Tài liệu miễn phí Luận Văn - Báo Cáo

Download Tài liệu học tập miễn phí Luận Văn - Báo Cáo:Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học, Công nghệ thông tin, Kinh tế - Thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kiến trúc - Xây dựng, Điện-Điện tử-Viễn thông, Cơ khí - Chế tạo máy, Công nghệ - Môi trường, Báo cáo khoa học, Quản trị kinh doanh, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Nông - Lâm - Ngư, Y khoa - Dược

Báo cáo khoa học định kỳ: Developing a strategy for enhancing the competitiveness of rural small and medium enterprises in the agro-food chain: the case of animal feed (MS10)

Institute Information Developing a strategy for enhancing the Project Name competitiveness of rural small and medium enterprises in the agro-food chain: the case of animal feed Institute of Policy and Strategy for Vietnamese Institution Agriculture and Rural Development Vietnamese

8/30/2018 12:39:49 AM +00:00

Báo cáo dự án khoa học: Developing a strategy for enhancing the competitiveness of rural small and medium enterprises in the agro-food chain: the case of animal feed - Use of Industrial and Mixed Feed by Livestock Producers in Vietnam

Thông tin của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, và các Sở có liên quan của Bộ Nông nghiệp và nông thôn Phát triển và tỉnh Sở Nông nghiệp và nông thôn Phát triển. Mục đích • Để báo cáo kết quả nghiên cứu liên quan đến việc sử dụng thức ăn chăn nuôi lợn và sản xuất thịt gà Việt Nam, và • Để cho thấy những tác động từ nghiên cứu liên quan đến hiện tại và trong tương lai sử dụng công nghiệp và hỗn hợp nguồn cấp dữ liệu của sản xuất chăn nuôi....

8/30/2018 12:39:49 AM +00:00

Nghiên cứu khoa học: Sustainable Community–based forest development and management in some high-poverty areas in Bac Kan

Bền vững cải thiện trong sinh kế an ninh của có hoàn cảnh khó khăn rừng - người phụ thuộc tại miền Bắc Khu vực miền núi thông qua: - trao quyền truy cập vào rừng và đất lâm nghiệp; - Ảnh hưởng trên đất rừng quản lý; - bảo tồn tự nhiên nguồn lực; - phát triển của liên quan kỹ năng;

8/30/2018 12:39:49 AM +00:00

Báo cáo khoa học nông nghiệp: Commercial and High Quality Cultivars of Root and Tuber Crops for Processing Purpose in the Northern and Central Vietnam (MS7)

Potato1 ngọt (Ipomea batatas, là thành viên của gia đình Convolvulacae), được trồng ở hơn 100 quốc gia, chủ yếu là do các hộ nông dân nhỏ. Nó có một tiềm năng năng suất cao cho sinh khối sản xuất, được thích nghi với nhiều môi trường sống và đất, và đứng trong top của thế giới 10 thực phẩm cây trồng trên khối lượng sản xuất. Khoai lang là một loại cây trồng đa năng. Rễ được ăn như rau hoặc được chế biến cho các ứng dụng đa dạng, bao gồm mì làm thức ăn nhanh, quá trình lên men vào đồ uống...

8/30/2018 12:39:49 AM +00:00

Báo cáo khoa học định kỳ: Introduction of the principles of GAP for citrus through implementation of citrus IPM using Farmer Field Schools (MS7)

Mục tiêu chính của dự án là sắp xếp các ngành công nghiệp cây có múi của Việt Nam với tiêu chuẩn thế giới thực hành sản xuất và cơ hội mở cho các thị trường xuất khẩu. Thông qua bền vững tích hợp quản lý dịch hại (IPM) liên kết với các nguyên tắc thực hành nông nghiệp tốt (GAP) cho cả hai lợi ích kinh tế và môi trường, và sẽ cho phép người trồng cây có múi Việt Nam tại đi đầu trong sản xuất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sản xuất xuất khẩu kiểm dịch phù hợp trái cây...

