Tài liệu miễn phí Luận Văn - Báo Cáo

Download Tài liệu học tập miễn phí Luận Văn - Báo Cáo:Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học, Công nghệ thông tin, Kinh tế - Thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kiến trúc - Xây dựng, Điện-Điện tử-Viễn thông, Cơ khí - Chế tạo máy, Công nghệ - Môi trường, Báo cáo khoa học, Quản trị kinh doanh, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Nông - Lâm - Ngư, Y khoa - Dược

Luận văn Thạc sĩ Mỹ thuật: Yếu tố thời đại trong nghệ thuật sắp đặt ở Việt Nam

Với đề tài này, người viết muốn hướng đến những mục đích cụ thể như sau: Đề tài nghiên cứu yếu tố thời đại thể hiện ra trong nghệ thuật sắp đặt; chỉ ra những nội dung của yếu tố thời đại trong các tác phẩm sắp đặt và tìm hiểu những cách thức biểu hiện yếu tố thời đại trong nghệ thuật sắp đặt. Bên cạnh đó, luận văn còn trình bày đánh giá những ảnh hưởng của yếu tố thời đại đến tư duy nghệ thuật của bất cứ người học và làm nghệ thuật nào. Trên cơ sở phân tích trên, đề tài rút ra những bài học sâu sắc cho cá nhân trên con đường sáng tác nghệ thuật.

9/25/2018 8:47:58 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Mỹ thuật: Yếu tố siêu thực trong tranh Lê Huy Tiếp, Nguyễn Trung Tín và Nguyễn Đình Đăng

Luận văn nghiên cứu nhằm chỉ ra sự biểu hiện các yếu tố siêu thực trong tranh ba họa sĩ Lê Huy Tiếp, Nguyễn Trung Tín và Nguyễn Đình Đăng; so sánh để tìm ra sự tương đồng và khác biệt về yếu tố siêu thực trong tranh giữa ba họa sĩ Lê Huy Tiếp, Nguyễn Trung Tín và Nguyễn Đình Đăng; chỉ ra những thành công về yếu tố siêu thực trong tranh Lê Huy Tiếp, Nguyễn Trung Tín và Nguyễn Đình Đăng. Trên cơ sở phân tích trên, tác giả trình bày đánh giá về những đóng góp của các họa sĩ Lê Huy Tiếp, Nguyễn Trung Tín và Nguyễn Đình Đăng đối với hội họa Việt Nam.

9/25/2018 8:47:38 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp ngành Mỹ thuật tạo hình: Yếu tố biểu hiện trong tranh của Lý Trần Quỳnh Giang, Đinh Ý Nhi và Đinh Thị Thắm Poong

Luận văn nghiên cứu yếu tố biểu hiện trong tranh của ba họa sỹ, Lý Trần Quỳnh Giang, Đinh Ý Nhi, Đinh Thị Thắm Poong, thể hiện qua nội dung và hình thức của các tác phẩm. Từ những phân tích trên luận văn sẽ rút ra những nhận định về sự tương đồng và khác biệt về yếu tố biểu hiện trong tranh của nữ họa sĩ. Chỉ ra những đóng góp của ba họa sĩ Lý Trần Quỳnh Giang, Đinh Ý Nhi và Đinh Thị Thắm Poong trong mỹ thuật Việt Nam đương đại, rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân từ việc nghiên cứu này.

9/25/2018 8:47:14 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Mĩ thuật: Vấn đề đồng tính trong hội họa Việt Nam hiện đại

Luận văn nghiên cứu vấn đề đồng tính trong hội họa Việt Nam hiện đại thông qua nội dung và hình thức nghệ thuật. Bên cạnh đó, đề tài luận văn còn trình bày các hình thức biểu đạt của nghệ thuật tạo hình về đề tài đồng tính trong các tác phẩm hội họa Việt Nam hiện đại qua nhiều chất liệu và phong cách, ngôn ngữ tạo hình. Trên cơ sở phân tích trên, tác giả đưa ra một số bài học để giúp họa sĩ sáng tác tránh bị sa vào tình trạng lạm dụng đề tài nhạy cảm để gây sốc, tạo nên sự nổi tiếng bằng những tiểu xảo, sự khoa trương, cường điệu thái quá sự thực.

