Tài liệu miễn phí Biểu mẫu

Download Tài liệu học tập miễn phí Biểu mẫu

Mẫu Phiếu điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính

Mẫu phiếu nhằm đánh giá thực trạng công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính cung cấp một số dữ liệu, cơ sở trong công tác theo dõi thi hành pháp luật nói chung và trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính nói riêng.

9/24/2020 8:55:14 PM +00:00

Mẫu Phiếu đánh giá bài giảng

Mẫu Phiếu đánh giá bài giảng thông tin đến các bạn gồm 3 biểu mẫu đó là phiếu đánh giá bài giảng lý thuyết, phiếu đánh giá bài giảng thực hành, phiếu đánh giá bài giảng tích hợp giúp các cán bộ quản lý, trưởng bộ môn có thể đánh giá chất lượng bài giảng của giáo viên, giảng viên hỗ trợ cho quá trình dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy.

8/29/2020 10:41:59 AM +00:00

Mẫu giấy Đề xuất sửa chữa thiết bị dạy học

Mẫu giấy Đề xuất sửa chữa thiết bị dạy học là tư liệu tham khảo cho các giáo viên, giảng viên trong quá trình biên soạn đơn đề xuất sửa chữa các thiết bị dạy học, phục vụ tốt cho quá trình giảng dạy. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết cấu trúc của đơn đề xuất.

8/29/2020 8:01:23 AM +00:00

Mẫu phiếu Yêu cầu phát hành thư tín dụng

Mẫu phiếu Yêu cầu phát hành thư tín dụng là tài liệu tham khảo cho các ngân hàng, khách hàng khi tiến hành mở tài khoản tín dụng tại các ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ nội dung.

7/8/2020 2:21:04 PM +00:00

Biểu mẫu Tính toán lưới truyền tải điện

Biểu mẫu Tính toán lưới truyền tải điện thông tin về phân bố điện áp lưới, sơ đồ lưới 110 kV, đồ thị phụ tải ngày, đồ thị thay thế lưới 110 kV. Mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu để nắm chi tiết nội dung.

6/18/2020 5:28:21 PM +00:00

Hướng dẫn bài viết đăng trên Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng

Tài liệu thông tin về cách viết giới thiệu; cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu; kết quả thảo luận; kết luận, gợi ý chính sách và kiến nghị giải pháp; tài liệu tham khảo trong quá trình viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng.

6/18/2020 2:43:17 PM +00:00

Mẫu Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng

Mẫu Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng được lập ra để cung cấp các thông tin, kết quả của công tác giám sát và nghiệm thu công trình theo tiêu chuẩn Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

6/18/2020 12:46:02 PM +00:00

Mẫu Báo cáo về thông tin của hạng mục công trình, công trình xây dựng

Mẫu Báo cáo về thông tin của hạng mục công trình, công trình xây dựng được lập ra để báo cáo về thông tin /giai đoạn thi công của hạng mục công trình, công trình xây dựng, quy mô công trình xây dựng,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

6/18/2020 12:45:56 PM +00:00

Mẫu Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng

Mẫu Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

6/18/2020 12:45:50 PM +00:00

Mẫu Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu, giai đoạn, hạng mục công trình, công trình xây dựng

Mẫu Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu, giai đoạn, hạng mục công trình, công trình xây dựng là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

6/18/2020 12:45:44 PM +00:00

Mẫu Báo cáo định kỳ về công tác giám sát thi công xây dựng công trình/ hạng mục công trình

Mẫu Báo cáo định kỳ về công tác giám sát thi công xây dựng công trình/ hạng mục công trình là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo về tình hình giám sát thi công xây dựng công trình/hạng mục công trình. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

6/18/2020 12:45:37 PM +00:00

Mẫu Báo cáo kế hoạch và thanh toán các nguổn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước - Ứng trước kế hoạch vốn năm sau

Mời các bạn cùng tham khảo mẫu báo cáo để hỗ trợ công việc trong việc thiết lập báo cáo thanh toán các nguổn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước.

