Tài liệu miễn phí Luận Văn - Báo Cáo

Download Tài liệu học tập miễn phí Luận Văn - Báo Cáo:Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học, Công nghệ thông tin, Kinh tế - Thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kiến trúc - Xây dựng, Điện-Điện tử-Viễn thông, Cơ khí - Chế tạo máy, Công nghệ - Môi trường, Báo cáo khoa học, Quản trị kinh doanh, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Nông - Lâm - Ngư, Y khoa - Dược

Báo cáo: Phương hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè tại tổng công ty chè Việt Nam

Đặc trưng quan trọng của tình hình thế giới nagỳ nay là xua hướng quốc tế hoá, nền kinh tế thế giới ngày càng phát triển, mỗi nước dù lớn hay nhỏ đều phải tham gia vào sự phân công lao động quốc tế. Ngày nay không một dân tộc nào có thể phát triển đất nước mình chỉ bằng tự lực cánh sinh, đặc biệt là đối với một nước đang phát triển như Việt Nam...

8/30/2018 12:14:39 AM +00:00

Báo cáo tốt nghiệp: Cải cách kinh tế của Nhật Bản và mối quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

Trong tiến trình toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ, với xu thế vận động và bối cảnh khách quan của nền kinh tế thế giới và khu vực, với những tác động của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội..để tránh khỏi bị tụt hậu Việt Nam đang đứng trước thời cơ mới và thách thức mới...

8/30/2018 12:14:39 AM +00:00

Đề tài tốt nghiệp: Hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại công ty Phát triển kỹ thuật và đầu tư (ITD)

Hoà cùng với xu thế khu vực hoá và toàn cầu hoá về hợp tác kinh tế đang nổi trội, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, với tính phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế và thương mại giữa các quốc gia ngày càng sâu sắc, Việt Nam đã và đang không ngừng cố gắng đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đa nền kinh tế hoà nhập vào khu vực Đông Nam á, hay nói rộng hơn là khu vực vành đai Châu á - Thái Bình Dương....

8/30/2018 12:14:39 AM +00:00

Đề tài: Các biện pháp đẩy mạnh chăn nuôi và xuất khẩu thịt lợn ở Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam

Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế nhiều thành phần nhưng vẫn lấy phát triển nông nghiệp làm cơ bản. Trong phát triển nông nghiệp thì ngành chăn nuôi có vai trò rất quan trọng. Năm 1996, Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam đợc thành lập theo quyết định số 862/NN-TCCB/QĐ ngày 21/6/1996 của Bộ trởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trên cơ sở sắp xếp lại 53 xí nghiệp và công ty.

8/30/2018 12:14:39 AM +00:00

Báo cáo khoa học: Presence of necrotic strains of Potato virus Y in Mexican potatoes

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Presence of necrotic strains of Potato virus Y in Mexican potatoes

8/30/2018 12:14:21 AM +00:00

Báo cáo khoa học: Predialysis therapeutic care and health-related quality of life at dialysis onset (The pharmacoepidemiologic AVENIR study)

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Predialysis therapeutic care and health-related quality of life at dialysis onset (The pharmacoepidemiologic AVENIR study)

8/30/2018 12:10:47 AM +00:00

Báo cáo khoa học: Evaluating oral health-related quality of life measure for children and preadolescents with temporomandibular disorder

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Evaluating oral health-related quality of life measure for children and preadolescents with temporomandibular disorder

8/30/2018 12:10:47 AM +00:00

Báo cáo khoa học: Preferences of diabetes patients and physicians: A feasibility study to identify the key indicators for appraisal of health care values

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Preferences of diabetes patients and physicians: A feasibility study to identify the key indicators for appraisal of health care values

8/30/2018 12:10:46 AM +00:00

Báo cáo khoa học: Quality of life measurement in women with cervical cancer: implications for Chinese cervical cancer survivors

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Quality of life measurement in women with cervical cancer: implications for Chinese cervical cancer survivors

