiên cứu 1 tình huống thực tiễn và giải quyết vấn đề tình huống đặt ra. SV hiểu và vận dụng tình huống ● Trường hợp là 1 tình huống điển hình trong thực tiễn ● Tình huống là đối tượng của QTDH ● Hoạt động nhóm là hình thức chủ yếu ● GV là người điều phối

8/30/2018 4:08:50 AM +00:00

Qui luật và nguyên tắc dạy học đại học

Phản ánh mlh giữa 2 thành tố trung tâm của QTDH Chi phối, bao trùm các QL khác Các QL khác chỉ phát huy tác dụng tích cực dưới ảnh hưởng của QL này

8/30/2018 4:08:50 AM +00:00

Tiểu luận: Tóm lược lịch sử phát triển nhận dạng tiếng nói

Lời nói là phương tiện chính của giao tiếp giữa con người. Vì những lý do khác nhau, từ sự tò mò công nghệ, về cơ chế thực hiện cơ học khả năng nói của con người, mong muốn tự động hóa các nhiệm vụ đơn giản vốn đòi hỏi tương tác người-máy, nghiên cứu về nhận dạng tiếng nói tự động (và tổng hợp tiếng nói) bằng máy đã thu hút rất nhiều sự chú ý trong nhiều thập kỷ qua.

8/30/2018 4:08:49 AM +00:00

Đồ án Thiết kế mạng truyền hình cáp hữu tuyến truyền hình cáp Hà nội.....

Đồ án Thiết kế mạng truyền hình cáp hữu tuyến truyền hình cáp Hà nội .....

8/30/2018 4:05:00 AM +00:00

Đồ án Truyền hình cáp và các ứng dụng về truyền hình cáp.....

Đồ án Truyền hình cáp và các ứng dụng về truyền hình cáp .....

8/30/2018 4:05:00 AM +00:00

Luận văn thạc sĩ Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Đông Á - Phòng giao dịch Kon Tum

Hệ thống các ngân hàng thương mại (NHTM) ở Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, lớn mạnh về mọi mặt, kể cả số lượng, qui mô, nội dung và chất lượng; đã có những đóng góp xứng đáng vào công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa nền kinh tế nói chung và quá trình đổi mới,

8/30/2018 3:43:32 AM +00:00

Đề tài: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh quá trình tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Minh Á.

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: một số giải pháp nhằm đẩy mạnh quá trình tiêu thụ sản phẩm của công ty tnhh minh á.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:43:13 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: WIMAX và ứng dụng

Công nghệ viễn thông đang phát triển không ngừng nhằm mục đích thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng lên về số lượng và chất lượng cũng như tính đa dạng về dịch vụ của người tiêu dùng. Các dịch vụ mà đa phần các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hướng đến đều đòi hỏi cơ sở hạ tầng mạng cho phép truy nhập băng thông rộng. Hiện nay có nhiều công nghệ đa truy nhập đã được triển khai như công nghệ xDSL...

8/30/2018 3:43:12 AM +00:00

Tiểu luận: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP MARKETING ĐỊA PHƯƠNG CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trong thời đại ngày nay, hoạt động Marketing không chỉ dừng lại ở phạm vi doanh nghiệp, một ngành nghề, hay một lĩnh vực hoặc sản phẩm nào đó, mà nó đang đuợc phát triển ngày càng tăng mạnh mẽ trong phạm vi một vùng, khu vực, địa phương và quốc gia. Các địa phương ngày nay phải tự thân vận động như một doanh nghiệp theo định hướng thị trường.

8/30/2018 3:31:55 AM +00:00

Tiểu luận: Lập kế hoạch triển khai hoạt động xây dựng thương hiệu VNPT

Xác định mục tiêu hoạt động xây dựng thương hiệu VNPT. 1.1 Các yêu cầu cần thiết trong việc xây dựng thương hiện VNPT. Việc xây dựng và phát triển thương hiệu VNPT nhằm: - Quảng bá hình ảnh, củng cố uy tín, nâng cao vị thế, chiếm lĩnh thị phần, mở rộng thị trường của VNPT trong nước và quốc tế. - Tạo niềm tin vững chắc về chất lượng sản phẩm dịch vụ đối với khách hàng, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm dịch vụ của VNPT. - Hỗ trợ cho sự phát triển...

8/30/2018 3:31:54 AM +00:00

Thuyết trình báo cáo thực tập: Phân tích hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vũ Thư - Thái Bình

Thuyết trình báo cáo thực tập: Phân tích hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vũ Thư - Thái Bình với kết cấu nội dung trình bày như: vấn đề tín dụng và chất lượng tín dụng, phân tích hoạt động tín dụng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

8/30/2018 3:08:40 AM +00:00

Báo cáo khoa học: Describing Syntax with Star-Free Regular Expressions

Syntactic constraints in Koskenniemi's Finite-State Intersection Grammar (FSIG) are logically less complex than their formalism (Koskenniemi et al., 1992) would suggest: It turns out that although the constraints in Voutilainen's (1994) FSIG description of English make use of several extensions to regular expressions, the description as a whole reduces to a finite combination of union, complement and concatenation. This is an essential improvement to the descriptive complexity of ENGFSIG.

8/30/2018 3:04:41 AM +00:00

Báo cáo khoa học: Efficient Search for Interactive Statistical Machine Translation

The goal of interactive machine translation is to improve the productivity of human translators. An interactive machine translation system operates as follows: the automatic system proposes a translation. Now, the human user has two options: to accept the suggestion or to correct it. During the post-editing process, the human user is assisted by the interactive system in the following way: the system suggests an extension of the current translation prefix. Then, the user either accepts this extension (completely or partially) or ignores it. ...

8/30/2018 3:04:41 AM +00:00

Đề tài: Tổ chức công tác kế toán nhập xuất nguyên vật liệu ở công ty bánh kẹo tràng an

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: tổ chức công tác kế toán nhập xuất nguyên vật liệu ở công ty bánh kẹo tràng an', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 3:04:28 AM +00:00