Tài liệu miễn phí Luận Văn - Báo Cáo

Download Tài liệu học tập miễn phí Luận Văn - Báo Cáo:Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học, Công nghệ thông tin, Kinh tế - Thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kiến trúc - Xây dựng, Điện-Điện tử-Viễn thông, Cơ khí - Chế tạo máy, Công nghệ - Môi trường, Báo cáo khoa học, Quản trị kinh doanh, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Nông - Lâm - Ngư, Y khoa - Dược

Đề tài: Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông

Đất nước ta đang trong tiến trình hội nh ập kinh t ế hàng hoá nhi ều thành phần, vận hành theo cơ chế có sự điều tiết vĩ mô của Nhà n ước theo đ ịnh hướng XHCN, để đáp ứng được yêu cầu này nước ta cần phải có một đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ.

8/30/2018 1:00:33 AM +00:00

Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CP Đá Vôi Hà Nam

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, nguyên vật liệu là một yếu tố chi phí cơ bản. Khi nguyên vật liệu là cấu thành thực thể của sản phẩm tham gia vào sản xuất kinh doanh thì nguyên vật liệu chỉ tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, giá trị của nguyên vật liệu được chuyển hết vào chi phí sản xuất kinh doanh và cấu thành giá trị của sản phẩm mới tạo ra.

8/30/2018 1:00:33 AM +00:00

Báo cáo hóa học: Department of Electrical Engineering, University of

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Department of Electrical Engineering, University of

8/30/2018 1:00:27 AM +00:00

Báo cáo hóa học: Time-Varying Noise Estimation for Speech Enhancement and Recognition Using Sequential Monte Carlo Method

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Time-Varying Noise Estimation for Speech Enhancement and Recognition Using Sequential Monte Carlo Method

8/30/2018 1:00:18 AM +00:00

Báo cáo hóa học: Research Article Iteration Scheme with Perturbed Mapping for Common Fixed Points of a Finite Family of Nonexpansive Mappings

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article Iteration Scheme with Perturbed Mapping for Common Fixed Points of a Finite Family of Nonexpansive Mappings

8/30/2018 12:56:31 AM +00:00

Báo cáo dự án (MS7): Tăng cường năng lực về công nghệ hạt giống cây rừng phục vụ các hoạt động nghiên cứu, phát triển và bảo tồn ngoại vi

Hiện nay phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hạt giống đang hoạt động có hiệu quả sau khi phân mềm Microsoft Windows được cài đặt và cài đặt lại phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hạt giống.

8/30/2018 12:56:29 AM +00:00

Báo cáo 8: Nâng cao năng lực tiếp cận các dịch vụ Kinh doanh nông nghiệp cho các nông hộ ở Miền Trung Việt Nam

Báo cáo này bao gồm các tài liệu chuyển giao trong đó quan trọng nhất là đề cương chi tiết môn học đã được bổ sung trong chương trình KDNN. Cụ thể như sau: 1. Ý kiến nhận xét của học viên về các khoá tập huấn giành cho cán bộ khoa KTPT và các cán bộ cung cấp dịch vụ được phân tích và các module tập huấn được bổ sung, sửa đổi; 2. Cấp chứng chỉ cho cán bộ tập huấn ở các tỉnh có năng lực trong việc giảng dạy KDNN cho cán bộ khuyến nông và nông dân; 3. Đề cương chi...

8/30/2018 12:56:29 AM +00:00

Báo cáo hoàn thành dự án: Nâng cao năng lực tiếp cận các dịch vụ Kinh doanh nông nghiệp cho các nông hộ ở Miền Trung Việt Nam

Dự án này nhằm phát triển năng lực KDNN cho Khoa KT&PT, Đại học Kinh tế Huế để họ có thể trở thành nguồn lực chiến lược về phát triển nông thôn ở miền Trung Việt Nam. Sự thiếu sót các kĩ năng KDNN đã dẫn đến những hạn chế trong việc cải thiện sinh kế cho các nông hộ, bao gồm các dân tộc thiểu số. Chính vì thế phương pháp của Dự án là phía đối tác Úc và Đại học Lincoln, New Zealand phát triển kĩ năng KDNN và nghiên cứu ứng dụng cho đội ngũ Khoa Kinh tế & Phát triển...

