Tài liệu miễn phí Luận Văn - Báo Cáo

Download Tài liệu học tập miễn phí Luận Văn - Báo Cáo:Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học, Công nghệ thông tin, Kinh tế - Thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kiến trúc - Xây dựng, Điện-Điện tử-Viễn thông, Cơ khí - Chế tạo máy, Công nghệ - Môi trường, Báo cáo khoa học, Quản trị kinh doanh, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Nông - Lâm - Ngư, Y khoa - Dược

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Quản lý của Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại các Tổng công ty xây dựng Nhà nước

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là: Làm rõ cơ sở lý luận về quản lý của Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại các DNNN, từ đó xác định và hoàn thiện khung lý thuyết cho việc nghiên cứu vấn đề quản lý của Nhà nước đối với vốn Nhà nước tại các DNNN, ứng dụng vào điển hình nghiên cứu là các Tổng công ty xây dựng Nhà nước của Việt Nam.

8/30/2018 5:11:47 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu các nhân tố tác động tới sự phát triển thị trường xăng dầu ở Việt Nam

Luận án chỉ ra rằng: Thị trường xăng dầu luôn luôn vận động và chịu sự tác động trực tiếp của các nhân tố: Kinh tế; Chính trị; Thể chế - Luật pháp; Quốc tế; Dân số; Khoa học - Kỹ thuật; Tự nhiên; Văn hóa. Cả tám nhân tố trên đều có tác động cùng chiều tới sự phát triển thị trường xăng dầu ở Việt Nam. Tuy nhiên mỗi nhân tố tác động tới sự phát phát triển thị trường xăng dầu ở Việt Nam với mức độ khác nhau. Trong đó nhân tố Thể chế - Luật pháp (chính sách quản lý của Nhà nước) có mức độ tác động lớn nhất, là nhân tố quan trọng nhất, có tính cốt lõi, quyết định đến sự phát triển thị trường xăng dầu ở Việt Nam.

8/30/2018 5:11:47 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế:

Mục tiêu nghiên cứu: Làm rõ cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân; xây dựng khung lý thuyết đánh giá tác động của chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân.

8/30/2018 5:11:47 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Đầu tư cá nhân trên thị trường bất động sản khu vực Hà Nội

Luận án nghiên cứu để làm sáng tỏ lý thuyết về tâm lý đầu tư, những yếu tố về môi trường vĩ mô và những yếu tố thuộc về bản thân BĐS mà NĐT quan tâm khi đầu tư trên TTBĐS; xác định các yếu tố tâm lý tồn tại trong bản thân NĐT và mức độ biểu hiện của các yếu tố tâm lý này ở người mua tiêu dùng và người mua kinh doanh; đánh giá sự quan tâm của người (NĐT) mua tiêu dùng và người mua kinh doanh đến các yếu tố vĩ mô và các yếu tố thuộc về bản thân bất động sản.

8/30/2018 5:11:47 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động của Việt Nam

Mục đích của đề tài: Trên cơ sở phân tích thực trạng QLNN về XKLĐ của Việt Nam, luận án đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN về XKLĐ của Việt Nam. Sau đây là bản tóm tắt của luận án.

8/30/2018 5:11:47 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế chính trị: Nâng cao thu nhập của nông dân Hải Phòng hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu: Làm rõ nội hàm của phạm trù thu nhập của nông dân, những nhân tố tác động đến thu nhập của nông dân; những tiêu chí được sử dụng để đánh giá thu nhập của nông dân; khái quát kinh nghiệm một số nước trên thế giới và một số tỉnh thành phố nước ta trong việc nâng cao thu nhập của nông dân, rút ra những khuyến nghị cho thành phố Hải Phòng.

8/30/2018 5:11:47 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển hoạt động ngân hàng đầu tư tại Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, phân tích thực trạng mô hình và nội dung các hoạt động ngân hàng đầu tư, luận án đề xuất một số giải pháp và điều kiện thực hiện nhằm phát triển các hoạt động ngân hàng đầu tư tại Việt Nam.