8/30/2018 12:10:45 AM +00:00

Báo cáo khoa học: Palatal development of preterm and low birthweight infants compared to term infants – What do we know? Part 3: Discussion and Conclusion

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Palatal development of preterm and low birthweight infants compared to term infants – What do we know? Part 3: Discussion and Conclusion

8/30/2018 12:10:31 AM +00:00

Báo cáo khoa học: Efficacy of low level laser therapy on neurosensory recovery after injury to the inferior alveolar nerve

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Efficacy of low level laser therapy on neurosensory recovery after injury to the inferior alveolar nerve

8/30/2018 12:10:31 AM +00:00

Báo cáo khoa học: Validation of the Individualised Neuromuscular Quality Of Life for the USA with comparison of the impact of muscle disease on those living in USA versus UK

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Validation of the Individualised Neuromuscular Quality Of Life for the USA with comparison of the impact of muscle disease on those living in USA versus UK

8/30/2018 12:10:30 AM +00:00

Báo cáo khoa học: Some historical remarks on the conservative treatment of facial paralysis – comment on 'Temporary ectropion therapy by adhesive taping: a case study'

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Some historical remarks on the conservative treatment of facial paralysis – comment on 'Temporary ectropion therapy by adhesive taping: a case study'

8/30/2018 12:06:36 AM +00:00

Báo cáo y học: Restraint of appetite and reduced regional brain volumes in anorexia nervosa: a voxel-based morphometric study

BMC Psychiatry This Provisional PDF corresponds to the article as it appeared upon acceptance. Fully formatted PDF and full text (HTML) versions will be made available soon.

8/30/2018 12:06:08 AM +00:00

Báo cáo y học: Outcomes for depression and anxiety in primary care and details of treatment: a naturalistic longitudinal study

BMC Psychiatry This Provisional PDF corresponds to the article as it appeared upon acceptance. Fully formatted PDF and full text (HTML) versions will be made available soon. Outcomes for depression and anxiety in primary care and details of treatment: a naturalistic longitudinal study BMC Psychiatry 2011, 11:180 doi:10.1186/1471-244X-11-180 Marijn A Prins (m.prins@nivel.nl) Peter FM Verhaak (p.verhaak@nivel.nl) Mirrian Hilbink-Smolders (M.Smolders@iq.umcn.nl) Peter Spreeuwenberg (P.Spreeuwenberg@nivel.nl) Miranda GH Laurant (M.Laurant@iq.umcn.nl) Klaas Van der Meer (k.van.der.meer@med.umcg.nl) Harm WJ van Marwijk (hwj.vanmarwijk@vumc.nl) Brenda WJH Penninx (B.Penninx@vumc.nl) Jozien M Bensing (j.bensing@nivel.nl) ISSN Article type Submission date Acceptance date Publication date Article URL 1471-244X Research article 27 July 2011 18 November 2011 18 November...

8/30/2018 12:06:08 AM +00:00

Báo cáo y học: Supervised team management, with or without structured psychotherapy, in heavy users of a mental health service with borderline personality disorder: a two-year follow-up preliminary randomized study

BMC Psychiatry This Provisional PDF corresponds to the article as it appeared upon acceptance. Fully formatted PDF and full text (HTML) versions will be made available soon. Supervised team management, with or without structured psychotherapy, in heavy users of a mental health service with borderline personality disorder: a two-year follow-up preliminary randomized study. BMC Psychiatry 2011, 11:181 doi:10.1186/1471-244X-11-181 Federico Amianto (federico.amianto@unito.it) Andrea Ferrero (andfer52@hotmail.com) Andrea Piero (andrea.piero@unito.it) Elisabetta Cairo (cairoelisabetta@hotmail.it) Giuseppe Rocca (bepperocca@gmail.com) Barbara Simonelli (barbara.simonelli@tiscalinet.it) Simona Fassina (simonafassina@hotmail.it) Giovanni Abbate Daga (giovanni.abbatedaga@unito.it) Secondo Fassino (secondo.fassino@unito.it) ISSN Article type Submission date Acceptance date Publication date Article URL 1471-244X Research article 10 May 2011 21 November 2011...