6/18/2020 12:45:31 PM +00:00

Mẫu Báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước

Mẫu Báo cáo giúp các đơn vị, cá nhân dễ dàng hơn trong việc lập bản báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước phục vụ quá trình vận hành và làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu.

6/18/2020 12:45:25 PM +00:00

Mẫu Đánh giá, xếp loại Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

Biểu mẫu là tư liệu tham khảo cho các Ban chấp hành Đoàn cơ sở trong việc thực hiện quy định về việc nhận xét, đánh giá và xếp loại đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú.

6/18/2020 11:45:41 AM +00:00

Mẫu Nghị quyết Giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

Mẫu Nghị quyết là tư liệu tham khảo hữu ích cho các chi bộ, đơn vị Đảng cơ sở trong việc biên soạn Nghị quyết Giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.

6/18/2020 11:45:36 AM +00:00

Nội dung hướng dẫn An toàn lao động - Vệ sinh lao động

Nội dung hướng dẫn An toàn lao động - Vệ sinh lao động được đưa ra nhằm loại trừ các yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong quá trình sản xuất, cải thiện điều kiện lao động hoặc tạo điều kiện an toàn trong lao động, phòng tránh tai nạn lao động, ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp, hạn chế ốm đau bảo vệ sức khoẻ, an toàn về tính mạng cho người lao động, phòng tránh những thiệt hại về người và của cải cơ sở vật chất, góp phần bảo vệ và phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động.

6/18/2020 1:54:00 AM +00:00

Mẫu Sổ theo dõi tai nạn lao động

Mẫu Sổ theo dõi tai nạn lao động được lập ra để thống kê số lượng lao động bị tai nạn và tình hình thương tích của họ, từ đó đưa ra các biện pháp nhằm đền bù thiệt hại cho người lao động. Dưới đây là Mẫu Sổ theo dõi tai nạn lao động mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

6/18/2020 1:53:54 AM +00:00

Mẫu Sổ theo dõi công tác khám sức khỏe định kỳ và bệnh nghề nghiệp

Sổ khám sức khỏe định kỳ không chỉ là cuốn số ghi lại nhật ký sức khỏe của con người mà từ đó phát hiện bệnh tật và đưa ra hướng điều trị... Mẫu Sổ theo dõi công tác khám sức khỏe định kỳ và bệnh nghề nghiệp còn dùng để theo dõi tình hình sức khỏe của cá nhân trong thời gian dài. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

6/18/2020 1:53:48 AM +00:00

Mẫu Sổ theo dõi công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Mẫu Sổ theo dõi công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được lập ra để theo dõi về việc công nhân được huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động. Mẫu nêu rõ thông tin công nhân học an toàn vệ sinh lao động. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

6/18/2020 1:53:42 AM +00:00

Mẫu Sổ theo dõi cho mượn phương tiện bảo vệ cá nhân

Sổ theo dõi cho mượn phương tiện bảo vệ cá nhân nhằm theo dõi nhằm thống kê, báo cáo về số lượng người mượn, này mượn và ngày trả phương tiện bảo hộ lao động của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về Mẫu Sổ theo dõi cho mượn phương tiện bảo vệ cá nhân dưới đây.

6/18/2020 1:53:36 AM +00:00

Mẫu Sổ theo dõi cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân

Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập sổ theo dõi việc cấp phát, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đúng với quy định của nhà nước nhằm đảm bảo an toàn lao động cho người lao động. Dưới đây là Mẫu Sổ theo dõi cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân, mời các bạn cùng tham khảo.

