Tài liệu miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Download Tài liệu học tập miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

CS 450: Level operations - Part 1

CS 450: Level operations - Part 1 includes point processing; adding a constant; amplification, linear level operators; negative; thresholding; quantization; logarithm; exponential; contrast enhancement;...

8/30/2018 4:58:48 AM +00:00

CS 450: Level operations - Part 2

CS 450: Level operations - Part 2 presents the effect of level operations on histograms; histograms equantization; adaptive histograms equantization; histograms specification and something else.

8/30/2018 4:58:48 AM +00:00

CS 450: Other transform

CS 450: Other transform provides the fourier transform; discrete consine transform (DCT); different transform; hotelling (karhunen - leuve) transform; co-joint repretations; energy compaction.

8/30/2018 4:58:48 AM +00:00

CS 450: Image reconstruction

CS 450: Image reconstruction includes about required knowledge; knowledge about the corruption process; sattistical reconstruction; bayestical recontrucstion; balancing the data and prior term; other recontrucstion methods.

8/30/2018 4:58:48 AM +00:00

CS 450: Sampling and Reconstruction

CS 450: Sampling and Reconstruction presents about sampling; sampling in the spatial domain - graphical example; sampling in the frequency domain; sampling in the frequency domain graphical example; reconstruction - graphical example; the sampling theorem; aliasing - graphical example;...

8/30/2018 4:58:48 AM +00:00

Digital Image Processing: Some Special Techniques Dithering - Duong Anh Duc

Dithering, also called Halftoning or Color Reduction, is the process of rendering an image on a display device with fewer colors than are in the image. Digital Image Processing: Some Special Techniques Dithering presents about it.

8/30/2018 4:58:48 AM +00:00

CS 450: Video

CS 450: Video includes about Storing Video; Key Frames; Motion; Predictive Encoding Using Motion Prediction; MPEG; MPEG Frame Types; Other Video Compression Standards and some thing elses.

8/30/2018 4:58:48 AM +00:00

Thiết kế công cụ đọc thông tin truyền thông trên mạng CAN

Bài viết nhằm giới thiệu về giao thức truyền thông CAN (Controller Area Network) ban đầu được sử dụng để truyền thông tin giữa các ECU của ô tô. Tuy nhiên, do những ưu điểm của nó nên ngày nay. Mạng CAN được sử dụng rất rộng rãi trong các ngành khác như robot, CNC, biến tần, lọc tích cực. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt được nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:58:43 AM +00:00

Bài giảng e-Learning (49tr)

Bài giảng e-Learning là sản phẩm được tạo ra từ các công cụ tạo bài giảng (authoring tools), có khả năng tích hợp đa phương tiện (multimedia) gồm phim (video), hình ảnh, đồ họa, hoạt hình, âm thanh, ..., và tuân thủ một trong các chuẩn SCROM, AICC.

8/30/2018 4:58:42 AM +00:00

Giáo trình Autocad 2007

Với kết cấu nội dung gồm 7 chương, giáo trình Autocad 2007 giới thiệu đến các bạn những nội dung làm quen với autocad, các lệnh vẽ cơ bản, các lệnh chỉnh sửa đối tượng, làm việc với layer, ghi kích thước và vật liệu,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

8/30/2018 4:58:27 AM +00:00

Hình chiếu của Conic thuộc nón tròn xoay

Bài báo này đề cập tới bài toán giao của mặt phẳng với nón bậc hai, cụ thể là trình bày một định lý về hình chiếu của Conic thuộc nón tròn xoay. Đồng thời, bài báo phát biểu định lý mở rộng cho trường hợp phép chiếu xuyên tâm, với tâm chiếu thuộc trục nón.

8/30/2018 4:57:06 AM +00:00

Bài giảng E-Learning (72tr)

Bài giảng E-Learning là sản phẩm được tạo ra từ các công cụ tạo bài giảng (authoring tools), có khả năng tích hợp đa phương tiện (multimedia) gồm phim (video), hình ảnh, đồ họa, hoạt hình, âm thanh, ..., và tuân thủ một trong các chuẩn SCROM, AICC. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 4:56:56 AM +00:00

Hướng dẫn sử dụng 3D Album

3D Album là một phần mềm rất tuyệt vời, nó sẽ giúp cho các bạn tạo ra những Album ảnh cá nhân, gia đình, tập thể mang đầy tính nghệ thuật. Vậy làm cách nào để sử dụng 3D Album hiệu quả, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu Hướng dẫn sử dụng 3D Album. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

8/30/2018 4:56:56 AM +00:00

Tạo màn hình chào mừng 3Dmax

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu Tạo màn hình chào mừng 3Dmax dưới đây. Nội dung tài liệu hướng dẫn cụ thể chi tiết các bước tạo màn hình 3Dmax.

