Tài liệu miễn phí Luận Văn - Báo Cáo

Download Tài liệu học tập miễn phí Luận Văn - Báo Cáo:Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học, Công nghệ thông tin, Kinh tế - Thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kiến trúc - Xây dựng, Điện-Điện tử-Viễn thông, Cơ khí - Chế tạo máy, Công nghệ - Môi trường, Báo cáo khoa học, Quản trị kinh doanh, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Nông - Lâm - Ngư, Y khoa - Dược

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu di tích chùa La Cả, xã Dương Nội, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu di tích chùa La Cả, xã Dương Nội, huyện Hoài Đức, Hà Nội với mục đích tìm hiểu lịch sử, sự ra đời và quá trình tồn tại của chùa La Cả, nghiên cứu, khảo tả các giá trị kiến trúc, nghệ thuật. Qua tìm hiểu thực trạng của di tích, vận dụng những kiến thức lý luận đã học, bước đầu đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di tích trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề ươm tơ dệt lụa cổ chất – Nam Định gắn với hoạt động du lịch

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề ươm tơ dệt lụa cổ chất – Nam Định gắn với hoạt động du lịch với mục đích kết hợp được các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, giúp du lịch làng nghề tại tỉnh Nam Định phát triển. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình dưới tác động của quá trình đô thị hóa (nghiên cứu trường hợp xã Cổ Nhuế - Từ Liêm – Hà Nội)

Cùng tìm hiểu Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình dưới tác động của quá trình đô thị hóa (nghiên cứu trường hợp xã Cổ Nhuế - Từ Liêm – Hà Nội)với các vấn đề chính được trình bày như sau: Những vấn đề cơ bản về đô thị hóa và sự tác động của đô thị hóa tới xã Cổ Nhuế - Từ Liêm – Hà Nội, thực trạng mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình tại xã Cổ Nhuế - Từ Liêm – Hà Nội, đánh giá và đề xuất một số giải pháp xây dựng văn hóa gia đình tại xã Cổ Nhuế trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Hát ru trong xã hội đương đại (vùng châu thổ sông Hồng)

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Hát ru trong xã hội đương đại (vùng châu thổ sông Hồng)với mục đích tìm hiểu sự hình thành và vận động của Hát ru, chỉ ra được những nguyên nhân dẫn tới những sự vận động, biến đổi của Hát ru trong xã hội hiện nay. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Mời cùng tham khảo.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Khai thác tài liệu địa chí tại thư viện tỉnh Thanh Hóa

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Khai thác tài liệu địa chí tại thư viện tỉnh Thanh Hóa với mục tiêu tìm hiểu về thực trạng vốn tài liệu địa chí của thư viện tỉnh Thanh Hóa trên các bình diện: số lượng, nội dung, hình thức, các phương tiện khai thác tài liệu địa chí của thư viện và thực trạng sử dụng tài liệu địa chí của các nhóm người dùng tin tại thư viện tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh đó đề xuất một số kiến nghị nhằm đưa quá trình khai thác tài liệu địa chí tại thư viện đạt hiệu quả ngày càng cao hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Di tích chùa Thánh Chúa, phường dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Di tích chùa Thánh Chúa, phường dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội có mục đích nghiên cứu sự ra đời và quá trình tồn tại của chùa Thánh Chúa trong bối cảnh chung của địa phương. Đồng thời, nghiên cứu, khảo tả giá trị thông qua đặc điểm kiến trúc, điêu khắc, tìm hiểu để đánh giá thực trạng ngôi chùa, từ đó nêu một số giải pháp nhằm khai thác, phát huy giá trị di tích. Cùng tìm hiểu để nắm bắt thông tin vấn đề.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn - Hải Phòng

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn - Hải Phòng với mục tiêu Khảo cứu miêu tả chi tiết và tìm hiểu các giá trị, lịch sử, văn hoá, du lịch của lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn - Hải Phòng. Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển hoàn thiện lễ hội chọi trâu phù hợp với nhu cầu xây dựng đời sống văn hoá – xã hội – kinh tế hiện nay của Hải Phòng. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Mời cùng tham khảo.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Du lịch thiện nguyện tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp phát triển

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Du lịch thiện nguyện tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp phát triển với mục đích khẳng định những ưu thế và giá trị nhân văn của loại hình du lịch này. Từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm thu hút khách du lịch, sự quan tâm của các công ty lữ hành để phát triển du lịch thiện nguyện trở thành loại hình du lịch thế mạnh của Việt Nam. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt thông tin vấn đề.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Đền mẫu Âu Cơ trong việc phát triển du lịch văn hóa tỉnh Phú Thọ

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Đền mẫu Âu Cơ trong việc phát triển du lịch văn hóa tỉnh Phú Thọ với mục đích khẳng định những giá trị văn hóa tốt đẹp trong việc thờ Mẫu Âu Cơ trong tổng thể nền văn hóa Việt Nam, tìm hiểu về vai trò, ý nghĩa của đền Mẫu Âu Cơ trong đời sống; thực trạng khai thác phát triển du lịch để từ đó đề xuất giải pháp để giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của tín ngưỡng thờ Mẫu vào việc phát triển du lịch văn hóa của tỉnh Phú Thọ. Cùng tìm hiểu để nắm bắt thông tin vấn đề.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Ảnh hưởng của sách văn học dịch tới lối sống của sinh viên Hà Nội hiện nay

