Tài liệu miễn phí Luận Văn - Báo Cáo

Download Tài liệu học tập miễn phí Luận Văn - Báo Cáo:Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học, Công nghệ thông tin, Kinh tế - Thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kiến trúc - Xây dựng, Điện-Điện tử-Viễn thông, Cơ khí - Chế tạo máy, Công nghệ - Môi trường, Báo cáo khoa học, Quản trị kinh doanh, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Nông - Lâm - Ngư, Y khoa - Dược

Đề tài: Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty DAD

Tiêu thụ là một trong những hoạt động cơ bản và quan trọng của mỗi doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh, đặc biệt khi các doanh nghiệp đó hoạt động trong nền kinh tế thị trường, nó đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, là khâu cuối cùng trong hoạt động sản xuất và cũng là khâu đầu tiên của quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp, theo đó các doanh nghiệp sau mỗi quá...

8/30/2018 12:52:08 AM +00:00

Đề án: Các biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH ÚC ĐẠI LỢI

Ngày nay, khi nền kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp diễn ra gay gắt hơn bao giờ hết. Đối với một doanh nghiệp ngoài quốc doanh có qui mô vừa và nhỏ thì việc duy trì hoạt động và kinh doanh có lãi là vô cùng khó khăn.

8/30/2018 12:52:08 AM +00:00

Đề tài: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh chương trình xoá đói giảm nghèo tại Yên Bái

Đói nghèo là một vấn đề mang tính chất toàn cầu. Nó không chỉ là một thực tế đang diễn ra ở nước ta mà còn là một tồn tại phổ biến trên toàn thế giới và trong khu vực. Ngay cả những nước phát triển cao, vẫn còn một bộ phận dân cư sống ở mức nghèo khổ. Vào những năm cuối của thế kỷ 21 trên toàn thế giới vẫn còn hơn 1,3 tỷ người sống dưới mức nghèo khổ, trong đó khoảng 800 triệu người sống ở các quốc gia thuộc khu vực châu Á...

8/30/2018 12:52:08 AM +00:00

Đề án: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

Trong những năm qua thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường , theo định hướng XHCN nền kinh tế nước ta đã có sự biến đổi sâu sắc và phát triển mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó một số doanh nghiệp đã gặp khó khăn trong việc huy động vốn để mở rộng quy mô sản xuất, các doanh nghiệp phải sử dụng một số vốn nhất định để đầu tư, mua sắm các yếu tố cần thiết cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh...

8/30/2018 12:52:07 AM +00:00

Đề án: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm

Trong nền kinh tế tập trung bao cấp, mọi doanh nghiệp đều tiến hành sản xuất kinh doanh theo các kế hoạch của Nhà nước giao xuống, nhiệm vụ của các doanh nghiệp là hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao cho và khi hoàn thành các chỉ tiêu đó có nghĩa là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả.

8/30/2018 12:52:07 AM +00:00

Đề án: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty may Hồ Gươm

Bước vào thế kỉ 21, kỉ nguyên mới đầy hứa hẹn nhưng cũng nhiều thách thức, xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế đang là một vấn đề diễn ra biến động và cấp bách. Trước xu hướng đó, đối với nền kinh tế Việt Nnam ngành dệt may được coi là ngành kinh tế mũi nhọn đối với sự phát triển kinh t ế của đất nước.

8/30/2018 12:52:07 AM +00:00

Đề tài: Công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần thiết bị công nghiệp và xây dựng

Trong nền kinh tế quốc dân, doanh nghiệp sản xuất là tế bào của nền kinh tế, lả đơn vị trực tiếp tiến hành các hoạt đọng sản xuất tạo ra sản phẩm. cũng như bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào khác, doanh nghiệp xây dựng trong quá trình sản xuất kinh doanh của mình đều phải tính toán các chi phí bỏ ra và thu về. Đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường hiện nay, muốn tồn tại và phát triển doanh nghiệp phải có biện pháp quản lý vật liệu một cách hợp lý...

