Tài liệu miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Download Tài liệu học tập miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Bài giảng Autocad 2014

Nhằm giúp các bạn đang học chuyên ngành Công nghệ thông tin có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng Autocad 2014 dưới đây. Với kết cấu nội dung gồm 5 chương, bài giảng giới thiệu đến các bạn những nội dung về các lệnh vẽ cơ bản, các lệnh hiệu chỉnh bản vẽ, các phép biến hình và sao chép,...

8/30/2018 4:55:02 AM +00:00

Bài giảng Autocad 2014: Chương 6 đến chương 9

Các lệnh quan sát bản vẽ, vẽ ký hiệu vật liệu trên bản vẽ, ghi và hiệu chỉnh văn bản, ghi kích thước trên bản vẽ là những nội dung chính của chương 6 đến chương 9 của bài giảng Autocad 2014. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:55:02 AM +00:00

Ebook Build your own Database driven Website using PHP & My SQL: Part 1

(BQ) This book is aimed at intermediate and advanced web designers looking to make the leap into server-side programming. You’ll be expected to be comfortable with simple HTML, as I’ll make use of it without much in the way of explanation. No knowledge of Cascading Style Sheets (CSS) or JavaScript is assumed or required, but if you do know JavaScript, you’ll find it will make learning PHP a breeze, since these languages are quite similar. This book comprises the following 12 chapters. Part 1 of ebook from chapter 1 to chapter 7. Inviting you to refer.

8/30/2018 4:55:02 AM +00:00

Ebook Build your own Database driven Website using PHP & My SQL: Part 2

(BQ) Part 2 of ebook Build your own Database driven Website using PHP & My SQL presents contens as: Content formatting with regular expressions; cookies, sessions, and access control; MySQL administration, advanced SQL queries, binary data. This book is your map to the twisty path that every beginner must navigate to learn PHP and MySQL today. Inviting you to refer.

8/30/2018 4:55:02 AM +00:00

Giáo trình Đồ họa máy tính: Phần 1

Giáo trình Đồ họa máy tính cung cấp đầy đủ thông tin về cơ sở lý thuyết đồ họa máy tình từ đơn giản nhất như các thuật toán vẽ đường thẳng, đường tròn,… Tiếp đến là các kỹ thuật, các phép biến đổi, phép quan sát trong không gian hai chiều, ba chiều. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày tổng quan về đồ họa máy tính và các thuật toán cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:55:02 AM +00:00

Giáo trình Đồ họa máy tính: Phần 2

Phần 2 của giáo trình Đồ họa máy tính trình bày các nội dung: Biến đổi trong không gian hai chiều, phép quan sát hai chiều, đồ họa ba chiều, quan sát trong không gian ba chiều. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:55:02 AM +00:00

Thiết kế website với trang blogspot

Tạo tài khoản, đăng bài viết, chỉnh sửa bố cục thêm bớt các tiện ích là những nội dung chính trong tài liệu Thiết kế website với trang blogspot. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 4:54:54 AM +00:00

Bài giảng Đường cong trong không gian 3D CURVE - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Đường cong trong không gian 3D Curve cung cấp cho người học các kiến thức: Đường cong - Curve, phân loại, Polynomial Parametric Curve, tính chất của đường cong bậc 3, đường cong đa thức bậc ba, các loại đường cong trong đồ họa,... Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin và Thiết kế đồ họa dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 4:54:51 AM +00:00

Bài giảng Mô hình bề mặt - Surface các phương pháp xây dựng

Bài giảng Mô hình bề mặt - Surface các phương pháp xây dựng trình bày các khía niệm cơ bản, ưu điểm dùng mặt lưới, biểu diễn mảnh tứ giác, kết nối mảnh tứ giác, mô hình hóa các mặt cong, mặt tròn xoay, mặt trượt, đánh giá mặt cong, đặc điểm của mặt cong B-Spline, măt công tham biến bậc 3,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:54:51 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ - Vũ Tuyết Trinh

Bài giảng Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ do Vũ Tuyết Trinh biên soạn cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể trả lời các câu hỏi: Mục đích của chuẩn hoá là gì, thế nào là chuẩn hóa, có bao nhiêu chuẩn. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học các môn học Cơ sở dữ liệu dùng làm tài liệu tham khảo và nghiên cứu.

