Tài liệu miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Download Tài liệu học tập miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Giáo án Bài 3: Làm việc với Layer

Giáo án Bài 3: Làm việc với Layer với mục tiêu giúp học viên trình bày và phân biệt được chức năng nhiệm vụ của hai bộ công cụ tô vẽ và công cụ Stamp; sử dụng được thành thạo bộ công cụ tô vẽ và công cụ Stamp vào chỉnh sủa ảnh; phát triển thói quen làm việc nhóm, tính cẩn thận, chính xác, có sự sáng tạo trong công việc...

8/30/2018 5:04:35 AM +00:00

Bài giảng PhotoShop: Chương 1 -Trung cấp KT-KT Bắc Thăng Long

Bài giảng PhotoShop - Chương 1 giới thiệu tổng quan về PhotoShop. Treong chương này sẽ hướng dẫn: Khởi động và thoát khỏi chương trình; tạo mới, mở, lưu, đóng tệp; các công cụ; xem ảnh, zoom, cuôn ảnh; làm việc với các bảng (palette); cửa sổ ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:04:34 AM +00:00

Bài giảng PhotoShop: Chương 2 -Trung cấp KT-KT Bắc Thăng Long

Chương 2 của bài giảng Photoshop hướng dẫn các thao tác làm việc với vùng chọn. Các nội dung chính trong chương: Giới thiệu về công cụ chọn, định lại vị trí đường biên chọn, bỏ chọn, di chuyển và sao chép vùng chọn,...và một số thao tác khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:04:34 AM +00:00

Bài giảng PhotoShop: Chương 3 -Trung cấp KT-KT Bắc Thăng Long

Chương 3 hướng dẫn các thao tác làm việc với layer trong PhotoShop. Sau khi học xong chương này người học có thể nắm bắt được các thao tác: Cách hiển thị hộp layer, cách tạo layer ảnh và copy layer ảnh, sắp xếp các layer, cách phối trộn màu của layer, liên kết các layer và nhập văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:04:34 AM +00:00

Bài giảng PhotoShop: Chương 5 -Trung cấp KT-KT Bắc Thăng Long

Filter là bộ lọc với nhiều hiệu ứng đặc biệt, với filter công việc sử lý ảnh sẽ trở nên đơn giản và tiết kiệm nhiều thời giản hơn. Ngoài các filter cơ bản, Photoshop còn có rất nhiều bộ Filter kèm theo mà các bạn có thể cài thêm vào máy tính của bạn bất cứ lúc nào. Trong chương 5 này sẽ hướng dẫn các thao tác với bộ lọc và các hiệu ứng bộ lọc trong PhotoShop. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:04:34 AM +00:00

Bài giảng PhotoShop: Chương 7 -Trung cấp KT-KT Bắc Thăng Long

Chương 5 trang bị cho người học những thao tác làm việc với công cụ chỉnh sửa ảnh trong Photoshop. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu: Các chế độ màu, cân bằng ánh sáng cho ảnh, các lệnh chỉnh màu, các công cụ chỉnh sửa ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:04:34 AM +00:00

Bài giảng CorelDraw: Chương 1 - Trung cấp KT-KT Bắc Thăng Long

Bài giảng chương 1 giới thiệu về CorelDraw. Thông qua chương này người học sẽ biết được lịch sử phát triển của CorelDraw, các đặc điểm của CorelDraw...; biết được cách khởi động và thoát CorelDraw; biết được cấu trúc cửa sổ file hình vẽ. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:04:34 AM +00:00

Bài giảng CorelDraw: Chương 2 - Trung cấp KT-KT Bắc Thăng Long

Chương 2 hướng dẫn người học những kiến thức cơ bản khi bắt đầu với Coreldraw. Nội dung chính trong chương này gồm có: Những thao tác cơ bản, công cụ hỗ trợ đo đạc và vẽ, xem trên màn hình, thao tác cơ bản trong đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:04:34 AM +00:00

Bài giảng CorelDraw: Chương 3 - Trung cấp KT-KT Bắc Thăng Long

chương 3 giới thiệu về công cụ tạo hình trong CorelDraw. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tạo các hình cơ bản; các thuộc tính đối tượng; đường, đường bao, chổi vẽ; kết hợp và các hình đơn giản; quản lý và sắp xếp các đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:04:34 AM +00:00

