Tài liệu miễn phí Luận Văn - Báo Cáo

Download Tài liệu học tập miễn phí Luận Văn - Báo Cáo:Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học, Công nghệ thông tin, Kinh tế - Thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kiến trúc - Xây dựng, Điện-Điện tử-Viễn thông, Cơ khí - Chế tạo máy, Công nghệ - Môi trường, Báo cáo khoa học, Quản trị kinh doanh, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Nông - Lâm - Ngư, Y khoa - Dược

Đồ án tốt nghiệp kế toán : 'Tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty may xuất khẩu Phương Mai'

Việt Nam đang chuyển sang nền kinh tế thị trờng dới sự quản lý vĩ mô của Nhà nớc đồng thời với chính sách mở rộng quan hệ với các nớc trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy ngày càng có nhiều cách doanh nghiệp thành lập. Do nhiều doanh nghiệp ra đời nên sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, muốn đứng vững và phát triển được mỗi doanh nghiệp cần phải năng động, nghiên cứu thị trờng và thị hiếu của khách hàng nhằm mang lại lượi nhuận cao. Muốn vậy doanh nghiệp phải quan tâm hàng đầu đến yếu tố đầu vào, đặc biệt là vật liệu, đây là...

8/30/2018 12:35:49 AM +00:00

Đề án: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI XÍ NGHIỆP 22 - CÔNG TY 22 BQP

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG MỖI DOANH NGHIỆP MUỐN TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN PHẢI CÓ NHỮNG PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÓ HIỆUQUẢ. ĐỂ LÀM ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU ĐÓ CÁC DOANH NGHIỆP LUÔN CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM. DO ĐÓ CÔNG TÁC QUẢN LÍ VÀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ ĐƯỢC COI LÀ NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG CỦA MỖI DOANH NGHIỆP.

8/30/2018 12:35:48 AM +00:00

ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THUỶ BỘ BẮC GIANG

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY XU THẾ CẠNH TRANH LÀ TẤT YẾU, BẤT KỲ MỘT DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH NÀO CŨNG CẦN QUAN TÂM ĐẾN NHU CẦU THỊ TRƯỜNG ĐANG VÀ CẦN SẢN PHẨM GÌ? VÌ VẬY DOANH NGHIỆP CẦN QUAN TÂM VÀ PHẤN ĐẤU SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÓ CHẤT LƯỢNG CAO NHẤT VỚI GIÁ THÀNH THẤP ĐỂ THU LỢI NHUẬN NHIỀU NHẤT. MUỐN VẬY DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT PHẢI TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TỐT MỌI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH....

8/30/2018 12:35:48 AM +00:00

Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng số 12 - Vinaconex

Nhiều nhà phân tích tài chính đó vớ tài sản lưu động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường như dũng mỏu tuần hoàn trong cơ thể con người. Tài sản lưu động được ví như vậy có lẽ bởi sự tương đồng về tính tuần hoàn và sự cần thiết của tài sản lưu động đối với cơ thể doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường, một doanh nghiệp muốn hoạt động thỡ khụng thể khụng cú vốn. Vốn của doanh nghiệp núi chung và tài sản lưu động nói riêng có mặt trong mọi khâu...

8/30/2018 12:35:48 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp : Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương

Đất nớc ta trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp CNH , HĐH đất nớc, thời kỳ đòi hỏi mỗi ngời chúng ta ra sức mang hết tinh thần, khả năng, trí tuệ cùng tài năng sẵn có để cống hiến cho sự nghiệp đổi mới để xây dựng đất nớc. Mục tiêu của Đảng ta là không ngừng đào tạo, bồi dỡng cho các thế hệ, để nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, khoa học kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế đất nớc, tiến cùng nhân loại thế giới trong công cuộc KHKT hiện đại…. đa đất nớc ta vững bớc đi lên con...

8/30/2018 12:35:46 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp môn Phần mềm quản lý Thư viện

Trong thời đại tri thức ngày nay, việc nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ quan trọng và hàng đầu của nước ta. Song song với việc đào tạo ,việc quản lý cũng không kém phần quan trọng đặc biệt là việc quản lý sách trong các thư viện. Hằng ngày một số lượng lớn sách trong các thư viện được sử dụng .việc quản lý sách vốn đã rất khó khăn,nh ưng do nhu cầu đọc của chúng ta ngày càng tăng nên việc quản lý sách trong các thư viện càng khó khăn hơnPhần mêm quản lý thư viện này nhằm giải...