8/30/2018 12:39:49 AM +00:00

Báo cáo khoa học định kỳ: Improvement of Vietnamese vegetable production using GAP principles for seed and seedling production and superior hybrid varieties (MS8)

Dự án nhằm phát triển năng lực trong ba tổ chức nghiên cứu của Việt Nam, trái cây và Viện Nghiên cứu rau quả Hà Nội, Đại học Nông Lâm Huế và khoai tây Rau và hoa Trung tâm Nghiên cứu Viện Đà Lạt, đánh giá và sử dụng kháng bệnh lai như là một phần của thực hành nông nghiệp tốt (GAP) trong sản xuất rau. Superior cà chua lai kháng geminivirus từ Trung tâm Rau Thế giới cũng như các cây họ bầu bí kháng sương mai, sẽ được đánh giá để thực hiện ở miền Bắc, Trung và Tây Nguyên hơn hai mùa....

8/30/2018 12:39:49 AM +00:00

Báo cáo định kỳ: Improvement of Vietnamese vegetable production using GAP principles for seed and seedling production and superior hybrid varieties (MILESTONE 9)

Thăm xem xét dự án được thực hiện từ tháng 12 năm 2009 và hoàn thành vào Tháng 3 năm 2010. Trong tháng 11 năm 2009, Robert Spooner-Hart và FAVRI nhân viên truy cập một số của FFS dự án tại 6 tỉnh để thảo luận về sự tiến bộ phụ PPD (SPPD) nhân viên, nông dân tham gia và ghé thăm các trang web trình diễn lĩnh vực. những hoạt động này được thực hiện để đánh giá kết quả và làm thế nào họ có thể ảnh hưởng đến việc thông qua các dự án kết quả. Điều này theo sau chuyến thăm...

8/30/2018 12:39:49 AM +00:00

Báo cáo định kỳ: Introduction of the principles of GAP for citrus through implementation of citrus IPM using Farmer Field Schools (MS10)

Mục tiêu chính của dự án này là để sắp xếp các ngành công nghiệp cây có múi của Việt Nam với tiêu chuẩn thế giới thực hành sản xuất và cơ hội mở cho các thị trường xuất khẩu. Thông qua bền vững tích hợp quản lý dịch hại (IPM) liên kết với các nguyên tắc thực hành nông nghiệp tốt (GAP) cho cả hai lợi ích kinh tế và môi trường, và sẽ cho phép người trồng cây có múi Việt Nam tại đi đầu trong sản xuất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sản xuất xuất khẩu kiểm dịch phù...

8/30/2018 12:39:49 AM +00:00

Báo cáo khoa học: Developing a strategy for enhancing the competitiveness of rural small and medium enterprises in the agro-food chain: the case of animal feed (MS10)

Dự án nhằm phát triển năng lực trong ba tổ chức nghiên cứu của Việt Nam, trái cây và Viện Nghiên cứu rau quả Hà Nội, Đại học Nông Lâm Huế và khoai tây Rau và hoa Trung tâm Nghiên cứu Viện Đà Lạt, đánh giá và sử dụng kháng bệnh lai như là một phần của thực hành nông nghiệp tốt (GAP) trong sản xuất rau. Superior cà chua lai kháng geminivirus từ Trung tâm Rau Thế giới cũng như các cây họ bầu bí kháng sương mai, sẽ được đánh giá để thực hiện ở miền Bắc, Trung và Tây Nguyên hơn hai mùa....

8/30/2018 12:39:49 AM +00:00

Báo cáo sự kiện: Improvement of Vietnamese vegetable production using GAP principles for seed and seedling production and superior hybrid varieties (Milestone 10)

Dự án nhằm phát triển năng lực trong ba tổ chức nghiên cứu của Việt Nam, trái cây và Viện Nghiên cứu rau quả Hà Nội, Đại học Nông Lâm Huế và khoai tây Rau và hoa Trung tâm Nghiên cứu Viện Đà Lạt, đánh giá và sử dụng kháng bệnh lai như là một phần của thực hành nông nghiệp tốt (GAP) trong sản xuất rau. Superior cà chua lai kháng geminivirus từ Trung tâm Rau Thế giới cũng như các cây họ bầu bí kháng sương mai, sẽ được đánh giá để thực hiện ở miền Bắc, Trung và Tây Nguyên hơn hai mùa....