Bài giảng CorelDraw: Chương 4 - Trung cấp KT-KT Bắc Thăng Long

Chương này hướng dẫn người học những thao tác làm việc với văn bản trong CorelDraw. chương này gồm có 2 nội dung chính, đó là: Các loại văn bản trong CorelDraw, các thao tác đối với văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:04:34 AM +00:00

Bài giảng CorelDraw: Chương 5 - Trung cấp KT-KT Bắc Thăng Long

Chương 5 giới thiệu các hiệu ứng đặc biệt trong CorelDraw. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu một số hiệu ứng sau đây: Hiệu ứng Drop Shadow, hiệu ứng Transparency, hiệu ứng Transparency, hiệu ứng Envenlope và Distortion, xén màn hình bằng Powerclip. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:04:34 AM +00:00

Giáo trình Đồ họa máy tính - Học viện Bưu chính Viễn Thông

Giáo trình Đồ họa máy tính giới thiệu tới người học các cơ sở lý thuyết về đồ họa máy tính từ đơn giản nhất như các thuật toán vẽ đường thẳng, đường tròn, đa giác, ký tự, các kỹ thuật xén tỉa, các phép biến đổi đồ họa trong không gian 2D và 3D,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:04:34 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế Web: Chương 1 - Từ Thị Xuân Hiền

Chương 1 của bài giảng Thiết kế Web giới thiệu tổng quan về Web. Chương này trình bày những nội dung sau: Các khái niệm cơ bản, giới thiệu khái quát về Web, tag HTML, cấu trúc cơ bản của trang Web, các tag HTML cơ bản,...và một số nội dung khác.

8/30/2018 5:02:55 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế Web: Chương 2 - Từ Thị Xuân Hiền

Siêu liên kết (link) là một thuật ngữ rất phổ biến trong ngôn ngữ máy tính hiện nay. Siêu liên kết cho phép người truy cập có thể duyệt từ trang web này đến trang web khác. Trong chương này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về siêu liên kết, cách tạo siêu liên kết và cách tạo hình ảnh trên trang web. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:55 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế Web: Chương 3 - Từ Thị Xuân Hiền

Chương 3 sẽ hướng dẫn cho người học cách tạo danh sách trong trang web. Chương này có các nội dung chính như sau: Danh sách không có thứ tự, danh sách có thứ tự, danh sách định nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:55 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế Web: Chương 4 - Từ Thị Xuân Hiền

Trong thực tế, bảng thường được sử dụng để trình bày bố cục cho toàn bộ trang web. Nếu muốn thiết kế một trang thể hiện văn bản trong cột dạng báo chí hoặc phân trang thành những vùng có chủ đề khác nhau, thì bảng là một công cụ cần thiết. Chương 4 của bài giảng Thiết kế Web sẽ hướng dẫn cách tạo bảng và trình bày trang trong trang Web. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:55 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế Web: Chương 5 - Từ Thị Xuân Hiền

Khi cần hiển thị trên trình duyệt nhiều nội dung, chủ đề khác nhau trên cùng một trang thì một giải pháp có thể đáp ứng cho trường hợp này là frame (khung). Trong chương này sẽ giới thiệu về frame và hướng dẫn cách tạo một frame layout trong trang web. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:55 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế Web: Chương 6 - Từ Thị Xuân Hiền

Bài giảng Thiết kế Web - Chương 6 giới thiệu về form trong trang Web. Trong một trang web, form được sử dụng khi cần thu thập thông tin tên, địa chỉ, số điện thoại, email,…để đăng ký cho người dùng vào một dịch vụ, một sự kiện; hay thu thập thông tin phản hồi về một Website;... Trong chương này sẽ hướng dẫn cách tạo form. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:02:55 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế Web: Chương 7 - Từ Thị Xuân Hiền

Cascading Style Sheet (CSS) là một ngôn ngữ quy định cách trình bày của các thẻ html trên trang web. Là ngôn ngữ đang được sử dụng rất nhiều trong thiết kế web hiện nay. Nói nôm na thì CSS được dùng để xây dựng bố cục giao diện của trang web, trình bày cho các thẻ html như tô màu chữ, chữ in đậm in nghiêng, qui định chiều dài chiều rộng cho thẻ html. Chương này sẽ hướng dẫn cách sử dụng CSS trong trang web, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:55 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế Web: Chương 8 - Từ Thị Xuân Hiền