6/18/2020 1:53:30 AM +00:00

Mẫu Sổ kiến nghị về biện pháp kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường

Mẫu Sổ kiến nghị về biện pháp kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường được lập với mục địch nhằm tiếp thu mọi ý kiến phản hồi của các đối tượng, từ đó có các biện pháp kịp thời, nhằm loại bỏ các nguy cơ có thể xảy ra sự cố hoặc tai nạn lao động. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

6/18/2020 1:53:23 AM +00:00

Mẫu Sổ giao việc hàng ngày

Mẫu Sổ giao việc hàng ngày và hướng dẫn biện pháp kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ giúp người nhận việc và cán bộ giao việc có thể quản lý và kiểm soát tiến độ công việc một cách khoa học nhất cũng như kiểm soát được những rủi ro xảy ra trong quá trình thi công xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.

6/18/2020 1:53:17 AM +00:00

Mẫu Quyết định thành lập mạng lưới An toàn - Vệ sinh viên

Xây dựng là một ngành nghề luôn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn, tỷ lệ xảy ra tai nạn lao động khá cao, mà ý thức trách nhiệm đảm bảo an toàn lại nằm ở chính những người lao động. Nhằm tránh được những rủi ro không đáng có, doanh nghiệp cần có mạng lưới kiểm soát an toàn lao động chặt chẽ. Dưới đây là Mẫu Quyết định thành lập mạng lưới An toàn - Vệ sinh viên, mời các bạn cùng tham khảo và tải về.

6/18/2020 1:53:11 AM +00:00

Mẫu Quyết định thành lập Ban An toàn - Vệ sinh lao động

Mẫu Quyết định thành lập Ban An toàn - Vệ sinh lao động là mẫu quyết định ban hành được công ty, doanh nghiệp ban hành về việc thành lập Ban An toàn - Vệ sinh lao động nhằm đảm bảo an toàn lao động và tránh được rủi ro trong quá trình thi công xây dựng công trình của các nhân viên trong công ty. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về Mẫu Quyết định thành lập Ban An toàn - Vệ sinh lao động dưới đây.

6/18/2020 1:53:05 AM +00:00

Mẫu Phiếu giao việc

Phiếu giao việc là mẫu văn bản chứa thông tin công việc được người quản lý giao cho nhân viên thực hiện. Phiếu giao việc giúp người giao việc truyền tải và người nhận việc nhận thông tin rõ ràng hơn. Dưới đây là Mẫu Phiếu giao việc mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo và tải về.

6/18/2020 1:52:59 AM +00:00

Mẫu Phiếu đề xuất quản lý dự án

Phiếu đề xuất quản lý dự án là mẫu phiếu được lập ra để đề xuất về các phương pháp, biện pháp quản lý dự án do ban quản lý dự án đề ra. Mẫu phiếu nêu rõ nội dung quản lý dự án. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về Mẫu Phiếu đề xuất quản lý dự án dưới đây.

6/18/2020 1:52:53 AM +00:00

Mẫu Nhật ký kiểm tra an toàn lao động

Việc lập nhật ký kiểm tra an toàn lao động sẽ giúp chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an toàn lao động theo quy định của quy chuẩn, quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật về an toàn lao động của nhà thầu thi công. Dưới đây là Mẫu Nhật ký kiểm tra an toàn lao động, mời các bạn cùng tham khảo.

6/18/2020 1:52:47 AM +00:00

Mẫu Nhật ký an toàn lao động

Để quản lý được tiến độ, chất lượng công trình cũng như an toàn lao động trên công trường thi công xây dựng thì bắt buộc nhà thầu thi công phải lập nhật ký an toàn lao động theo đúng quy định của nhà nước. Dưới đây là Mẫu nhật ký an toàn lao động đầy đủ và chuẩn nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

6/18/2020 1:52:41 AM +00:00

Mẫu Kế hoạch triển khai an toàn lao động

Hằng năm, người sử dụng lao động phải xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động nhằm đảm bảo chất lượng an toàn cho người lao động. Dưới đây là Mẫu Kế hoạch triển khai an toàn lao động, mời các bạn cùng tham khảo.

6/18/2020 1:52:35 AM +00:00