9/25/2018 8:46:48 PM +00:00

Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu thực tế tại Huế - Đà Nẵng – Quảng Bình – Quảng Trị

Mục tiêu bài thu hoạch nghiên cứu giúp học viên rèn luyện khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn để đánh giá, phân tích một vấn đề cụ thể ở cơ sở, góp phần thực hiện trong thực tế nguyên lý “ học đi đôi với hành”. Nhằm giúp cho học viên tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, Quận Sơn Trà (Đà Nẵng) để bổ sung kiến thức đã học, phục vụ tốt hơn cho học viên khi về công tác tại cơ sở,...

8/30/2018 5:54:28 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn tốt nghiêp Quản lý văn hóa: Tìm hiểu sản phẩm lưu niệm tại một số tuyến điểm du lịch ở Hải Phòng

Mục đích nghiên cứu của luận văn là tìm hiểu thực trạng sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch tại một số tuyến điểm du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Hệ thống lại các mặt hàng sản phẩm lưu niệm của Hải Phòng. Bước đầu đề ra những định hướng, giải pháp cho phát triển sản phẩm lưu niệm của thành phố.

8/30/2018 5:44:48 AM +00:00

Bài thảo luận nhóm: Phong cách chính luận

Bài thảo luận nhóm: Phong cách chính luận trình bày với các nội dung chính như: Khái niệm về phong cách chính luận, chức năng và đặc trưng của phong cách ngôn ngữ chính luận, đặc điểm ngôn ngữ của phong cách chính luận.

8/30/2018 5:41:04 AM +00:00

Báo cáo Triển vọng phát triển chăn nuôi Việt Nam

Nội dung của báo cáo Triển vọng phát triển chăn nuôi Việt Nam trình bày về ngành chăn nuôi trong bối cảnh mới, những khó khăn, hạn chế đối với phát triển ngành chăn nuôi trong tương lai và triển vọng hợp tác trong tương lai.

8/30/2018 5:39:27 AM +00:00

Báo cáo Hiện trạng ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu thuộc nhóm chất hữu cơ khó phân hủy tại Việt Nam

Nội dung báo cáo trình bày đặc điểm của hóa chất bảo vệ thực vật, lịch sử sử dụng và hình thành các khu vực tồn lưu, hóa chất bảo vệ thực vật thuộc nhóm hữu cơ khó phân hủy, hiện trạng ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu và quản lý, xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu.

8/30/2018 5:39:27 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản lý văn hóa: Quản lý lễ hội truyền thống Quán Giá, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Nội dung luận văn trình bày cơ sở lý luận về quản lý lễ hội truyền thống và tổng quan về hội giá xã Yên Sở, thực trạng quản lý lễ hội truyền thống Quán Giá và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lễ hội quản lý Quán Giá.

8/30/2018 5:39:11 AM +00:00

Đề tài: Kiến thức, kỹ năng thực hành tiêm an toàn và một số yếu tố liên quan của học sinh trường trung cấp y tế tỉnh Kon Tum năm 2016

Nội dung đề tài trình bày các kiến thức về tiêm an toàn của học sinh, thực hành tiêm an toàn, tổng hợp kỹ năng thực hành tiêm an toàn đạt, một số yếu tố liên quan đến thực hành tiêm an toàn và các yếu tố liên quan đến thực hành tiêm an toàn cho học sinh.

8/30/2018 5:39:11 AM +00:00

Bài giảng Giám định pháp y - TS. Nguyễn Đăng Chiêu

Bài giảng Giám định pháp y của TS. Nguyễn Đăng Chiêu nhằm trang bị kiến thức chuyên môn cho các Giám định viên Pháp y, các cán bộ trong ngành điều tra, toà án... để phục vụ cho cơ quan hành pháp tiến hành điều tra, xét xử mang tính công bằng, khoa học.

