Tài liệu miễn phí Luận Văn - Báo Cáo

Download Tài liệu học tập miễn phí Luận Văn - Báo Cáo:Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học, Công nghệ thông tin, Kinh tế - Thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kiến trúc - Xây dựng, Điện-Điện tử-Viễn thông, Cơ khí - Chế tạo máy, Công nghệ - Môi trường, Báo cáo khoa học, Quản trị kinh doanh, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Nông - Lâm - Ngư, Y khoa - Dược

Báo cáo: Hiệp định chống bán phá giá của WTO và Luật chống bán phá giá của Hoa kỳ. Những thách thức, khó khăn có liên quan trong việc xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam

HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ TOÀN CẦU HOÁ KINH TẾ ĐANG DIỄN RA MẠNH MẼ, MANG LẠI NHIỀU LỢI ÍCH VÀ THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA NHIỀU QUỐC GIA TRÊN CƠ SỞ MỘT NỀN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CÔNG BẰNG. NHƯNG TRONG KHI CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN WTO ĐANG PHẢI DẪN DỠ BỎ CÁC RÀO CẢN THUẾ QUAN.

8/30/2018 12:44:14 AM +00:00

Đề án: HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TRẢ CÔNG TRONG DOANH NGHIỆP HIỆN NAY LÀ MỘT YÊU CẦU CẤP BÁCH

NƯỚC TA ĐANG NẰM TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ TỪ NỀN KINH TẾ TẬP TRUNG QUAN LIÊU BAO CẤP SANG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CÓ SỰ ĐIỀU TIẾT CỦA NHÀ NƯỚC, CHO NÊN VẤN ĐỀ HỘI NHẬP VÀO KHU VỰC CŨNG NHƯ THẾ GIỚI CÒN GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC LỚN ĐÒI HỎI PHẢI CÓ SỰ VẬN HÀNH MỘT CÁCH ĐỒNG BỘ TRONG TẤT CẢ CÁC NGÀNH LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG KINH TẾ XÃ HỘI

8/30/2018 12:44:14 AM +00:00

ĐỀ TÀI: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CHỦ DNV&N MỚI THÀNH LẬP

TỪ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI DO ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC KHỞI XƯỚNG VÀ LÃNH ĐẠO, ĐỘI NGŨ CÁC CHỦ DN XUẤT HIỆN VÀ NGÀY CÀNG TĂNG, KHẲNG ĐỊNH ĐƯỢC VAI TRÒ TO LỚN CỦA MÌNH ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC. HỌ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA, ĐỘI NGŨ TIÊN PHONG CỦA CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI. BÁC HỒ ĐÃ TỪNG VIẾT : “VIỆC NƯỚC, VIỆC NHÀ BAO GIỜ CŨNG ĐI ĐÔI VỚI NHAU, NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN THỊNH VƯỢNG NGHĨA LÀ SỰ KINH DOANH CỦA CÁC NHÀ CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG NGHIỆP THỊNH VƯỢNG....

8/30/2018 12:44:14 AM +00:00

Đề tài: KINH NGHIỆM THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở MỘT SỐ NƯỚC VÀ VẬN DỤNG VÀO VIỆT NAM

ĐỂ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, THÌ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG NHẤT LÀ PHẢI CẦN CÓ VỐN. VỐN CÓ HAI LOẠI CHỦ YẾU LÀ VỐN TRONG NƯỚC VÀ VỐN NƯỚC NGOÀI. ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN, THÌ VẤN ĐỀ THU HÚT VỐN NƯỚC NGOÀI ĐỂ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ LÀ YẾU TỐ VÔ CÙNG QUAN TRỌNG VÀ ĐƯỢC NHIỀU NƯỚC QUAN TÂM, TRONG ĐÓ CÓ NƯỚC TA....

8/30/2018 12:44:14 AM +00:00

ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP: PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ THỐNG KÊ VÀ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG TỔNG DOANH THU CỦA KHÁCH SẠN SÔNG NHUỆ THỜI KỲ 1996-2000

TRONG CÁC NGÀNH KINH TẾ CỦA MỘT QUỐC GIA THÌ DU LỊCH ĐƯỢC COI LÀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHÔNG KHÓI. MỖI NĂM DU LỊCH ĐEM LẠI MỘT KHOẢN THU HÀNG TRIỆU ĐÔ LA CHO ĐẤT NƯỚC. HOẠT ĐỘNG DU LỊCH ĐÃ GÓP PHẦN LÀM ĐÒN BẨY THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC NGÀNH KHÁC TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN.

