Tài liệu miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Download Tài liệu học tập miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

Bài giảng Kiểm thử phần mềm - Bài 6: Kiểm thử tự động cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan kiểm thử tự động, quy tr̀nh kiểm thử tự động, ưu, nhược điểm của kiểm thử tự động, kiểm thử tự động với JUnit. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:43:20 PM +00:00

Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Bài 5 (tt) - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

Bài giảng Kiểm thử phần mềm - Bài 5: Các kỹ thuật kiểm thử cung cấp cho người học các kiến thức về kỹ thuật kiểm thử hộp trắng bao gồm: Basis path testing, control flow/coverage testing, data flow testing. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:43:10 PM +00:00

Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

Bài giảng Kiểm thử phần mềm - Bài 5: Các kỹ thuật kiểm thử cung cấp cho người học các kiến thức về kỹ thuật kiểm thử hộp đen bao gồm: Kỹ thuật phân lớp tương đương, kỹ thuật dựa trên giá trị biên, kỹ thuật dựa trên giá trị biên,... Mời các bạn cùng tham khảo

12/28/2020 11:42:58 PM +00:00

Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

Bài giảng Kiểm thử phần mềm - Bài 4: Các loại hình kiểm thử cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm thử chức năng, kiểm thử phi chức năng, kiểm thử liên quan đến sự thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:42:52 PM +00:00

Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

Bài giảng Kiểm thử phần mềm - Bài 3: Các cấp độ kiểm thử cung cấp cho người học các kiến thức: Một chiến thuật kiểm thử phổ biến, kiểm thử từng module, kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:42:44 PM +00:00

Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

Bài giảng Kiểm thử phần mềm - Bài 2: Quy trình kiểm thử phần mềm cung cấp cho người học các kiến thức: Các vấn đề liên quan đến quy trình kiểm thử, quy trình kiểm thử, cấu trúc của bản kế hoạch kiểm thử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:42:38 PM +00:00

Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

Bài giảng Kiểm thử phần mềm - Bài 1: Tổng quan kiểm thử phần mềm cung cấp cho người học các kiến thức: Phần mềm và chất lượng phần mềm, SQA; các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng phần mềm, khái niệm kiểm thử phần mềm, mục tiêu kiểm thử,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:42:29 PM +00:00

Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Quality and testing software requirement concepts and process - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Quality and testing software requirement concepts and process cung cấp cho người học các kiến thức: Requirement concepts, fsoft requirement process, requirement clarifying, requirement modeling,... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:42:22 PM +00:00

Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Quản lý chất lượng phần mềm - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm: Quản lý chất lượng phần mềm sẽ giới thiệu tới người đọc một số thuật ngữ liên quan đến quản lý chất lượng phần mềm, các khía cạnh trong SQA, làm thế nào để đảm bảo chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:42:15 PM +00:00

Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Chương 6 - TS. Nguyễn Thanh Hùng

Bài giảng Kiểm thử phần mềm - Chương 6: Kiểm thử ứng dụng di động cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại ứng dụng di động, kiểm thử ứng dụng di động, các nền tảng di động, so sánh kiểm thử trên máy ảo và trên thiết bị thật. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:42:08 PM +00:00

Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Chương 5 - TS. Nguyễn Thanh Hùng

Bài giảng Kiểm thử phần mềm - Chương 5: JUnit trình bày các thuật ngữ về JUnit, cấu trúc của một lớp kiểm thử JUnit, thực hiện kiểm thử, Notes on creating tests, Junit in Eclipse,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:42:00 PM +00:00

Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Chương 4 - TS. Nguyễn Thanh Hùng

Bài giảng Kiểm thử phần mềm - Chương 4: Các quá trình kiểm thử cung cấp cho người học các kiến thức: Chiến lược kiểm thử, sự thích ứng của chiến lược kiểm thử, tổ chức kiểm thử, phân công trách nhiệm kiểm thử,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:41:51 PM +00:00

Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Chương 3 - TS. Nguyễn Thanh Hùng

Bài giảng Kiểm thử phần mềm - Chương 3: Kiểm thử hộp trắng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về kiểm thử hộp trắng, các kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (kiểm thử đường dẫn cơ sở, kiểm thử điều kiện/kiểm thử nhánh,...). Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:41:42 PM +00:00

Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Chương 2 - TS. Nguyễn Thanh Hùng

Bài giảng Kiểm thử phần mềm - Chương 2: Kiểm thử hộp đen cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình kiểm định, kiểm thử hộp đen, mô hình khái niệm kiểm thử hộp đen, phân vùng tương đương,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:41:34 PM +00:00

Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Chương 1 - TS. Nguyễn Thanh Hùng

