Tài liệu miễn phí Biểu mẫu

Download Tài liệu học tập miễn phí Biểu mẫu

Mẫu Thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú

Mẫu thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú là mẫu bản thông tin về lý lịch của người nước ngoài khi đề nghị cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam. Mẫu nêu rõ thông tin của người đề nghị cấp thẻ, địa chỉ tạm trú khi nhập cảnh vào Việt Nam, mục đích tạm trú... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:34:12 PM +00:00

Mẫu Thống kê nhân sự nghỉ việc

Mẫu Thống kê nhân sự nghỉ việc là mẫu bảng kê được lập ra để kê về danh sách các nhân viên đã nghỉ việc. Mẫu nêu rõ thông tin nhân viên, ngày nghỉ việc, mã số nhân viên,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:33:59 PM +00:00

Mẫu Thống kê nhân sự mới

Mẫu Thống kê nhân sự mới là mẫu bảng kê được lập ra để kê khai về danh sách các nhân viên mới trong doanh nghiệp. Mẫu nêu rõ thông tin nhân viên, ngày bắt đầu làm việc, mã số nhân viên,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:33:47 PM +00:00

Mẫu Thống kê nguyên liệu, vật tư lấy mẫu

Mẫu thống kê nguyên liệu vật tư lấy mẫu là mẫu thống kê được lập ra để thống kê về nguyên vật liệu lấy mẫu. Mẫu thống kê nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, chi cục hải quan làm thủ tục nhập khẩu, thông tin về nguyên liệu lấy mẫu... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:33:32 PM +00:00

Mẫu Thống kê hợp đồng lao động của nhân viên

Mẫu Thống kê hợp đồng lao động của nhân viên là mẫu bảng kê được lập ra để kê khai về các hợp đồng lao động có các bộ phận. Mẫu nêu rõ thông tin nhân viên, mã số nhân viên, mã chấm công nhân viên... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:33:20 PM +00:00

Mẫu Thống kê danh sách tài liệu

Mẫu Thống kê danh sách tài liệu hiện có trong doanh nghiệp là mẫu bảng kê được lập ra để kê về danh mục các tài liệu có trong từng bộ phận. Mẫu nêu rõ tên tài liệu, mã số tài liệu, thời gian ban hành... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:33:11 PM +00:00

Mẫu Thống kê danh sách hồ sơ

Mẫu Thống kê danh sách hồ sơ có trong doanh nghiệp là mẫu bảng kê được lập ra để kê về danh mục hồ sơ có trong từng bộ phận. Mẫu nêu rõ tên hồ sơ, người quản lý, vị trí để hồ sơ,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:32:59 PM +00:00

Mẫu Thống kê danh mục thông báo

Mẫu Thống kê danh mục thông báo là mẫu bảng kê được lập ra để kê về số hiệu, ký hiệu, cơ quan ban hành và trích yếu nội dung có trong các bản thông báo của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:32:46 PM +00:00

Mẫu Thống kê danh mục biểu mẫu

Mẫu Thống kê danh mục biểu mẫu là mẫu bảng kê được lập ra để kê về danh mục các biểu mẫu có trong công ty. Mẫu nêu rõ thông tin biểu mẫu thuộc quy trình, quy định nào... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:32:35 PM +00:00

Mẫu Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

Mẫu thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:32:20 PM +00:00

Mẫu Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp

Mẫu thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc yêu cầu doanh nghiệp báo cáo việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:32:06 PM +00:00

Mẫu Thông báo ý kiến về việc công ty cổ phần chào bán cổ phần riêng lẻ

Mẫu thông báo ý kiến công ty cổ phần chào bán cổ phần riêng lẻ là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc ý kiến công ty cổ phần chào bán cổ phần riêng lẻ. Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

10/1/2021 9:31:51 PM +00:00

Mẫu Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp

Mẫu thông báo vi phạm của doanh nghiệp là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:31:35 PM +00:00

Mẫu Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện là mẫu bản thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện. Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:31:20 PM +00:00

Mẫu Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Mẫu Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:31:10 PM +00:00

Mẫu Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Mẫu Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp được làm để gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh của các tỉnh, thành phố, áp dụng cho doanh nghiệp đăng ký thủ tục tạm ngừng hoạt động. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:30:54 PM +00:00

Mẫu Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Mẫu Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là mẫu bản thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:30:39 PM +00:00

Mẫu Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp

TaiLieu.Vn xin giới thiệu đến quý doanh nghiệp mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp. Để tham khảo chi tiết nội dung thông báo, mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:30:17 PM +00:00

Mẫu Thông báo về việc rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp

Mẫu thông báo rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:29:58 PM +00:00

Mẫu Thông báo về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp

Mẫu thông báo phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:29:37 PM +00:00

Mẫu Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Mẫu thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài. Mẫu bản thông báo nêu rõ thông tin doanh nghiệp, thông tin về chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài... và được ban hành theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:29:20 PM +00:00

Mẫu Thông báo về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

Mẫu thông báo khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp. Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:29:05 PM +00:00

Mẫu Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp

Mẫu thông báo hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:28:49 PM +00:00

Mẫu Thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng

Mẫu Thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng là mẫu thông báo hủy hủy đăng ký công ty đại chúng do không đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:28:32 PM +00:00

Mẫu Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp là mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Mời các bạn tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:28:18 PM +00:00

Mẫu Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Mẫu thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân. Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:28:05 PM +00:00

Mẫu Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ

Mẫu thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ. Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:27:48 PM +00:00

Mẫu Thông báo về tổ chức sự kiện

Mẫu Thông báo về tổ chức sự kiện là mẫu thông báo được lập ra để thông báo về việc tổ chức một sự kiện nào đo trong doanh nghiệp. Mẫu thông báo nêu rõ tổ chức thông báo, thời gian địa điểm tổ chức sự kiện... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:27:36 PM +00:00

Mẫu Thông báo về phương án giải quyết nợ

Mẫu Thông báo về phương án giải quyết nợ là mẫu thông báo được lập ra dể liệt kê danh sách chủ nợ, thời hạn thanh toán nợ, phương thức giải quyết số nợ của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:27:22 PM +00:00

Mẫu Thông báo triển khai công việc

Mẫu Thông báo triển khai công việc là một văn bản thông báo về một công việc cụ thể, gửi đến cá nhân hay một bộ phận nào đó. Nội dung của thông báo sẽ căn cứ vào nơi được thông báo hoặc gửi tới hoặc các căn cứ trực tiếp để thông báo (nếu cần). Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

10/1/2021 9:27:11 PM +00:00