8/30/2018 12:44:14 AM +00:00

Đề tài: Ngành Dệt May Việt Nam trên con đường hội nhập

Ngành công nghiệp Dệt may là một ngành có truyền thống từ lâu ở Việt Nam. Đây là một ngành quan trọng trong nền kinh tế của nước ta vì nó phục vụ nhu cầu thiết yếu của con người, là ngành giải quyết được nhiều việc làm cho xã hội và đặc biệt nó là ngành có thế mạnh trong xuất khẩu, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển, góp phần cân bằng cán cân xuất nhập khẩu của đất nước

8/30/2018 12:44:14 AM +00:00

Đề tài: THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN LỘ TRÌNH AFTA -CEPT

TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY, MỞ CỬA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ LÀ MỘT YÊU CẦU TẤT YẾU CỦA MỖI QUỐC GIA TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ. KHI THAM GIA HỘI NHẬP, MỞ CỬA CHÚNG TA SẼ TẬN DỤNG ĐƯỢC SỰ HỖ TRỢ VỀ VỐN, KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ TỪ BÊN NGOÀI, THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH XUẤT NHẬP KHẨU, NÂNG CAO VỊ THẾ CỦA VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI. TUY NHIÊN, HỘI NHẬP, MỞ CỬA CŨNG CÓ NGHĨA LÀ CHÚNG TA PHẢI CHẤP NHẬN CẠNH TRANH THEO ĐÒI HỎI CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG TỨC LÀ PHẢI TIẾN...

8/30/2018 12:44:14 AM +00:00

ĐỀ TÀI: THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở HÀ NỘI

CNH - HĐH ĐẤT NƯỚC LÀ XU HƯỚNG TẤT YẾU CỦA NƯỚC TA TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN TỪ NỀN KINH TẾ HOẠT ĐỘNG THEO CƠ CHẾ TẬP TRUNG, BAO CẤP SANG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG. HÒA NHẬP VỚI XU HƯỚNG CHUNG ĐÓ HÀ NỘI CŨNG ĐANG TỪNG BƯỚC CẢI THIỆN MÌNH TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI. NHÂN DÂN HÀ NỘI ĐANG NỖ LỰC LAO ĐỘNG VÀ DẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH TỰU TRÊN MỌI LĨNH VỰC. NỀN KINH TẾ NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN, TỐC ĐỘ TĂNG GDP TRUNG BÌNH HÀNG NĂM GIAI ĐOẠN 2001-2000 LÀ 11,6%, HAI NĂM 2001-2002 LÀ...

8/30/2018 12:44:14 AM +00:00

Đề tài: Hoàn thiện bảng cân đối kế toán Việt Nam

TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH TẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THÌ CÔNG TÁC KẾ TOÁN LÀ CÔNG TÁC QUAN TRỌNG LUÔN ĐƯỢC CÁC DOANH NGHIỆP QUAN TÂM VÌ CHÚNG GẮN LIỀN VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. ĐẶC BIỆT TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CÁC DOANH NGHIỆP ĐỨNG TRƯỚC SỰ CẠNH TRANH GAY GẮT VỚI NHAU, KHÔNG CHỈ CÁC DOANH NGHIỆP TĂNG CƯỜNG ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG MÀ CÒN PHẢI QUAN TÂM TỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA MÌNH. QUẢN LÝ KINH TẾ...

8/30/2018 12:44:14 AM +00:00

ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP: NHỮNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ CÁC GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

SAU 10 NĂM THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG, NỀN KINH TẾ NƯỚC TA ĐÃ CHUYỂN TỪ NỀN KINH TẾ KẾ HOẠCH HOÁ TẬP TRUNG QUAN LIÊU BAO CẤP SANG NỀN KINH TẾ HÀNG HOÁ NHIỀU THÀNH PHẦN THEO CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG CÓ SỰ ĐIỀU TIẾT CỦA NHÀ NƯỚC THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN; CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ ĐƯỢC BÌNH ĐẲNG VÀ TỰ DO CẠNH TRANH VỚI NHAU TRONG KHUÔN KHỔ PHÁP LUẬT.