Dreamweaver MX là một công cụ thiết kế web chuyên nghiệp, phần cốt lõi của nó là HTML. Dreamweaver MX là một công cụ trực quan, trong đó có thể bổ sung Javascrip, biểu mẫu, bảng biểu và nhiều loại đối tượng khác mà không cần viết một đoạn mã nào. Trong chương này sẽ giới thiệu về Dreamweaver, cách cài đặt và sử dụng Dreamweaver. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:55 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế Web: Chương 9, 10 - Từ Thị Xuân Hiền

Chương này trang bị cho người học những hiểu biết về định dạng văn bản và cách sử dụng CSS trong Dreamweaver. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Định dạng văn bản, sử dụng CSS, hình ảnh và liên kết trang trong Dreamweaver, liên kết trang trong Dreamweaver. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:55 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế Web: Chương 11 - Từ Thị Xuân Hiền

Chương 11 hướng dẫn tạo bảng và trình bày trang cho rang web. Các nội dung được trình bày trong chương này gồm có: Kẻ bảng, hiệu chỉnh bảng, thuộc tính của bảng, layout Table và layout cell, Một số cách kết hợp layout table và layout cell, thụôc tính của layout table,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:55 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế Web: Chương 12 - Từ Thị Xuân Hiền

Behaviors là các đoạn kịch bản (Scrip) được thiết kế sẳn bằng chương trình Dreamweaver, có chức năng giúp thêm các điều khiển, hàm kiểm tra trình duyệt; thêm hệ thống liên kết Popup_Menu, chèn âm thanh; kiểm tra form, làm phong phú hơn trang Web của bạn;... Chương này sẽ hướng dẫn cách sử dụng behaviors và form. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

8/30/2018 5:02:55 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế Web: Chương 13 - Từ Thị Xuân Hiền

Khung trong HTML được sử dụng để phân chia cửa sổ trình duyệt của bạn thành các khu vực khác nhau mà mỗi khu vực tải một tài liệu HTML riêng. Một tập hợp các khung trong cửa sổ trình duyệt được biết đến như là một Frameset. Cửa sổ được chia vào các khung theo cách tương tự như các bảng: bên trong các hàng và cột. Trong chương này sẽ hướng dẫn cách tạo frameset, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:55 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế Web: Chương 14 - Từ Thị Xuân Hiền

Bài giảng Thiết kế Web - Chương 14 giới thiệu tổng quan về javascript với một số nội dung như: Đặc điểm của Javascript, các đối tượng trong JavaScript, cấu trúc của đoạn Javascript, cú pháp cơ bản của lệnh, biến và dữ liệu trong Javascript. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:55 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế Web: Chương 15 - Từ Thị Xuân Hiền

Hàm là một đọan chương trình có thể được sử dụng nhiều lần trong một chương trình để thực hiện một tác vụ nào đó. Trong chương 15 này sẽ hướng dẫn cơ bản cách xây dựng hàm trong javascript. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:55 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế Web: Chương 16 - Từ Thị Xuân Hiền

Chương 16 trình bày đến người học một số nội dung liên quan đến cấu trúc điều khiển. Các nội dung chính trong chương này gồm: Cấu trúc lựa chọn (Câu lệnh if, câu lệnh Switch...Case,...), cấu trúc lặp (Vòng lặp For, vòng lặp while, vòng lặp do …while,...). Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:55 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế Web: Chương 17 - Từ Thị Xuân Hiền

Bài giảng Thiết kế Web - Chương 17 giới thiệu về mô hình đối tượng. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Mô hình DOM (Document Object Model), các đối tượng có sẵn trong Javasript. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:02:55 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế Web: Chương 17 (tt) - Từ Thị Xuân Hiền

Chương này tiếp tục giới hiệu về mô hình đối tượng với đối tượng form. Các nội dung được trình bày trong chương này gồm có: Đối tượng form, các phần tử trên form, thay đổi nội dung động trên trang. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:55 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế Web: Chương 18 - Từ Thị Xuân Hiền

Bài giảng Thiết kế Web - Chương 18 giới thiệu về filter và trasition. Đây là hai loại hiệu ứng đặc biệt được áp dụng cho một đối tượng trong trang web. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về cách sử dụng 2 hiệu ứng này trong bài giảng sau đây. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:55 AM +00:00