Bài giảng Kiểm thử phần mềm - Chương 1: Giới thiệu về kiểm thử phần mềm cung cấp các kiến thức giúp người đọc, các định nghĩa và chi phí của các khiếm khuyết (defect), các định nghĩa và mục tiêu của kiểm thử phần mềm, mục tiêu và quy trình làm việc của người kiểm thử... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:41:25 PM +00:00

Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 6 - Vũ Thị Hương Giang

Bài giảng Công nghệ phần mềm - Phần 6: Các chủ đề nâng cao cung cấp cho người học các kiến thức: Ước lượng chi phí phần mềm, quản lý chất lượng (Quality Management), cải tiến quy trình (Process Improvement). Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:34:23 PM +00:00

Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 5 - Vũ Thị Hương Giang

Bài giảng Công nghệ phần mềm - Phần 5: Kiểm thử và bảo trì cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kiểm thử, phương pháp thử, kỹ thuật thiết kế trường hợp thử, kiểm thử module, kiểm thử hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:34:15 PM +00:00

Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 4 - Vũ Thị Hương Giang

Bài giảng Công nghệ phần mềm - Phần 4: Thiết kế và lập trình cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế hệ thống, khái niệm, thiết kế cấu trúc hóa, quy trình thiết kế, các phương pháp thiết kế hệ thống, thiết kế chương trình, lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:34:08 PM +00:00

Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 3 - Vũ Thị Hương Giang

Bài giảng Công nghệ phần mềm - Phần 3: Phương pháp xác định yêu cầu người dùng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về yêu cầu phần mềm, quy trình xác định yêu cầu phần mềm, công cụ và phương pháp đặc tả yêu cầu phần mềm,.. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:34:02 PM +00:00

Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 2 - Vũ Thị Hương Giang

Bài giảng Công nghệ phần mềm - Phần 2: Quản lý dự án phần mềm cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, nguyên lý và quy trình quản lý dự án; kỹ năng, kỹ thuật quản lý dự án, các yếu tổ quyết định thành công của dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:33:54 PM +00:00

Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 1 - Vũ Thị Hương Giang

Bài giảng Công nghệ phần mềm - Phần 1: Giới thiệu chung về công nghệ phần mềm cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất phần mềm, những vấn đề trong phát triển phần mềm, quy trình phát triển phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:33:47 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Phần 6 - Vũ Thị Hương Giang

Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm - Phần 6 trình bày một số chủ đề khác trong SE như: Ước lượng chi phí phần mềm, quản lý chất lượng, cải tiến quá trình, các chủ đề tiên tiến khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:33:40 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Phần 5 - Vũ Thị Hương Giang

Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm - Phần 5: Kiểm thử và bảo trì cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kiểm thử, phương pháp thử, kỹ thuật thiết kế trưòng hợp thử, phương pháp thử các mo-đun,... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:33:34 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Phần 4 - Vũ Thị Hương Giang

Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm - Phần 4: Thiết kế và lập trình cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp thiết kế hệ thống, kỹ thuật thiết kế chương trình, kỹ thuật lập trình phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:33:27 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Phần 3 - Vũ Thị Hương Giang

Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm - Phần 3: Yêu cầu người dùng cung cấp cho người học các kiến thức về phương pháp xác định yêu cầu người dùng bao gồm: Kỹ thuật xác định yêu cầu, nội dung xác định yêu cầu, các nguyên lý phân tích yêu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:33:21 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Phần 2 - Vũ Thị Hương Giang

Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm - Phàn 2: Phương pháp quản lý dự án CNTT cung cấp cho người học các kiến thức: Lập kế hoạch quản lý, tổ chức dự án, quản lý rủi ro, quản lý chất lượng, lập kế hoạch làm việc chi tiết, kiểm soát và lập báo cáo dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo.

12/28/2020 11:33:14 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Phần 1 - Vũ Thị Hương Giang

Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm - Phần 1: Giới thiệu chung về công nghệ phần mềm cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa chung về phần mềm, kiến trúc phần mềm, các khái niệm, đặc tính chung của phần mềm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

12/28/2020 11:33:07 PM +00:00

Lecture Introduction to software engineering - Week 10: Agile software development

Lecture Introduction to software engineering - Week 10: Agile software development. In this chapter, you will learn to: Agile methods, extreme programming, agile project management, scaling agile methods. Invite you to find out the detailed content.

12/28/2020 11:32:59 PM +00:00

Lecture Introduction to software engineering - Week 9: Software testing

Lecture Introduction to software engineering - Week 9: Software testing. In this chapter, you will learn to: Development testing, test-driven development, release testing, user testing. Invite you to find out the detailed content.

12/28/2020 11:32:44 PM +00:00

Lecture Introduction to software engineering - Week 8: UI Design

Lecture Introduction to software engineering - Week 8: UI Design. In this chapter, you will learn to: Designissue, user interface design process, user analysis, user interface prototyping, interface evaluation. Invite you to find out the detailed content.

12/28/2020 11:32:28 PM +00:00