8/30/2018 12:44:14 AM +00:00

ĐỀ TÀI: NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

THAM NHŨNG LÀ MỘT CĂN BỆNH PHỔ BIẾN Ở NHIỀU NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI. VÀO NHỮNG NĂM 50 CẢNH SÁT CAM-PU-CHIA ĐÃ NÓI KHÔNG ÚP MỞ RẰNG: LÀM RUỘNG ĂN LÚA, LÀM LÀNG ĂN HỐI LỘ. MỚI ĐÂY CHỦ TỊCH ĐẢNG CẦM QUYỀN UM NÔ, THỦ TƯỚNG MALAIXIA – MAHATHIR MOHAMAD ĐÃ KHÓC TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐẢNG VỀ NẠN THAM NHŨNG…

8/30/2018 12:44:13 AM +00:00

Báo cáo: Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO - 9000 và việc áp dụng nó vào trong các doanh nghiệp Việt Nam

Trong bối cảnh xu thế thời đại, để tăng cường sự hội nhập nên kinh tế nước ta với các nước trong khu vực và thế giơí, việc đổi mới nhận thức, cách tiếp cận và xây dựng mô hình QLCL mới, phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam là một đòi hỏi cấp bách. Các doanh nghiệp Việt Nam phải đứng trước sự lựa chọn. “Chất lượng hay là chết” trong sân chơi và luật chơi quốc tế một cách bình đẳng, chấp nhận sự cạnh tranh gay gắt, không khoan nhượng với mọi đối thủ cạnh tranh...

8/30/2018 12:44:13 AM +00:00

Đề án: Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam

Việt nam với một nền kinh tế còn non kém chưa thoát ra sự yếu kém và nghèo nàn, một nền kinh tế chiếm đa số là nông nghiệp lạc hậu, hệ thống kinh tế Nhà nước chưa năng động, không tận dụng hết các nguồn lực tiềm năng vốn có. Thời gian chuyển đổi cơ cấu kinh tế chưa lâu còn mang nặng tính tập trung bao cấp nặng sức, phó thác cho Nhà nước.

8/30/2018 12:44:13 AM +00:00

Đề tài: Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay

Trước xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, nước ta phải tiến hành đổi mới và mở cửa nền kinh tế thì mới có thể tránh tụt hậu xa hơn về kinh tế. Trong quá trình đó chúng ta cần phải có một lực lượng nào đó để dẫn dắt nền kinh tế đi theo đúng hướng và đạt được những mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta đã đặt ra, giúp chúng ta hoà nhập mà không hoà tan trong bối cảnh nền kinh tế thế giới hiện nay....

8/30/2018 12:44:13 AM +00:00

Báo cáo: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển cho công nhân sản xuất tại công ty Lắp máy và Xây dựng số 1 Hà Nội

Việt Nam là nước đang phát triển, đang trong thời kỳ thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Do đó, đặt ra rất nhiều thách thức cho nền kinh tế trong hiện tại cũng như trong tương lai. Một trong những yếu tố quan trọng, then chốt của nền kinh tế đó là trình độ quản lý của cán bộ quản lý và trình độ tay nghề của công nhân sản xuất. Đây là yếu tố quyết định của nền kinh tế một quốc gia vì chúng ta đang trong giai đoạn công nghiệp hoá - hiện...

8/30/2018 12:44:13 AM +00:00

Đề tài: Một số giải biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty chè Long Phú

Vốn là phạm trù của nền kinh tế hàng hoá, là một trong hai yếu tố quyết định đến sản xuất và lưu thông hàng hoá.Vì vậy bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển đều phải quan tâm đến vấn đề tạo lập, quản lý và sử dụng đồng vốn sao cho có hiệu quả nhất nhằm đem lại những lợi ích tối đa cho doanh nghiệp.

8/30/2018 12:44:13 AM +00:00

Đề tài: Thực trạng và giải pháp để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của nước ngoài

Hiện nay trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động trên thị trường quốc tế, tốc độ toàn cầu hoá và tự do hoá thương mạI diễn ra nhanh chóng, nhiều quốc gia và nhiều công ty đang nắm trong tay lượng vốn dự trữ khổng lồ có nhu cầu đầu tư nước ngoài. Đây là đIều kiện thuận lợi đối với các nước thiếu vốn có nhu cầu đầu tư lớn.