8/30/2018 12:52:07 AM +00:00

Đề án: Chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp

Nền kinh tế Việt Nam đang dần hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và thế giới, môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp được mở rộng song sự cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Điều này vừa tạo ra các cơ hội kinh doanh đồng thời cũng chứa đựng những nguy cơ tiềm tàng đe dọa sự phát triển của các doanh nghiệp.

8/30/2018 12:52:07 AM +00:00

Đề tài: Đầu tư phát triển khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội

Bước sang thế kỷ XXI, thành phố Hà Nội khẳng định tiếp tục đồi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng Xã hội chủ nghĩa phát triển Thủ đô toàn diện, vững chắc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân phấn đấu đưa đất nước đến năm 2002 cơ bản trở thành một nước công nghiệp.

8/30/2018 12:52:07 AM +00:00

Đề án: Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty Bánh kẹo Hải Châu

Khi nói đến sản xuất kinh doanh thì cho dù dưới hình thức nào vấn đề được nêu ra trước tiên cũng là hiệu quả. Hiệu quả sản xuất kinh doanh là mục tiêu phấn đấu của một nền sản xuất, là thước đo về mọi mặt của nền kinh tế quốc dân cũng như từng đơn vị sản xuất.

8/30/2018 12:52:07 AM +00:00

Đề án: Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty In Hà Giang

tiêu thụ là một trong những hoạt động cơ bản và quan trọng của nền công nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh, đặc biệt khi các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường, nó đóng vai trò rất quan trọng trong kinh doanh của doanh nghiệp.

8/30/2018 12:52:07 AM +00:00

Luận văn : Hindawi Publishing Corporation EURASIP Journal on Advances in Signal Processing Volume 2008, Article

Hindawi Publishing Corporation EURASIP Journal on Advances in Signal Processing Volume 2008, Article ID 289184, 11 pages doi:10.1155/2008/289184 Research Article Multirate Formulation for Mismatch Sensitivity Analysis of Analog-to-Digital Converters That Utilize Parallel ΣΔ-Modulators ¨ Anton Blad, H˚ kan Johansson, and Per Lowenborg a Division of Electronics Systems, Department of Electrical Engineering, Link¨ping University, Sweden o Correspondence should be addressed to Anton Blad, antonb@isy.liu.se Received 1 June 2007; Accepted 21 October 2007 Recommended by Boris Murmann A general formulation based on multirate filterbank theory for analog-to-digital converters using parallel sigmadelta modulators in conjunction with modulation sequences is presented. The time-interleaved modulators (TIMs), Hadamard modulators...

8/30/2018 12:52:03 AM +00:00

Báo cáo: Nonparametric Bayesian Filtering for Location Estimation, Position Tracking, and Global Localization of Mobile Terminals in Outdoor Wireless Environments

Hindawi Publishing Corporation EURASIP Journal on Advances in Signal Processing Volume 2008, Article ID 317252, 14 pages doi:10.1155/2008/317252 Research Article Nonparametric Bayesian Filtering for Location Estimation, Position Tracking, and Global Localization of Mobile Terminals in Outdoor Wireless Environments Mohamed Khalaf-Allah Institute of Communications Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Leibniz University of Hannover, Appelstrasse 9A, 30167 Hannover, Germany Correspondence should be addressed to Mohamed Khalaf-Allah, mohamed.khalaf-allah@ikt.uni-hannover.de Received 28 February 2007; Revised 16 August 2007; Accepted 10 November 2007 Recommended by Richard J. Barton The mobile terminal positioning problem is categorized into three different types according to the availability of (1) initial...

