Tài liệu miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Download Tài liệu học tập miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Lecture Software design and architecture – Chapter 9

After this chapter the student should have acquired the following knowledge and skills: introduction to architectural styles, distributed architectures, client server architecture, multi-tier architecture, distributed architectures, service oriented architecture.

3/17/2021 11:11:30 AM +00:00

Lecture Software design and architecture – Chapter 8

Lecture 8 – Distributed software architecture. An architecture style (also known as an “architecture pattern”) abstracts the common properties of a family of similar designs. Define a family of systems in terms of a pattern of its structural organization.

3/17/2021 11:11:22 AM +00:00

Lecture Software design and architecture – Chapter 7

After this chapter the student should have acquired the following knowledge and skills: Introduction to architectural styles, categorizations of architectural styles, hierarchical architectures, layered architecture.

3/17/2021 11:11:16 AM +00:00

Lecture Software design and architecture – Chapter 6

After this chapter the student should have acquired the following knowledge and skills: Introduction to software architecture, architecture vs design, architect’s responsibilities, architecture business cycle, architectural representation, using UML, using ADL.

3/17/2021 11:11:09 AM +00:00

Lecture Software design and architecture – Chapter 5

After this chapter the student should have acquired the following knowledge and skills: Introduction to software architecture, architecture vs design, architect’s responsibilities, architecture business cycle, architectural representation, using UML, using ADL.

3/17/2021 11:11:03 AM +00:00

Lecture Software design and architecture – Chapter 4

In this chapter, the following content will be discussed: Good design, quality attributes of software design, software design principles, concepts in design, software design methods, design paradigms, typical design trade-offs.

3/17/2021 11:10:57 AM +00:00

Lecture Software design and architecture – Chapter 3

Software quality must be addressed during the whole process of software development. However, design is of particular importance in developing quality software for two reasons. First, design is the first stage in software system creation in which quality requirements can begin to be addressed. Errors made at this stage can be costly, even impossible, to be rectified. Second, as we will see below, design decisions have significant effects on the quality of the final product.

3/17/2021 11:10:50 AM +00:00

Lecture Software design and architecture – Chapter 2

Lecture 2 – Introduction to software design. In this chapter, the following content will be discussed: Design phase in SDLC – architecture and detailed design, factors that affect design, quality models.

3/17/2021 11:10:44 AM +00:00

Lecture Software design and architecture – Chapter 1

The first lecture includes an introduction to Software Design and Architecture. The objectives of the course are: To be introduced to principles of good design, and techniques for the evaluation of software design quality, to cover the principal architectural issues associated with the design and construction of software systems including architectural design and documentation, component models and technologies, and frameworks, to introduce the students to a number of design patterns and their applications.

3/17/2021 11:10:38 AM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Thiết kế đồ họa (Graphic Designer)

Đề cương chi tiết học phần Thiết kế đồ họa (Graphic Designer) cung cấp các thông tin về môn học, điều kiện tiên quyết, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nhiệm vụ của sinh viên; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần này.

12/29/2020 8:37:08 PM +00:00

Đề cương chi tiết môn học Kỹ thuật đồ họa và xử lý ảnh

Đề cương này thông tin đến các bạn kiến thức cơ bản về kỹ thuật đồ họa trên máy tính; sử dụng công cụ để thực hiện xử lý ảnh; tìm hiểu tài liệu, mô hình đề xuất phương án giải quyết.

12/29/2020 9:22:34 AM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật đồ họa và xử lý hình ảnh: Bài 4 – Nguyễn Hài Anh

Bài giảng Kỹ thuật đồ họa và xử lý hình ảnh - Bài 4: Các thuật toán tô màu được biên soạn cung cấp kiến thức các không gian màu, các thuật toán tô màu.