8/30/2018 12:44:13 AM +00:00

ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO VỐN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CHO CÁC DNNN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

RONG CHIẾN LƯỢC ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2000, ĐẢNG TA CŨNG ĐÃ CHỈ RÕ “CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH QUỐC GIA HƯỚNG VÀO VIỆC TẠO RA VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN CÓ HIỆU QUẢ TRONG TOÀN XÃ HỘI, TĂNG NHANH SẢN PHẨM XÃ HỘI VÀ THU NHẬP QUỐC DÂN...”(1). TẠO VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN CÓ HIỆU QUẢ LÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐANG ĐƯỢC CHÍNH PHỦ, NGÂN HÀNG VÀ CÁC DOANH NGHIỆP ĐẶC BIỆT QUAN TÂM.

8/30/2018 12:44:04 AM +00:00

Đề tài: Thị trường Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam – cơ hội và thách thức

Thời gian gần đây ,Bảo hiểm nhân thọ đã trở thành một chủ đề được nhắc đến và đã được đem ra bàn luận nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng , khen – chê đều có cả . Mặc dù Bảo hiểm nhân thọ mới được triển khai ở Việt Nam nhưng đã có sức hấp dẫn vì vậy loại hình Bảo hiểm non trẻ này từ khi xuất hiện tới nay không ngừng tăng trưởng với tốc độ chóng mặt . Nó đem lại việc làm cho hàng chục nghìn lao động , là kênh huy...

8/30/2018 12:44:04 AM +00:00

Đề tài: Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - một nhiệm vụ trọng tâm của nước ta hiện nay

Toàn cầu hoá là một xu thế phát triển tất yếu của lịch sử nhân loại. Hiện nay, toàn cầu hoá tạm thời do các nước tư bản phát triển, đang phát triển và chuyển đổi nền kinh tế thì hội nhập kinh tế quốc tế cũng tạo ra rất nhiều cơ hội thuận lợi trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế của mỗi quốc gia và tất nhiên cũng đặt ra không ít thách thức.

8/30/2018 12:44:04 AM +00:00

Đề tài: Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo ở Việt Nam

Sự nghiệp đổi mới kinh tế Việt Nam đã và đang đạt được những thắng lợi rất khả quan, trước hết phải kể đến thắng lợi của mặt trận nông nghiệp. Trong nông nghiệp, thắng lợi lớn nhất là bước ngoặt phát triển về sản xuất và xuất khẩu lúa gạo.

8/30/2018 12:44:04 AM +00:00

Đề tài: Bàn về hệ thống nguyên tắc và phương pháp tính giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp

Hàng tồn kho là một phần quan trọng trong tài sản lưu động và nằm ở nhiều khâu trong quá trình cung ứng sản xuất, dự trữ và lưu thông của nhiều doanh nghiệp. Hàng tồn kho của mỗi doanh nghiệp thường bao gồm: Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm dịch vụ dở dang, thành phẩm, hàng hoá(gọi tắt là vật tư, hàng hoá).

8/30/2018 12:44:04 AM +00:00

Đề án: Đẩy mạnh bán hàng cá nhân trong hoạt động tiêu thụ ở Công ty VTKTXM

Trong nền kinh tế thị trường, bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển đều phải tự thân vận động, tự tham gia vào thị trường và tự khẳng định mình. Việc nắm bắt các nhu cầu thị trường, tìm cách đáp ứng và thoả mãn tốt nhất nhu cầu thị trường là con đường duy nhất dẫn đến thành công cho doanh nghiệp.

8/30/2018 12:44:03 AM +00:00

Đề án: Các giải pháp hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu khách hàng nội địa tại Công ty da Giầy Hà Nội

Ngày nay các công ty phải thay đổi một cách cơ bản những suy nghĩ của mình về công việc kinh doanh và chiến lược marketing. Thay vì một thị trường với những đối thủ cạnh tranh cố định và đã biết, họ phải hoạt động trong một môi trường chiến tranh với những đối thủ cạnh tranh biến đổi nhanh chóng, những tiến bộ về công nghệ, những đạo luật mới, những chính sách quản lý thương mại mới và sự trung thành của khách hàng ngày càng giảm sút. Các công ty đang phải chạy đua nhau trên...

8/30/2018 12:44:03 AM +00:00

Đề tài: Hoàn thiện chiến lược quảng cáo của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải Khát Hà Nội

Đất nước ta đang trong giai đoạn phát triển nền kinh tế thị trương định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát triển nền kinh tế thị trường và việc hội nhập vào nền kinh tế thế giới là một tất yếu. Trải qua suốt chặng đường đổi mới nền kinh tế nước ta đã và đang hình thành một thị trương kinh tế có sự cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp.