8/30/2018 12:52:03 AM +00:00

Báo cáo: Link-Adaptive Distributed Coding for Multisource Cooperation

Hindawi Publishing Corporation EURASIP Journal on Advances in Signal Processing Volume 2008, Article ID 352796, 12 pages doi:10.1155/2008/352796 Research Article Link-Adaptive Distributed Coding for Multisource Cooperation Alfonso Cano, Tairan Wang, Alejandro Ribeiro, and Georgios B. Giannakis Department of Electrical and Computer Engineering, University of Minnesota, 200 Union Street, Minneapolis, MN 55455, USA Correspondence should be addressed to Georgios B. Giannakis, georgios@umn.edu Received 14 May 2007; Accepted 7 September 2007 Recommended by Keith Q. T. Zhang Combining multisource cooperation and link-adaptive regenerative techniques, a novel protocol is developed capable of achieving diversity order up to the number of cooperating users and large coding gains....

8/30/2018 12:52:03 AM +00:00

Báo cáo: A Framework for Automatic Time-Domain Characteristic Parameters Extraction of Human Pulse Signals

Hindawi Publishing Corporation EURASIP Journal on Advances in Signal Processing Volume 2008, Article ID 468390, 9 pages doi:10.1155/2008/468390 Research Article A Framework for Automatic Time-Domain Characteristic Parameters Extraction of Human Pulse Signals Pei-Yong Zhang1 and Hui-Yan Wang2 1 Institute 2 College of VLSI Design, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China of Computer Science and Information Engineering, Zhejiang Gongshang University, Hangzhou 310018, China Correspondence should be addressed to Hui-Yan Wang, cederic@mail.zjgsu.edu.cn Received 21 May 2007; Revised 17 September 2007; Accepted 19 November 2007 Recommended by Tan Lee A methodology for the automated time-domain characteristic parameter extraction of human pulse signals is presented. Due to the subjectivity and...

8/30/2018 12:52:03 AM +00:00

Báo cáo: Comparing Robustness of Pairwise and Multiclass Neural-Network Systems for Face Recognition

Hindawi Publishing Corporation EURASIP Journal on Advances in Signal Processing Volume 2008, Article ID 468693, 7 pages doi:10.1155/2008/468693 Research Article Comparing Robustness of Pairwise and Multiclass Neural-Network Systems for Face Recognition J. Uglov, L. Jakaite, V. Schetinin, and C. Maple Computing and Information System Department, University of Bedfordshire, Luton LU1 3JU, UK Correspondence should be addressed to V. Schetinin, vitaly.schetinin@beds.ac.uk Received 16 June 2007; Revised 28 August 2007; Accepted 19 November 2007 Recommended by Konstantinos N. Plataniotis Noise, corruptions, and variations in face images can seriously hurt the performance of face-recognition systems. To make these systems robust to noise and corruptions in image...

8/30/2018 12:52:03 AM +00:00

Hindawi Publishing Corporation EURASIP Journal on Advances in Signal Processing Volume by 2008, Article

Hindawi Publishing Corporation EURASIP Journal on Advances in Signal Processing Volume 2008, Article ID 479357, 17 pages doi:10.1155/2008/479357 Research Article Uplink SDMA with Limited Feedback: Throughput Scaling Kaibin Huang, Robert W. Heath Jr., and Jeffrey G. Andrews Wireless Networking and Communications Group, Department of Electrical and Computer Engineering, The University of Texas at Austin, Austin, TX 78712-0240, USA Correspondence should be addressed to Kaibin Huang, huangkb@mail.utexas.edu Received 15 June 2007; Accepted 23 October 2007 Recommended by Christoph F. Mecklenbr¨ uker a Combined space division multiple access (SDMA) and scheduling exploit both spatial multiplexing and multiuser diversity, increasing throughput significantly. Both SDMA and scheduling...

