Tài liệu miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Download Tài liệu học tập miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Bài giảng 3D Modeling

3D Modeling là quá trình phát triển một biểu diễn toán học, khung lưới của bất kỳ một đối tượng 3D nào; sản phẩm của quá trình này là một mô hình 3D (3D model). Và để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo bài giảng 3D Modeling sau đây.

8/30/2018 5:00:44 AM +00:00

Bài giảng Area Filling - Tô màu

Bài giảng Area Filling - Tô màu giới thiệu tới các bạn những nội dung về vùng tô; Pixel-defined region; liên thông 4 và liên thông 8; cách thức định nghĩa pixel-defined region; Polygonal Region; Recursive Flood-Fill Algorithm; thuật toán cải tiến – Dùng stack và một số nội dung khác.

8/30/2018 5:00:44 AM +00:00

Bài giảng Các đối tượng đồ họa cơ sở - Phan Phúc Doãn

Bài giảng Các đối tượng đồ họa cơ sở do Phan Phúc Doãn thực hiện nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về hệ tọa độ thực và hệ tọa độ thiết bị; điểm; đường thẳng, đường gấp khúc; vùng tô; kí tự, chuỗi kí tự; đường thẳng trên màn hình; đặc điểm của đường thẳng nguyên; thuật toán Slope - Intercept và một số nội dung khác.

8/30/2018 5:00:44 AM +00:00

Bài giảng Ray Tracing

Bài giảng Ray Tracing cung cấp cho các bạn những kiến thức về ưu điểm của Ray Tracing; điều kiện áp dụng thuật toán Ray Tracing; tính chất của Ray Tracing; mô hình tạo ảnh của Ray tracing; phương pháp tạo ảnh; Lighting model và một số nội dung khác.

8/30/2018 5:00:44 AM +00:00

Bài giảng Illumination & Shading

Mời các bạn tham khảo bài giảng Illumination & Shading sau đây để nắm bắt những nội dung về không gian màu RGB; Gamma Correction; các thành phần của chiếu sáng; tính chất của tia sáng; tô bóng; ánh sáng Ambient; phản xạ khuếch tán – Diffuse Reflection; luật Lambert’s cosine; tính toán ánh sáng Diffuse.

8/30/2018 5:00:44 AM +00:00

Chapter 5: Windows Presentation Foundation - Do Thi Ngoc Quynh

Chapter 5: Windows Presentation Foundation's objectives is a vital component to the future of application development, allowing developers to take control of the sheer power that is available at the desktop to develop rich, interactive, media-enhanced user interfaces...”.

8/30/2018 5:00:44 AM +00:00

Bài giảng Phát triển ứng dụng giao diện - Windows Presentation Foundation (WPF)

Bài giảng Phát triển ứng dụng giao diện - Windows Presentation Foundation (WPF) trình bày về tầm quan trọng của giao diện người dùng; khái niệm WPF; tính năng cơ bản của WPF; các thành phần của WPF. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

8/30/2018 5:00:44 AM +00:00

Bài giảng Phát triển ứng dụng giao diện - Windows Presentation Foundation (Tiếp theo)

Bài giảng Phát triển ứng dụng giao diện - Windows Presentation Foundation (Tiếp theo) sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn về ngôn ngữ XAML; Layout; Controls; Data Binding. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

8/30/2018 5:00:44 AM +00:00

Bài giảng Tin học cơ sở: Bài 1 - ĐH Bách Khoa

Giới thiệu về flash là nội dung chính của bài học 1 thuộc bộ bài giảng Tin học cơ sở. Ở bài học này các bạn sẽ được tìm hiểu về Flash là gì; không gian làm việc của Flash; Timeline (đường thời gian); công cụ; vùng chứa các cửa sổ thiết kế;...