8/30/2018 12:56:29 AM +00:00

HỘI THẢO DỰ ÁN: CẢI THIỆN THỊ TRƯỜNG NỘI TIÊU VÀ XUẤT KHẨU TRÁI CÂY VIỆT NAM THÔNG QUA CẢI TIẾN QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG VÀ CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH

Hiểu một cách tốt hơn về làm thế nào để nâng cao năng lực kinh doanh của bạn? – Chất lượng đảm bảo hơn – Thâm nhập vào những thị trường cao hơn • Làm việc nhóm và phân tích những thử thách và đe dọa trong hiện tại cũng như tương lai sẽ giúp xây dựng vị trí vững mạnh hơn và có chỗ đứng đáng tin cậy hơn trong thị trường

8/30/2018 12:56:29 AM +00:00

Báo cáo hóa học: VISCOELASTIC FRICTIONLESS CONTACT PROBLEMS WITH ADHESION

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: VISCOELASTIC FRICTIONLESS CONTACT PROBLEMS WITH ADHESION

8/30/2018 12:56:29 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp: Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn dạng công nghệ cao và tăng cường năng lực về kiểm tra chất lượng, quản lý sau thu hoạch cho ngành sản xuất rau ở Việt Nam (MS6)

Tồn dư thuốc BVTV là nguyên nhân chính gây ô nhiễm rau ở Việt Nam. Đã có nhiều phương pháp phát triển rau an toàn được Bộ Nông nghiệp NSW - DPI đưa ra trong dự án CARD-0016, 2001-2003 nhưng điều này chỉ có thể được biết đến khi có những nghiên cứu và phát triển sâu hơn. Dự án này sẽ giải quyết các vấn đề về an toàn và chất lượng thực phẩm từ khâu sản xuất đến thị trường để khuyến khích phát triển kinh tế và phát triển bền vững ngành rau Việt Nam....

8/30/2018 12:56:28 AM +00:00

Báo cáo 6 tháng lần 6: Nâng cao năng lực tiếp cận các dịch vụ Kinh doanh nông nghiệp cho các nông hộ ở Miền Trung Việt Nam

Việc phát triển chương trình đào tạo Kinh doanh nông nghiệp thực sự là một thử thách đối với các cán bộ Khoa Kinh tế và Phát triển. Những hoạt động xây dựng năng lực phát triển chương trình đào tạo đã được tiến hành trong thời gian cán bộ của trường sang thăm và làm việc tại New Zealand cũng như những hoạt động hội thảo tiếp theo sau đó. Trên thực tế đã và đang có nhiều yếu tố cản trở cho hoạt động này như việc thảo luận với các trường đại học, thống nhất về nội dung cũng như sự chấp...

8/30/2018 12:56:28 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp: ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA VIỆC ỨNG DỤNG BIỆN PHÁP “FFS” TRONG QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP TRÊN CÂY CÓ MÚI TAII VIỆT NAM (MS2)

Cây có múi là loại cây trồng quan trọng tại Việt nam nhưng sức sản xuất và sản lượng thì bị trở ngại bởi côn trùng và bệnh hại. Quản lý dịch hại tổng hợp “IPM” là một biện pháp đã được thực hiện rộng khắp, hữu hiệu và bền vững để kiểm soát sâu bệnh hại tại Việt Nam. Việt Nam đã thực hiện rất tốt với chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp “IPM” quốc gia do Cục Bảo Vệ Thực Vật quản lý. Chương trình nầy đã thực hiện thông qua huấn luyện nông dân và...

8/30/2018 12:56:18 AM +00:00

Báo cáo: Phát triển hệ thống GAP cho nhà sản xuất và xuất khẩu thanh long ở tỉnh Bình Thuận và Tiền Giang (MS2)

Người nông dân sản xuất thanh long ở Việt Nam thấy rằng giá thanh long của họ giảm đến 60% vào năm 2000. Nó được cho là do một phần dựa vào tiêu thụ nội địa hay chỉ xuất sang những thị trường ở các nước láng giềng. Có khoảng 10 nhà xuất khẩu thanh long ở Việt nam nhưng phần lớn thanh long lại được sản xuất chủ yếu từ những nông dân sản xuất nhỏ lẽ. Lợi tức từ thanh long sẽ được cải thiện rõ nét nếu những hộ sản xuất nhỏ này và nhà xuất khẩu...

