Tài liệu miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Download Tài liệu học tập miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Bài giảng Xử lý ảnh số: Các phương pháp cải thiện chất lượng ảnh - Nguyễn Linh Giang (p2)

Bài giảng "Xử lý ảnh số: Các phương pháp cải thiện chất lượng ảnh (p2)" cung cấp cho người học các kiến thức về phương pháp lọc ảnh và giả màu bao gồm: Khái niệm nhiễu, các phép lọc trên miền không gian, các phép lọc trên miền tần số, đặc điểm của hệ thống thị giác, phương pháp giả màu. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:00:35 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh số: Các phép biến đổi ảnh - Nguyễn Linh Giang (p2)

Bài giảng "Xử lý ảnh số: Các phép biến đổi ảnh (p2)" cung cấp cho người học các kiến thức về các phép biến đôi ảnh bao gồm: Biến đổi sin, cosin, biến đổi Hadamar, biến đổi Haar, biến đổi K-L. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:00:35 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh số: Phân tích ảnh (Phân vùng ảnh) - Nguyễn Linh Giang

Bài giảng "Xử lý ảnh số - Phân tích ảnh: Phân vùng ảnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm vùng ảnh và phân vùng ảnh, phân vùng ảnh dựa trên ngưỡng, phân vùng ảnh dựa trên đường biên, phân vùng ảnh dựa trên các miền; đối sánh, các hướng tiếp cận tiên tiến. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:00:35 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh số: Phân tích ảnh (Xử lý ảnh đường biên) - Nguyễn Linh Giang

Bài giảng "Xử lý ảnh số - Phân tích ảnh: Xử lý ảnh đường biên" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Biểu diễn biên, Gradient rời rạc, các phương pháp tách biên, dò và nối đường biên, mã hóa đường biên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:00:35 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh số: Các phép biến đổi ảnh - Nguyễn Linh Giang (p1)

Bài giảng "Xử lý ảnh số: Các phép biến đổi ảnh" cung cấp cho người học các kiến thức về hai phép biến đổi ảnh bao gồm: Biến đổi đơn nguyên ( unitary ), biến đổi Fourier. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu huwuc ích dành cho các bạn sinh viên ngành Đồ họa dunngf làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 5:00:35 AM +00:00

Bài giảng JQuery - Ngô Bá Nam Phương

Bài giảng JQuery do giảng viên Ngô Bá Nam Phương biên soạn gồm có các nội dung sau đây: Giới thiệu về JQuery, JQuery Selector, JQuery Filter, thay đổi nội dung document, hiệu ứng và hoạt ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:00:34 AM +00:00

Bài giảng Photoshop: Bài 1 - Khám phá phần mềm Adobe Photoshop & tìm hiểu về Workspace

Bài giảng Photoshop: Bài 1 - Khám phá phần mềm Adobe Photoshop & tìm hiểu về Workspace được biên soạn nhằm giúp cho các bạn làm quen với giao diện Adobe Photoshop; công cụ và các bảng trong Photoshop; thao tác làm việc với Photoshop; cách tạo bưu thiếp 3D; thiết lập không gian làm viêc.

8/30/2018 5:00:34 AM +00:00

Bài giảng Photoshop: Bài 2 - Sử dụng phần mềm Adobe Bridge & các thao tác làm việc cơ bản

Bài giảng Photoshop: Bài 2 - Sử dụng phần mềm Adobe Bridge & các thao tác làm việc cơ bản được biên soạn nhằm giúp cho các bạn làm quen với Adobe Bridge (sử dụng thư mục, thiết lập thông tin hình ảnh, thao tác làm việc với Bridge); các thao tác làm việc với tập tin trong Photoshop; các định dạng hình ảnh.

8/30/2018 5:00:34 AM +00:00

Bài giảng Photoshop: Bài 4 - Làm việc với công cụ Pen – Kỹ thuật vẽ hình trong Photoshop & các công cụ vẽ hình

Mục tiêu của bài giảng Photoshop: Bài 4 - Làm việc với công cụ Pen – Kỹ thuật vẽ hình trong Photoshop & các công cụ vẽ hình là nhằm giúp cho các bạn hiểu được cách làm việc với công cụ Pen (kỹ thuật sử dụng, tạo vùng chọn với Pen); công cụ hỗ trợ vẽ Vector trong Photoshop.

