Tài liệu miễn phí Luận Văn - Báo Cáo

Download Tài liệu học tập miễn phí Luận Văn - Báo Cáo:Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học, Công nghệ thông tin, Kinh tế - Thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kiến trúc - Xây dựng, Điện-Điện tử-Viễn thông, Cơ khí - Chế tạo máy, Công nghệ - Môi trường, Báo cáo khoa học, Quản trị kinh doanh, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Nông - Lâm - Ngư, Y khoa - Dược

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu Statcom, ứng dụng trong truyền tải điện năng

Đồ án tốt nghiệp "Nghiên cứu Statcom, ứng dụng trong truyền tải điện năng" giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan về Statcom và bù công suất phản kháng, điều khiển ổn định điện áp hệ thống điện, Statcom hang ABB,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

8/30/2018 4:55:02 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng quản lý và phát triển du lịch khu di tích lịch sử cách mạng Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng quản lý và phát triển du lịch khu di tích lịch sử cách mạng Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang với mục đích khảo sát tìm hiểu về thực trạng quản lý và phát triển du lịch ở khu di tích lịch sử Tân Trào; đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phát triển du lịch tại khu di tích lich sử Tân Trào. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 4:52:55 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mạng xã hội ảo trong quảng bá du lịch

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mạng xã hội ảo trong quảng bá du lịch với mục đích tìm hiểu về mạng xã hội ảo và các vấn đề liên quan; tìm hiểu về lợi ích, điều kiện ứng dụng, quá trình ứng dụng mạng xã hội ảo trong hoạt động quảng bá du lịch, giới thiệu điểm đến, thăm dò thị trường... và một số vấn đề có liên quan; đề xuất một số phương pháp ứng dụng hiệu quả mạng xã hội ảo trong công tác quảng bá du lịch. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 4:52:55 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Giá trị văn hóa của sách kinh thánh trong đời sống người giáo dân giáo phận Vinh

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Giá trị văn hóa của sách kinh thánh trong đời sống người giáo dân giáo phận Vinh với mục tiêu khẳng định vai trò của Kinh thánh trong đời sống người Giáo dân; khẳng định vai trò của Công Giáo trong đời sống xã hội; đưa ra những đề xuất, giải pháp nhằm phát huy giá trị Văn hóa của sách Kinh thánh trong đời sống người Giáo dân Giáo phận Vinh nói riêng và người Giáo dân nói chung... Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 4:52:55 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng sách lậu trên địa bàn Hà Nội năm 2012

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng sách lậu trên địa bàn Hà Nội năm 2012 với mục tiêu nghiên cứu về thực trạng sách lậu trên địa bàn Hà Nội năm 2012. Trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp nhằm hạn chế sách lậu trên thị trường trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 4:52:55 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Quản lý khu di tích Căng và đồn Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Quản lý khu di tích Căng và đồn Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái với các nội dung chính: Giới thiệu về khu di tích Căng và Đồn Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái; thực trạng công tác quản lý và phát triển du lịch tại khu di tích Căng và Đồn Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái- Những vấn đề đặt ra hiện nay; giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý khu di tích Căng và Đồn Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 4:52:55 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả giao dịch tác quyền trong hoạt động xuất bản ở Việt Nam từ năm 2004 đến nay

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả giao dịch tác quyền trong hoạt động xuất bản ở Việt Nam từ năm 2004 đến nay với mục đích đưa ra một số giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả của giao dịch tác quyền. Từ đó, tháo gỡ những khó khăn và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các đơn vị Phát hành xuất bản phẩm ngày càng phát triển và bền vững. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 4:52:55 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Tác động của truyện tranh Nhật Bản tới trẻ em (qua khảo sát một số trường học ở Hà Nội)

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Tác động của truyện tranh Nhật Bản tới trẻ em (qua khảo sát một số trường học ở Hà Nội) với mục đích làm rõ những tác động tích cực cũng như hạn chế của truyện tranh Nhật Bản đối với trẻ em hiện nay, từ đó định hướng cho trẻ lựa chọn truyện tranh phù hợp cũng như định hướng văn hóa đọc một cách đúng đắn nhằm hình thành lên một thói quen tốt trong sự phát triển của trẻ. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 4:52:55 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại trung tâm thông tin thư viện trường Đại học sư phạm Hà Nội

