Tài liệu miễn phí Biểu mẫu

Download Tài liệu học tập miễn phí Biểu mẫu

Mẫu Đánh giá nhân viên quản lý thường niên

Mẫu Đánh giá nhân viên quản lý thường niên là một công cụ quan trọng giúp theo dõi và kiểm tra hiệu quả công việc của nhân viên quản lý, từ đó nhà quản trị có thể đưa ra những động thái điều chỉnh, thưởng phạt phù hợp và kịp thời. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

10/1/2021 8:28:01 PM +00:00

Mẫu Công văn xin trả lại con dấu

Đối với những doanh nghiệp có dấu tròn do cơ quan công an cấp thì khi doanh nghiệp giải thể phải làm thủ tục trả lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu tròn theo quy định. Dưới đây là Mẫu Công văn xin trả lại con dấu được TaiLieu.VN chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

10/1/2021 8:27:40 PM +00:00

Mẫu Công văn xin phép khai thác nguồn thông tin điện tử

Để có được văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin, doanh nghiệp gửi Công văn về việc xin phép khai thác nguồn thông tin điện tử đến doanh nghiệp đó. Mời các bạn cùng tham khải và tải về biểu mẫu Công văn xin phép khai thác nguồn thông tin điện tử được chia sẻ dưới đây.

10/1/2021 8:27:26 PM +00:00

Mẫu Công văn tuyển lao động Việt Nam

Mẫu công văn tuyển lao động Việt Nam sẽ được đại diện các nhà thầu và chủ đầu tư sử dụng nhằm đưa ra đề nghị tuyển lao động cho từng vị trí gói thầu để giúp dự án nhanh chóng được thực hiện theo đúng dự kiến trước đó giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:27:11 PM +00:00

Mẫu Công văn hỗ trợ đăng ký tài khoản Bảo hiểm xã hội điện tử

Mẫu Công văn hỗ trợ đăng ký tài khoản Bảo hiểm xã hội điện tử được lập nhằm được hỗ trợ tạo được tài khoản cho doanh nghiệp mình để thực hiện việc nộp hồ sơ Bảo hiểm xã hội điện tử cho cơ quan Bảo hiểm xã hội hoàn thành nghĩa vụ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

10/1/2021 8:26:53 PM +00:00

Mẫu Công văn giao dịch

Công văn giao dịch là một trong những hình thức văn bản hành chính khá phổ biến để thực hiện các hoạt động thông tin và giao dịch giữa cấp trên với cấp dưới và với công dân. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu Công văn giao dịch được chia sẻ dưới đây.

10/1/2021 8:26:30 PM +00:00

Mẫu Công văn giải trình về việc mất giấy chứng nhận đã đăng ký thuế

Công văn giải trình về việc mất giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp là một thành phần trong hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp làm mất giấy chứng nhận đăng ký thuế. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu Công văn giải trình về việc mất giấy chứng nhận đã đăng ký thuế được chia sẻ dưới đây.

10/1/2021 8:26:09 PM +00:00

Mẫu Công văn giải trình chung

Mẫu Công văn giải trình chung là mẫu bản công văn được các cơ quan, doanh nghiệp lập ra và gửi tới chi cục thuế để giải trình về một việc nào đó. Mẫu công văn giải trình này nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, nội dung giải trình... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:25:47 PM +00:00

Mẫu Công văn đôn đốc, chấn chỉnh, nhắc nhở

Công văn được dùng phổ biến trong các cơ quan, đơn vị, trong các ban ngành hay thậm chí là trong các doanh nghiệp. Đối với các cơ quan nhà nước thì công văn là phương tiện giao tiếp chính thức giữa các cấp với nhau và cũng là phương tiện giao tiếp với công dân. Dưới đây là mẫu Công văn đôn đốc, chấn chỉnh, nhắc nhở được dùng trong doanh nghiệp, mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:25:28 PM +00:00

Mẫu Công văn đề nghị chung

Công văn đề nghị được hiểu như một sự thúc ép mang tính thực thi một yêu cầu cụ thể nào đó căn cứ theo quy định pháp luật hoặc thỏa thuận giữa các bên với hàm ý nhắc nhở, đôn đốc thực hiện. Dưới đây là mẫu Công văn đề nghị chung nhất được TaiLieu.VN chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:25:12 PM +00:00

Mẫu Công văn đăng ký thực hiện hình thức, chế độ kế toán, sử dụng hóa đơn

Mẫu Công văn đăng ký thực hiện hình thức, chế độ kế toán, sử dụng hóa đơn được lập ra để gửi cho Chi cục thuế, đây là mẫu biểu được dùng cho những doanh nghiệp mới được thành lập. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:24:48 PM +00:00

Mẫu Công văn đăng ký thang lương, bảng lương áp dụng cho doanh nghiệp

Mẫu Công văn đăng ký thang lương, bảng lương áp dụng cho doanh nghiệp là biểu mẫu được áp dụng trong các doanh nghiệp cơ quan đoàn thể thỏa thuận tiền lương trong việc ký kết hợp đồng lao động và tham gia chính sách xã hội đối với những người thực hiện tốt nghĩa vụ, quyền lợi của người lao động. Mẫu công văn đề nghị đăng ký thang lương bảng lương được ban hành theo nghị định 153/2016/NĐ-CP của Chính Phủ. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/1/2021 8:24:20 PM +00:00

Mẫu Công văn chung

Mẫu công văn chung là mẫu văn bản phổ biến được sử dụng nhiều trong các cơ quan hành chính, nhà nước sử dụng cho rất nhiều mục đích công việc. Công văn được xem như phương tiện giao tiếp chính thức giữa các cấp, bộ ban ngành, giữa các tổ chức với cá nhân về việc thực hiện một giao dịch hay hoạt động nào đó. Dưới đây là mẫu Công văn chung được TaiLieu.VN chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

10/1/2021 8:23:58 PM +00:00

Mẫu Công văn cam kết

Mẫu công văn cam kết là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để cam kết trước một/một số chủ thể có thẩm quyền/có liên quan về một hoặc một số sự việc nào đó. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu Công văn cam kết được chia sẻ dưới đây.