8/30/2018 12:06:08 AM +00:00

Báo cáo y học: Treatment and outcomes of crisis resolution teams: a prospective multicentre study

BMC Psychiatry This Provisional PDF corresponds to the article as it appeared upon acceptance. Fully formatted PDF and full text (HTML) versions will be made available soon. Treatment and outcomes of crisis resolution teams: a prospective multicentre study BMC Psychiatry 2011, 11:183 doi:10.1186/1471-244X-11-183 Nina Hasselberg (nina.hasselberg@ahus.no) Rolf W Grawe (rolf.w.grawe@rus-midt.no) Sonia Johnson (s.johnson@ucl.ac.uk) Torleif Ruud (torleif.ruud@ahus.no) ISSN Article type Submission date Acceptance date Publication date Article URL 1471-244X Research article 6 July 2011 22 November 2011 22 November 2011 http://www.biomedcentral.com/1471-244X/11/183 Like all articles in BMC journals, this peer-reviewed article was published immediately upon acceptance. It can be downloaded, printed and distributed freely for any purposes (see copyright...

8/30/2018 12:06:08 AM +00:00

Báo cáo y học: The Generalised Anxiety Stigma Scale (GASS): Psychometric properties in a community sample

BMC Psychiatry This Provisional PDF corresponds to the article as it appeared upon acceptance. Fully formatted PDF and full text (HTML) versions will be made available soon. The Generalised Anxiety Stigma Scale (GASS): Psychometric properties in a community sample BMC Psychiatry 2011, 11:184 doi:10.1186/1471-244X-11-184 Kathleen M Griffiths (kathy.griffiths@anu.edu.au) Philip J Batterham (philip.batterham@anu.edu.au) Lisa Barney (lisa.barney@anu.edu.au) Alison Parsons (alison.parsons@anu.edu.au) ISSN Article type Submission date Acceptance date Publication date Article URL 1471-244X Research article 15 June 2011 22 November 2011 22 November 2011 http://www.biomedcentral.com/1471-244X/11/184 Like all articles in BMC journals, this peer-reviewed article was published immediately upon acceptance. It can be downloaded, printed and distributed freely for any purposes...

8/30/2018 12:06:08 AM +00:00

Báo cáo y học: REFOCUS Trial: protocol for a cluster randomised controlled trial of a pro-recovery intervention within community based mental health teams

Slade et al. BMC Psychiatry 2011, 11:185 http://www.biomedcentral.com/1471-244X/11/185 STUDY PROTOCOL Open Access REFOCUS Trial: protocol for a cluster randomised controlled trial of a pro-recovery intervention within community based mental health teams Mike Slade*, Victoria Bird, Clair Le Boutillier, Julie Williams, Paul McCrone and Mary Leamy Abstract Background: There is a consensus about the importance of ‘recovery’ in mental health services, but the evidence base is limited. Methods/Design: A two centre, cluster randomised controlled trial. Participants are community-based mental health teams, and service users aged 18-65 years with a primary clinical diagnosis of psychosis. In relation to the REFOCUS Manual researchintorecovery.com/refocus, which describes a 12-month, pro-recovery intervention...

8/30/2018 12:06:08 AM +00:00

Báo cáo khoa học: Study protocol for the translating research in elder care (TREC): building context through case studies in long-term care project (project two)

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Study protocol for the translating research in elder care (TREC): building context through case studies in long-term care project (project two)

8/30/2018 12:06:06 AM +00:00

Báo cáo y học: The impact of study design and diagnostic approach in a large multi-centre ADHD study: Part 2: Dimensional measures of psychopathology and intelligence

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: The impact of study design and diagnostic approach in a large multi-centre ADHD study: Part 2: Dimensional measures of psychopathology and intelligence

8/30/2018 12:06:04 AM +00:00

Báo cáo khoa học: A renewed focus on primary health care: revitalize or reframe

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: A renewed focus on primary health care: revitalize or reframe?