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại trung tâm thông tin thư viện trường Đại học sư phạm Hà Nội với mục tiêu đề xuất các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng SP & DVTT thư viện, đáp ứng nhu cầu người dùng tin trong giai đoạn đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 4:52:55 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển sản phẩm du lịch tại làng văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển sản phẩm du lịch tại làng văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam với mục tiêu đề xuất các giải pháp phát triển sản phẩm du lịch tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 4:52:55 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Nhân cách của người cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành văn hoá tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Nhân cách của người cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành văn hoá tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay với mục đích nghiên cứu thực trạng nhân cách người cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngành văn hóa tỉnh Phú Thọ và các yếu tố ảnh hưởng đến nhân cách, trên cơ sở đó đưa ra những kiến nghị mang tính giả pháp nhằm xây dựng nhân cách của người cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngành văn hóa tỉnh Phú Thọ phù hợp với yêu cầu đổi mới hiện nay. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 4:52:52 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Rằng thường của người Mường ở xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Rằng thường của người Mường ở xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình với mục đích khơi dậy lòng tự hào về vốn văn hóa cổ truyền của dân tộc, từ đó nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo tồn và phát huy hơn nữa giá trị văn hóa độc đáo của thể loại Rằng Thường trong đời sống tinh thần cộng đồng người Mường; góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa cổ truyền của người Mường nói riêng và của cả dân tộc Việt Nam nói chung trong phát triển bền vững hiện nay. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 4:52:52 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Vai trò âm nhạc Trịnh Công Sơn trong đời sống tinh thần giới trẻ hiện nay

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Vai trò âm nhạc Trịnh Công Sơn trong đời sống tinh thần giới trẻ hiện nay với mục đích nâng cao sự hiểu biết của người viết về những giá trị trong các ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong thực tiễn; giới thiệu về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua nội dung và phương pháp sáng tác ca khúc của tác giả; làm sáng tỏ vai trò của các ca khúc của Trịnh Công Sơn đối với giới trẻ. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 4:52:52 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu một số ấn phẩm định kỳ và dịch vụ thông tin điện tử tại Trung tâm Tin học và Thống kê – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu một số ấn phẩm định kỳ và dịch vụ thông tin điện tử tại Trung tâm Tin học và Thống kê – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với mục đích tìm hiểu kết quả của quá trình xử lý thông tin tại một trung tâm thông tin chuyên ngành mà cụ thể hóa là các ấn phẩm và dịch vụ. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 4:52:52 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Bảo quản tài liệu tại thư viện trường Đại học Hà Nội

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Bảo quản tài liệu tại thư viện trường Đại học Hà Nội với các nội dung nghiên cứu chính: Công tác bảo quản tài liệu trong hoạt động của thư viện trường đại học tại thư viện trường Đại học Hà Nội; thực trạng công tác bảo quản tài liệu tại thư viện trường Đại học Hà Nội; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo quản tài liệu tại thư viện trường Đại học Hà Nội. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 4:52:52 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động phục vụ khách tham quan của các bảo tàng tư nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tây- thực trạng và giải pháp

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động phục vụ khách tham quan của các bảo tàng tư nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tây- thực trạng và giải pháp với mục đích tìm hiểu khái quát về các bảo tàng tư nhân Việt Nam nói chung, các bảo tàng tư nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tây nói riêng; tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng hoạt động phục vụ khách tham quan tại các bảo tàng tư nhân ở Hà Tây; tiến hành đánh giá hiệu quả hoạt động phục vụ khách tham quan của các bảo tàng này; đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan tại các bảo tàng tư nhân ở Hà Tây. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 4:52:52 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Bảo tồn và phát huy giá trị các làn điệu khắp của dân tộc Thái ở huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Bảo tồn và phát huy giá trị các làn điệu khắp của dân tộc Thái ở huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa với mục tiêu đề xuất những giải pháp để bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Thái nói chung và các làn điệu Khắp nói riêng, qua đó góp phần vào sự nghiệp xây dựng văn hóa dân tộc. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 4:52:52 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Công tác thu nhận-sưu tầm, xử lý nghiệp vụ và tổ chức khai thác nguồn tài liệu xám tại thư viện bộ tư pháp