8/30/2018 12:56:18 AM +00:00

Báo cáo 6 tháng lần 1: Nâng cao năng lực tiếp cận các dịch vụ Kinh doanh nông nghiệp cho các nông hộ ở Miền Trung Việt Nam

Dự án Agribiz được thực hiện nhằm phát triển kĩ năng KDNN cho đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của Khoa KT&PT, Đại học Kinh tế Huế để họ trở thành một nguồn lực chiến lược cho việc phát triển nông thôn Miền Trung, Việt Nam. Sự thiếu sót các kĩ năng KDNN đã dẫn đến những hạn chế trong việc cải thiện sinh kế cho các nông hộ, bao gồm các dân tộc thiểu số. Chính vì thế phương pháp của Dự án là phía đối tác Úc và Đại học Lincoln, New Zealand phát triển kĩ năng KDNN và...

8/30/2018 12:56:18 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp: Phát triển hệ thống GAP cho nhà sản xuất và xuất khẩu thanh long ở tỉnh Bình Thuận và Tiền Giang (MS3)

Viện nghiên Rau Quả và Lương Thực của New Zealand có đủ kỹ năng, sự cẩn thận, cần mẫn trong việc chuẩn bị những thông tin được mô tả trong bảng báo cáo này, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ sự thể hiện của những sản phẩm hay sự thất thoát nào khi sử dụng những thông tin này trong thương mại. Bảng báo cáo này được chuẩn bị bởi Viện Nghiên Cứu Rau Quả và Lương Thực New Zealand (HortResearch), có trụ sở chính tại Trung Tâm Nghiên Cứu Mt Albert, Private Bag 92 169,...

8/30/2018 12:56:18 AM +00:00

Báo cáo 6 tháng lần 2: Nâng cao năng lực tiếp cận các dịch vụ Kinh doanh nông nghiệp cho các nông hộ ở Miền Trung Việt Nam

Dự án Agribiz được thực hiện nhằm phát triển kĩ năng KDNN cho đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của Khoa KT&PT, Đại học Kinh tế Huế để họ trở thành một nguồn lực chiến lược cho việc phát triển nông thôn Miền Trung, Việt Nam. Sự thiếu sót các kĩ năng KDNN đã dẫn đến những hạn chế trong việc cải thiện sinh kế cho các nông hộ, bao gồm các dân tộc thiểu số. Chính vì thế phương pháp của Dự án là phía đối tác Úc và Đại học Lincoln, New Zealand phát triển kĩ năng KDNN và nghiên...

8/30/2018 12:56:18 AM +00:00

Báo cáo: Cải tiến thị trường nội tiêu và xuất khẩu trái cây Việt Nam thông qua cải tiến chuỗi cung ứng và công nghệ sau thu hoạch (MS4)

Ngành trái cây Việt nam hiện đang đóng vai trò quan trọng trong nền công nghiệp và là nghành có nhiều tiềm năng phát triển. Trong năm 2003 giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 43 triệu USD gấp nhiều lần giá trị nhập khẩu là 14 triệu USD. Tuy nhiên trái cây Việt Nam đang phải đối phó với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt về thị trường xuất khẩu cũng như nội địa, từ những nước trong khu vực, nhất là Thái Lan và Trung Quốc. Để có thể nâng cao khả năng cạnh tranh nghành trái cây Việt nam...

8/30/2018 12:56:18 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp: CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ TRỒNG CỎ, CHẾ BIẾN, DỰ TRỮ THỨC ĂN CHO DÊ TRONG CÁC HỘ DỰ ÁN - PHẦN 2 (END)

1.50% số hộ đã trồng đủ các giống nhưng không chăm sóc còn nhiều cỏdại xâm lấn và chăn thả dê, bò vào khu trồng cỏ 2.Không bón phân và làm cỏ dại định kỳ cho cỏ sau mỗi lứa cắt 3.Nhận thức chưa cao về ý nghĩa của trồng cỏ để thu cắt cho dê ăn nên có nhiều hộ trồng nhưng không thu hoạch định kỳcòn để cỏ già, chưa tận dụng thu cắt các lứa cỏ dư thừa trong mùa mưa để tận dụng làm cỏ khô 4.Phương thức cho ăn chưa đúng kỹ thuật: chỉ cho ăn cỏ thảo...