8/30/2018 12:01:52 AM +00:00

Báo cáo khoa học: The creation of the health consumer: challenges on health sector regulation after managed care era

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: The creation of the health consumer: challenges on health sector regulation after managed care era

8/30/2018 12:01:52 AM +00:00

Báo cáo khoa học: Transcript and metabolite analysis in Trincadeira cultivar reveals novel information regarding the dynamics of grape ripening

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Transcript and metabolite analysis in Trincadeira cultivar reveals novel information regarding the dynamics of grape ripening

8/30/2018 12:01:30 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Lý luận về địa tô của CácMac và sự vận dụng vào chính sách đất đai ở Việt Nam hiện nay

Cũng cần chú ý rằng không phải địa tô chênh lệch là sản phẩm do độ màu mỡ ruộng đất sinh ra .Địa tô chênh lệch cũng như toàn bộ giá trị thặng dư trong nông nghiệp là do lao động thặng dư do công nhân nông nghiệp tạo ra.

8/30/2018 12:01:21 AM +00:00

Báo cáo: Một số vấn đề kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng , bằng sự nỗ lực sáng tạo của quần chúng , các nghành, các cấp, chúng ta đã vượt qua được khủng hoảng, đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng trong hoạt động thực tiễn trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội: kinh tế tăng trưởng nhanh, chính trị ổn định, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tận dụng nguồn vốn và công nghệ, phát huy nội lực đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hoáhiện đại hoá, bộ...

8/30/2018 12:01:20 AM +00:00

Đề tài tốt nghiệp: Vai trò, thực trạng của kinh tế tư bản tư nhân, đánh giá kinh tế tư bản tư nhân và một số phương hướng giải pháp

Trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng XHCN vấn đề phát triển cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được đặt ra như một yêu cầu tất yếu đối với nềnkinh tế Việt Nam. Kinh tế tư bản tư nhân là một bộ phận trong cơ cấu ấy đã có một thời kỳ bị coi là đối lập với kinh tế XHCN, vì vậy phải nằm trong diện cải tạo xoá bỏ. Song thực tiễn đã cho thấy quan niệm như vậy là cực đoan và sự xuất hiện trở lại của kinh tế tư bản tư nhân đã góp...

8/30/2018 12:01:20 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Tính tất yếu khách quan và con đường hình thành công ty mẹ-công ty con ở Việt Nam

Ngay từ những năm 60 của thế kỷ 19 các Tập đoàn kinh tế đã nối tiếp nhau ra đời ở các nước tư bản. Đó là một tổ chức tiên tiến đại diện cho trình độ phát triển cao của lực lượng sản xuấtvà nền kinh tế xã hội, là các doanh nghiệp có quan hệ với nhau về công nghệ và lợi ích kinh tế. Ngày nay nhiều Tập đoàn kinh tế đóng vai trò chi phối và tác động mạnh mẽ đến toàn bộ nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới....

8/30/2018 12:01:20 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào Việt Nam

Để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, thì vấn đề quan trọng nhất là phải cần có vốn. Vốn có hai loại chủ yếu là vốn trong nước và vốn nước ngoài. Đối với các nước đang phát triển, thì vấn đề thu hút vốn nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là yếu tố vô cùng quan trọng và được nhiều nước quan tâm, trong đó có nước ta....

8/30/2018 12:01:20 AM +00:00

Tiểu luận đề tài “Tình hình sử dụng nghệ thuật tiêu thụ XBP ở công ty Phát Hành sách Hà Nội hiện nay”

Kinh doanh xuất bản phẩm là một quá trình đầu tư công sức và tiền của để tổ chức các hoạt động mua bán hàng hoá xuất bản phẩm nhằm mục đích có lợi nhuận liên tục và không ngừng phát triển. Nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đã tạo ra môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh nói chung và kinh doanh xuất bản phẩm nói riêng....

8/30/2018 12:01:20 AM +00:00