8/30/2018 5:11:47 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chính sách đối ngoại kinh tế trong thời kỳ hội nhập - nghiên cứu tại Hà Nội

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất với Chính quyền Hà Nội các giải pháp hoàn thiện nội dung chính sách và tổ chức thực thi chính sách đối ngoại kinh tế nhằm nâng cao mạnh mẽ vai trò của đối ngoại kinh tế trong phát triển kinh tế - xã hội thủ đô.

8/30/2018 5:11:47 AM +00:00

Báo cáo chuyên đề thực tập: Phân tích so sánh cụ thể VSA 400

Đề tài so sánh hai chuẩn mực VSA 400 Đánh giá rủi ro và Kiểm soát nội bộ với ISA 315 Hiểu biết về doanh nghiệp và môi trường kinh doanh, đánh giá rủi ro xảy ra sai sót trọng yếu nhằm làm rõ hơn những khác biệt nào phù hợp với thực tiễn hoạt động kiểm toán Việt Nam, góp phần hoàn thiện hệ thống kiểm toán Việt Nam phục vụ cho nền kinh tế thị trường mới

8/30/2018 5:11:46 AM +00:00

Bài tập lớn môn Kinh tế nông nghiệp: Sản xuất enzim bromelin từ phế phẩm dứa tại thành phố Tam Điệp

Bài tập lớn môn Kinh tế nông nghiệp Sản xuất enzim bromelin từ phế phẩm dứa tại thành phố Tam Điệp giới thiệu tới người đọc về dự án, các yếu tố nguồn lực thực hiện dự án, quy mô và giải pháp thực hiện, đầu ra cho sản phẩm và hiệu quả kinh tế - xã hội. Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 5:11:36 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Ứng dụng phần mềm mô phỏng CAE trong dạy học

Đồ án tốt nghiệp Ứng dụng phần mềm mô phỏng CAE trong dạy học - Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm mô phỏng dòng chảy trong khuôn ép nhựa - Moldflow 2010, ứng dụng một số sản phẩm cụ thể từ đó phân tích. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:11:36 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Đầu tư phát triển trong doanh nghiệp và tình hình đầu tư phát triển trong doanh nghiệp nhà nước

Đồ án tốt nghiệp trình bày nội dung: Lý luận chung về đầu tư phát triển trong doanh nghiệp, thực trạng tình hình đầu tư phát triển trong doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam, một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển trong doanh nghiệp nhà nước. mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 5:11:36 AM +00:00

Báo cáo thực tập sản xuất tại Công ty TNHH Canon Tiên Sơn

Báo cáo thực tập sản xuất tại Công ty TNHH Canon Tiên Sơn giới thiệu tới người đọc tổng quan về Công ty TNHH Canon Tiên Sơn, quá trình thực tập trải nghiệm tại công ty. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:11:36 AM +00:00

Bài thuyết trình: Lòng tự trọng

Định nghĩa về lòng tự trọng, hai kiểu mẫu về lòng tự trọng, nguyên nhân dẫn đến lòng tự trọng thấp là những nội dung chính trong bài thuyết trình Lòng tự trọng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài thuyết trình để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:09:45 AM +00:00

Bài tiểu luận: Phân tích môi trường quản trị nhân lực bên trong trong hoạch định nguồn nhân lực Công ty Thế giới di động

Bài tiểu luận Phân tích môi trường quản trị nhân lực bên trong trong hoạch định nguồn nhân lực Công ty Thế giới di động giới thiệu đến các bạn những thông tin về Công ty Thế giới di động, phân tích môi trường quản trị nhân lực bên trong trong hoạch định nguồn nhân lực Công ty Thế giới di động như: Hiện trạng nguồn nhân lực, ngành nghề lĩnh vực hoạt động, chiến lược kinh doanh,...

