Tài liệu miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Download Tài liệu học tập miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Ebook Adobe Photoshop 7.0

Cuốn sách Adobe Photoshop 7.0 bao gồm 18 chương với những hướng dẫn cơ bản nhất từ môi trường làm việc, các công cụ cho đến những kiến thức về tạo web bằng Photoshop cũng như việc xuất bản in ấn. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

8/30/2018 5:02:52 AM +00:00

Tự học Photoshop 6.0 bằng hình ảnh

Tài liệu Tự học Photoshop 6.0 bằng hình ảnh cung cấp các bài tập về thực hành Photoshop, giúp bạn tự rèn luyện và học sử dụng phần mềm này. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:02:52 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế web Dreamweaver CS4 - Chapter 1: Introdution

Chapter 1 include content: What’s new in Dreamweaver CS4? The Dreamweaver CS4 interface, setting up a site, creating a Web page, adding text to your Web pages, format text.

8/30/2018 5:02:51 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế web Dreamweaver CS4 - Chapter 2: Introducing cascading style sheets

Chapter 2 introduce cascading style sheets. This chapter include content: Cascading style sheet basics, creating styles, using styles, manipulating styles, text formatting with CSS. Inviting you to refer.

8/30/2018 5:02:51 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế web Dreamweaver CS4 - Chapter 3: Link - Images

Bài giảng Thiết kế web Dreamweaver CS4 - Chapter 3 present content: Understanding links, adding a link, adding an email link, linking within a web page, modifying a link, removing a link,...and another content.

8/30/2018 5:02:51 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế web Dreamweaver CS4 - Chapter 4: Table - Frameset

Bài giảng Thiết kế web Dreamweaver CS4 - Chapter 4 introduce table and frameset. This chapter present content: Table basics, inserting a table, selecting parts of a table, expanded table mode, formatting tables,...and another content.

8/30/2018 5:02:51 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế web Dreamweaver CS4 - Chapter 5: Advanced CSS - Page Layout

Chapter 5 introduce advanced CSS - Page layout. This chapter presents content: Compound selectors, styling groups of tags, fast style editing with the properties pane, moving and managing styles, to move one or more styles between two style sheets,...and another content.

8/30/2018 5:02:51 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế web Dreamweaver CS4 - Chapter 6: Form

In Dreamweaver, form input types are called form objects. Form objects are the mechanisms that allow users to input data. You can add the following form objects to a form: Text fields, note, buttons, check boxes, radio group, pull-down menus and lists,...

8/30/2018 5:02:51 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế web Dreamweaver CS4 - Chapter 7: Using behaviors

Behaviors are prepackaged JavaScript programs that let you add interactivity to your Web pages. In this chapter, we will learn content: Understanding behaviors, behavior elements, applying behaviors, mouse events, keyboard events,...and another content.

8/30/2018 5:02:51 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế web Dreamweaver CS4 - Chapter 8: Templates

Bài giảng Thiết kế web Dreamweaver CS4 - Chapter 4 introduce templates. This chapter presents content: Template basics, creating a template, defining editable regions, repeating region, adding a repeating region,...and another content.

8/30/2018 5:02:51 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế web Dreamweaver CS4 - Chapter 9: Javascript

Bài giảng Thiết kế web Dreamweaver CS4 - Chapter 4 introduce Javascript. This chapter presents content: JavaScript and client-side scripting, understanding JavaScript objects, case sensitivity in javascript, comments to a javascript program,...

8/30/2018 5:02:51 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế web Dreamweaver CS4 - Chapter 10: Document Object Model (DOM)

The Document Object Model is a platform- and language-neutral interface that will allow programs and scripts to dynamically access and update the content, structure and style of documents. In this chapter we will learn with Document Object Model, inviting you to refer.

8/30/2018 5:02:51 AM +00:00

Chương 4: Các thủ thuật, nguyên tắc sáng tạo cơ bản

Những nguyên tắc cần lưu ý về hệ thống các thủ thuật, nguyên tắc sáng tạo cơ bản, văn bản phát biểu hệ thống các nguyên tắc sáng tạo cơ bản, chương trình phát triển các thủ thuật và làm tái hiện quá trình suy diễn để có được đối tượng sáng tạo cho trước,... là những nội dung chính trong chương 4 Các thủ thuật, nguyên tắc sáng tạo cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:45 AM +00:00

Flash MX Tutorials

Introduction to Flash MX Tutorial, Introduction to ActionScript Tutorial, Introduction to Components Tutorial as the main contents of the document Flash MX Tutorials. Invite you to consult the document for more documents serving the academic needs and research.

8/30/2018 5:02:45 AM +00:00

Hướng dẫn căn bản FlashCS4 Professional

Với kết cấu nội dung gồm 5 chương, tài liệu Hướng dẫn căn bản FlashCS4 Professional giới thiệu và cài đặt Flash CS4, thiết kế hoạch hình với Flash, giới thiệu về Action Script 3.0, action Script nâng cao, giới thiệu về Flex,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin.

8/30/2018 5:02:45 AM +00:00

Hướng dẫn cài đặt Maya

Tài liệu Hướng dẫn cài đặt Maya giới thiệu đến các bạn các bước cài đặt bằng hình ảnh cài đặt Maya. Mời các bạn cùng tham khảo, với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

8/30/2018 5:02:41 AM +00:00

Hướng dẫn cài đặt Softimage 3D phiên bản 3.8

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu Hướng dẫn cài đặt Softimage 3D phiên bản 3.8 dưới đây. Nội dung tài liệu hướng dẫn cụ thể chi tiết cách cài đặt Softimage 3D phiên bản 3.8.