8/30/2018 5:00:43 AM +00:00

Bài giảng Tin học cơ sở: Bài 2 - ĐH Bách Khoa

Bài giảng Tin học cơ sở: Bài 2 - Tạo hoạt ảnh trong flash hướng đến trình bày giới thiệu về hoạt ảnh; Timeline (đường thời gian/bảng tiến trình); lớp (Layer); khung hình (Frame); biến đổi chuyển động; biến đổi hình dạng.

8/30/2018 5:00:43 AM +00:00

Bài giảng Tin học cơ sở: Bài 3 - ĐH Bách Khoa

Cùng tìm hiểu tạo mặt nạ (mask); sử dụng các biểu tượng (symbol); tạo âm thanh (sound) được trình bày cụ thể trong Bài giảng Tin học cơ sở: Bài 3 - Mặt nạ, biểu tượng và âm thanh.

8/30/2018 5:00:43 AM +00:00

Bài giảng Tin học cơ sở: Bài 4 - ĐH Bách Khoa

Bài giảng Tin học cơ sở: Bài 4 - Giới thiệu về các phần mềm xem, biên tập hình ảnh và video hướng đến trình bày về Windows Picture and Fax Viewer; ProShow; Photoshop; MovieMaker.

8/30/2018 5:00:43 AM +00:00

Giáo trình Adobe After Effect

To help you Specialized Information Technology has more references serve the needs of academic and research, invite you to consult the curriculum content, Adobe After Effect below. Hope textbook contents are useful references for you.

8/30/2018 5:00:38 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh: Chương 1 - Hoàng Văn Hiệp

Bài giảng "Xử lý ảnh - Chương 1: Giới thiệu chung" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm xử lý ảnh, các vấn đề của xử lý ảnh, giới thiệu một số ứng dụng của xử lý ảnh, matrix và vector, một số khái niệm cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:00:35 AM +00:00

Bài giảng Bài tập lớn xử lý ảnh - Hoàng Văn Hiệp

Bài giảng "Bài tập lớn xử lý ảnh" do Hoàng Văn Hiệp biên soạn cung cấp cho sinh viên các bài tập và yêu cầu đối với các bài tập trong môn học xử lý ảnh như: Image matching, face detection, extract face sequences from video,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:00:35 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh: Chương 2 - Hoàng Văn Hiệp

Bài giảng "Xử lý ảnh - Chương 2: Thu nhận, số hóa ảnh" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hệ thống thị giác và sự cảm nhận ảnh, cảm nhận và biểu diễn màu sắc, số hóa ảnh, biểu diễn ảnh số, mối quan hệ giữa các điểm ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:00:35 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh: Chương 3 - Hoàng Văn Hiệp (p1)

Bài giảng "Xử lý ảnh - Chương 3: Cải thiện và phục hồi ảnh" do Hoàng Văn Hiệp biên soạn cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Cải thiện ảnh (xử lý trên miền không gian, các phép biến đổi ảnh dựa trên điểm ảnh, một số phép xử lý cơ bản dựa trên điểm ảnh, phép biến đổi âm bản ảnh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:00:35 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh: Chương 3 - Hoàng Văn Hiệp (p2)

Bài giảng "Xử lý ảnh - Chương 3: Cải thiện và phục hồi ảnh (p2)" do Hoàng Văn Hiệp biên soạn cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Cải thiện ảnh trên miền tần số, phép biến đổi Fourier, ý nghĩa phổ biên độ và phổ pha, tương quan giữa miền không gian và miền tần số,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:00:35 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh: Chương 4 - Hoàng Văn Hiệp (p1)

Bài giảng "Xử lý ảnh - Chương 4: Phân vùng ảnh (p1)" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp phân vùng dựa trên biên (phát hiện sự không liên tục (biến đổi bất thường), các phương pháp nối biên, các phương pháp làm mảnh đường biên đến 1 pixel). Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:00:35 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh: Chương 4 - Hoàng Văn Hiệp (p2)

Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 4: Phân vùng ảnh (p2) cung cấp cho người học các kiến thức về: Phân vùng ảnh dựa trên ngưỡng, lấy ngưỡng cứng, ảnh hưởng của độ sáng, lấy ngưỡng toàn cục,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:00:35 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh: Chương 5 - Hoàng Văn Hiệp

Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 5: Trích chọn đặc trưng trong ảnh" cung cấp cho người đọc các nội dung: Đặc trưng về màu sắc, đặc trưng về kết cấu ảnh, đặc trưng về hình dạng, một số đặc trưng cục bộ bất biến, Mời các nội dung.