8/30/2018 12:56:18 AM +00:00

Báo cáo: Giới thiệu những nguyên tắc GAP trên cây có múi thông qua triển khai IPM áp dụng dưới hình thức lớp Huấn luyện Nông dân (MS8)

Mục đích chính của dự án này là hướng dẫn áp dụng kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn thế giới trong trồng cây có múi ở Việt Nam và mở ra cơ hội xuất khẩu mặt hàng này. Việc áp dụng phương thức Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) theo các nguyên tắc và thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) sẽ tạo ra lợi ích cả về kinh tế và môi trường, và sẽ giúp những người trồng cây có múi ở Việt Nam vượt lên hàng đầu trong sản xuất ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Sản xuất cây...

8/30/2018 12:56:11 AM +00:00

Báo cáo dự án (MS8): Nghiên cứu chọn lọc và phát triển các giống cây có củ có chất lượng hàng hoá cao sử dụng cho mục đích chế biến tại Miền Bắc và Miền Trung Việt Nam

Với sự giúp đỡ của các chuyên gia Úc đã đưa ra những khóa học tại Việt Nam cho cán bộ khoa học, khuyến nông nhằm nâng cao sự hiểu biết cán bộ khoa học, cán bộ khuyến nông về kỹ thuật trồng trọt, kỹ thuật bảo quản, công nghệ chế biến và phân tích chất lượng nông sản.

8/30/2018 12:56:11 AM +00:00

Báo cáo: Quản lý và phát triển rừng bền vững dựa vào cộng đồng ở một số vùng tỷ lệ đói nghèo cao ở Tỉnh Bắc Kạn

Báo cáo tiến độ mốc thứ 9 cập nhật tình hình thực hiện việc quản lý rừng cộng đồng (CFM) đến tháng 10 năm 2009. Báo cáo bao gồm mục đích và và những minh chứng sinh động trong 4 thôn điểm đó là: Số lượng và tỷ lệ số hộ tham gia vào hoạt động dự án liên quan đến vấn đề giới và những thông tin đa dạng Tình hình thực hiện bao gồm cả việc thành lập và hoạt động của các nhóm sử dụng rừng và các Ban quản lý rừng cộng đồng Tài liệu hóa những can thiệp được địa phương tiếp...

8/30/2018 12:56:11 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp: Quản lý và Phát triển rừng bền vững dựa vào cộng đồng một số vùng tỷ lệ đói nghèo cao tỉnh Bắc Kạn (MS 11)

Mốc báo cáo này gồm hai phần chính: Phần một trình bày chương trình tăng cường năng lực được thực hiện trong các khóa tập huấn của dự án. Chính quyền xã, các cán bộ khuyến nông và thành viên của bốn thôn điểm là đối tượng nằm trong chương trình tăng cường năng lực. Các khóa tập huấn lý thuyết và thực hành, các đợt thăm quan học tập và hội thảo đã được đưa vào các chương trình tập huấn để tăng sự hiểu biết tổng thể các khái niệm về CFM và hiệu quả triển khai các hoạt động của dự án....

8/30/2018 12:56:11 AM +00:00

Báo cáo: Quy hoạch sử dụng đất thôn Khuổi Liềng xã Văn Minh - huyện Na Rì

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ************** B¸o c¸o thuyÕt minh tæng hîp quy ho¹ch sö dông ®Êt th«n Khuæi liÒng x· v¨n minh - huyÖn na r× Na r×, th¸ng 6 n¨m 2007 1 Môc lôc Trang Danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t 1. §Æt vÊn ®Ò 2. C¬ së ph¸p lý 3. §iÒu kiÖn tù nhiªn - kinh tÕ x· héi 3.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn 3.1.1. VÞ trÝ ®Þa lý 3.1.2. §Æc ®iÓm ®Þa ®×nh, ®Þa m¹o, ®Êt ®ai 3.1.3. Tµi nguyªn rõng 3.1.4. KhÝ hËu- thuû v¨n 3.2. §iÒu kiÖn...

8/30/2018 12:56:11 AM +00:00

Báo cáo 6: Khảo nghiệm,đánh giá và áp dụng công nghệ nhân giống tiên tiến cho việc phát triển các rừng trồng Thông caribeae và Thông lai có giá trị kinh tế cao tại Việt Nam

Dự án đòi hỏi xem xét lại các nhiệt đới ở Việt Nam, đặc biệt là Thông caribeae và xây dựng thêm các khảo nghiệm sử dụng vật liệu đã được cải thiện tính di truyền, gồm cả giống thông lai. Dự án cũng sẽ tăng cường năng lực cho các cơ quan nghiên cứu lâm vấn đề liên quan đến cải thiện giống thông và hệ thống nhân giống sinh dưỡng thông qua các khoá đào tạo tại Queensland và Việt Nam, xây dựng các vườn vật liệu và vườn ươm trình diễn quy mô nhỏ, và một chuyến thăm quan...