8/30/2018 5:37:22 AM +00:00

Tiểu luận tư pháp quốc tế: Bình luận hệ thống quy phạm thực chất và quy phạm xung đột trong các đạo luật cơ bản hiện hành của Việt Nam

Sự ra đời của hệ thống quy phạm thực chất và quy phạm xung đột trong các văn bản pháp luật của quốc gia để điều chỉnh các mối quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài là một yếu tố rất cần thiết.

8/30/2018 5:32:22 AM +00:00

Đề tài: Nghiên cứu về sự cần thiết của bảo hiểm tín dụng tại Việt Nam

Việc tham gia bảo hiểm tín dụng tại Việt Nam là không bắt buộc. Mặc dù thông thường khi khách hàng vay vốn, ngân hàng thường đề nghị hoặc yêu cầu mua bảo hiểm tín dụng. Sự tích hợp sản phẩm này đang trở thành xu hướng. Nhiều năm qua, bảo hiểm tín dụng đã phổ biến trong hoạt động cho vay của các ngân hàng Việt Nam.

8/30/2018 5:32:10 AM +00:00

Báo cáo đồ án học phần công nghệ chế biến thực phẩm: Công nghệ sản xuất sữa tươi thanh trùng

Báo cáo đồ án học phần công nghệ chế biến thực phẩm Công nghệ sản xuất sữa tươi thanh trùng bao gồm các nội dung chính: Tổng quan về đề tài, các loại nguyên liệu sản xuất, công nghệ sản xuất sưã tươi thanh trùng. Để hiểu rõ hơn nội dung của tài liệu mời các bạn tham khảo tài liệu.

8/30/2018 5:32:08 AM +00:00

Investment Analysis - Northampton University

Contents: Introduction - an overview of efficient market hypothesis, effectiveness of efficient market hypothesis, performance of the active portfolio.

8/30/2018 5:29:46 AM +00:00

Bài tập nhóm: ODA của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

Bài báo cáo có nội dung trình bày: Lý luận chung về ODA- JICA, tình hình viện trợ ODA của Nhật Bản; thực trạng huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA tại Việt Nam, một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:29:40 AM +00:00

Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH một thành viên FPT Miền Trung - Chi nhánh Đà Nẵng

Bài báo cáo trình bày tổng quan về Công ty TNHH một thành viên FPT Miền Trung - Chi nhánh Đà Nẵng, môi trường kinh doanh của công ty, đặc điểm về nguồn lực và hoạt động kinh doanh của công ty,... Tài liệu tham khảo dành cho các bạn muốn tìm hiểu về Công ty TNHH một thành viên FPT Miền Trung - Chi nhánh Đà Nẵng.

8/30/2018 5:29:22 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh huyện Mỹ Hào

Đề tài sẽ phân tích tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh huyện Mỹ Hào từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm thu hút nguồn vốn huy động và tăng trưởng tín dụng. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:04 AM +00:00

Luận văn cao học: Nâng cao chất lượng phân tích tài chính dự án tại Công ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh

Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lượng phân tích tài chính dự án của doanh nghiệp, đánh giá chất lượng phân tích tài chính dự án của Công ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh thông qua việc phân tích một dự án cụ thể là dự án: Đầu tư mua sắm mới 5 xe ô tô tải tự đổ 24T, hiệu Huyndai - Hàn Quốc, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng phân tích tài chính dự án của Công ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:39 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng Website bán hàng cho công ty TNHH Thiên Dương bằng phần mềm nguồn mở Magento

Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng Website bán hàng cho công ty TNHH Thiên Dương bằng phần mềm nguồn mở Magento trình bày giới thiệu phần mềm nguồn mở Magento, cài đặt Magento lên hosting, ứng dụng Magento xây dựng website của công ty THHH Thiên Dương, hướng dẫn sử dụng website công ty tnhh thiên dương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

8/30/2018 5:23:21 AM +00:00

Bài báo cáo thực tập nghiệp vụ và thực tập quản lý tại Công ty cổ phần dịch vụ cáp treo Bà Nà

