Tài liệu miễn phí Biểu Mẫu - Văn Bản

Download Tài liệu học tập miễn phí Biểu Mẫu - Văn Bản:Biểu mẫu, Hợp đồng, Đơn từ, Thủ tục hành chính

Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với Công ty hợp danh

Tham khảo tài liệu 'đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với công ty hợp danh', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:19:11 AM +00:00

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Toà án đối với Công ty hợp danh

Tham khảo tài liệu 'đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của toà án đối với công ty hợp danh', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:19:11 AM +00:00

Thủ tục Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho dự án đầu tư xây dựng cơ bản

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho dự án đầu tư xây dựng cơ bản', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 11:26:01 PM +00:00

Thủ tục Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Tham khảo tài liệu 'thủ tục quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của ubnd tỉnh', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 11:26:01 PM +00:00

Thủ tục Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Tham khảo tài liệu 'thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của ubnd tỉnh', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 11:26:01 PM +00:00

Thủ tục Bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Tham khảo tài liệu 'thủ tục bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của ubnd tỉnh', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 11:26:01 PM +00:00

Thủ tục Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

Tham khảo tài liệu 'thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của ubnd tỉnh', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 11:26:01 PM +00:00

Thủ tục Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

Tham khảo tài liệu 'thủ tục xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 11:26:01 PM +00:00

Thủ tục Mua sắm tài sản nhà nước (thẩm định dự toán và kế hoạch đấu thầu) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) (Mới ban hành)

Tham khảo tài liệu 'thủ tục mua sắm tài sản nhà nước (thẩm định dự toán và kế hoạch đấu thầu) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của ubnd tỉnh) (mới ban hành)', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 11:26:01 PM +00:00

Thủ tục Xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc (Mới ban hành)

Tham khảo tài liệu 'thủ tục xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc (mới ban hành)', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 11:26:01 PM +00:00

Thủ tục Đăng ký, đăng ký lại giá và kê khai, kê khai lại giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá

Tham khảo tài liệu 'thủ tục đăng ký, đăng ký lại giá và kê khai, kê khai lại giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 11:26:01 PM +00:00

Thủ tục Hiệp thương giá do bên mua hoặc bên bán đề nghị hoặc bên mua và bên bán đề nghị (đối với hàng hóa dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính)

Tham khảo tài liệu 'thủ tục hiệp thương giá do bên mua hoặc bên bán đề nghị hoặc bên mua và bên bán đề nghị (đối với hàng hóa dịch vụ thuộc thẩm quyền của sở tài chính)', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 11:26:01 PM +00:00

Thủ tục Hiệp thương giá theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh

Tham khảo tài liệu 'thủ tục hiệp thương giá theo yêu cầu của chủ tịch ubnd tỉnh', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 11:26:01 PM +00:00

Thủ tục Thẩm định phương án giá do Sở Tài chính

Tham khảo tài liệu 'thủ tục thẩm định phương án giá do sở tài chính', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 11:26:01 PM +00:00

Thủ tục Điều tra, kiểm soát, xử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền

Tham khảo tài liệu 'thủ tục điều tra, kiểm soát, xử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 11:26:01 PM +00:00

27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch

TaiLieu.VN đã chọn lọc và tổng hợp 27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch gây ấn tượng mạnh đối với các nhà tuyển dụng ngay từ vòng xét tuyển hồ sơ. Mời các bạn cùng tham khảo để tìm thêm ý tưởng hay cho mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch của mình.

8/29/2018 11:25:58 PM +00:00

Cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc trong nước do tổ chức, cá nhân thuộc địa phương tổ chức tại địa phương

Thông tin Lĩnh vực thống kê: Văn hóa Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ...

8/29/2018 7:30:13 PM +00:00

Xin cấp giấy nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt

Công ty ............., giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .............. do phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư ............. cấp ngày ......... Mã số thuế: ........... cấp ngày ................ Hiện nay, công ty chúng tôi đang tiến hành các thủ tục kê khai và nộp thuế tại chi cục thuế .............. Để hoàn tất các thủ tục về Thuế, kính đề nghị Quý chi cục cấp cho công ty chúng tôi một quyền giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn! Đại diện theo...

8/29/2018 5:24:09 PM +00:00

Đơn xin ly hôn

ĐƠN XIN LY HÔN Kính gửi: TÒA ÁN . . . . . . . . . . . . . Tôi tên: .................................................................. năm sinh : ........................ CMND (Hộ chiếu) số: ................................................... ngày và nơi cấp : ............... Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) .............................. Xin được ly hôn với: ...................................................... năm sinh : .......................... CMND (Hộ chiếu) số: .................................................... ngày và nơi cấp : ................ Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) .......................................... * Nội dung xin ly hôn: (A1) ..............................................................................................................................................

8/29/2018 5:24:09 PM +00:00

Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản

Thủ tục hành chính của sở tài nguyên và môi trường, Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản

8/29/2018 5:16:10 PM +00:00

Đơn xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản

Thủ tục hành chính của sở tài nguyên và môi trường, Đơn xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản

8/29/2018 5:16:10 PM +00:00

Đơn xin cấp lại giấy phép

Thủ tục hành chính của sở tài nguyên và môi trường, Đơn xin cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

8/29/2018 5:16:10 PM +00:00

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép

Thủ tục hành chính của sở tài nguyên và môi trường, Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

8/29/2018 5:16:10 PM +00:00

Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng giống thủy sản

Thủ tục hành chính của sở tài nguyên và môi trường, Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng giống thủy sản

8/29/2018 5:16:10 PM +00:00

Đơn đề nghị cấp giấy phép di chuyển gấu

Thủ tục hành chính của sở tài nguyên và môi trường, Đơn đề nghị cấp giấy phép di chuyển gấu

8/29/2018 5:16:10 PM +00:00

Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất

Thủ tục hành chính của sở tài nguyên và môi trường, Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất

8/29/2018 5:16:10 PM +00:00

Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã

* Công dân ở lại trong một thời gian nhất định tại địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn ngoài nơi cư trú của mình và không trường hợp phải đăng ký tạm trú phải làm thủ tục lưu trú Người đến lưu trú có trách nhiệm xuất trình với người có trách nhiệm thông báo lưu trú một trong các loại giấy tờ sau: + Chứng minh nhân dân. + Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng. + Giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan có thẩm quyền cấp. + Giấy tờ do cơ quan cử đi công tác. + Xác...

8/29/2018 4:48:57 PM +00:00

Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) trong thời gian ngừng sản xuất kinh doanh đối với các trường hợp thuê đất, thuê mặt nước

ách thức thực hiện: + Gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính tới Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan Tài nguyên và Môi trường (nếu nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất đồng thời với việc kê khai, nộp tiền thuê đất năm đầu tiên). + Gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính tới Cục thuế (nếu nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất không đồng thời với việc kê khai, nộp...

8/29/2018 4:48:40 PM +00:00

Xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với cá nhân

rình tự thực hiện: - Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị xác nhận việc thay đổi và lệ phí tại Sở Xây dựng. Nếu hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định thì ghi giấy biên nhận hồ sơ hẹn thời gian giải quyết; - Sở Xây dựng xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận; Tổ chức nhận giấy chứng nhận phải ký nhận vào số đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng.

8/29/2018 4:48:39 PM +00:00

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp trong trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được tách

Trình tự thực hiện: + Doanh nghiệp được tách phải thực hiện kê khai đăng ký thuế với cơ quan Thuế chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. + Cơ quan Thuế cấp mã số mới và Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho các doanh nghiệp được tách như các doanh nghiệp mới thành lập khác.

8/29/2018 4:48:39 PM +00:00