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Công tác thu nhận - sưu tầm, xử lý nghiệp vụ và tổ chức khai thác nguồn tài liệu xám tại thư viện bộ tư pháp với mục đích nghiên cứu về hệ thống lý luận chung và đánh giá thực trạng công tác thu nhận, xử lý và tổ chức sử dụng nguồn tài liệu xám tại thư viện bộ tư pháp. Qua đó, xác định những mặt mạnh và những nhược điểm còn tồn đọng của công tác nghiệp vụ này; đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn công tác xử lý nghiệp vụ đối với nguồn tài liệu “xám” của thư viện bộ thư pháp. Mới các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 4:52:52 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Sắng Cộô của người Sán Chí ở xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Sắng Cộô của người Sán Chí ở xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang với mục tiêu tìm hiểu các giá trị văn hóa đặc sắc trong những làn điệu Sắng cộô của người Sán Chí ở xã Kiên Lao; nghiên cứu sự biến đổi của Sắng Cộô trong đời sống hiện nay của người Sán Chí ở Kiên Lao. Phân tích và chỉ ra nguyên nhân của sự biến đổi, đánh giá tác động của sự biến đổi đối với văn hoá tộc người... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu.

8/30/2018 4:52:52 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Công tác bảo quản tài liệu quý hiếm ở thư viên quốc gia Việt Nam

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Công tác bảo quản tài liệu quý hiếm ở thư viên quốc gia Việt Nam với mục tiêu trình bày, đánh giá thực trạng và tình hình bảo quản vốn tài liệu quý hiếm ở Thư viện Quốc gia Việt Nam, đồng thời đưa ra những giải pháp giúp việc tổ chức, bảo quản vốn tài liệu này một cách hiệu quả nhất. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 4:52:52 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Ảnh hưởng của sách điện tử tới sách in truyền thống ở Việt Nam hiện nay

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Ảnh hưởng của sách điện tử tới sách in truyền thống ở Việt Nam hiện nay với mục đích góp phần làm rõ đặc điểm, tính năng, quy trình xuất bản của sách điện; khẳng định rõ vai trò của sách điện tử cùng với sách in truyền thống hiện nay tử; nghiên cứu ảnh hưởng của sách điện tử tới sách in truyền thống trên các góc độ xã hội, văn hóa đọc, nhu cầu, thị trường… Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 4:52:52 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển khả năng thanh toán dịch vụ du lịch của khách quốc tế khi đến Việt Nam

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển khả năng thanh toán dịch vụ du lịch của khách quốc tế khi đến Việt Nam với mục đích nắm được một số vấn đề cơ bản về dịch vụ du lịchvà điều kiện để phát triển khả năng thanh toán của du khách khi sử dụng dịch vụ du lịch; nêu lên thực trạng sử dụng dịch vụ du lịch của khách quốc tế khi tại Việt Nam; ề xuất một số giải pháp nhằm tăng khả năng thanh toán dịch vụ du lịch của khách quốc tế khi đến Việt Nam. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 4:52:52 AM +00:00

Luận văn Thạc sỹ: Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo mô đun tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu cho học viên ở trường Sĩ quan lục quân 1 môn học Hoá đại cương phần Nhiệt động hóa học và Dung dịch - Nguyễn Hương Thảo

Luận văn Thạc sỹ Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo mô đun tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu cho học viên ở trường Sĩ quan lục quân 1 môn học Hoá đại cương phần Nhiệt động hóa học và Dung dịch do Nguyễn Hương Thảo thực hiện giới thiệu đến các bạn những nội dung về cơ sở lí luận và thực tiễn về bồi dưỡng năng lực tự học cho học viên bằng tài liệu tự học có hướng dẫn theo mô đun môn Hóa đạị cương ở trường Sĩ quan lục quân 1. Tìm hiểu quá trình tự học có hướng dẫn và phương pháp đào tạo cao đẳng, đại học,...