8/30/2018 5:00:34 AM +00:00

Bài giảng Photoshop: Bài 5 - Tô vẽ và chỉnh sửa ảnh

Bài giảng Photoshop: Bài 5 - Tô vẽ và chỉnh sửa ảnh được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được khái niệm cơ bản về màu sắc và hệ màu; cách sử dụng các công cụ vẽ (Painting, Cloning, Healing). Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

8/30/2018 5:00:34 AM +00:00

Bài giảng Photoshop: Bài 6 - Tìm hiểu layer

Bài giảng Photoshop: Bài 6 - Tìm hiểu layer giới thiệu tới các bạn những nội dung về khái niệm và cách sử dụng layer; chọn và di chuyển layer; sử dụng Layer Mask; tìm hiểu Clipping Mask. Với các bạn quan tâm tới lĩnh vực Photoshop thì đây là tài liệu hữu ích.

8/30/2018 5:00:34 AM +00:00

Bài giảng Photoshop: Bài 7 - Làm việc với Smart Object sử dụng Filter

Bài giảng Photoshop: Bài 7 - Làm việc với Smart Object sử dụng Filter bao gồm những nội dung về cách mở tấm hình dưới dạng Smart Object; chuyển đổi layer sang Smart Object; chỉnh sửa đối tượng Smart Object; thay thế nội dung của một Smart Object layer; làm việc với các filter và một số nội dung khác.

8/30/2018 5:00:34 AM +00:00

Bài giảng Photoshop: Bài 8 - Tạo ảnh cho trang Web

Dưới đây là bài giảng Photoshop: Bài 8 - Tạo ảnh cho trang Web. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về cách tạo thiết lập cho hình ảnh trang Web; cách lưu hình ảnh để sử dụng trên Web. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những ngành có liên quan.

8/30/2018 5:00:34 AM +00:00

Menu dialog box property sheet - Trần Anh Tuấn A

The menu bar that appears at the top of a window is an application's top-level menu, and the commands in it are called top-level menu items. Menu dialog box property sheet - Trần Anh Tuấn A presents about it.

8/30/2018 4:58:48 AM +00:00

Bài giảng Đồ hoạ trên VC6.0(MFC) - Trần Anh Tuấn

Bài giảng Đồ hoạ trên VC6.0(MFC) do Trần Anh Tuấn biên soạn cung cấp cho các bạn những nội dung về quy trình làm việc với đồ hoạ; các đối tượng đồ hoạ; bút vẽ chổi vẽ; biến đổi toạ độ trong đồ họa. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

8/30/2018 4:58:48 AM +00:00

CS 450: Introduction to Digital Signal and Image Processing - Image Arithmetic

CS 450: Introduction to Digital Signal and Image Processing - Image Arithmetic includes Image Arithmetic; Image Subtraction; Background Subtraction; Motion; Digital Subtraction Angiography; Multiplication; Alpha Blending; Image Averaging.

8/30/2018 4:58:48 AM +00:00

CS 450: Color

CS 450: Color presents about Color Receptors; The Luminous-Efficiency Function; The RGB Color Model; Luminance and Chromaticity; Luminance; Luminance; The CIE Chromaticity Diagram; Color Gamuts; The RGB Model; The CMYK Model; Tints and Shades.

8/30/2018 4:58:48 AM +00:00

Digital Image Processing: Compresstion

Digital Image Processing: Compresstion talks about need for image compression; image compression overview; lossless compression (run-lenghth coding, huffan coding, lempel-ziv-welch compression); lossy compression (transform image coding, JPEG compression).

8/30/2018 4:58:48 AM +00:00

CS 450: Compression

CS 450: Compression presents about coding; Information; Example Information; Information vs Data; Quantifying Information - Entropy; Context; Calculating Information in Context; Types of Redundancy; Entropy Coding; Vector Quantization; Interpixel Redundancy;...