8/30/2018 4:54:51 AM +00:00

Bài giảng Lesson 1: Kỹ thuật đồ họa và hiện thực ảo

Bài giảng Lesson 1: Kỹ thuật đồ họa và hiện thực ảo giới thiệu tới người đọc các kiến thức tổng quan về kỹ thuật đồ họa, lịch sử kỹ thuật đồ họa, phân loại và các ứng dụng tiêu biểu của kỹ thuật đồ họa, mô hình hệ đồ họa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:54:50 AM +00:00

Bài giảng Bài 2: Các giải thuật sinh các thực thể cơ sở (28 trang) - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Bài 2: Các giải thuật sinh các thực thể cơ sở cung cấp cho người học các kiến thức: Giải thuật xây dựng các thực thể cơ sở, biểu diễn đoạn thẳng, giải thuật Bresenham, sinh đường tròn, cấu trúc font chữ, giải thuật đường quét đa giác... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:54:50 AM +00:00

Bài giảng Bài 3: Các giải thuật cơ sở (39 trang) - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Bài 3: Các giải thuật cơ sở cung cấp cho người học các kiến thức: Các giải thuật xén tỉa - Clipping, các thuật toán tô miền kín, phép tô mầu, phép xử lý Antialiasing. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin và thiết kế đồ họa dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 4:54:50 AM +00:00

Bài giảng Bài 4: Các phép biến đổi đồ họa - Affine Transformations - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Bài 4: Các phép biến đổi đồ họa - Affine Transformations cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về các phép biến đổi đồ họa, các phép biến đổi đồ họa, hệ tọa độ đồng nhất. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin và thiết kế đồ họa dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 4:54:50 AM +00:00

Bài giảng Bài 4: Các phép biến đổi đồ họa - Affine Transformations (Phần b) - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Bài 4: Các phép biến đổi đồ họa Affine Transformation - Phần b: Phép biến đổi trong không gian trình bày các nội dung: Ma trân biển đổi 3 chiều, các phép biến đổi hình học 3 chiều, phép quay 3 chiều, quay số biến dạng, hệ tọa độ,... Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin và thiết kế đồ họa dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 4:54:50 AM +00:00

Bài giảng Bài 5: Nguyên lý về 3D và phép chiếu - Projection (8 trang) - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Bài 5: Nguyên lý về 3D và phép chiếu - Projection trình bày các nội dung: Nguyên lý về 3D, đặc điểm của kỹ thuật đồ họa 3D, các phương pháp hiển thị 3D, các phép chiếu trong chương trình đồ họa. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin và thiết kế đồ họa dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 4:54:50 AM +00:00

Bài giảng Bài 6: Màu sắc trong đồ họa - Color model

Bài giảng Bài 6: Màu sắc trong đồ họa - Color model trình bày các nội dung: Mô hình mầu Color model, phép trộn mầu Color Mixing, mô hình mầu thêm Additive Model RGB, mô hình màu HSV,... Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin và Thiết kế đồ họa dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 4:54:50 AM +00:00

Bài giảng Đường cong trong không gian 3D CURVE

Bài giảng Đường cong trong không gian 3D Curve cung cấp cho người học các kiến thức: Đường cong - Curve, phân loại, Polynomial Parametric Curve, tính chất đường cong bậc 3, đường cong đa thức bậc ba, đường cong tham chiếu,... Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin và Thiết kế đồ họa dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 4:54:50 AM +00:00

Bài giảng Mô hình hóa thực tạo ảo VRML

Bài giảng Mô hình hóa thực tạo ảo VRML cung cấp cho người học các kiến thức về lịch sử của VRML, tính chất VRML, cấu trúc file VRML, phần tử cơ bản của VRML, hệ tọa độ, chuyển đổi một hệ tọa độ, bảng mà thường dùng, giới thiệu hoạt cảnh, điều khiển thời gian

8/30/2018 4:54:50 AM +00:00

Bài giảng bài 12: Hiện thực ảo Virtual Reality

Bài giảng Bài 12: Hiện thực ảo Virtual Reality cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm Virtual Reality, lịch sử phát triển Virtual Reality, kiến trúc hệ thống của Virtual Reality, đặc điểm thực tế của hiện thực ảo, tái tạo cảm giác, yêu cầu VR,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:54:50 AM +00:00

Bài giảng Lesson 1: Kỹ thuật đồ họa và hiện thực ảo - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Lesson 1: Kỹ thuật đồ họa và hiện thực ảo giới thiệu tới người đọc lịch sử phát triển của kỹ thuật đồ họa trong giai đoạn 1970 - 1980, kỹ thuật đồ họa vi tính, phân loại và các ứng dụng tiêu biểu của kỹ thuật đồ họa, mô hình hệ đồ họa, các chuẩn giao điện đồ họa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:54:50 AM +00:00