12/29/2020 9:20:21 AM +00:00

Bài giảng Photoshop - Chương 18: Xuất bản và in ấn với màu sắc phù hợp

Bài giảng Photoshop - Chương 18: Xuất bản và in ấn với màu sắc phù hợp xác định những mảng kiểu màu RGB, grayscale và CMYK trong việc hiển thị, in ấn và chỉnh sửa ảnh; chuẩn bị cho việc in ảnh trên một máy in PostScript CMYK; chuẩn bị trước khi in; tạo các mảng màu (separation), quá trình xử lý màu cho một hình RGB được bố cục bởi bốn màu mực in cyan, magenta, yellow và black; hiểu các bước chuẩn bị trước khi in.

12/29/2020 9:13:13 AM +00:00

Bài giảng Photoshop - Chương 17: Thiết lập các thông số của máy tính cho việc quản lý màu sắc

Bài giảng Photoshop - Chương 17: Thiết lập các thông số của máy tính cho việc quản lý màu sắc tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản liên quan đến việc quản lý màu sắc; hiệu chỉnh máy tính sử dụng Adobe Gamma; tạo một ICC profile cho máy tính của bạn sử dụng Adobe Gamma.

12/29/2020 9:13:07 AM +00:00

Bài giảng Photoshop - Chương 15: Thêm các Slice tương tác và Rollovers

Bài giảng Photoshop - Chương 15: Thêm các Slice tương tác và Rollovers cung cấp các kiến thức về tạo các Slice ảnh bằng các phương pháp khác nhau; tối ưu hoá các slice ảnh riêng rẽ sử dụng các tuỳ chọn riêng biệt và các định dạng file; tạo các slice “không hình ảnh” cho mục đích chứa văn bản và HTML; ứng dụng dạng chữ biến dạng đối với Layer văn bản; tạo Rollover trạng thái trên, dưới và lựa chọn cho các slice; chỉ định sự kết hợp khác nhau của các layer ẩn và trong suốt như các điều kiện chỉ định của các trạng thái rollover khác nhau.

12/29/2020 9:13:00 AM +00:00

Bài giảng Photoshop - Chương 14: Tối ưu hóa hình ảnh cho trang Web và Bản đồ ảnh

Bài giảng Photoshop - Chương 14: Tối ưu hóa hình ảnh cho trang Web và Bản đồ ảnh với các nội dung tối ưu hóa file ảnh dạng JPEG và GIF, điều chỉnh các thông số tối ưu hóa để đạt được sự cân bằng mong muốn giữa kích thước file và chất lượng hình ảnh; hiệu chỉnh lượng phối màu áp dụng cho một bức ảnh; tạo nền trong suốt cho một bức ảnh; tạo một bản đồ ảnh siêu văn bản; xử lý bỏ các file để tự động thực hiện quá trình tối ưu hóa.

12/29/2020 9:12:53 AM +00:00

Bài giảng Photoshop - Chương 13: Chuẩn bị cho in ấn hai màu sắc

Bài giảng Photoshop - Chương 13: Chuẩn bị cho in ấn hai màu sắc thông tin đến các bạn những kiến thức chuyển một ảnh màu thành ảnh đơn sắc, và cải thiện chất lượng tổng thể của ảnh; điều chỉnh tỷ lệ màu đồng nhất bằng cách ấn định các điểm đen trắng; chỉnh độ nét cho bức ảnh; chuyển các bức ảnh màu thành dải màu xám; thêm các màu vết cho vùng chọn của bức ảnh.

12/29/2020 9:12:47 AM +00:00

Bài giảng Photoshop - Chương 12: Tạo những hiệu ứng đặc biệt

Bài giảng Photoshop - Chương 12: Tạo những hiệu ứng đặc biệt hướng dẫn các bạn thêm vào các cột hướng dẫn để giúp bạn đặt và căn chỉnh hình ảnh một cách chính xác; lưu các vùng lựa chọn và load chúng ra để sử dụng như các mask; chỉ thiết lập hiệu ứng màu cho vùng không có mask của hình ảnh; thêm một layer hiệu chỉnh để chỉnh sửa màu cho một vùng lựa chọn; thêm các kiểu dáng layer để tạo ra những hiệu ứng đặc biệt có thể chỉnh sửa được...