10/1/2021 8:23:32 PM +00:00

Mẫu Công điện chung

Mẫu công điện là mẫu bản công điện được cơ quan, doanh nghiệp lập ra để ban hành một công điện hay quyết định của doanh nghiệp. Mẫu công điện nêu rõ cơ quan, doanh nghiệp ban hành công điện, nội dung của công điện ban hành, tên cơ quan nhận công điện... Dưới đây là mẫu Công điện chung nhất được TaiLieu.VN chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo!

10/1/2021 8:23:01 PM +00:00

Mẫu Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Mẫu Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số 03/TNCN) được ban hành kèm theo Nghị Định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:22:37 PM +00:00

Mẫu Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Mẫu Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường dành cho doanh nghiệp xã hội được ban hành ban hành theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:22:12 PM +00:00

Mẫu Biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ

Biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ ghi nhận thỏa thuận của hai bên về số tiền vay nợ, cam kết của bên vay và bên cho vay, thời gian biên bản chính thức có hiệu lực, mục đích vay,… Biên bản xác nhận nợ và cam kết thanh toán nợ sẽ là là một căn cứ pháp lý bảo vệ quyền lợi của hai bên, giúp giảm thiểu những mâu thuẫn, tranh chấp về quyền lợi giữa các bên. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu Biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ được chia sẻ dưới đây.

10/1/2021 8:21:57 PM +00:00

Mẫu Biên bản vi phạm chung

Mẫu Biên bản vi phạm chung hiện nay đang áp dụng được quy định tại mẫu Biên bản số 01 ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/Đ-CP. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

10/1/2021 8:21:40 PM +00:00

Mẫu Biên bản thanh lý tài sản cố định

Biên bản thanh lý tài sản cố định là văn bản do doanh nghiệp lập để thanh lý tài sản cố định của đơn vị. Trong biên bản nêu rõ được nguyên giá tài sản cố định, hao mòn tài sản cố định và giá trị còn lại của tài sản cố định... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu Biên bản thanh lý tài sản cố định được chia sẻ dưới đây.

10/1/2021 8:21:20 PM +00:00

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác xuất khẩu

Biên bản thanh lý hợp đồng là văn bản giao kết giữa các bên ký hợp đồng nhằm ghi nhận tình trạng thực hiện hợp đồng đã hoàn thành và tiến hành nghiệm thu các hạng mục của công việc cũng như nghĩa vụ thanh toán hoặc xuất hóa đơn tài chính theo quy định. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác xuất khẩu được chia sẻ dưới đây.

10/1/2021 8:20:58 PM +00:00

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng chung

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng chung được áp dụng cho mọi loại hợp đồng một số dạng biên bản thanh lý hợp đồng của các loại hợp đồng cụ thể để dựa vào đó để các bên soạn thảo biên bản thanh lý phù hợp nhất. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:20:30 PM +00:00

Mẫu Biên bản mất hóa đơn

Bên làm mất hóa đơn phải dùng cả mẫu biên bản mất hóa đơn và mẫu biên bản báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn để báo cáo cho cơ quan thuế. Dưới đây là mẫu Biên bản mất hóa đơn được TaiLieu.VN chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu,.

10/1/2021 8:20:07 PM +00:00

Mẫu Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung Nội quy lao động

Lấy ý kiến tập thể lao động là một trong những yêu cầu bắt buộc khi ban hành Nội quy lao động nhằm đảm bảo quy chế dân chủ cơ sở. TaiLieu.VN giới thiệu mẫu Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung Nội quy lao động mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:19:40 PM +00:00

Mẫu Biên bản làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Mẫu Biên bản làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Mẫu ban hành theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:19:21 PM +00:00

Mẫu Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy

Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy là mẫu biên bản được lập ra khi có sự kiểm tra, xác nhận về việc phòng cháy, chữa cháy. Mẫu ghi rõ thời gian kiểm tra, đơn vị kiểm tra... Mẫu biên bản được ban hành theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:18:59 PM +00:00

Mẫu Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên bằng văn bản

Mẫu Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên bằng văn bản được lập để ghi chép ý kiến thành viên trong công ty về kết quả biểu quyết các sự việc. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:18:34 PM +00:00

Mẫu Biên bản kiểm phiếu bầu ban chấp hành công đoàn cơ sở

Việc bầu cử ban chấp hành công đoàn tại hội nghị thành lập công đoàn cơ sở thực hiện theo nguyên tắc bỏ phiếu kín, người trúng cử phải có số phiếu tán thành quá một phần hai so với số phiếu thu về. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu Biên bản kiểm phiếu bầu ban chấp hành công đoàn cơ sở được chia sẻ dưới đây.

10/1/2021 8:18:16 PM +00:00

Mẫu Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa là mẫu chứng từ kế toán hàng tồn kho được dùng khi doanh nghiệp kiểm tra các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa hiện có của doanh nghiệp. Biên bản kiểm nghiệm vật tư được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:17:51 PM +00:00

Mẫu Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng BTC được sử dụng phổ biến trong ngành kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 8:17:28 PM +00:00