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Ảnh hưởng của sách văn học dịch tới lối sống của sinh viên Hà Nội hiện nay đi sâu vào tìm hiểu về sự biến động của thị trường sách văn học dịch, nhu cầu sử dụng sách văn học dịch, đặc biệt nghiên cứu sự tác động của sách văn học dịch tới lối sống của sinh viên. Qua đó, đưa ra những biện pháp để ngăn chặn những tác động xấu của sách văn học dịch đối với giới trẻ. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tác động của chương trình 135 tới sự phát triển kinh tế - xã hội của đồng báo thái xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tác động của chương trình 135 tới sự phát triển kinh tế - xã hội của đồng báo Thái xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa với mục tiêu đi sâu tìm hiểu thực trạng về phong tục, tập quán của đồng bào Thái trên địa bàn- Sự biến đổi của của văn hóa Thái từ truyền thống đến văn hóa hiên đại. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Mời tham khảo.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Làng nghề gò đúc đồng đại bái với sự phát triển du lịch tỉnh Bắc Ninh

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Làng nghề gò đúc đồng Đại Bái với sự phát triển du lịch tỉnh Bắc Ninh với mục tiêu tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống của làng Đại Bái, tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển nghề gò đúc đồng ở Đại Bái và tiềm năng phát triển du lịch,... Mời các bạn cùng tìm hiểu và nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm tại nhà xuất bản đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm tại nhà xuất bản đại học Quốc gia Hà Nội với mục đích giúp doanh nghiệp tìm ra được các biện pháp sát thực để tăng cường các hoạt động kinh tế, nhằm huy động mọi khả năng tiềm tàng về vốn, lao động, tài sản cố định…vào quá trình sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của Công ty lữ hành Hanoitourist

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành của Công ty lữ hành Hanoitourist với các nội dung chính: Lý luận chung về công tác Marketing trong doanh nghiệp lữ hành, thực trạng hoạt động Marketing của Doanh nghiệp lữ hành Hanoitourist,... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Di tích đình làng Thượng (xã Cảnh Hưng - huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh)

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Di tích đình làng Thượng (xã Cảnh Hưng - huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh) với mục đích tìm hiểu về lịch sử vùng đất và truyền thống văn hóa làng Thượng, tìm hiểu quá trình hình thành, tồn tại của đình Thượng từ khi xây dựng đến nay và xác định giá trị của di tích,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở xã Hải Thanh huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở xã Hải Thanh huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa với mục đích khảo sát thực trạng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở xã Hải Thanh, và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động này tại địa phương. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Mời cùng tham khảo.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Khai thác nguồn lực thông tin số tại thư viện quốc gia Việt Nam

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Khai thác nguồn lực thông tin số tại thư viện quốc gia Việt Nam với mục đích nghiên cứu hiện trạng khai thác nguồn lực thông tin số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam nhằm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực thông tin số tại Thư viện quốc gia Việt Nam. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung tài liệu.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Kênh phân phối xuất bản phẩm của nhà xuất bản lao động năm 2008 - 2009

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Kênh phân phối xuất bản phẩm của nhà xuất bản lao động năm 2008 - 2009 với mục tiêu đề xuất một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện kênh phân phối xuất bản phẩm của nhà xuất bản Lao Động. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Khai thác lễ hội Xương Giang trong hoạt động du lịch tỉnh Bắc Giang

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Khai thác lễ hội Xương Giang trong hoạt động du lịch tỉnh Bắc Giang với mục đích nghiên cứu một cách khái quát về tiềm năng du lịch tỉnh Bắc Giang, nghiên cứu toàn bộ diễn trình Lễ hội Xương Giang cũng như những giá trị phụ cận xung quanh lễ hội,... Hy vọng tài liệu sẽ cung cấp cho các bạn các thông tin cần thiết liên quan đến lễ hội.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Du lịch cộng đồng tại làng cổ Đường Lâm - làng lụa Vạn Phúc - làng mây tre đan Phú Vinh

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Du lịch cộng đồng tại làng cổ Đường Lâm - làng lụa Vạn Phúc - làng mây tre đan Phú Vinh với mục tiêu khái quát những lý luận cơ bản của du lịch cộng đồng, tìm hiểu những thực trạng của phát triển du lịch cộng đồng ở làng cổ Đường Lâm, làng lụa Vạn Phúc và làng mây tre đan Phú Vinh, đề xuất hệ giải pháp cơ bản để phát triển du lịch cộng đồng ở 3 ngôi làng trong phạm vi nghiên cứu. Mời các bạn cùng tìm hiểu.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Khai thác các ấn phẩm thông tin trong tuyên truyền quảng bá du lịch (qua nghiên cứu việc sử dụng các ấn phẩm thông tin tuyên truyền cho sự kiện đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội)