8/30/2018 12:39:49 AM +00:00

Báo cáo giai đoạn: Introduction of the principles of GAP for citrus through implementation of citrus IPM using Farmer Field Schools - Milestone 9 Project Validation and Impact Assessment (Report Part 1)

Phương pháp đánh giá tác động của dự án 037/06 VIE đã được phát triển vào năm 2007 tại Đội ngũ quản lý dự án (Ông Ngô Tiến Dũng, ông Hồ Văn Chiến, ông LQ Quong và Oleg Nicetic) cuộc họp ở Mỹ Tho ngày 31/05/2007 và hội thảo được tổ chức tại Hà Nội ngày 26/09/07 và Mỹ Tho vào ngày 30/09/07. Hội thảo tại Hà Nội được tham dự của PPD nhân viên, nhân viên từ Bảo vệ thực vật khu vực Trung tâm 4 và giảng viên từ các tỉnh Nghệ An và Hà Tây. các Tham dự hội thảo ở Mỹ...

8/30/2018 12:39:49 AM +00:00

Báo cáo khoa học nông nghiệp: Developing a strategy for enhancing the competitiveness of rural small and medium enterprises in the agrofood chain: the case of animal feed

Mục đích của hướng dẫn sử dụng này là tài liệu các vấn đề lý thuyết, phương pháp luận và phân tích kỹ thuật đã được sử dụng trong quá trình thực hiện dự án CARD 030/06 VIE Phát triển một chiến lược để tăng cường khả năng cạnh tranh của nông thôn nhỏ doanh nghiệp vừa và trong chuỗi thực phẩm nông nghiệp: trường hợp thức ăn chăn nuôi . làm việc cho Dự án này được tiến hành từ giữa năm 2007 đến đầu năm 2010. Hy vọng rằng kinh nghiệm thu được từ công việc dự án và trong tài liệu hướng...

8/30/2018 12:39:49 AM +00:00

Báo cáo khoa học nông nghiệp: Protecting productivity, incomes and trade through improved health surveillance of Vietnam’s plantations

Trong những năm gần đây độ che phủ rừng của Việt Nam đã mở rộng nhanh chóng, với một sự gia tăng đáng kể diện tích trồng các loài ngoại lai keo, bạch đàn và Pinus. Sự mở rộng này cung cấp cơ hội tuyệt vời cho các thị trường xuất khẩu quốc tế mới cho các sản phẩm gỗ. Tuy nhiên nó cũng đại diện cho những rủi ro mới và gia tăng từ các loài gây hại lâm nghiệp và các bệnh, trong trường hợp bùng phát dịch có thể có hậu quả thảm khốc về việc thành...

8/30/2018 12:39:47 AM +00:00

Báo cáo khoa học: Commercial and High Quality Cultivars of Root and Tuber Crops for Processing Purpose in the Northern and Central Vietnam

Giống cây thương mại và chất lượng cao của rễ và củ cây trồng để chế biến Mục đích ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam (Dự án số 008/07VIE)

8/30/2018 12:39:47 AM +00:00

Báo cáo dự án khoa học: Sustainable community-based forest development and management in some high poverty areas in Bac Kan Province (MILESTONE 2)

Dự án nhằm mục đích trao quyền cho đồng bào dân tộc thiểu số trong bốn làng thí điểm tại xã Văn Minh và Lạng San, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, quản lý rừng cộng đồng được giao. Điều này sẽ đạt được thông qua các hoạt động xây dựng năng lực cộng đồng và chính quyền các cấp, và hỗ trợ kỹ thuật và thể chế, trong giao đất rừng có sự tham gia quy hoạch sử dụng đất đai, và các dịch vụ mở rộng như là một phần quản lý rừng cộng đồng. Dự án sẽ...

8/30/2018 12:39:47 AM +00:00

Báo cáo sự kiện: Commercial and High Quality Cultivars of Root and Tuber Crops for Processing Purpose in the Northern and Central Vietnam - (Milestone 3)

ah Việc thông qua bởi nông dân cải tiến giống khoai tây ngọt với thương mại tiềm năng tốt chất lượng và cải thiện tập quán canh tác và sau thu hoạch là những yếu tố quan trọng cho tăng năng suất và chất lượng của các sản phẩm nông nghiệp tại một số tỉnh ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Trong các lĩnh vực được lựa chọn cho dự án, có rất ít cải tiến giống cây trồng, nông dân giữ lại cắt từ giống kém hơn từ mùa trước, và tập quán canh tác, phương pháp điều trị sau thu hoạch và...