Bài giảng Các giải thuật sinh các thực thể cơ sở - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Các giải thuật sinh các thực thể cơ sở do Lê Tấn Hùng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: The Rendering Pipeline - 3D, phép biến đổi Transformation, Rendering - Transformations, rời rạc hóa điểm ảnh, thuật toán DDA, giải thuật Bresenham, giải thuật trung điểm-Midpoint,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:54:50 AM +00:00

Bài giảng Bài 3: Các giải thuật cơ sở - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Bài 3: Các giải thuật cơ sở cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Các giải thuật xén tỉa - Clipping, các thuật toán tô miền kín, phép xử lý Antialiasing. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin và thiết kế đồ họa dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 4:54:50 AM +00:00

Bài giảng Bài 4: Các phép biến đổi đồ họa - Transformations - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Bài 4: Các phép biến đổi đồ họa - Transformations trình bày các nội dung: Phép biến đổi - Transformations, biểu diễn Ma trận, các phép biến đổi hình học hai chiều, thuộc tính cơ bản của phép biến đổi Affine Transformations, phép biến đổi tổng hợp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:54:50 AM +00:00

Bài giảng Bài 5: Nguyên lý về 3D và phép chiếu - Projection - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Bài 5: Nguyên lý về 3D và phép chiếu - Projection cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Nguyên lý về 3D, đặc điểm của kỹ thuật đồ họa 3D, các phương pháp hiển thị 3D, các phép chiếu trong chương trình đồ họa. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin và thiết kế đồ họa dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 4:54:50 AM +00:00

Bài giảng Bài 6: Màu sắc trong đồ họa - Color model - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Bài 6: Màu sắc trong đồ họa - Color model trình bày các nội dung: Mô hình mầu Color model, phép trộn mầu Color Mixing, mô hình mầu thêm Additive Model RGB, mô hình màu HSV,... Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin và Thiết kế đồ họa dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 4:54:50 AM +00:00

Nghiên cứu so sánh các thuật toán xử lý ảnh tính độ sâu ảnh stereo ứng dụng trong hệ thống camera thị giác

Có ba phương pháp cơ bản để so sánh sự tương hợp giữa hai ảnh là SAD, SSD và NCC. Phương pháp NCC sử dụng sự tương quan chéo giữa các điểm ảnh nên các phép toán rất phức tạp. Chúng bao gồm phép toán bình phương, tổng, tích các tổng, khai căn nên việc thực hiện chắc chắn rất tốn thời gian. Còn hai phương pháp SAD và SSD có độ phức tạp của thuật toán không khác biệt quá lớn nên chúng ta cần làm một thực nghiệm để kiểm chứng chất lượng bản đồ độ sâu và tốc độ thực hiện. Từ đó chọn ra một phương pháp thích hợp hơn.

8/30/2018 4:54:46 AM +00:00

Ứng dụng kỹ thuật thị giác máy tính trong sản xuất nông nghiệp

Bài viết này giới thiệu khái quát về các khái niệm cơ bản của thị giác máy tính và hệ thống cấu tạo của nó, tóm tắt tình hình ứng dụng kỹ thuật thị giác máy tính trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và định hướng phát triển trong tương lai.

8/30/2018 4:54:40 AM +00:00

Thiết kế khuôn (Dùng Catia)

Vào mục công cụ thiết kế gia công khuôn, gọi chi tiết gia công, xác định khuôn cơ sở, định vị chi tiết, chia lõi và hốc,... là những nội dung chính trong tài liệu Thiết kế khuôn (Dùng Catia). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt chi tiết.

8/30/2018 4:53:04 AM +00:00

Team Web giúp truy cập vào help tùy chỉnh

Nếu bạn yêu cầu công việc cụ thể được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn theo công ty bạn, và nếu nội dung có thể thay đổi, hãy sử dụng Team Web. Khởi động một trang web trên mạng nội bộ của công ty bằng cách sử dụng lệnh Team Web, và liên kết More Learning Resources trên màn hình Welcome. Thành viên trong nhóm có thể nhanh chóng truy cập vào hỗ trợ công ty tùy chỉnh. Tham khảo bài viết Team Web giúp truy cập vào help tùy chỉnh để hiểu hơn về vấn đề này.

8/30/2018 4:53:02 AM +00:00