8/30/2018 5:00:35 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh: Chương 5 - Hoàng Văn Hiệp (p2)

Bài giảng "Xử lý ảnh - Chương 5: Trích chọn đặc trưng trong ảnh (p2)" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhắc lại một số khái niệm ma trận và vector, các phép tính trong ma trận, không gian vector (vector spaces), quan hệ giữa 2 vector,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:00:35 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh số: Các phương pháp cải thiện chất lượng ảnh - Nguyễn Linh Giang (p1)

Bài giảng "Xử lý ảnh số: Các phương pháp cải thiện chất lượng ảnh" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan các phương pháp cải thiện chất lượng ảnh, các phương pháp trên điểm, biến đổi Histogram, các phép toán trên miền không gian, lọc ảnh, giả màu. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:00:35 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh: Chương 3 - Nguyễn Linh Giang

Bài giảng "Xử lý ảnh: Chương 3: Cảm nhận ảnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Sóng điện từ, ánh sáng và các dạng ảnh, hệ thống thị giác, một số hiệu ứng thị giác, cảm nhận và biểu diễn màu sắc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:00:35 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh: Chương 2 - Nguyễn Linh Giang

Bài giảng "Xử lý ảnh: Chương 2: Hệ thống xử lý tín hiệu hai chiều" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số tín hiệu hai chiều cơ bản, hệ thống tuyến tính bất biến dịch, biến đổi Fourier hai chiều, biến đổi Z hai chiều. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:00:35 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh: Chương 4 - Nguyễn Linh Giang

Bài giảng "Xử lý ảnh - Chương 4: Số hóa ảnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Lấy mẫu ảnh (lấy mẫu tín hiệu một chiều, lấy mẫu tín hiệu hai chiều), lượng tử hóa ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:00:35 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh số: Phân tích ảnh (Xử lý ảnh nhị phân) - Nguyễn Linh Giang

Bài giảng "Xử lý ảnh số - Phân tích ảnh: Xử lý ảnh nhị phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Xử lý ảnh nhị phân (khái niệm ảnh nhị phân, các toán tử hình thái, tìm xương và làm mảnh ảnh, biểu diễn cấu trúc) . Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:00:35 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh số: Các phương pháp cải thiện chất lượng ảnh - Nguyễn Linh Giang

Bài giảng "Xử lý ảnh số: Các phương pháp cải thiện chất lượng ảnh" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan các phương pháp cải thiện chất lượng ảnh, các phương pháp trên điểm, biến đổi Histogram, các phép toán trên miền không gian, lọc ảnh, giả màu. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:00:35 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh số: Các phương pháp cải thiện chất lượng ảnh - Nguyễn Linh Giang (p2)

Bài giảng "Xử lý ảnh số: Các phương pháp cải thiện chất lượng ảnh (p2)" cung cấp cho người học các kiến thức về phương pháp lọc ảnh và giả màu bao gồm: Khái niệm nhiễu, các phép lọc trên miền không gian, các phép lọc trên miền tần số, đặc điểm của hệ thống thị giác, phương pháp giả màu. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:00:35 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh số: Các phép biến đổi ảnh - Nguyễn Linh Giang (p2)

Bài giảng "Xử lý ảnh số: Các phép biến đổi ảnh (p2)" cung cấp cho người học các kiến thức về các phép biến đôi ảnh bao gồm: Biến đổi sin, cosin, biến đổi Hadamar, biến đổi Haar, biến đổi K-L. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:00:35 AM +00:00