8/30/2018 12:39:47 AM +00:00

Nghiên cứu dự án: Sustainable community-based forest development and management in some high poverty areas in Bac Kan Province (MILESTONE 3)

Phần nội dung của Báo cáo Điều tra cơ bản sẽ được tìm thấy trong Phụ lục 2, đầy đủ (Thứ hai dự thảo) Báo cáo của điều tra cơ bản. File đính kèm này nên được đọc cùng Phụ lục 1 (Điều khoản tham chiếu cho các khảo sát). Các ghi chú sau đây sẽ khuyếch đại một số khía cạnh của Báo cáo. Ngoài ra, Bảng dự án Lịch sử phát triển và đầu ra yêu cầu rằng các rủi ro dự án nên được đánh giá và rủi ro Chiến lược quản lý chi tiết. Được trình bày trong mục 5 dưới...

8/30/2018 12:39:47 AM +00:00

Báo cáo sự kiện: Introduction of the principles of GAP for citrus through implementation of citrus IPM using Farmer Field Schools (Milestone 2)

Deliverable đồng ý cho sự kiện quan trọng này là để cập nhật có sẵn đường cơ sở từ miền Nam và đường cơ sở mới từ miền Bắc Việt Nam của tất cả các bên liên quan để có được số lượng và chất lượng các biện pháp bao gồm: 1. Thông tin về kiến thức, kỹ năng, thái độ và thực tiễn của PDD, SRPCC, NIPP, CU, SOFRI, VACVINA, VinaFruit và SPC về GAP và hội nhập của IPM vào GAP. 2. Kiến thức và kỹ năng về GAP / IPM của 15 giảng viên Thạc sĩ, 90 giảng viên và một mẫu đại...

8/30/2018 12:39:47 AM +00:00

Báo cáo khoa học: Improvement of Vietnamese vegetable production using GAP principles for seed and seedling production and superior hybrid varieties (MS3)

Điều tra cơ bản được chia thành hai thành phần chính, và bước đầu đã được tiến hành từ tháng 6 năm 2007 và hoàn thành vào tháng 6 năm 2008. Trong June18-ngày 08 tháng 7 năm 2007, Spooner-Hart và Nicetic, với FAVRI nhân viên, đã tiến hành một nghiên cứu điều tra cơ bản của hạt giống và cây giống sản xuất ở đồng bằng sông Hồng, Duyên hải miền Trung và Lâm Đồng và thành phố Hồ Chí Minh. họ cũng tiến hành một cuộc khảo sát ban đầu của nhân viên phụ PPD trong một số các thiết kế dự án tỉnh....

8/30/2018 12:39:47 AM +00:00

Báo cáo khoa học nông nghiệp: Development of Better Management Practices for Catfish Aquaculture in the Mekong Delta, Vietnam - RISK ASSESSMENT

Đối với mục đích đáp ứng mệnh lệnh trung dài hạn phát triển bền vững ngành công nghiệp, phát triển của thực tiễn quản lý tốt hơn (BMP) được coi là một ưu tiên của ngành nghề nuôi cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long của miền Nam Việt Nam. Để kết thúc này, sau dự án: Phát triển Thực hành quản lý tốt hơn cho cá da trơn nuôi trồng thuỷ sản ibn các Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam đã được tài trợ bởi AusAid như là một phần của các hợp tác nông nghiệp nông thôn Phát triển (CARD 001/07/VIE). Là một...

8/30/2018 12:39:47 AM +00:00

Báo cáo giai đoạn: Improvement of Vietnamese vegetable production using GAP principles for seed and seedling production and superior hybrid varieties (MS5)

Dự án nhằm phát triển năng lực trong ba tổ chức nghiên cứu của Việt Nam, trái cây và Viện Nghiên cứu rau quả Hà Nội, Đại học Nông Lâm Huế và khoai tây Rau và hoa Trung tâm Nghiên cứu Viện Đà Lạt, đánh giá và sử dụng kháng bệnh lai như là một phần của thực hành nông nghiệp tốt (GAP) trong sản xuất rau. Superior cà chua lai kháng geminivirus từ Trung tâm Rau Thế giới cũng như các cây họ bầu bí kháng sương mai, sẽ được đánh giá để thực hiện ở miền Bắc, Trung và Tây Nguyên hơn hai mùa....

