Tài liệu miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Download Tài liệu học tập miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Lecture Introduction to desktop publishing with digital graphics: Chapter 9 - Kevin Niemeyer

Business cards and stationery create a company’s visual message. A business package consists of business cards and company stationery that incorporate the company logo and have a consistent overall design. Chapter 9 - Focus on Teamwork. Skills you will learn in this chapter: work with groups, tools for teams, assign team roles, create a timeline, create a budget, design a logo.

8/30/2018 5:08:07 AM +00:00

Lecture Introduction to desktop publishing with digital graphics: Chapter 10 - Kevin Niemeyer

Chapter 10 - Creating marketing materials. In this chapter, students will be able to understand: Recognize consistent design elements, evaluate effective use of color, maintain consistency between documents, import and export style sheets, create a brochure, create the brochure interior,...

8/30/2018 5:08:07 AM +00:00

Giáo trình Autocad - Nghề: Quản trị mạng máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 1)

Giáo trình Autocad - Nghề: Quản trị mạng máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề gồm 7 bài học. Phần 1 gồm nội dung 3 bài học đầu tiên. Nội dung phần này giới thiệu về Autocad; các lệnh cơ bản; phép biến đổi hình, sao chép hình và quản lý bản vẽ theo lớp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết giáo trình.

8/30/2018 5:08:05 AM +00:00

Giáo trình Autocad - Nghề: Quản trị mạng máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 2)

Giáo trình Autocad - Nghề: Quản trị mạng máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 2) gồm nội dung bài học 4 trở đi. Nội dung phần này trình bày về vẽ ký hiệu vật liệu, ghi và hiệu chỉnh văn bản; các lệnh và hiệu chỉnh kích thước; các lệnh hiệu chỉnh, các lệnh làm việc với khối; trình bày và in bản vẽ trong Autocad.

8/30/2018 5:08:05 AM +00:00

Bài giảng Đồ họa máy tính: Phần 1

Bài giảng Đồ họa máy tính cung cấp đầy đủ thông tin về cơ sở lý thuyết đồ họa máy tính từ đơn giản nhất như các thuật toán vẽ đường thẳng, đường tròn,… Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 để nắm bắt một số vấn đề cơ bản tổng quan về đồ họa máy tính; các thuật toán cơ sở;...

8/30/2018 5:08:04 AM +00:00

Bài giảng Đồ họa máy tính: Phần 2

Đồ họa máy tính giúp chúng ta thay đổi cách cảm nhận và sử dụng máy tính, nó đã trở thành những công cụ trực quan không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Mời các bạn cùng tìm hiểu phép quan sát hai chiều; đồ họa ba chiều; quan sát trong không gian ba chiều được trình bày cụ thể trong Bài giảng Đồ họa máy tính: Phần 2.

8/30/2018 5:08:04 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh - Đại học Hàng hải Việt Nam

Cùng tìm hiểu tổng quan về xử lý ảnh số; các kiến thức cơ bản về ảnh số; nâng cao chất lượng ảnh trong miền không gian; nâng cao chất lượng ảnh trong miền tần số; nén ảnh;... được trình bày cụ thể trong Bài giảng Xử lý ảnh của Đại học Hàng hải Việt Nam.

8/30/2018 5:08:01 AM +00:00

Lecture Maya dynamics basics: Lab 1 - Khieu Van Bang

Dynamic animation lets you create realistic motion that’s hard to achieve with traditional keyframe animation. For instance, you can make effects such as tumbling dice, waving flags, and exploding fireworks. In this chapter, the following content will be discussed: What we can do with Maya Dynamics? Architecture and Features, what will we learn in this topic?

8/30/2018 5:06:48 AM +00:00

Lecture Maya dynamics basics: Lab 3 - Khieu Van Bang

Lab 3 - Emitters. The main contents of this chapter include all of the following: What is Emitters? Emitter tool; working with type Emitters: omni, directional and volume; create emitters from object; the spacecraft flight; open water tap.

8/30/2018 5:06:48 AM +00:00

Lecture Maya dynamics basics: Lab 4 - Khieu Van Bang

Lab 4 - Field & collision effect. In this chapter, the following content will be discussed: What is field? How to add dynamic field? Work with fields, what is collision effect? Make collide? Make particle collision events, creating waterfalls, rain on car.

8/30/2018 5:06:48 AM +00:00

Lecture Maya dynamics basics: Lab 5 - Khieu Van Bang

Chapter 5 - MEL and expression. The topics discussed in this chapter are: Why using MEL & expressions? Differences between MEL and expression, What you can do by using MEL and Expression? How Maya Uses MEL, script editor, MEL commands, variables, return values,...

8/30/2018 5:06:48 AM +00:00

Lecture Maya dynamics basics: Lab 6 - Khieu Van Bang

The main contents of this chapter include all of the following: Shaders/Materials; working with color particle: color, expression, expression shader,...; Which type Particle, we can use texture; create textures on Adobe Photoshop; apply textures to particles;...

