Tài liệu miễn phí Biểu mẫu

Download Tài liệu học tập miễn phí Biểu mẫu

Mẫu Báo cáo khai thác thủy sản

Mẫu báo cáo khai thác thủy sản là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc khai thác thủy sản. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin khai thác thủy sản... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 7:59:31 PM +00:00

Mẫu Báo cáo kết quả tuyển dụng trong năm

Mẫu Báo cáo kết quả tuyển dụng trong năm được sử dụng để thống kê báo cáo về việc đề xuất tuyển dụng, xác minh nhu cầu tuyển dụng, lập kế hoạch và chương trình tuyển dụng, báo cáo kết quả tuyển dụng trong năm,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 7:59:18 PM +00:00

Mẫu Báo cáo kết quả thực hiện nộp ngân sách nhà nước

Báo cáo kết quả thực hiện nộp ngân sách nhà nước được ban hành theo mẫu số 09 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 7:58:59 PM +00:00

Mẫu Báo cáo kết quả tập sự

Khi các bạn đã hoàn thành xong khóa tập sự của mình thường các bạn phải viết báo cáo để báo cáo về kết quả quá trình tập sự của mình. TaiLieu.VN xin giới thiệu mẫu Báo cáo kết quả tập sự dành cho cán bộ hết tập sự tại đơn vị nào đó, hãy nêu rõ năng lực, trình độ và kết quả làm việc trong thời gian tập sự và xin sự xác nhận của giáo viên hướng dẫn tập sự của mình. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 7:58:40 PM +00:00

Mẫu Báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế

Mẫu Báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 7:58:19 PM +00:00

Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải

Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình xử lý chất thải rắn... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

10/1/2021 7:58:04 PM +00:00

Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động năm

Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động năm là mẫu bản báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp qua các năm. Mẫu báo cáo với các nội dung chính như chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của năm, kết quả hoạt động kinh doanh của năm nay, kết quả hoạt động kinh doanh so với năm trước... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 7:57:49 PM +00:00

Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất được ban hành theo Thông tư 202/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp được Bộ Tài chính ban hành. Theo đó, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chính là sự minh bạch về tình hình, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kinh doanh nào đó. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 7:57:24 PM +00:00

Mẫu Báo cáo kết quả công việc theo tuần

Mẫu báo cáo công việc hàng tuần được yêu cầu thực hiện bởi từng cá nhân hoặc có thể người quản lý văn bản tổng hợp lại để báo cáo lên cấp trên và trước toàn công ty, mẫu báo cáo tuần cần có đầy đủ các thông tin về những công việc đã thực hiện, kết quả đạt được, so sánh với kế hoạch đặt ra,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 7:57:10 PM +00:00

Mẫu Báo cáo kết quả công việc hàng tháng

Tùy theo từng quy định của công ty, người quản lý, phụ trách công việc cũng như nội dung sẽ có những cách báo cáo kết quả công việc khác nhau, bạn có thể phải bảo cáo mỗi ngày, hàng tuần hoặc theo tháng và mỗi bản cáo sẽ có những form khác nhau, dưới đây là mẫu Báo cáo kết quả công việc hàng tháng, mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 7:56:56 PM +00:00

Mẫu Báo cáo kết quả công việc cá nhân theo quý

Mẫu Báo cáo công việc không chỉ giúp cá nhân người thực hiện công việc có thể nhìn lại những công việc mình đã thực hiện với những kết quả đạt được hay những thiếu sót, khó khăn mà còn giúp công ty, người quản lý kiểm soát được việc làm theo ngày, tuần của các nhân viên để có những kế hoạch và điều chỉnh hợp lý nhất. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu Báo cáo kết quả công việc cá nhân theo quý được chia sẻ dưới đây.

10/1/2021 7:56:38 PM +00:00

Mẫu Báo cáo kết quả công việc theo ngày

Mẫu Báo cáo kết quả công việc theo ngày được lập để báo cáo công việc theo ngày, kèm theo bản mẫu báo cáo chi tiết cụ thể cho từng bộ phận. Nội dung bản báo cáo công việc bao gồm các thông tin chi tiết về công việc, kết quả và sản phẩm cũng như đánh giá của bộ phận phụ trách công việc, hướng giải quyết cho những công việc chưa làm được... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 7:56:19 PM +00:00

Mẫu Báo cáo kết quả công tác

TaiLieu.VN xin giới thiệu tới các bạn Mẫu Báo cáo kết quả công tác mới nhất. Mẫu này được dùng phổ biến trong các công ty, doanh nghiệp, cơ quan khi mà các cá nhân trong đơn vị đó đi công tác về báo cáo lại các công việc đã hoàn thành và các công việc chưa hoàn thành xong. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 7:56:08 PM +00:00

Mẫu Báo cáo kế hoạch tuyển dụng theo tháng (quý)

Mẫu Báo cáo kế hoạch tuyển dụng theo tháng (quý) được sử dụng nhằm thống kê và lập kế hoạch tuyển dụng năm, quý, tháng theo yêu cầu của công ty và các phòng/ban/đơn vị. Lên chương trình tuyển dụng cho mỗi đợt tuyển dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 7:55:50 PM +00:00