8/30/2018 12:44:03 AM +00:00

Đề án: Một số biện pháp nhằm tăng thị phần trong nước của Tổng công ty chè Việt Nam

Hoạt động trong cơ chế thị trường không phải tất cả các doanh nghiệp đều có các điều kiện kinh doanh và khả năng nắm bắt cơ hội như nhau. Thị trường chỉ chấp nhận những doanh nghiệp có năng lực thực sự, sẵn sàng vượt qua những thách thức do cơ chế kinh tế mới đem lại. Nhất là đối với những doanh nghiệp mà phạm vi hoạt động ở cả thị trường nước ngoài thì lại càng có nhiều khó khăn phải giải quyết....

8/30/2018 12:44:03 AM +00:00

Đề án tốt nghiệp: Một số vấn đề về tỷ giá hối đoái và chính sách tỷ giá hối đoái ở Việt Nam

Tỷ giá hối đoái là một phạm trù kinh tế tổng hợp có liên quan đến các phạm trù kinh tế khác và đóng vai trò như là một công cụ có hiệu lực, có hiệu quả trong việc tác động đến quan hệ kinh tế đối ngoại của mỗi nước, đồng thời là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với chính sách tiền tệ quốc gia. Đã bao thời nay, loài người đã và đang tiếp tục đứng trước một vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt này và cố gắng tiếp cận nó, mong tìm ra...

8/30/2018 12:44:03 AM +00:00

Đề án: Phân tích hợp tác thương mại Việt Nam- Liên minh Châu Âu trong lĩnh vực dệt may

Thập niên cuối của thế kỷ XX đã chứng kiến nhiều thay đổi lớn lao trên thế giới. Những tiến bộ vượt bậc của cuộc cách mạng khoa học công nghệ càng thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá, khu vực hoá trên thế giới diễn ra mạnh mẽ hơn xu thế hoà bình hợp tác pháp triển đang ngày càng trở thành xu thế chủ yếu chi phối quan hệ ngoại giao các nước. Trong thế giới ngày càng tuỳ thuộc lẫn nhau nhu cầu về phát triển, giao lưu kinh tế, văn hoá nhằm tăng cường sự hiểu...

8/30/2018 12:44:03 AM +00:00

ĐỀ TÀI: THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM VỀ VẤN ĐỀ XUẤT KHẨU KHI TRUNG QUỐC GIA NHẬP WTO

VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC LÀ HAI NƯỚC LÁNG GIỀNG “ NÚI LIỀN NÚI SÔNG LIỀN SÔNG”. QUAN HỆ NGOẠI GIAO, KINH TẾ, VĂN HOÁ, THƯƠNG MẠI GIỮA HAI NƯỚC ĐÃ HÌNH THÀNH TỪ LÂU, NHƯ MỘT TẤT YẾU KHÁCH QUAN. ĐỐI VỚI NHÂN DÂN HAI NƯỚC, QUAN HỆ LÁNG GIỀNG, QUAN HỆ GIAO LƯU VĂN HOÁ VÀ THƯƠNG MẠI ĐÃ TRỞ THÀNH TRUYỀN THỐNG BỀN VỮNG. VÌ THẾ, MỖI MỘT THAY ĐỔI HAY BIẾN ĐỘNG TRÊN ĐẤT TRUNG QUỐC ĐỀU SẼ ĐƯỢC TRUYỀN ĐẾN VIỆT NAM MỘT CÁCH TRỰC TIẾP NHẤT, NHANH NHẤT....

8/30/2018 12:44:03 AM +00:00

ĐỀ TÀI: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CHÈ CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐÓ LÀ MỘT MŨI NHỌN TIÊN PHONG KHÔNG THỂ THIẾU VỚI BẤT KỲ MỘT QUỐC GIA NÀO ĐANG VÀ ĐÃ ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN , ĐẶC BIỆT LÀ TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY KHI MÀ QUỐC TẾ HOÁ TOÀN CẦU ĐANG DIỄN RA MẠNH MẼ VÀ ĐANG LÀ XU THẾ CHUNG CỦA NHÂN LOẠI. KHÔNG NẰM NGOÀI XU THẾ CHUNG ĐÓ THÌ VIỆT NAM ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN XU THẾ ĐÓ TỪ ĐẠI HỘI ĐẢNG VI NĂM 1986.

8/30/2018 12:44:03 AM +00:00