8/30/2018 5:02:41 AM +00:00

Giáo trình Điện tử: Hướng dẫn cài đặt - KS. Phạm Quang Huy

Cài đặt font hệ thống, cài đặt font trong trình duyệt, cài đặt màn hình, cài đặt chương trình, cài đặt chương trình acrobat là những nội dung chính trong Hướng dẫn cài đặt thuộc Giáo trình Điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:41 AM +00:00

Ebook Hướng dẫn sử dụng Liquid Motion 1.0: Chương 1 - Giới thiệu về Liquid Motion 1.0

Yêu cầu về cấu hình máy, cài đặt chương trình, những khả năng của Microsoft Liquid Motion 1.0 là những nội dung chính trong chương 1 Giới thiệu về Liquid Motion 1.0 thuộc cuốn sách Hướng dẫn sử dụng Liquid Motion 1.0. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:41 AM +00:00

Hướng dẫn sử dụng Maya 2D: Chương 1 - Tổng quan về chương trình Maya 2D

Chương 1 Tổng quan về chương trình Maya 2D thuộc tài liệu Hướng dẫn sử dụng Maya 2D trình bày những nội dung về ứng dụng Maya 2D, đồ họa phụ thuộc, làm phim hoạt hình trong Maya, lập mô hình trong Maya. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt thông tin chi tiết.

8/30/2018 5:02:41 AM +00:00

Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Painter 3D

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình Hướng dẫn sử dụng Painter 3D. Nội dung giáo trình giới thiệu đến các bạn những nội dung về đối tượng, cách làm việc với Painter 3D, một studio của một họa sĩ hiện đại,...

8/30/2018 5:02:41 AM +00:00

Hướng dẫn sử dụng Softimage 3D: Tổng quan về chương trình Softimage 3D

Tổng quan về chương trình Softimage 3D thuộc tài liệu Hướng dẫn sử dụng Softimage 3D giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan về tài liệu hướng dẫn và các dự án thiết kế, sử dụng Softimage 3D, làm việc trong Softimage 3D. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt thông tin chi tiết.

8/30/2018 5:02:41 AM +00:00

Ebook Giới thiệu chương trình Xara 3D

Hướng dẫn sử dụng Xara 3D, những ưu điểm Xara 3D phiên bản 3.0, một số chức năng khác của Xara 3D là những nội dung chính trong cuốn sách Giới thiệu chương trình Xara 3D. Mời các bạn cùng tham khảo, với các bạn đang học chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

8/30/2018 5:02:41 AM +00:00

Ebook Lập trình thiết kế Web với Macromedio Flash 5.0

Cuốn sách Lập trình thiết kế Web với Macromedio Flash 5.0 cung cấp cho các bạn 11 bài tập về lập trình thiết kế Web với Macromedio Flash 5.0. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

8/30/2018 5:02:41 AM +00:00

Ebook Xử lý ảnh với Photoimpact

Làm quen với Photoimpact, những điểm cơ bản của Photoimpact, tạo lớp màu nền Backgroud cho ảnh, tạo một số hiệu ứng cho ảnh là những nội dung chính trong cuốn sách Xử lý ảnh với Photoimpact. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:41 AM +00:00

Bài tập 3: Tạo ly uống nước

Bài tập 3 Tạo ly uống nước hướng dẫn các bạn sử dụng công cụ để quay quay đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo, hy vọng tài liệu phục vụ hữu ích cho các bạn.

8/30/2018 5:02:41 AM +00:00

Giáo trình CorelDRAW X6: Phần 1

Giáo trình học nghề CorelDRAW X6 được biên soạn bởi KS. Đậu Ngọc Hiệp. Là cuốn giáo trình kế tiếp của giáo trình CorelDRAW X5. Giáo trình được xây dựng với mục đích giúp người học hình dung được những điều cốt lõi nhất trong quá trình học tập CorelDRAW để xây dựng các sản phẩm phù hợp với công việc của mình. Giáo trình gồm có 10 bài học và được chia ra thành 2 phần, sau đây phần 1. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:41 AM +00:00

Giáo trình CorelDRAW X6: Phần 2

Phần 2 của giáo trình CorelDRAW X6 gồm có các bài học sau: Bài 3 - Kỹ thuật về màu sắc, bài 4 - Text, bài 5 - Kỹ thuật vẽ hình, bài 6 - Shapping & Lens, bài 7 - Effects, bài 8 - Xử lý Bitmap trên Corel, bài 9 - Kỹ thuật thiết kế sản phẩm đồ họa thông dụng, bài 10 - Xử lý lỗi thường gặp. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:41 AM +00:00

Giáo trình Xử lý ảnh: Phần 1

Giáo trình Xử lý ảnh được TS. Đỗ Năng Toàn và TS. Phạm Việt Bình trường Đại học Thái Nguyên biên soạn tập trung vào các vấn đề cơ bản của xử lý ảnh nhằm cung cấp một nền tảng kiến thức đầy đủ và chọn lọc nhằm giúp người đọc có thể tự tìm hiểu và xây dựng các chương trình ứng dụng liên quan đến xử lý ảnh. Giáo trình gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần, trong đó phần 1 sau đây gồm 2 chương đầu của giáo trình, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:41 AM +00:00

Giáo trình Xử lý ảnh: Phần 2

Phần 2 của giáo trình Xử lý ảnh gồm có những nội dung sau: Chương 3 trình bày các kỹ thuật cơ bản trong việc phát hiện biên của các đối tượng ảnh theo cả hai khuynh hướng: Phát hiện biên trực tiếp và phát hiện biên gián tiếp. Chương 4 thể hiện cách kỹ thuật tìm xương theo khuynh hướng tính toán trục trung vị và hướng tiếp cận xấp xỉ nhờ các thuật toán làm mảnh song song và gián tiếp. Và cuối cùng là Chương 5 với các kỹ thuật hậu xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:41 AM +00:00