8/30/2018 12:52:03 AM +00:00

Hindawi Publishing Corporation EURASIP Journal on Advances in Signal Processing Volume at 2008, Article

Hindawi Publishing Corporation EURASIP Journal on Advances in Signal Processing Volume 2008, Article ID 529879, 16 pages doi:10.1155/2008/529879 Research Article Biometric Methods for Secure Communications in Body Sensor Networks: Resource-Efficient Key Management and Signal-Level Data Scrambling Francis Minhthang Bui and Dimitrios Hatzinakos The Edward S. Rogers Sr. Department of Electrical and Computer Engineering, University of Toronto, 10 King’s College Road, Toronto, Ontario, Canada M5S 3G4 Correspondence should be addressed to Dimitrios Hatzinakos, dimitris@comm.utoronto.ca Received 1 June 2007; Revised 28 September 2007; Accepted 21 December 2007 Recommended by Juwei Lu As electronic communications become more prevalent, mobile and universal, the threats of data compromises...

8/30/2018 12:52:03 AM +00:00

ĐỀ ÁN: BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA

Kinh tế chính trị là một môn khoa học xã hội,lịch sử hình thành và phát triển môn kinh tế chính trị cho thấy những nhận thức khác nhau về đối tượng nghiên cứu của ktct.chủ nghĩa trọng thương cho rằng đối tượng nghiên cứu của môn kinh tế chính trị là lĩnh vực lưu thông mà chủ yếu là ngoại thương.những quy luât kinh tế đã chi phối trực tiếp đến nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.quan niệm của chủ nghĩa mác về đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị:kinh tế chính trị học theo...

8/30/2018 12:51:58 AM +00:00

Generated Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Môc lôc: A: lêi nãi ®Çu………..…………………………………………………..3. B: néi dung: 1. T¹i sao cÇn ®Õn m« h×nh c«ng ty mÑ c«ng ty con…………..…….…3-5. 2. §iÒu kiÖn h×nh thµnh , ®Æc ®iÓm cña m« h×nh c«ng ty mÑ c«ng ty con……………………………………………………………….…5- 10. 3. C¬ chÕ ho¹t ®éng c«ng ty mÑ c«ng ty con…..……………………..10- 14. 4. Vai trß c«ng ty mÑ c«ng ty con trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi…………14- 22. C: kÕt luËn. D: danh môc tµi liÖu tham kh¶o. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Ò...

8/30/2018 12:51:58 AM +00:00

Đề tài tốt nghiệp: Thực trạng các công ty cổ phần và tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp ở nước ta hiện nay

Trên cơ sở đổi mới tư duy kinh tế, những năm gần đây nền kinh tế kế ạch hoá tập trung ở nước ta đã từng bước chuyển sang kinh tế thị trường như một đòi hỏi tất yếu của sự phát triển.Trong điều kiện cơ chế quản lí thay đổi, khi hiệu quả sản xuất kinh doanh trở thành yếu tố sống còn của mỗi doanh nghiệp thì các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước đã bộc lộ đầy đủ những yếu kém, lâm vào tình trạng sa sút và khủng hoảng....

8/30/2018 12:51:58 AM +00:00

Đề tài tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp để nâng cao hiệu quả của đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam

Sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước đòi hỏi phải có nguồn nhân lực , vốn và tài nguyên . Đối với Việt Nam , cả hai nguồn lực tài chính và tài nguyên thiên nhiên đều rất hạn chế nên nguồn lực con người đương nhiên đóng vai trò quyết định .So với các nước láng giềng chúng ta có lợi thế đông dân , tuy nhiên nếu không được qua đào tạo thì dân đông sẽ là gánh nặng dân số còn nếu được qua đào tạo chu đáo thì đó sẽ là nguồn...

8/30/2018 12:51:58 AM +00:00

Đề tài: Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam

Lý luận, hình thái kinh tế - xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử do C. Mác xây dựng lên. Nó có vị trí quan trọng trong triết học Mác. Lý luận đó đã được thừa nhận Lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực xã hội. Nhờ có lý luận hình thái kinh tế - xã hội, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, Mác đã chỉ rõ nguồn gốc, động lực bên trong, nội tại của sự phát triển xã hội,...