8/30/2018 12:56:10 AM +00:00

Báo cáo: Phát triển bền vững và hiệu quả kinh tế cho rừng trồng các loài Keo cung cấp gỗ xẻ (MS13)

Báo cáo này là một phần của Báo cáo điểm mốc 13, những ấn phẩm nghiên cứu/ báo cáo kỹ thuật: Tóm tắt một bài báo quốc tế về những kết quả đạt được từ khảo nghiệm áp dụng các công thức tỉa thưa/ tỉa cành sau 30 tháng. Chúng tôi đã thu thập số liệu cần thiết cho một bài bào, từ khảo nghiệm áp dụng các công thức tỉa thưa của Dự án được trồng tại Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Việc xây dựng khảo nghiệm này đã được báo cáo tại Báo cáo điểm mốc 8....

8/30/2018 12:56:10 AM +00:00

Dự án nông nghiệp: Điều tra và kiểm soát sự nứt hạt lúa trên đồng ruộng và sau thu hoạch ở Đồng Bằng sông Mêkông của Việt Nam (MS14)

Giảm thu hồi gạo nguyên do nứt hạt là một trong những vấn đề chính làm giảm thu nhập và sự sẵn có của mặt hàng thực phẩm chủ lực cho nông dân ở Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Hạt lúa có thể bị nứt hoặc nứt tế vi từng phần ngay trên đồng lúa do thời điểm/ tập quán thu hoạch không đúng, do các điều kiện sấy sau thu hoạch chưa phù hợp hoặc xay xát chưa thích hợp. Đề án này nhằm cải thiện chất lượng và giá trị lúa gạo nhờ sự tiếp cận tổng hợp giữa nông dân, chủ...

8/30/2018 12:56:10 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp: Phát triển bền vững và hiệu quả kinh tế cho rừng trồng các loài Keo cung cấp gỗ xẻ

Khảo nghiệm lâm sinh được xây dựng tại Trạm thực nghiệm Đông Hà, Trung tâm nghiên cứu lâm nghiệp Bắc Trung bộ, Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam, tỉnh Quảng Trị. Địa điểm được chọn đáp ứng yêu cầu nghiên cứu lâu dài, do là khu đất thuộc quyền quản lý của Viện, và có thể không chịu áp lực của việc chuyển quyền sử dụng đất. Khu đất khá bằng phẳng và đã được rào để ngăn sự tác động của việc chăn thả gia súc....

8/30/2018 12:56:10 AM +00:00

Báo cáo: Điều tra và kiểm soát sự nứt hạt lúa trên đồng ruộng và sau thu hoạch ở Đồng Bằng sông Mêkông của Việt Nam (MS2)

Từ khi đề án thực hiện vào tháng Tư 2006, ba hợp tác xã đã được chọn để lắp đặt các máy sấy và máy gặt xếp dãi/liên hợp để cung cấp cho các tiểu nông hộ kiến thức kỹ thuật thực tế về thu họach tối ưu, các phương pháp và điều kiện sấy. Các số liệu thu thập có hệ thống đã được thực hiện để định lượng sự nứt hạt trên đồng do thực tế thu họach sớm hay muộn. Các thí nghiệm cũng đã được tiến hành để xác định đặc điểm của một máy sấy...

8/30/2018 12:56:10 AM +00:00

Báo cáo: Phát triển bền vững và hiệu quả kinh tế cho rừng trồng các loài Keo cung cấp gỗ xẻ (MS2)

Dự án này hỗ trợ phát triển mang lại lợi ích cho các hộ nông dân trồng rừng quy mô nhỏ ở miền Trung Việt Nam, những hộ đang trồng các loài Keo cung cấp gỗ xẻ giá trị cao cho các nghành chế biến gỗ ở Việt Nam. Dự án xây dựng năng lực nghiên cứu cho các cán bộ của Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam về chọn tạo các giống Keo đã khá phù hợp với việc sản xuất gỗ xẻ và nghiên cứu các biện pháp lâm sinh để trợ giúp cho việc trồng rừng...

8/30/2018 12:56:10 AM +00:00