Tài liệu miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Download Tài liệu học tập miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Bài giảng Thiết kế Website: Chương 3 - ThS. Dương Thành Phết

Bài giảng Thiết kế Website - Chương 3 giới thiệu về ngôn ngữ Javascript. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tổng quan về Javascript, ngôn ngữ kịch bản JavaScript, đối tượng và sự kiện. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:06:26 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế Website: Chương 5 - ThS. Dương Thành Phết

Bài giảng Thiết kế Website - Chương 5 giới thiệu các ngôn ngữ HTML5, CSS3 và JQUERY. Trong chương này người học sẽ lần lượt tìm hiểu các nội dung như: Ngôn ngữ HTML 5, ngôn ngữ CSS 3, ngôn ngữ Jquery. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:06:26 AM +00:00

Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin: Lab 1 - Th.S Dương Thành Phết

Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin - Lab 1 giới thiệu về Alice. Nội dung chính của bài giảng này nhằm hướng dẫn người học cài đặt chương trình Alice. Bài giảng cũng giới thiệu màn hình chương trình và cách chạy các chương trình mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:06:26 AM +00:00

Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin: Lab 2 - Th.S Dương Thành Phết

Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin - Lab 2 giới thiệu đối tượng trong Alice. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Khái niệm về đối tượng, đối tượng trong Alice, điều khiển đối tượng trong Alice, phương thức trong Alice, các loại phương thức, phương thức có tham số. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:06:26 AM +00:00

Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin: Lab 3 - Th.S Dương Thành Phết

Trong chương trình, Alice sẽ hỗ trợ chúng ta điều khiển camera, giúp di chuyển, thay đổi khung hình một cách dễ dàng. Lab 3 của bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin sẽ hướng dẫn các thao tác với cameras trong Alice. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:06:26 AM +00:00

Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin: Hướng dẫn bài tập 1 - Th.S Dương Thành Phết

Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin - Hướng dẫn bài tập 1 hướng dẫn người học cách tạo ra một đoạn phim hoạt hình ngắn trong Alice. Nội dung chính của bài giảng sẽ hướng dẫn chi tiết 13 bước tạo phim trong chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

8/30/2018 5:06:26 AM +00:00

Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin: Hướng dẫn bài tập 2 - Th.S Dương Thành Phết

Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin - Hướng dẫn bài tập 2 hướng dẫn người học tạo ra một đoạn phim hoạt hình ngắn về con thỏ trong Alice. Nội dung của hướng dẫn gồm 11 bước với các thao tác như: Chọn nền, thêm đối tượng, thêm các phương thức, sao chép các phương thức,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:06:26 AM +00:00

Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin: Hướng dẫn bài tập 3 - Th.S Dương Thành Phết

Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin - Hướng dẫn bài tập 3 hướng dẫn người học tạo ra một đoạn phim hoạt hình về con cá vàng và cô tiên trong chương trình Alice. Nội dung chính của bài giảng sẽ hướng dẫn chi tiết 5 bước với các thao tác cơ bản như: Chọn nền, thêm và định vị đối tượng, thiết kế Camera giả, xây dựng hành động, tạo sự kiện. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:06:26 AM +00:00

Ebook Các thủ thuật trong Flash & Dreamweaver: Phần 1 - Nguyễn Trường Sinh (chủ biên)

Phần 1 cuốn sách Các thủ thuật trong Flash & Dreamweaver giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Các tổ chức không gian làm việc, sử dụng công cụ và thanh công cụ, các thủ thuật với bảng tiến trình, stage và library, tạo ra các hiệu ứng và hoạt hình tốt hơn,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:04:53 AM +00:00

Ebook Các thủ thuật trong Flash & Dreamweaver: Phần 2 - Nguyễn Trường Sinh (chủ biên)

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách Các thủ thuật trong Flash & Dreamweaver, phần 2 trình bày các thủ thuật về đưa vào xuất ra và khuôn mẫu, thủ thuật cho các thành phần dựng sẵn và các phần tử hiện có, các thủ thuật đưa phim plash lên site của bạn,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:04:53 AM +00:00

Ebook Các thủ thuật trong Flash & Dreamweaver: Phần 3 - Nguyễn Trường Sinh (chủ biên)

Phần 9 cuốn sách Các thủ thuật trong Flash & Dreamweaver giới thiệu tới người đọc các kỹ thuật trình duyệt thế giới thực; các phương trình cháy bùng nổ; tạo nhanh trang, trang mẫu và thư viện; những phần tốt nhất của Dreamweaver, các thủ thuật áp dụng phía máy chủ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:04:53 AM +00:00

Lecture Digital image processing: Affine & logical operations, distortions, & noise in images - Nguyễn Công Phương

Lecture Digital image processing: Affine & logical operations, distortions, & noise in images include the following content: Affine operations, logical operators, noise in images, distortions in images.

8/30/2018 5:04:50 AM +00:00

Lecture Digital image processing: Edge detection - Nguyễn Công Phương

Lecture Digital image processing: Edge detection presents the following content: Introduction, the sobel operator, the prewitt operator, the canny operator, the zero-crossing detector, the unsharp filter.

8/30/2018 5:04:50 AM +00:00

Lecture Digital image processing: Spatial and frequency domain filter design - Nguyễn Công Phương

Lecture Digital image processing - Spatial and frequency domain filter design include all of the following content: Spatial domain filter design (average/mean filter, median filter, gaussian smoothing, conservative smoothing), frequency – based filter design.