8/30/2018 12:51:58 AM +00:00

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. phÇn i : Më ®Çu §Êt n­íc ta b­íc vµo thêi k× qu¸ ®é lªn CNXH khi mµ nÒn s¶n xuÊt ch­a vËn ®éng theo con ®­êng b×nh th­êng cña nã. LÞch sö ®· ®Ó l¹i cho chóng ta mét nÒn s¶n xuÊt nghÌo nµn vµ l¹c hËu, l¹i bÞ chiÕn tranh tµn ph¸ nÆng nÒ, lùc l­îng s¶n xuÊt rÊt thÊp kÐm. Nh­ng ngµy nay khi ®éc lËp d©n téc g¾n kiÒn víi CNXH lµ mét xu thÕ tÊt yÕu cña lÞch sö, khi giai cÊp c«ng nh©n ®· n¾m quyÒn...

8/30/2018 12:51:58 AM +00:00

Đề tài: KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam

Sau năm 1991 cùng với sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa(XHCN) ở Đông Âu, nền kinh tế – chính trị thế giới đã chuyển từ trạng thái hai cực đối đầu sang nền kinh tế chính trị đa cực, đa phương hoá, đa dạng hoá theo xu hướng hoà bình, đối thoại, hợp tác phát triển cùng có lợi.

8/30/2018 12:51:58 AM +00:00

Đề tài tốt nghiệp: Tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước là nhân tố quan trọng để hình thành và hoàn thiện cơ chế quản lí kinh tế mới ở nước ta hiện nay

Cùng với quá trình phát triển và hội nhập kinh tế của đất nước đối với khu vực và thế giới, Việt Nam cũng đang trên con đuờng xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng XHCN theo chủ nghĩa Mac- Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Muốn đạt được những mục tiêu trên thì phát triển kinh tế là yếu tố quan trọng nhất và đóng vai trò quyết định.

8/30/2018 12:51:58 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp kinh tế tư bản tư nhân ở nước ta hiện nay

Trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng XHCN vấn đề phát triển cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được đặt ra như một yêu cầu tất yếu đối với nềnkinh tế Việt Nam. Kinh tế tư bản tư nhân là một bộ phận trong cơ cấu ấy đã có một thời kỳ bị coi là đối lập với kinh tế XHCN, vì vậy phải nằm trong diện cải tạo xoá bỏ

8/30/2018 12:51:58 AM +00:00

Đề tài: Bản chất và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư

Theo danh giá của VI LêNin thì lý luận giá trị thặng dư là hòn đá tảng của học thuyết kinh tế của C.Mac. Các nhà tư bản để đạt được mục đích tối đa của mình họ đã mua sức lao động của người công nhân kết hợp với tư liệu sản xuất để sản xuất ra sản phẩm và thu về giá trị thặng dư.

8/30/2018 12:51:58 AM +00:00

Đề án: Đẩy mạnh cổ phần hóa một bộ phận doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, nền kinh tế nước ta đang từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự điều tiết của Nhà nước.Trong một môi trường mới,điều kiện cơ chế quản lý thay đổi,khi hiệu quả sản xuất kinh doanh trở thành yếu tố sống còn của mỗi doanh nghiệp thì các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế Nhà nước đã bộc lộ những yếu kém và lâm vào tình trạng sa sút và khủng hoảng.Kinh nghiệm từ nhiều nước trên thế giới...

8/30/2018 12:51:58 AM +00:00

Đề án: Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế để hội nhập có hiệu quả

Từ sau đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều tiến bộ đáng kể, tốc độ tăng trưởng bình quân trong những năm gần đây luôn đạt mức trên dưới 7%, được xếp vào nhóm nước có mức tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới. Tuy nhiên điều đó không nói lên được khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế.

8/30/2018 12:51:58 AM +00:00