8/30/2018 12:31:19 AM +00:00

Luận văn đề tài: Vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Thiết bị thương mại

Để khởi sự và tiến hành hoạt động kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần phải có một lượng vốn nhất định. Vốn là một tiền đề cần thiết không thể thiếu cho việc hình thành và phát triển sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hiện nay phải xác định và phải đáp ứng được nhu cầu vốn thường xuyên và hiệu quả sử dụng đồng vốn

8/30/2018 12:23:18 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp đối với tín dụng trung - dài hạn tại chi nhánh Ngân Hàng No&PTNT Đông Hà Nội

Trong những năm qua, dưới sự lónh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà Nước đất nước ta ngày càng phát triển. Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường đinh hướng xó hội chủ nghĩa đó giành được những thành tựu to lớn như kiềm chế lạm phát, nhịp độ tăng trưởng về tổng sản phẩm trong nước đó vượt kế hoạch đề ra, nước ta đó thoỏt khỏi khủng hoảng...

8/30/2018 12:23:10 AM +00:00

Báo cáo tốt nghiệp: Phương hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế ở Việt Nam

Nền kinh tế thế giới đang vận động phát triển không ngừng đòi hỏi từng quốc gia phải từng bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới, để giảm khoảng cách của sự nghèo nàn với các nước tư bản phát triển. Đặc biệt trong những năm gần đây khu vực Châu á - Thái Bình Dương là khu vực kinh tế có thể nói là năng động nhất trên thế giới. Việt Nam là một quốc gia nằm trong khu vực này và cũng chịu ảnh hưởng của quy luật phát phát triển....

8/30/2018 12:14:48 AM +00:00

Đề án tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án tại công ty cho thuê tài chính I - NHN0 & PTNT

Trong thời kỳ hiện nay, đất nước ta đang thực hiện kế hoạch 5 năm (từ năm 2001 đến năm 2005) thời kỳ phát triển một nền kinh tế công nghiệp hoá hiện đại hoá. Nền kinh tế của một đất nước tiếp tục phát triển với tốc độ cao và đang trên đà đạt được những thành tựu to lớn.

8/30/2018 12:14:48 AM +00:00

Báo cáo tốt nghiệp: Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

ở bất kỳ giai đoạn phát triển nào, pháp luật luôn đóng một vai trò rất quan trọng. Nó là tiêu chuẩn pháp lý cho mọi hoạt động trong đời sống xã hội. Trong hệ thống pháp luật đó có pháp luật về hợp đồng kinh tế, nó điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực hoạt động kinh tế.

8/30/2018 12:14:48 AM +00:00

Báo cáo: Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn Việt Nam từ nay đến năm 2010

Nước ta là một nước nông nghiệp, với gần 80% dân số sống ở nông thôn. Nông thôn nước ta trải rộng suốt từ các vùng cao biên giới qua các vùng cao nguyên đến các đồng bằng châu thổ của các dòng sông lớn và ven biển. Nông thôn là địa bàn kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước. Công cuộc đổi mới làm cho “dân giàu, nước mạnh” không thể tách rời việc mở mang phát triển khu vực nông thôn rộng lớn....

8/30/2018 12:14:48 AM +00:00

Báo cáo tốt nghiệp: Hoàn thiện phương pháp xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng khu chung cư, nhà cao tầng

Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, việc xây dựng các công trình nhà ở, khu dân cư để phục vụ lợi ích cộng đồng ngày càng trở thành một vấn đề hết sức cấp thiết. Với tốc độ gia tăng dân số và tốc độ đô thị hoá hiện nay của nước ta thì cung về nhà ở tại các đô thị tăng nhiều, nhưng vẫn không đủ so với cầu về nhà.

8/30/2018 12:14:48 AM +00:00

Báo cáo: Tình hình đầu tư phát triển ngành công nghiệp dệt may quốc doanh thuộc Sở công nghiệp Hà Nội

Công nghiệp dệt may đã có ở Việt Nam ít nhất từ một thế kỷ nay, còn những hoạt động thủ công truyền thống như thêu thùa thì đã tồn tại từ lâu hơn nhiều. Theo số liệu ghi chép thì sự phát triển chính thức của ngành công nghiệp này bắt đầu từ khi công nghiệp dệt Nam Định được thành lập vào năm 1889...