12/29/2020 9:12:38 AM +00:00

Bài giảng Photoshop - Chương 11: Những kĩ thuật nâng cao với Layer

Bài giảng Photoshop - Chương 11: Những kĩ thuật nâng cao với Layer trình bày cắt những nhóm hình ảnh giúp bạn sử dụng một hình ảnh trên một Layer như một Mask trong công việc trên những Layer khác; tạo ra nhóm Layer để tổ chức và quản lý Layer; thêm Layer hiệu chỉnh vào một hình ảnh, và dùng chúng để thiết đặt màu sắc và nhiều hiệu chỉnh mà không thay đổi các dữ liệu về Pixel; tạo ra Layer Knockout dùng một Layer được chọn để làm lộ ra Layer khác; nạp một Layer từ các File Photoshop khác...

12/29/2020 9:12:31 AM +00:00

Bài giảng Photoshop - Chương 10: Vector Mask, Paths and Shapes

Bài giảng Photoshop - Chương 10: Vector Mask, Paths and Shapes được biên soạn với mục tiêu giúp người học nắm được các kiến thức như phân biệt giữa đồ hoạ Bitmap và đồ hoạ Vector; vẽ và soạn thảo các lớp hình dạng và lớp đường dẫn; mô tả và sử dụng các hình ảnh thu nhỏ và liên kết biểu tượng cho một lớp hình dạng; tạo các lớp hình dạng phức tạp bằng cách kết hợp hoặc loại trừ các hình dạng khác nhau; kết hợp các đường dẫn vector để tạo một hình dạng (shape); sử dụng chế độ soạn thảo để thêm và soạn thảo một lớp văn bản...

12/29/2020 9:12:24 AM +00:00

Bài giảng Photoshop - Chương 9: Cơ bản về công cụ Pen

Bài giảng Photoshop - Chương 9: Cơ bản về công cụ Pen với các nội dung thực hành vẽ một đường thẳng và cong sử dụng công cụ Pen; lưu lại Path; tô với lệnh Stroke Path; chỉnh sửa Path bằng công cụ Path Editing; biến đổi Path thành vùng lựa chọn; biến đổi vùng lựa chọn thành Path.

12/29/2020 9:12:17 AM +00:00

Bài giảng Photoshop - Chương 8: Painting và Editing

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Photoshop - Chương 8: Painting và Editing để nắm chi tiết hơn nội dung các kiến thức về định nghĩa một vùng làm việc mà bạn tự xác lập để vẽ; sử dụng lớp để vẽ, điều chỉnh, thêm các hiệu ứng và thay đổi màu cho các phần riêng của ảnh; thiết lập chế độ hoà trộn và độ mờ đục của lớp để điều chỉnh các màu trùng lặp và các phần tử của ảnh kết hợp với chúng; thiết lập chế độ hoà trộn và độ mờ đục của công cụ vẽ để điểu chỉnh nét vẽ kết hợp với các điểm ảnh khác của ảnh; sử dụng bảng history và công cụ history để sửa chữa và thêm các hiệu ứng.

12/29/2020 9:12:10 AM +00:00

Bài giảng Photoshop - Chương 7: Phục hồi và chỉnh sửa ảnh

Bài giảng Photoshop - Chương 7: Phục hồi và chỉnh sửa ảnh trình bày cách sử dụng công cụ Clone stamp để loại trừ một phần của hình ảnh không cần đến; sử dụng công cụ Pattern Stamp và Pattern Maker để thay thế một phần của hình ảnh; sử dụng công cụ healing brush và công cụ patch để trộn lẫn sửa chữa; quay lại các bước làm việc cũ của bạn bằng cách dùng bảng History; sử dụng History Brush để khôi phục từng phần hình ảnh về trạng thái trước đây...

12/29/2020 9:12:03 AM +00:00

Bài giảng Photoshop - Chương 6: Masks và Channels

Bài giảng Photoshop - Chương 6: Masks và Channels hướng dẫn cách làm lại phần lựa chọn bằng một Quick Mask; lưu một vùng lựa chọn như một Channel Mask; coi một mask bằng bảng Channel; lựa chọn một Mask đã lưu và ứng dụng hiệu ứng; tô màu trong Mask để làm giảm khoanh vùng; tạo một vùng lựa chọn phức tạp với lệnh Extract; tạo và sử dụng Gradietn Mask...