8/30/2018 4:52:43 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Lễ cấp sắc của người Dao Đỏ xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Lễ cấp sắc của người Dao Đỏ xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái nhằm tìm hiểu về lễ cấp sắc trong truyền thống và hiện đại, những biến đổi và nguyên nhân của sự biến đổi. Từ đó đưa ra một số giải pháp bảo tồn giá trị của lễ cấp sắc ở Viễn Sơn hiện nay.Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Mô hình liên kết ba khâu XB- IN- PH tại NXB Chính trị Quốc gia những năm gần đây

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Mô hình liên kết ba khâu XB- IN- PH tại NXB Chính trị Quốc gia những năm gần đây với mục đích làm rõ cơ sở lí luận về mô hình liên kết ba khâu Xb-In- Ph nói chung, đánh giá đúng thực trạng vận dụng mô hình liên kết ba khâu Xb- In- Ph tại NXB CTQG những năm gần đây đưa ra những mặt ưu điểm cần phát huy và những hạn chế cần khắc phục, đề xuất những giải pháp khả thi để nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình liên kết ba khâu Xb-In- Ph. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Di tích chùa bổ đà trong phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bắc Giang

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Di tích chùa Bổ Đà trong phát triển du lịch văn hóa tỉnh Bắc Giang với mục đích tìm hiểu những giá trị văn hóa của di tích chùa Bổ Đà, đồng thời khẳng định vai trò của những giá trị đó trong hoạt động du lịch, khảo sát thực trạng khai thác di tích chùa Bổ Đà phục vụ cho việc phát triển du lịch hiện nay. Từ đó đưa ra một số kiến nghị, đóng góp để khai thác hiệu quả quần thể di tích trong việc phát triển du lịch văn hoá của tỉnh Bắc Giang. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Đề xuất giải pháp marketing phát triển du lịch làng nghề Nam Định

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Đề xuất giải pháp marketing phát triển du lịch làng nghề Nam Định với mục đích tìm hiểu tiềm năng du lịch làng nghề truyền thống tỉnh Nam Định, tìm hiểu thực trạng hoạt động Marketing du lịch của Trung tâm xúc tiến và phát triển du lịch tỉnh Nam Định, hãng lữ hành trong tỉnh và tại ngay chính các làng nghề, đề xuất giải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch làng nghề Nam Định tương xứng với tiềm năng. Mời các bạn cùng tìm hiểu và nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp cử nhân ngành Văn hóa dân tộc thiểu số: Lễ hội đền Sồi của người mường ở xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp cử nhân ngành Văn hóa dân tộc thiểu số: Lễ hội đền Sồi của người mường ở xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ với mục đích tìm hiểu những giá trị văn hóa của người Mường chỉ ra những sự biến đổi hiện nay. Kiến nghị những giải pháp nhằm bảo tồn, phát triển bản sắc văn hóa Mường phù hợp với sự phát triển của đất nước trong thời đại đổi mới.Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Khai thác giá trị của dân ca quan họ tạo thương hiệu điểm đến cho du lịch Bắc Ninh

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Khai thác giá trị của dân ca quan họ tạo thương hiệu điểm đến cho du lịch Bắc Ninh với mục đích khai thác các giá trị quan họ để tạo thương hiệu điểm đến cho du lịch Bắc Ninh nói riêng và cho dân tộc Việt Nam nói chung. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Lễ cấp sắc của người Dao ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Lễ cấp sắc của người Dao ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang với mục đích nhằm tìm hiểu sâu hơn về lễ tục cấp sắc của người Dao ở huyện Sơn Động mà đặc biệt là người Dao Lô Gang, rút ra những giá trị tiêu biểu và đề xuất một số giải pháp cụ thể. Từ đó làm cơ sở giúp các nhà quản lý hoạch định những biện pháp, chính sách để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của người Dao ở huyện Sơn Động nói riêng và của đồng bào dân tộc Dao ở tỉnh Bắc Giang nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung thông tin vấn đề.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00