8/30/2018 4:58:48 AM +00:00

Convolution: 1D and 2D signal processing

Convolution: 1D and 2D signal processing provides about consider the delta function; time-shift delta; sample the input; Fourier Coefficients; Euler’s identity; Sine-cos Rep; Harmonic Analysis; Convolution Thm; Spectrum reproduced.

8/30/2018 4:58:48 AM +00:00

Digital Image Processing: What is a digital image? - Duong Anh Duc

Digital Image Processing: What is a digital image? - Duong Anh Duc helps you know what is a digital image? Important steps in a typical image processing system; Image Processing and Analysis Transformations; Some Image Processing Examples - Gamma-Ray Imaging; Contrast Enhancement radiography.

8/30/2018 4:58:48 AM +00:00

Digital Image Processing: Human Visual System - Duong Anh Duc

Digital Image Processing: Human Visual System - Duong Anh Duc presents about Human Visual System; Cross-section of the Human Eye; Light and EM Spectrum; Image Sensing and Acquisition; Mathematical Representation of Images; Effect of spatial resolution; Application Areas.

8/30/2018 4:58:48 AM +00:00

Digital Image Processing: Image Enhancement - Duong Anh Duc

Digital Image Processing: Image Enhancement - Duong Anh Duc presents about Image Enhancement; Point Operations; Image Negative; Contrast Stretching; Compression of Dynamic Range; Image Averaging for noise reduction; Some Averaging Filters; Some Typical Histograms.

8/30/2018 4:58:48 AM +00:00

Digital Image Processing: Image Enhancement Spatial Filtering - Duong Anh Duc

Digital Image Processing: Image Enhancement Spatial Filtering - Duong Anh Duc includes Image Enhancement - Spatial Filtering; How to specify T; Smoothing Filters; Image smoothing by averaging (lowpass spatial filtering); Image Sharpening; High-boost filtering; Prewitt operators.

8/30/2018 4:58:48 AM +00:00

Digital Image Processing: Image Enhancement Frequency domain methods - Duong Anh Duc

Digital Image Processing: Image Enhancement Frequency domain methods - Duong Anh Duc provides about Image Enhancement - frequency domain methods; 1-d Fourier transform of a sequence; 2-d Fourier transform of a digital image; Fourier Transform of “Rice” Image; Importance of Phase Information in Images;...

8/30/2018 4:58:48 AM +00:00

Digital Image Processing: Image Restoration - Duong Anh Duc

Digital Image Processing: Image Restoration - Duong Anh Duc includes Image Restoration; Restoration vs. Enhancement; Degradation Model; Gaussian noise; Erlang(Gama) noise; Exponential noise; Impulse (salt-and-pepper) noise; Plot of density function of different noise models.

8/30/2018 4:58:48 AM +00:00

Digital Image Processing: Image Restoration Matrix Formulation - Duong Anh Duc

Digital Image Processing: Image Restoration Matrix Formulation - Duong Anh Duc provides about matrix Formulation of Image Restoration Problem; constrained least squares filtering (restoration); a brief review of matrix differentiation; Pseudo-inverse Filtering; Minimum Mean Square Error (Wiener) Filter; Parametric Wiener Filter.

8/30/2018 4:58:48 AM +00:00

Digital Image Processing: Unitary Transforms - Duong Anh Duc

Digital Image Processing: Unitary Transforms - Duong Anh Duc present about Unitary Transforms; Energy conservation with unitary transforms; Karhunen-Loeve transform; Optimum energy concentration by KL transform; Basis images and eigenimages; Sirovich and Kirby method; Gender recognition using eigenfaces.

8/30/2018 4:58:48 AM +00:00

CS 450: Human Vision

CS 450: Human Vision includes about Discrimination Experiments, Weber’s Law, Weber’s Law and Logarithmic Encoding, Adaptation, Contrast Encoding, Spatial Frequencies, Color Perception, Brightness vs. Color.

8/30/2018 4:58:48 AM +00:00

CS 450: Introduction to Digital Signal and Image Processing - Introduction and Applications

CS 450: Introduction to Digital Signal and Image Processing - Introduction and Applications includes what are Signals? Why Signals? Alications; Kinds of Operations; Relationship to Other Fields (IP, Graphics, and Vision); BYU Research.

8/30/2018 4:58:48 AM +00:00