8/30/2018 5:09:37 AM +00:00

Đề tài: Đánh giá khả năng học tập theo chương trình sách giáo khoa hiện hành của học sinh trung học cơ sở, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Việc đánh giá về khả năng học tập của học sinh THCS theo SGK hiện hành một cách đúng đắn, khách quan và đầy đủ sẽ giúp chúng ta có cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn cho việc tổ chức và hoàn thiện hoạt động dạy và học theo chương trình, SGK mới một cách có hiệu quả hơn, chất lượng cao hơn, đáp ứng được các yêu cầu của mục tiêu đổi mới giáo dục. Mời các bạn cùng tìm hiểu đề tài Đánh giá khả năng học tập theo chương trình sách giáo khoa hiện hành của học sinh trung học cơ sở, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 5:09:25 AM +00:00

Bài thuyết trình: Bảo trì thiết bị và tầm quan trọng của bảo trì trong các hoạt động thử nghiệm phân tích

Trong thời đại hiện nay, máy móc và thiết bị đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hầu hết mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, vì vậy bảo trì các loại máy móc thiết bị cũng ngày càng quan tâm nhiều hơn. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài thuyết trình Bảo trì thiết bị và tầm quan trọng của bảo trì trong các hoạt động thử nghiệm phân tích dưới đây.

8/30/2018 5:08:00 AM +00:00

Báo cáo kỹ thuật đo: Thiết kế máy đo Vôn kế Ampe kế

Báo cáo kỹ thuật đo: Thiết kế máy đo Vôn kế Ampe kế tập trung vào các chủ đề chính như: Thiết kế Ampe kế DC tầm đo 50A-100A. Phối hợp 2 thang đo; thiết kế Vôn kế AC tầm đo 50V-100V. Phối hợp 2 thang đo;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 5:06:46 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu hệ điều hành Windows 10 Iot Core trên Raspberry Pi 2 và xây dựng ứng dụng minh họa

Với kết cấu nội dung gồm 6 chương, khóa luận tốt nghiệp Nghiên cứu hệ điều hành Windows 10 Iot Core trên Raspberry Pi 2 và xây dựng ứng dụng minh họa giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan về Raspberry Pi 2, Windows 10 Iot Core trên Raspberry Pi 2, điện toán đám mây trên Microsoft Azure,... Hy vọng nội dung khóa luận phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 5:04:41 AM +00:00

Đề tài: Địa lí kinh tế Việt Nam - Công nghiệp

Với kết cấu nội dung gồm 6 chương, đề tài Địa lí kinh tế Việt Nam - Công nghiệp giới thiệu khái quát về công nghiệp Việt Nam, tìm hiểu ngành công nghiệp năng lượng, phân bố công nghiệp Việt Nam, công nghiệp phục vụ các ngành khác,... Hy vọng nội dung đề tài phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 5:04:34 AM +00:00

Bài thuyết trình: Nuôi cấy huyền phù tế bào

Bài thuyết trình Nuôi cấy huyền phù tế bào giới thiệu đến các bạn khái niệm nuôi cấy huyền phù tế bào, các phương pháp nuôi cấy, đặc trưng tế bào nuôi cấy huyền phù tế bào, ứng dụng nuôi cấy tế bào huyền phù, công trình nghiên cứu huyền phù tế bào,...

8/30/2018 5:04:34 AM +00:00

Báo cáo: Tác động của độ tin cậy truyền tải giá nút trong thị trường điện năng

Báo cáo Tác động của độ tin cậy truyền tải giá nút trong thị trường điện năng phân tích một cách hệ thống những tác động của lỗi truyền tải xảy ra trong tái cơ cấu hệ thống điện về giá nút. Giá trị dự kiến và độ lệch chuẩn của giá nút được giới thiệu để đánh gía ảnh hưởng sự cố ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo cáo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 5:02:49 AM +00:00

khảo sát các yếu tố tác động lên sự thỏa mãn công việc của giảng viên tại tphcm

Luận văn Thạc sỹ Kinh tế Khảo sát các yếu tố tác động lên sự thỏa mãn công việc của giảng viên tại thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện nhằm mục đích đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao mức độ thỏa mãn công việc của giảng viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung luận văn để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 5:00:47 AM +00:00