8/30/2018 12:39:47 AM +00:00

Báo cáo khoa học: Sustainable community-based forest development and management in some high-poverty areas in Bac Kan Province ( ATTACHMENT 6 )

Là phần của dự án CARD 017/06VIE - 'phát triển bền vững rừng dựa vào cộng đồng quản lý và nghèo đói cao Trong một số vùng trong tỉnh Bắc Kạn, một khóa học đào tạo Village dựa trên đào tạo nông lâm nghiệp WS Thực hiện dự án thí điểm làng trong lò ở Na Mục Khuổi Liềng (Văn Minh) và Dooc và Ban Sang (xã Lạng San) Na Ri quận, huyện còn 26 période May - 02 Tháng Sáu 2008. Mục tiêu chính là để WS Dân làng và cán bộ khuyến nông xã và đội ngũ nhân viên lĩnh vực trong hoạt...

8/30/2018 12:39:46 AM +00:00

Nghiên cứu nông nghiệp: Sustainable community-based forest development and management in some high-poverty areas in Bac Kan Province ( ATTACHMENT 7)

Là phần của dự án CARD 017/06VIE bền vững dựa vào cộng đồng phát triển rừng quản lý và nghèo đói cao Trong một số vùng trong tỉnh Bắc Kạn, một khóa học đào tạo Thu hoạch bền vững lâm sản ngoài gỗ Được Thực hiện cho dân làng từ lò thí điểm dự án làng Nà Mực và Khuổi Liềng (Văn Minh) và Dooc và Ban Sang (xã Lạng San) ở huyện Na Rì TRONG 26-ngày 29 tháng 9 Trong năm 2008. Do tầm quan trọng của lâm sản ngoài gỗ (LSNG) trong làng của dự án, Một số lãnh đạo chủ chốt và các...

8/30/2018 12:39:46 AM +00:00

Dự án nông nghiệp: Sustainable community-based forest development and management in some high-poverty areas in Bac Kan Province ( ATTACHMENT 8 )

Như chia sẻ của 017 dự án CARD / CUỘC SỐNG 06 - bền vững dựa vào cộng đồng phát triển rừng và quản lý một số vùng nghèo cao tại tỉnh Bắc Kạn, tham quan học tập thành công hoạt động của dự án lâm nghiệp cộng đồng và thế hệ revenu được tiến hành trên Ngày 21-25 tháng 9 năm 2007 đến Kim Bôi và huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Mặt WS mục tiêu để tìm hiểu và chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý rừng cộng đồng và revenu thế hệ hoạt động....

8/30/2018 12:39:46 AM +00:00

Báo cáo dự án nông nghiệp: Sustainable community-based forest development and management in some high-poverty areas in Bac Kan Province ( ATTACHMENT 9 )

Dự án CARD tài trợ bởi Úc AIMS để xây dựng một cuộc sống bền vững. Ai sống trong các vùng lâm nghiệp nghèo ở miền Bắc Việt Nam. CARD WS dự án khả năng người nghèo thông qua Hướng tới tài nguyên rừng của họ, quản lý của đất rừng, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển phù hợp. dự án đã-được thực hiện ở các xã thí điểm lò San Văn Minh và Lang, Na Ri huyện, tỉnh Bắc Kạn kể từ tháng Ba, 2007. Trong khuôn khổ của dự án, cũng như chuyến thăm mô hình quản lý rừng cộng đồng...

8/30/2018 12:39:46 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu dự án: Sustainable community-based forest development and management in some high-poverty areas in Bắc Kạn Province ( ATTACHMENT 10 )

Mục đích của dự án là để tăng cường năng lực cho các dân tộc thiểu số ở các vùng thí điểm lò ở Văn Minh, Lạng San, khu bảo tồn Kim Hỷ, huyện Na Rì trong lĩnh vực Bắc Kạn rừng quản lý. Mục đích của dự án thành công thông qua Get strenthening năng lực của Chính quyền địa phương ở tất cả các cấp độ trong quy hoạch sử dụng đất, giao đất có sự tham gia. trong thời hạn này các lĩnh vực, dịch vụ khuyến nông là phần quan trọng trong quản lý rừng cộng đồng dựa trên. những dịch...