8/30/2018 12:14:47 AM +00:00

Đề tài: Quan hệ Thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản thực trạng và giải pháp

vào những năm đầu những năm của thập kỷ 90 trở lại đây, việc mở rộng hội nhập và hợp tác kinh tế đã và đang trở thành một xu thế tất yếu của quá trình phát triển nền kinh tế. Những lợi ích kinh tế của việc hội nhập kinh tế quốc tế đã mang lại cho mỗi thành viên tham gia, những lợi ích kinh tế.

8/30/2018 12:14:40 AM +00:00

Đề tài: 'Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội'

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: 'một số giải pháp hoàn thiện hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội'', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:14:40 AM +00:00

Đề tài: Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu của công ty dệt Minh Khai

Ngành dệt may nước ta là một ngành công nghiệp mũi nhọn trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hóa đất nước. Công ty dệt Minh Khai là một trong những doanh nghiệp dệt của Nhà nước đứng đầu trong ngành công nghiệp nhẹ Hà nội, đã có những thành tựu đáng kể trong công cuộc đổi mới.

8/30/2018 12:14:40 AM +00:00

Luận văn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn tại công ty bảo hiểm Hà Nội để nghiên cứu

Xã hội nμo trên con đờng phát triển của mình cũng luôn hớng tới sự phồn thịnh, ấm no về vật chất cùng với sự đảm bảo công bằng vμ phúc lợi xã hội. Để thực hiện đợc mục tiêu đó, phải tiến hμnh nhiều hoạt động kinh tếx ã hội. Mỗi hoạt động có những đặc thù vμ chức năng riêng của mình. Nhng có một hoạt động không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế mμ ý nghĩa xã hội của nó cũng không thể phủ nhận. Đó lμ Bảo hiểm - một hoạt động dịch vụ tμi chính dựa trên nguyên tắc số đông bù số...

8/30/2018 12:14:39 AM +00:00

Đề tài: Đánh giá thực trạng triển khai BHYT HS - SV tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Na

Một xã hội phát triển trớc hết phải có những con ngời khoẻ mạnh. Có sức khoẻ con ngời mới có thể thực hiện các hoạt động sống phục vụ cho chính bản thân mình vμ cho cộng đồng. Nhng không phải lúc nμo con ngời cũng khoẻ mạnh vμ không phải ai cũng có khả năng chi trả chi phí khám chữa bệnh khi không may gặp rủi ro bất ngờ nhốm đau, bệnh tật … Chính vì vậy ở hầu hết các quốc gia trên thế giới đều triển khai BHYT nhằm giúp đỡ vμ tạo ra sự công bằng trong chăm sóc sức khoẻ đối với ngời bệnh....

8/30/2018 12:14:39 AM +00:00

Luận văn: Bảo hiểm xã hội ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: thực trạng và giải pháp

Bảo hiểm xã hội (BHXH) lμ nhu cầu tất yếu khách quan của ngời lao động. Nhu cầu đó đã xuất hiện khá sớm vμ phát triển theo quá trình phát triển xã hội. BHXH đã trở thμnh một những quyền của con ngời vμ đợc xã hội thừa nhận. Ngμy 4.6.1952,tổ chức lao động quốc tế(ILO) đã ký công ớc Giơnevơ (Công ớc 102) về “BHXH cho ngời lao động” đã khẳng định tính tất yếu phải triển khai các chế độ BHXH cho ngời lao động vμ gia đình họ....

8/30/2018 12:14:39 AM +00:00

Đề tài: Bảo hiểm hoả hoạn thực trạng-giải pháp đối với Tổng Công ty Bảo Việt

Những năm gần đây, công cuộc đổi mới của Chính phủ với việc chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trờng đã mở ra cơ hội kinh doanh, lμm ăn lớn cho các nhμ đầu tnớc ngoμi vμ góp phần đẩy nhanh tiến trình tnh ân hoá tại Việt Nam. Một trong những vấn đề đang đợc các doanh nghiệp thuộc mọi thμnh phần kinh tế quan tâm lμ bảo hiểm nói chung vμ bảo hiểm tμi sản nói riêng do vai trò quan trọng của chúng trong việc bảo toμn vốn, hình thμnh tâm lý ổn định, an tâm cho ngời đợc bảo hiểm trong quá...

8/30/2018 12:14:39 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Thành lập quỹ bảo hiểm xã hội thành phần ở Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Nền kinh tế nớc ta mới chuyển đổi vμ đang có những bớc phát triển mới. Song “Tăng trởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ xã hội vμ công bằng xã hội trong từng bớc vμ trong suốt quá trình phát triển” (Trích văn kiện Đại hội Đảng lần VIII). Chính sách bảo hiểm xã hội đã phục vụ cho lợi ích của ngời lao động, thực sự vì sự công bằng, tiến bộ xã hội vμ đợc xác định lμ một trong những chính sách lớn của Đảng vμ Nhμ nớc ta - Nhμ nớc của dân, do dân vμ vì dân....