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Khai thác các ấn phẩm thông tin trong tuyên truyền quảng bá du lịch (qua nghiên cứu việc sử dụng các ấn phẩm thông tin tuyên truyền cho sự kiện đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội)với mục đích tìm hiểu về các ấn phẩm thông tin phục vụ tuyên truyền, quảng bá du lịch Việt Nam nói chung, du lịch Hà Nội nói riêng. Đánh giá, nhận xét và đề xuất những giải pháp nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả tuyên truyền của các loại ấn phẩm thông tin này. Cùng tìm hiểu và nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Đổi mới hoạt động thông tin - thư viện tại thư viện tỉnh Nghệ An

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Đổi mới hoạt động thông tin - thư viện tại thư viện tỉnh Nghệ An với mục tiêu đề xuất các giải pháp đổi mới hoạt động thông tin - thư viện, đáp ứng nhu cầu tin của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Mời các bạn cùng tìm hiểu nắm bắt thông tin tài liệu.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Câu lạc bộ chữ Thái cổ và câu lạc bộ văn hóa dân gian dân tộc thổ

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Câu lạc bộ chữ Thái cổ và câu lạc bộ văn hóa dân gian dân tộc thổ có mục đích miêu tả thực trạng hoạt động của mô hình các Câu lạc bộ Chữ Thái cổ của dân tộc Thái, Câu lạc bộ Văn hóa dân gian dân tộc Thổ ở Quỳ Hợp. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Lễ cấp sắc của người dao ở xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Lễ cấp sắc của người dao ở xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội với mục đích giới thiệu một cách chi tiết, hệ thống về lễ cấp sắc của đồng bào người Dao ở Ba Vì, tìm ra các yếu tố cổ truyền và sự thay đổi của nghi lễ cấp sắc ở nơi đây từ trước tới nay. Đồng thời đưa ra một số giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của lễ cấp sắc trong giai đoạn hiện nay ở xã Ba Vì. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung thông tin vấn đề.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Đời sống kinh tế - xã hội khu vực phố cổ dưới sự tác động của hoạt động du lịch

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Đời sống kinh tế - xã hội khu vực phố cổ dưới sự tác động của hoạt động du lịch nhằm làm sáng tỏ thực tiễn tác động của hoạt động du lịch đến đời sống kinh tế xã hội của cư dân ở khu phố cổ Hà Nội, góp phần vào sự phát triển bền vững của thủ đô. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Du lịch Hà Tĩnh - tiếp cận từ góc độ chương trình du lịch

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Du lịch Hà Tĩnh - tiếp cận từ góc độ chương trình du lịch với mục đích giúp cho người đọc một cái nhìn tổng quan về con người và mảnh đất Hà Tĩnh. Qua đó xây dựng một số tour du lịch cụ thể, để du khách có thể chọn lựa những lộ trình thích hợp nhất cho mình khi đến thăm nơi đây. Bên cạnh đó đưa ra một số giải pháp nhằm đưa những tour du lịch này kinh doanh trên thị trrường du lịch. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp hữu hiệu cho công tác quản lý nguồn nhân lực tại nhà hát múa rối trung ương

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp hữu hiệu cho công tác quản lý nguồn nhân lực tại nhà hát múa rối trung ương nhằm mục đích khảo sát thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực của Nhà hát múa rối trung ương. Từ đó đề xuất các giải pháp hữu hiệu cho việc quản lý nguồn nhân lực tại nhà hát này. Mời các bạn tham khảo nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Khai thác lễ hội Yên Thế phục vụ du lịch

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Khai thác lễ hội Yên Thế phục vụ du lịch với mục tiêu giúp người đọc tìm hiểu lễ hội Yên Thế để phục vụ du lịch. Đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy việc thu hút khách du lịch đến với lễ hội Yên Thế - Bắc Giang. Cùng tìm hiểu và nắm bắt thông tin vấn đề.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Du lịch lễ hội Chùa Hương

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Du lịch lễ hội Chùa Hương với mục tiêu nêu bật được những giá trị của thắng cảnh Chùa Hương, vị thế của nó trong sự phát triển của du lịch Hà Nội. Đồng thời chỉ ra những thực trạng của lễ hội chùa Hương hiện nay. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả du lịch lễ hội Chùa Hương nhằm góp phần quảng bá hình ảnh Chùa Hương – một lễ hội lớn, danh thắng đẹp, hấp dẫn ở Việt Nam. Cùng tìm hiểu để nắm bắt thông tin vấn đề.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Khai thác tiềm năng kinh tế trong tổ chức và quản lý lễ hội đền hai Bà Trưng ở Mê Linh - Hà Nội

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Khai thác tiềm năng kinh tế trong tổ chức và quản lý lễ hội đền hai Bà Trưng ở Mê Linh - Hà Nội với các nội dung chính: Vai trò của kinh tế trong công tác tổ chức, quản lý lễ hội truyền thống ở nước ta hiện nay, thực trạng tổ chức và quản lý lễ hội truyền thống Hai Bà Trưng ở Mê Linh - Hà Nội, những giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế trong lễ hội truyền thống Hai Bà Trưng ở Mê Linh - Hà Nội hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00