Bài báo cáo thực tập nghiệp vụ và thực tập quản lý tại Công ty cổ phần dịch vụ cáp treo Bà Nà trình bày tổng quan về Bà Nà Hills mountain resort, giới thiệu về công việc thực tập, bài học kinh nghiệm và kiến nghị đề xuất. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm vững nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:23:04 AM +00:00

Đồ án môn học: Bê công cốt thép II

Đồ án môn học: Bê công cốt thép II được nghiên cứu với các nội dung: Lựa chọn giải pháp kết cấu, xác định tải trọng tác dụng lên sàn, sơ đồ tính toán khung phẳng, xác định tải trọng đơn vị , xác định tĩnh tải tác dụng vào khung,... Để hiểu rõ hơn về nội dung đồ án mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

8/30/2018 5:20:12 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu tác động của hiện tượng ENSO đến lượng mưa trên khu vực Bắc bộ Việt Nam trong những thập kỷ gần đây

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu tác động của hiện tượng ENSO đến lượng mưa trên khu vực Bắc bộ Việt Nam trong những thập kỷ gần đây tập trung nghiên cứu về các đợt ENSO giai đoạn 1981 - 2015; kết quả phân loại năm ENSO và năm không ENSO; sự biến đổi lượng mưa khu vực Bắc Bộ trong các thời kỳ ENSO.

8/30/2018 5:15:18 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Lồng ghép chức năng sinh thái môi trường với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Đề tài được thực hiện với các mục tiêu: Lựa chọn những chức năng sinh thái môi trường để lồng ghép vào quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Mỹ Đức; đề xuất những định hướng nâng cao hiệu quả lồng ghép.

8/30/2018 5:15:16 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Hóa hữu cơ: Cô lập và nhận danh các hợp chất từ cao ethyl acetate của địa y Roccella Sinensis (nyl.) Hale thu hái ở Bình Thuận

Khóa luận tốt nghiệp Hóa hữu cơ: Cô lập và nhận danh các hợp chất từ cao ethyl acetate của địa y Roccella Sinensis (nyl.) Hale thu hái ở Bình Thuận trình bày khái quát về địa y hoạt tính của các hợp chất từ địa y; nghiên cứu hóa học về các hợp chất có trong địa y; mô tả thực vật Roccella Sinensis (nyl.) Hale (roccellaceace) và một số nội dung khác.

8/30/2018 5:15:04 AM +00:00

Tiểu luận 2: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng SSOP

Bài tiểu luận 2: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng SSOP giới thiệu tới người đọc hệ thống SSOP, SSOP - An toàn nguồn nước đá, SSOP - Các bề mặt tiếp xúc với sản phẩm, SSOP - Ngăn ngừa sự nhiễm chéo, SSOP - Vệ sinh cá nhân, SSOP - Bảo vệ sản phẩm tránh tác nhân gây nhiễm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:13:32 AM +00:00

Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Tiểu luận Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng giới thiệu tới người đọc các nội dung: Cơ sở lý luận và thực tiễn, ứng dụng PMDH Geogebra trong dạy học chủ đề phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng. Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 5:13:32 AM +00:00

Đề án tốt nghiệp: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tăng giá trị gia tăng và phát triển bền vững

Đề án tốt nghiệp: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tăng giá trị gia tăng và phát triển bền vững tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về sự cần thiết của tái cơ cấu, nêu bật những đặc điểm quan trọng của bối cảnh trong nước và quốc tế, đánh giá những thành tựu quan trọng cũng như hạn chế của ngành nông nghiệp trong thập kỷ qua; trình bày mục tiêu “phát triển bền vững” và các định hướng chính của tái cơ cấu;...

8/30/2018 5:11:51 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tự tạo việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tự tạo việc làm của lao động nông thôn Nghệ An; đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhóm yếu tố tác động tự tạo việc làm của lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An; đề xuất quan điểm, giải pháp thúc đẩy tự tạo việc làm của lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

8/30/2018 5:11:47 AM +00:00