8/30/2018 4:56:55 AM +00:00

Comp 776: Computer vision

What kind of information can we extract from an image, why study computer vision, why is computer vision difficult,... To help you answer the questions above, you are invited to refer to the content of the curriculum ''Comp 776: Computer vision. Hope this is useful references for you.

8/30/2018 4:56:49 AM +00:00

Today: Cameras

The pinhole projection model, cameras with lenses, digital cameras,... is the main content of the lecture Today: Cameras. Invite you to consult the detailed content lectures to capture details.

8/30/2018 4:56:49 AM +00:00

Capturing light

Radiometry, solid angle, radiometry of thin lenses, from light rays to pixel values, the interaction of light and surfaces,... is the main content of the lecture Capturing light. Invite you to consult the detailed content lectures to capture details.

8/30/2018 4:56:49 AM +00:00

Color

Color is a psychological property of our visual experiences when we look at objects and lights, not a physical property of those objects or lights, color is the result of interaction between physical light in the environment and our visual system. To help you understand more about this issue, invite you to consult the lecture content Color. Hope this is useful references for you.

8/30/2018 4:56:49 AM +00:00

Linear filtering

Given a camera and a still scene, how can you reduce noise, what about near the edge, why is separability useful in practice,... To help you understand more about this issue, invite you to consult the lecture content Linear filtering. Hope this is useful references for you.

8/30/2018 4:56:49 AM +00:00

Edge detection

Origin of edges, characterizing edges, image gradient, finite difference filters, effects of noise,... As the main contents of the lecture Edge detection. Each of your content and references for additional lectures will serve the needs of learning and research.

8/30/2018 4:56:49 AM +00:00

Feature extraction: Corners and blobs

Characteristics of good features, applications, finding corners, corner detection basic idea, corner detection mathematics,... As the main contents of the lectures Feature extraction: Corners and blobs. Invite you to consult for additional documents for the academic needs and research.

8/30/2018 4:56:49 AM +00:00

Fitting

Invite you to consult the lecture content Fitting below. Contents of lectures introduce to you the content ''Problem with vertical least squares, total least squares, least squares as likelihood maximization, least squares for general curves. Hopefully document content to meet the needs of learning, work effectively.

8/30/2018 4:56:49 AM +00:00

Fitting: The hough transform

Voting schemes, hough transform, parameter space representation, algorithm outline, basic illustration,... As the main contents of the lecture Fitting: The hough transform. Each of your content and references for additional lectures will serve the needs of learning and research.

8/30/2018 4:56:49 AM +00:00

Image alignment

Invite you to consult the lecture content Image alignment below. Contents of lectures introduce to you the content: A look into the past, bing streetside images, image alignment, alignment as fitting, fitting an affine transformation. Hopefully document content to meet the needs of learning, work effectively.

8/30/2018 4:56:49 AM +00:00

Single-view geometry

Our goal recovery of 3D structure, recall pinhole camera model, recovery of 3D structure, pinhole camera model, principal point,... is the main content of the lesson Single-viewgeometry. Each of your content and references for additional lectures will serve the needs of learning and research.

8/30/2018 4:56:49 AM +00:00

Two-view geometry

Invite you to consult the lecture content Two-view geometry below. Contents of lectures introduce to you the content: Epipolar geometry, the epipole, epipolar geometry, epipolar constraint, problem with eight point algorithm. Hopefully document content to meet the needs of learning, work effectively.

8/30/2018 4:56:49 AM +00:00

Stereo

Binocular stereo, basic stereo matching algorithm, essential matrix for parallel images, depth from disparity, depth from disparity, stereo matching as energy minimization,... As the main contents of the lecture Stereo. Each of your content and references for additional lectures will serve the needs of learning and research.

8/30/2018 4:56:49 AM +00:00

Multi-view stereo

To help you specialized Electronics Electronics has added references in the process of learning and study. Invite you to consult the lecture content Multi-view stereo. Each of your content and references for additional lectures will serve the needs of learning and research.

8/30/2018 4:56:49 AM +00:00

Structure from motion

Invite you to consult the lecture content Structure from motion below. Contents of lectures introduce to you the content: Structure from motion, structure from motion ambiguity, types of ambiguity,... Hopefully document content to meet the needs of learning, work effectively.

8/30/2018 4:56:49 AM +00:00

Object recognition: History and overview

To help you specialized culture and art have added references in the process of learning and study. Invite you to consult the lecture content Object recognition: History and overview. Each of your content and references for additional lectures will serve the needs of learning and research.

8/30/2018 4:56:49 AM +00:00