Tài liệu miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Download Tài liệu học tập miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Đáp án đề thi cuối kỳ II năm học 2013 - 2014 môn Xử lý ảnh và xử lý tiếng nói

Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo Đề thi cuối kỳ II môn Xử lý ảnh và xử lý tiếng nói của Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM. Đề thi gồm có 6 câu hỏi trắc nghiệm có kèm đáp án. Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

9/24/2020 6:37:04 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2014 - 2015 môn Xử lý ảnh và xử lý tiếng nói

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2014 - 2015 môn Xử lý ảnh và xử lý tiếng nói gồm 3 bài tập kèm đáp án nhằm giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

9/24/2020 6:31:52 PM +00:00

Đề thi cuối kỳ I năm học 2014 - 2015 môn Xử lý ảnh và xử lý tiếng nói

Đề thi Xử lý ảnh và xử lý tiếng nói gồm 5 câu hỏi kèm đáp án khái quát lại toàn bộ chương trình môn học. Đây là một tài liệu hữu ích giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

9/24/2020 6:29:20 PM +00:00

Blotches detection

The purpose of this work we propose a complete solution for detecting and removing spots movies based on some perceived feature of the human visual system. The performance of each component is assessed through objective research extensively tested on real video. The perceived quality of the frames has been restored and are evaluated by fuzzy picture quality printing for professional use.

9/24/2020 5:41:19 PM +00:00

Bài giảng Nguyên lý thị giác - Tổng quan

Bài giảng trình bày khái niệm và vai trò của nguyên lý thị giác, đặc điểm tâm sinh lý thị giác trong nghệ thuật tạo hình. Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Nguyên lý thị giác - Tổng quan để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

8/29/2020 8:44:41 AM +00:00

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo: Bài 12 - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 12: Hiện thực ảo cung cấp cho người học các kiến thức: Virtual Reality, Định nghĩa Virtual Reality, kiến trúc hệ thống của Virtual, thành phần kiến trúc, công nghệ trong VR,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/29/2020 8:29:56 AM +00:00

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo: Bài 10 - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 10: Mô hình bề mặt – Surface Các phương pháp xây dựng cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, constructive surface, bề mặt tổng hợp, bề mặt tam giác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/29/2020 8:29:50 AM +00:00

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo: Bài 8 - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 8: Ngôn ngữ mô hình hóa thực tại ảo VRML cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất, cấu trúc file VRML, phần tử cơ bản của VRML, cấu trúc cảnh, cấu trúc phân lớp, cấu trúc ảnh bitmap,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/29/2020 8:29:44 AM +00:00

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo: Bài 7 - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 7: Đường cong trong không gian cung cấp cho người học các kiến thức: Đường cong, phân loại đường cong, biểu diễn đường cong, đường tham chiếu, đường cong Hermite,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/29/2020 8:29:38 AM +00:00

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo: Bài 6 - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 6: Màu sắc trong đồ họa cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình mầu, phép trộn mầu, mô hình màu HSV, chuyển đổi không gian màu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/29/2020 8:29:31 AM +00:00

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo: Bài 5 - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 5: Nguyên lý 3D và phép chiếu - Projection cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên lý về 3D, đặc điểm của kỹ thuật đồ họa 3D, phép chiếu song song, phép biến đổi bối cảnh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/29/2020 8:29:23 AM +00:00

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo: Bài 4B - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 4B: Các phép biến đổi trong không gian cung cấp cho người học các kiến thức: Ma trận biến đổi 3 chiều, phép lấy đối xứng, hệ tọa độ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/29/2020 8:29:15 AM +00:00

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo: Bài 4A - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 4: Các phép biến đổi đồ họa cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ bản, các phép biến đổi, hệ tọa độ đồng nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/29/2020 8:29:08 AM +00:00

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo: Bài 3 - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 3: Các giải thuật cơ sở cung cấp cho người học các kiến thức: Các giải thuật xén tỉa - Clipping, các thuật toán tô miền kín, phép tô mầu, phép xử lý antialiasing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/29/2020 8:29:01 AM +00:00

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo: Bài 2 - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 2: Các giải thuật sinh các thực thể cơ sở cung cấp cho người học các kiến thức: Giải thuật xây dựng các thực thể cơ sở, rời rạc hóa điểm ảnh, giải thuật trung điểm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/29/2020 8:28:55 AM +00:00

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo: Bài 1 - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Lesson 1: Kỹ thuật đồ họa và Hiện thực ảo cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm tổng quan của kỹ thuật đồ hoạ máy tính; các kỹ thuật đồ họa, phân loại các lĩnh vực của kỹ thuật đồ họa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/29/2020 8:28:47 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế thực nghiệm

Nội dung của bài giảng bao gồm 6 chương với các nội dung: thiết kế thí nghiệm, thu thập và trình bày số liệu; thực nghiệm so sánh; kế hoạch thực nghiệm hai mức; thực nghiệm sàng lọc; thực nghiệm tối ưu hóa. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Thiết kế thực nghiệm để nắm chi tiết nội dung.