8/30/2018 5:04:50 AM +00:00

Lecture Digital image processing: Image acquisition, types, and file I/O - Nguyễn Công Phương

This chapter presents image acquisition, types, and file I/O. The main contents of this chapter include all of the following: Image acquisition, image types & file I/O, basics of color images. Inviting you refer.

8/30/2018 5:04:50 AM +00:00

Lecture Digital image processing: Image arithmetic - Nguyễn Công Phương

Lecture Digital image processing - Image arithmetic include all of the following: Operator basics, image treatment (addition, subtraction, multiplication, division, blending). Inviting you refer.

8/30/2018 5:04:50 AM +00:00

Lecture Digital image processing: Image compression - Nguyễn Công Phương

Lecture Digital image processing: Image compression presents the following content: Image compression – Decompression steps, error metrics, classifying image data, bit allocation, quantization, entropy coding, JPEG compression.

8/30/2018 5:04:50 AM +00:00

Lecture Digital image processing: Image restoration and blind deconvolution - Nguyễn Công Phương

Lecture Digital image processing - Image restoration and blind deconvolution presents the following content: Image representation, deconvolution (Lucy – Richardson method, Wiener method, blind method).

8/30/2018 5:04:50 AM +00:00

Lecture Digital image processing: Image transforms - Nguyễn Công Phương

Lecture Digital image processing - Image transforms include all of the following content: Discrete fourier transform (DFT) in 2D, wavelet transform, hough transform.

8/30/2018 5:04:50 AM +00:00

Lecture Digital image processing: Introduction - Nguyễn Công Phương

Lecture Digital image processing include the content: Introduction to Image processing and matlab; image acquisition, types, and file I/O; image arithmetic; spatial and frequency domain filter design; mage restoration and blind deconvolution;...

8/30/2018 5:04:50 AM +00:00

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Nguyễn Thủy Đoan Trang

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin có cấu trúc gồm 4 chương với các nội dung cụ thể như sau: Tổng quan, giai đoạn khảo sát, giai đoạn phân tích, giai đoạn thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:04:46 AM +00:00

Bài giảng Đồ hoạ kỹ thuật - ĐH Bách khoa Hà Nội

Bài giảng Đồ hoạ kỹ thuật có kết cấu gồm 4 chương với các nội dung chính như sau: Chương 1 - Cơ sở của biểu diễn; chương 2 - Biểu diễn, liên thuộc; chương 3 - Thay mặt phẳng hình chiếu, các bài toán về lượng; chương 4 - Giao của các đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:04:45 AM +00:00

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 1 trình tổng quan về hệ thống thông tin. Các nội dung cơ bản trong chương này gồm có: Hệ thống, hệ thống tổ chức, hệ thống quản lý, hệ thống thông tin, các bước phát triển hệ thống thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:04:37 AM +00:00

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 2: Mô hình và các phương pháp mô hình hóa

Chương 2 trình bày về mô hình và các phương pháp mô hình hóa. Nội dung chi tiết trong chương này gồm: Mô hình (Model), mô hình hóa (Modelling), phương pháp mô hình hóa (Method), lịch sử các phương pháp mô hình hóa, một số mô hình tiêu biểu. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:04:37 AM +00:00

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 3: Khảo sát hệ thống

Chương 3 trình bày các kiến thức về khảo sát hệ thống. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Mục đích khảo sát yêu cầu, nội dung khảo sát, đối tượng khảo sát, các phương pháp xác định yêu cầu, đánh giá hiện trạng, chọn lựa phương án thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:04:37 AM +00:00

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 4 (phần 1): Phân tích tổ chức

Chương 4 (phần 1) cung cấp những kiến thức về phân tích tổ chức. Mục tiêu của công việc này nhằm: Xác định các công việc tại các vị trí làm việc; tập hợp các hồ sơ, dữ liệu cho từng nghiệp vụ; rút ra các quy tắc nghiệp vụ ràng buộc về xử lý và dữ liệu trong hệ thống tổ chức hiện hữu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:04:37 AM +00:00

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 4 (phần 2): Mô hình hóa dữ liệu

Chương 4 (phần 2) trình bày mô hình hóa dữ liệu. Các nội dung chi tiết được trình bày trong chương này gồm có: Mô hình thực thể kết hợp, mô hình thực thể kết hợp mở rộng, sưu liệu cho mô hình, phương pháp phân tích dữ liệu, qui tắc mô hình hóa quan niệm dữ liệu, tiêu chuẩn chọn lựa khái niệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:04:37 AM +00:00

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 5: Mô hình hóa xử lý

Chương 5 trang bị cho người học những hiểu biết về mô hình hóa xử lý. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Mô hình dòng dữ liệu, các phương pháp phân tích xử lý, đặc tả xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:04:37 AM +00:00

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 6: Thiết kế dữ liệu

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 6 trình bày những nội dung liên quan đến thiết kế dữ liệu. Trong chương này, người học sẽ tìm hiểu hai loại thiết kế cơ bản trong tkế dữ liệu, đó là thiết kế luận lý dữ liệu và thiết kế mã. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:04:37 AM +00:00

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 7: Thiết kế xử lý

Chương 7 trình bày những nội dung quan trong việc thiết kế xử lý. Trong chương này các bạn sẽ tìm hiểu về: Phân chia hệ thống thành các hệ thống con, xây dựng mô hình thiết kế xử lý hệ thống, xây dựng cấu trúc phần mềm hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:04:37 AM +00:00