8/30/2018 12:14:39 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI ) vào Campuchia, thực trạng và giải pháp

Xu hướng quốc tế hoá đời sống kinh tế thế giới là kết quả của quá trình phân công lao động xã hội mở rộng trên phạm vi thế giới đã lôi kéo tát cả các nước và vùng lãnh thổ từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới. Trong xu thế đó, chính sách đóng cửa biệt lập với thế giới là không thể tồn tại..

8/30/2018 12:14:39 AM +00:00

Đề tài: Những giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam-Hoa kỳ

Ngày nay, quốc tế hoá, toàn cầu hoá đang là xu thế chung của nhân loại, không một quốc gia nào có thể thực hiện một chính sách đóng cửa mà vẫn có thể phồn vinh được. Trong bối cảnh đó, thương mại quốc tế là một lĩnh vực hoạt động đóng vai trò mũi nhọn thúc đẩy nền kinh tế trong nước hội nhập với nên kinh tế thế giới, phát huy những lợi thế so sánh của đất nước, tận dụng tiềm năng về vốn, công nghệ, khoa học kỹ thuật, kỹ năng quản lý tiên tiến từ bên...

8/30/2018 12:14:39 AM +00:00

Đề án tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing xuất khẩu tại công ty Giày Thuỵ Khuê

Trong những năm cuối cùng của thế kỷ này, nước ta đã có những bước tiến quan trọng trong vấn đề hội nhập Asean, APEC cùng với việc đang xúc tiến đàm phán gia nhập AFTA, WTO và hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ. Trong qua trình hội nhập đó, Đảng và nhà nước ta đặc biệt rất quan tâm đến hoạt động xuất khẩu....

8/30/2018 12:14:39 AM +00:00

Báo cáo: Thực trạng và giải pháp cho hoạt động xuất khẩu giầy dép của công ty giầy Thuỵ Khuê

Ngay từ khi mới ra đời, công ty giày thụy khuê đã có nhiệm vụ chính là sản xuất giày dép xuất khẩu, trong những năm đầu mới thành lập, dưới chế độ bao cấp công ty chủ yếu sản xuất giày dép xuất khẩu sang thị trường Nga và các nước Đông Âu. Từ khi chế độ bao cấp được xóa bỏ, công ty đã đứng bên bờ vực giải thể nhưng dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng và nhà nước thì công ty vẫn đứng vững...

8/30/2018 12:14:39 AM +00:00

Báo cáo tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng

Trong xu thế hợp tac và hội nhập không ngừng của nền kinh tế các nước trong khu vực và trên thế giới hiện nay, Việt Nam đang phấn đấu để có thể đứng vững và phát triển khi hiệp định mậu dịch tự do Asean có hiệu lực. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị trường, hội nhập thương mại đang được hầu hết các quốc gia đón nhận như một cơ hôi......

8/30/2018 12:14:39 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu ở công ty VIMEDIMEX

Với sự khuyến khích và đầu tư thích đáng của nhà nước hàng loạt các doanh nghiệp xuát nhập khẩu đã ra đời và phát triển, nhưng cũng không ít các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thua lỗ dẫn đến phá sản. Điều này thể hiện sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường. Do vậy mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đói hỏi hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp phải có hiệu quả...

8/30/2018 12:14:39 AM +00:00

Báo cáo tốt nghiệp: Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu ở công ty XNK và kỹ thuật bao bì

Quá trình toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới đang diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh và sâu sắc. Đó là xu thế tất yếu khách quan và là một quy luật mà mọi quốc gia trong khu vực và trên thế giới đều phải tuân theo. Biểu hiện rõ nét nhất của xu thế này là quá trình tự do hóa buôn bán trong khu bực và phạm vi toán cầu

8/30/2018 12:14:39 AM +00:00

Đề án tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty liên doanh Thép VSC - POSCO

Xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hiện đang là xu hướng có ảnh hưởng mạnh mẽ trên thế giới. Theo xu hướng này số lượng các công ty tham gia vào thị trường thế giới ngày một nhiều hơn, dẫn đến sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt hơn, rủi ro cũng nhiều hơn. Điều này cho thấy để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của mình, các công ty không chỉ chú trọng đến nâng cao trình độ quản lý.....

8/30/2018 12:14:39 AM +00:00