12/29/2020 9:11:56 AM +00:00

Bài giảng Photoshop - Chương 5: Cơ bản về layer

Bài giảng Photoshop - Chương 5: Cơ bản về layer cung cấp đến người học các kiến thức bao gồm sắp xếp hình ảnh trên layer; ẩn hoặc hiện một layer; loại bỏ chi tiết hoặc hình ảnh trên layer; sắp xếp lại layer để thay đổi theo trình tự sắp xếp trong hình; áp dụng các chế độ hòa trộn cho layer; kết nối layer để làm việc cùng 1 lúc; thêm text và layer effect cho layer...

12/29/2020 9:11:50 AM +00:00

Bài giảng Photoshop - Chương 4: Làm việc với vùng lựa chọn

Bài giảng Photoshop - Chương 4: Làm việc với vùng lựa chọn hướng dẫn chọn một vùng của tấm hình bằng cách sử dụng nhiều công cụ khác nhau; định vị lại vùng lựa chọn; bỏ một vùng lựa chọn; xoay chuyển vùng lựa chọn; sử dụng nhiều công cụ lựa chọn để tạo ra những vùng lựa chọn phức tạp; cắt một tấm hình; xoá vùng lựa chọn.

12/29/2020 9:11:43 AM +00:00

Bài giảng Photoshop - Chương 3: Cơ bản về chỉnh sửa ảnh

Bài giảng Photoshop - Chương 3: Cơ bản về chỉnh sửa ảnh thông tin đến người học những hướng dẫn chọn độ phân giải thích hợp cho một tấm hình sca; crop một tấm hình để có kích thước thích hợp; điều chỉnh tông màu của tấm hình; loại bỏ những màu không thích hợp bằng Auto Color; điều chỉnh độ Saturation và Brighness của một vùng nhất định trên một tấm hình sử dụng công cụ Sponge và Dodge; thiết lập bộ lọc Unsharp Mask để hoàn thiện quá trình chỉnh sửa; lưu một file dưới định dạng của PTS để bạn có thể dùng nó và những việc căn chỉnh.

12/29/2020 9:11:37 AM +00:00

Bài giảng Photoshop - Chương 2: File Browser, những tính năng còn chưa được biết đến

Bài giảng Photoshop - Chương 2: File Browser, những tính năng còn chưa được biết đến hướng dẫn người học mở, đóng và định vị File Browser; xác định và định lại kích cỡ của 4 cột trong File Browser; xoá, đặt lại tên và đặt lại tên cho nhiều file một lúc từ File Browser; thiết lập hệ thống phân cấp lên từng tệp tin và sắp xếp tệp tin theo cấp đã phân; đổi chiều của hình ảnh mà không cần phải mở nó ra trong Photoshop.

12/29/2020 9:11:29 AM +00:00

Bài giảng Photoshop – Chương 1: Làm quen với môi trường làm việc của Photoshop

Bài giảng Photoshop – Chương 1: Làm quen với môi trường làm việc của Photoshop thông tin đến các bạn với những kiến thức về khởi động Adobe Photoshop và mở một tài liệu; sử dụng công cụ; tìm công cụ trong môi trường làm việc; sử dụng thanh công cụ tuỳ biến; hiển thị hình ảnh; sử dụng View menu; sử dụng Navigator Palette; sử dụng thanh thông tin (Info Bar)...

12/29/2020 9:11:22 AM +00:00

Giới thiệu màn hình làm việc của Jdpaint

Tài liệu Giới thiệu màn hình làm việc của Jdpaint bao gồm thanh thực đơn trong chế độ 2D; các thanh công cụ phím tắt; tạo nền 3D cho đối tượng, chỉnh sửa bề mặt đất đánh bóng; ghép cong...

12/29/2020 8:34:36 AM +00:00