8/29/2020 6:17:45 AM +00:00

Xử lý ảnh căn bản - 100 thủ thuật photoshop 10: Phần 3

Cuốn sách giới thiệu các kỹ thuật tinh chỉnh khác như xén ảnh, tạo bóng đổ, kéo giãn ảnh, điều chỉnh màu, tinh chỉnh các ảnh để đưa lên Web và xây dựng Website thật lôi cuốn và ấn tượng về mặt hình ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/29/2020 5:20:02 AM +00:00

Xử lý ảnh căn bản - 100 thủ thuật photoshop 10: Phần 2

Sách được bố cục thành 6 bài học đơn giản và dễ hiểu với những ý thuật chắc chắn bạn đọc sẽ thấy thích thú khi làm việc với chương trình xử lý ảnh Photoshop 10, bao gồm hoà trộn các ảnh, tô màu, tạo các mẫu kết cấu cạch, gỗ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/29/2020 5:19:50 AM +00:00

Xử lý ảnh căn bản - 100 thủ thuật photoshop 10: Phần 1

100 thủ thuật xử lý ảnh căn bản Photoshop 10” hướng dẫn nhiều thủ thuật hay căn bản nhằm mục đích giúp bạn nắm vững các cách xử lý ảnh nhanh chóng và chuyên nghiệp trong Photoshop 10. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 3 cuốn sách.

8/29/2020 5:19:38 AM +00:00

Khai triển các mặt từ mô hình 3D trong ứng dụng CAD

Bài viết tập trung vào hai chủ đề chính: (i) ứng dụng công cụ CAD để biểu diễn và tìm hình khai triển từ mô hình 3D trong môn học vẽ khai triển; (ii) đề xuất cách xây dựng một tài liệu ebook định dạng 3D PDF hướng dẫn vẽ khai triển sử dụng ứng dụng CAD.

8/28/2020 9:32:24 AM +00:00

Giáo trình Thiết kế đồ họa 3D

Giáo trình Thiết kế đồ họa 3D được soạn thảo với mục đích giúp người học đi thẳng vào vấn đề, hiểu biết các công cụ và vận dụng chúng một cách trực quan nhất, với những hình ảnh minh họa được chụp kèm theo, những hướng dẫn thực hành cũng như những giải thích về lý thuyết rất rõ ràng. Mỗi bài học trong phần Max cơ bản là một ứng dụng về các công cụ, bảng lệnh khác nhau trong Max.

7/8/2020 5:31:42 PM +00:00

Kỹ thuật tạo đồ họa chuyển động trong sản xuất video truyền thông

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu liên quan đến các nội dung về một số phương pháp đồ họa chuyển động trong truyền thông; các yếu tố ảnh hưởng, yếu tố trực quan của đồ họa chuyển động và vai trò của đồ họa chuyển động trong truyền thông.

7/8/2020 4:42:36 PM +00:00

Giáo trình Đồ họa ứng dụng - Nghề: Quản trị mạng - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

(NB) Giáo trình “Đồ họa ứng dụng” được biên soạn dành cho học sinh trung cấp nghề và cao đẳng nghề với mục tiêu cung cấp cho các em các kiến thức và kỹ năng làm việc trên phần mềm Adobe Photoshop - Một phần mềm hỗ trợ thiết kế và xử lý ảnh chuyên nghiệp được sử dụng rộng rãi hiện nay.

7/8/2020 4:15:52 PM +00:00

Giáo trình Đồ họa ứng dụng - Nghề: Công nghệ thông tin - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

(NB) Giáo trình Đồ họa ứng dụng được biên soạn dành cho học sinh trung cấp nghề và cao đẳng nghề với mục tiêu cung cấp cho các em các kiến thức và kỹ năng làm việc trên phần mềm Adobe Photoshop - Một phần mềm hỗ trợ thiết kế và xử lý ảnh chuyên nghiệp được sử dụng rộng rãi hiện nay.

7/8/2020 4:03:12 PM +00:00

Giáo trình Thiết kế web - Nghề: Công nghệ thông tin - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

(NB) Mục tiêu của Giáo trình Thiết kế web là Biết các kiến thức và kỹ năng để có thể thực hiện các website tĩnh. Biết những kiến thức nền tảng vững chắc về lập trình Web bắt đầu từ HTML đến HTML5, từ CSS đến CSS3 và từ Javascript đến jQuery để có thể nhúng các xử lý vào các trang HTML, lập trình Web ở mức client-side. Biết những kiến thức nền tảng về thiết kế 1 website tĩnh để tự tin tham gia các mô đun về xây dựng web động như PHP, Asp.Net.

7/8/2020 4:02:27 PM +00:00

Giáo trình Thiết kế hoạt hình - Nghề: Công nghệ thông tin - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

(NB) Mục tiêu của Giáo trình Thiết kế hoạt hình là Thiết kế website flash, làm banner, logo động cho website; Làm game, E-card, E-Calalog; Dựng phim hoạt hình trên nền flash; Làm hình động cho điện thoại di động

7/8/2020 4:02:21 PM +00:00

Lecture Digital image processing - Lecture 32: Object Recognition

This chapter presents the following content: What is object recognition? pattern classes, pattern recognition, object classifier, structural methods, decision theoretic methods, image understanding, define the image objects representation mechanism.

7/8/2020 3:05:48 PM +00:00

Lecture Digital image processing - Lecture 31: Object representation

This chapter presents the following content: Image understanding, define the image objects representation mechanism, use of the segmentation, representations, boundary based segmentation, region based segmentation, description, boundary based segmentation, region based segmentation.

7/8/2020 3:05:42 PM +00:00

Lecture Digital image processing - Lecture 30: Morphology

This chapter presents the following content: Morphological closing, morphological opening, hit and miss transform, boundary extraction, region filling, extraction of connected component, thinning, thickening, skeletonization.

7/8/2020 3:05:36 PM +00:00