Bài thuyết trình: Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng nhà nước. Giới thiệu Nguyễn Văn Bình, những thành tựu trong quá khứ và thách thức trong tương lai đối với thống đốc

Bài thuyết trình Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng nhà nước. Giới thiệu Nguyễn Văn Bình, những thành tựu trong quá khứ và thách thức trong tương lai đối với thống đốc giới thiệu đến các bạn những nội dung về ngân hàng nhà nước Việt Nam, thống đốc Nguyễn Văn Bình,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

8/30/2018 4:58:43 AM +00:00

Bài tiểu luận: Vai trò của marketing trong việc ổn định thương hiệu kem đánh răng p/s của unilever tại thị trường Việt Nam

Sứ mạng của marketing không dừng lại ở việc xây dựng thương hiệu mà còn phải gia tăng chu kỳ sống cho sản phẩm. Chính vì vai trò không thể thiếu của marketing trong việc tao dựng thương hiêu và mang lại sưc sống cho thương hiệu đó. Xuất phát từ thực tế đó mà Bài tiểu luận: Vai trò của marketing trong việc ổn định thương hiệu kem đánh răng p/s của unilever tại thị trường Việt Nam.

8/30/2018 4:58:34 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Hạch toán chi phí hao hụt trong kinh doanh xăng dầu tại Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ

Khóa luận tốt nghiệp Hạch toán chi phí hao hụt trong kinh doanh xăng dầu tại Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ giới thiệu đến các bạn những nội dung lý luận về hao hụt xăng dầu, các công đoạn hao hụt xăng dầu, phương thức hạch toán hao hụt chi phí tại Công ty xăng dầu Tây Nam Bộ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung khóa luận để nắm bắt nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:58:28 AM +00:00

Báo cáo Tình hình triển khai các văn bản liên quan đến chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong hệ thống khám chữa bệnh và định hướng các giải pháp - PGS. TS Lương Ngọc Khuê

Báo cáo Tình hình triển khai các văn bản liên quan đến chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong hệ thống khám chữa bệnh và định hướng các giải pháp cung cấp cho người đọc các nội dung: Tổng quan về người cao tuổi, một số văn bản liên quan đến CSSK NCT, tình hình triển khai các văn bản liên quan đến CSSK của NCT trong hệ thống KCB, định hướng các giải pháp của ngành y tế về CSSK cho NCT. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:57:04 AM +00:00

Báo cáo Chính sách Bảo trợ xã hội đối với NCT - TS. Nguyễn Ngọc Toản

Báo cáo Chính sách Bảo trợ xã hội đối với NCT cung cấp cho người đọc các kiến thức vè bối cảnh bảo trợ xã hội, mục tiêu Bảo trợ xã hội, tổng quan Bảo trợ xã hội, chính sách chương trình, thành công và kinh nghiệm thành công,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:57:04 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: “Đánh giá sự hài lòng của khách du lịch quốc tế về chất lượng dịch vụ bổ sung của khách sạn Xanh-Huế”

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm: Xác định được mức độ hài long của khách du lịch quốc tế về các dịch vụ bổ sung trong khách sạn Xanh, xác định được mức độ cảm nhận khác nhau của các khách hàng khác nhau, xác định được nhu cầu của khách hang, tìm ra các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ bổ sung trong khách sạn. Tìm ra các giải pháp giúp khắc phục các điểm yếu, phát huy thế mạnh và nâng cao chất lượng dịch vụ bổ sung của khách sạn.

8/30/2018 4:57:01 AM +00:00

Bài tiểu luận: Mức độ hài lòng của sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh về dịch vụ giữ xe tại trường

Bài tiểu luận Mức độ hài lòng của sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh về dịch vụ giữ xe tại trường được thực hiện nhằm xây dựng mô hình đo lường, đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó sẽ có cái nhìn chính xác hơn về chất lượng dịch vụ của bãi xe nhằm đưa ra các giải pháp để khắc phục những mặt chưa tốt cũng như phát huy những mặt tốt để góp phần cải thiện chất lượng bãi giữ xe để phù hợp với sinh viên Học viện hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:55:02 AM +00:00