8/30/2018 12:39:46 AM +00:00

Hợp tác nghiên cứu dự án: Sustainable community-based forest development and management in some high-poverty areas in Bac Kan Province ( ATTACHMENT 11)

CARD 017-06 CUỘC SỐNG Dự án nhằm mục đích để trao quyền cho đồng bào dân tộc thiểu số trong lò thí điểm làng và xã Lang Văn Minh ở San Kim Hỷ Khu bảo tồn thiên nhiên Na Ri huyện, tỉnh Bắc Kạn. Dự án này sẽ được thực hiện với chính quyền địa phương hợp tác trong giao đất lâm nghiệp quy hoạch sử dụng đất, và sử dụng. Nó bao gồm khả năng hoạt động xây dựng ở các cấp độ cộng đồng và chính phủ, một kỹ thuật và cung cấp báo cáo thể chế hỗ trợ. Dự án này sẽ...

8/30/2018 12:39:46 AM +00:00

Báo cáo khoa học nông nghiệp: SMALL-MEDIUM ENTERPRISES IN THE LIVESTOCK FEED SECTOR IN VIETNAM (VOLUME I)

INSTITUTE OF POLICY AND STRATEGY FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT CENTER FOR AGRICULTURAL POLICY ---------------------------------------------- CARD Project 030/06 VIE: Developing a strategy for enhancing the competitiveness of rural small and medium enterprises in the agro-food chain: the case of animal feed SMALL-MEDIUM ENTERPRISES IN THE LIVESTOCK FEED SECTOR IN VIETNAM VOLUME I: Livestock feed production Pham Thi Lien Phuong1, Nguyen Thi Thinh1, Donna Brennan2, Sally Marsh2, Bui Hai Nguyen1 1 Center for Agricultural Policy, Institute of Policy and Strategy for Agriculture and Rural Development, Hanoi 2 School of Agricultural and Resource Economics, University of Western Australia Hanoi, April 2010 EXECUTIVE SUMMARY The origin of this study goes back to...

8/30/2018 12:39:46 AM +00:00

Nghiên cứu khoa học nông nghiệp: Protecting productivity, incomes and trade through improved health surveillance of Vietnam’s plantations (MILESTONE 1 REPORT)

Tiến bộ trong thực hiện 6 tháng đầu tiên đã được Theo khung logic dự án. Điểm nổi bật bao gồm: • Phát triển rừng cơ sở dữ liệu Giám sát Y tế và các hình thức lĩnh vực • Chuẩn bị đi du lịch đến Việt Nam để triển khai cơ sở dữ liệu đánh giá và Bộ sưu tập • Phát triển điều tra cơ bản và dự thảo bảng câu hỏi và • Mua sắm thiết bị. Thách thức chính TRONG sáu tháng tiếp theo bao gồm phạt tiền điều chỉnh cơ sở dữ liệu và đào tạo cán bộ CNTT-TT FSIV Truy cập,...

8/30/2018 12:39:45 AM +00:00

Dự án khoa học nông nghiệp: Protecting productivity, incomes and trade through improved health surveillance of Vietnam’s plantations (MILESTONE 3)

Công việc dự án đã được thực hiện bởi Agri-Khoa học Queensland, Sở Phát triển việc làm kinh tế và đổi mới (DEEDI ASQ), trước đây là Sở Công nghiệp tiểu học và Thủy sản Queensland (QDPI & F). Tiến bộ Trong 23 tháng qua đã được Phần lớn Theo khung logic dự án. Điểm nổi bật bao gồm: - Phát triển danh sách đại lý và các mẫu thiết kế để hướng dẫn những dịch hại và dịch bệnh và các tờ thông tin - On sẽ xác định các mẫu vật từ bộ sưu tập FSIV - Thành lập và nguồn...

8/30/2018 12:39:45 AM +00:00