Mẫu Báo cáo kế hoạch đào tạo theo tháng (quý)

Mẫu Báo cáo kế hoạch đào tạo theo tháng (quý) được sử dụng nhằm thống kê và lập kế hoạch đào tạo định kỳ năm, quý, tháng. Xây dựng các chương trình đào tạo, huấn luyện nâng cao năng lực cho cán bộ nhân viên,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 7:55:38 PM +00:00

Mẫu Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa theo tháng

Mẫu Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa theo tháng được sử dụng để thống kê về trị giá xuất khẩu trực tiếp, trị giá ủy thác xuất khẩu, dự tính trị giá tháng tiếp theo,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 7:55:18 PM +00:00

Mẫu Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa theo năm

Mẫu Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa theo năm áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu hàng hóa được sử dụng để thống kê về trị giá xuất khẩu trực tiếp chia theo nước cuối cùng hàng đến, mặt hàng xuất khẩu trực tiếp chia theo nước cuối cùng hàng đến,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 7:55:03 PM +00:00

Mẫu Báo cáo hoạt động xây dựng theo quý

Mẫu Báo cáo hoạt động xây dựng theo quý áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động xây dựng được sử dụng để thống kê về doanh thu hoạt động xây lắp, doanh thu cho thuê máy móc có người điều khiển đi kèm, doanh thu khác (bán phế liệu, dịch vụ xây dựng cho bên ngoài,...). Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 7:54:48 PM +00:00

Mẫu Báo cáo hoạt động xây dựng theo năm

Mẫu Báo cáo hoạt động xây dựng theo năm áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động xây dựng được sử dụng để thống kê về kết quả hoạt động sản xuất, tổng doanh thu xây dựng, tổng chi phí cho hoạt động xây dựng,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 7:54:29 PM +00:00

Mẫu Báo cáo hoạt động vận tải, kho bãi theo tháng

Mẫu Báo cáo hoạt động vận tải, kho bãi theo tháng áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động vận tải, kho bãi được sử dụng để thống kê về tổng doanh thu thuần, sản lượng vận tải hành khách, vận tải hàng hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 7:54:11 PM +00:00

Mẫu Báo cáo hoạt động vận tải, kho bãi theo năm

Mẫu Báo cáo hoạt động vận tải, kho bãi theo năm áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động vận tải, kho bãi được sử dụng để thống kê về phương tiện vận tải, doanh thu và sản lượng vận tải hành khách, doanh thu và sản lượng vận tải hàng hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 7:53:54 PM +00:00

Mẫu Báo cáo hoạt động thương mại theo tháng

Mẫu Báo cáo hoạt động thương mại theo tháng áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác được sử dụng để thống kê về doanh thu thuần hoạt động bán buôn, bán lẻ, doanh thu thuần hoạt động sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 7:53:37 PM +00:00

Mẫu Báo cáo hoạt động thương mại theo năm

Mẫu Báo cáo hoạt động thương mại theo năm áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác được sử dụng để thống kê về số cơ sở, trị giá vốn và thuế của doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 7:53:20 PM +00:00

Mẫu Báo cáo hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài theo quý

Mẫu Báo cáo hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài theo quý áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài được sử dụng để thống kê về chỉ tiêu trị giá thu về dịch vụ, trị giá nhiên liệu, vật tư bán cho máy bay/tàu thuyền nước ngoài ở sân bay/cảng biển Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 7:53:02 PM +00:00

Mẫu Báo cáo hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài theo năm

Mẫu Báo cáo hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài theo năm áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài được sử dụng để thống kê về trị giá thu về dịch vụ, dịch vụ vận tải hành khách bằng đường hàng không,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 7:52:51 PM +00:00

Mẫu Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh

Mẫu Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm được sử dụng để thống kê về loại hình kinh tế doanh nghiệp, thông tin về giám đốc chủ doanh nghiệp, các ngành thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, lao động trong doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 7:52:30 PM +00:00

Mẫu Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp theo tháng

Mẫu Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp theo tháng áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất công nghiệp được sử dụng để thống kê về sản xuất, tiêu thụ, tồn kho sản phẩm công nghiệp, doanh thu thuần hoạt động sản xuất công nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 7:52:18 PM +00:00

Mẫu Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp theo năm

Mẫu Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp theo năm áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất công nghiệp được sử dụng để thống kê về sản phẩm công nghiệp sản xuất, tiêu thụ và tồn kho năm, tổng trị giá sản phẩm công nghiệp đã xuất kho tiêu thụ trong năm,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 7:51:58 PM +00:00

Mẫu Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa theo tháng

Mẫu Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa theo tháng áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu hàng hóa được sử dụng để thống kê về trị giá nhập khẩu trực tiếp, mặt hàng nhập khẩu trực tiếp chia theo nước xuất xứ,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 7:51:42 PM +00:00

Mẫu Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa theo năm

Mẫu Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa theo năm áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu hàng hóa được sử dụng để thống kê về trị giá nhập khẩu trực tiếp, trị giá ủy thác nhập khẩu,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 7:51:24 PM +00:00