8/30/2018 5:06:48 AM +00:00

Lecture Maya dynamics basics: Lab 7 - Khieu Van Bang

In this chapter, we will address the following questions: What is Object Desintegration? How to create a Object Desintedgration with Ram menterial? What is nCloth? How to create a Object Desintedgration with nCloth?

8/30/2018 5:06:48 AM +00:00

Lecture Maya dynamics basics: Lab 8 - Khieu Van Bang

This Lab introduces you to the particle instanter. The topics discussed in this chapter are: What is Particle Instanter? What we can do with Particle Instanter? How to create a Particle Instanter? Create Integrated with Particle Instanter, practical situations,...

8/30/2018 5:06:48 AM +00:00

Lecture Maya dynamics basics: Lab 9 - Khieu Van Bang

Lab 9 introduces you to particle goal. In this chapter, we will address the following questions: What is Particle Goal? What we can do with Particle Goal? Create Integrated with Particle Goal, practical situations, create a virtual experiments.

8/30/2018 5:06:48 AM +00:00

Lecture Maya dynamics basics: Lab 10 - Khieu Van Bang

Lab 10 - Advanced goal and instanter. The topics discussed in this chapter are: Fantasy particle (advanced goal): What is fantasy particle? How to create a fantasy particle? Advanced instanter: Some special particle instanter, create falling leaves.

8/30/2018 5:06:48 AM +00:00

Lecture Maya dynamics basics: Lab 11 - Khieu Van Bang

Lab 11 - Fluid effect. Learning objectives of this chapter include: create pond, fluid attributes, pond wake, emission turbulence, shader attributes, match object, interactive, simulation quality, make collision, initialstate, keyframe emission, keyframe object, raytraced water,...

8/30/2018 5:06:48 AM +00:00

Phần mềm thiết kế chiếu sáng Dialux

DIALux là phần mềm thiết kế chiếu sáng độc lập, được tạo lập bởi công ty DIAL GmbH – Đức và cung cấp miễn phí cho người có nhu cầu. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo tài liệu Phần mềm thiết kế chiếu sáng Dialux.

8/30/2018 5:06:46 AM +00:00

Giáo trình Xử lý ảnh - Photoshop CS5 dành cho người tự học (Tập 1): Phần 1

Phần 1 cuốn giáo trình Xử lý ảnh - Photoshop CS5 dành cho người tự học - Tập 1 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan, làm quen với Photoshop CS5, công cụ tạo vùng chọn, hiệu chỉnh vùng chọn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:06:37 AM +00:00

Giáo trình Xử lý ảnh - Photoshop CS5 dành cho người tự học (Tập 1): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình Xử lý ảnh - Photoshop CS5 dành cho người tự học - Tập 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Chọn vùng bằng color range, kênh và mặt nạ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:06:37 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế và lập trình Website: Chương 0 - ThS. Dương Thành Phết

Bài giảng Thiết kế và lập trình Website giúp người học trình bày được các khái niệm, các thuật ngữ liên quan về Internet và Website; trình bày được công dụng, cú pháp của các ngôn ngữ như: HTML/CSS/Javascript/JQuery; trình bày được các chức năng của các control trên Visual studio 2010 trong ứng dụng thiết kế Web Form với ngôn ngữ lập trình C#;... Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt các bài học chi tiết.

8/30/2018 5:06:26 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế và lập trình Website: Chương 1 - ThS. Dương Thành Phết

Bài giảng Thiết kế và lập trình Website - Chương 1 giới thiệu tổng quan về Website và ngôn ngữ HTML. Chương này trình bày các nội dung cụ thể như: Tổng quan về Website (Các khái niệm, soạn thảo trang Web, các thẻ của tập tin HTML, làm tươi trang web và xem mã nguồn), ngôn ngữ HTML (Các thẻ định dạng văn bản, tổ chức Website, thiết kế bảng biểu, thiết kế biểu mẫu). Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:06:26 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế và lập trình Website: Chương 2 - ThS. Dương Thành Phết

Chương 2 của bài giảng Thiết kế và lập trình Website giới thiệu về ngôn ngữ CSS. Chương này trình bày 3 nội dung chính, đó là: Tổng quan về CSS, các thuộc tính định dạng, các thuộc tính khác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:06:26 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế và lập trình Website: Chương 3 - ThS. Dương Thành Phết

Bài giảng Thiết kế và lập trình Website - Chương 3 giới thiệu về ngôn ngữ Javascript. Thông qua chương này người học có thể hiểu được tổng quan về Javascript; nắm bắt được các kiến thức liên quan đến ngôn ngữ kịch bản JavaScript; biết được khái niệm đối tượng, sự kiện và xử lý sự kiện,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:06:26 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế và lập trình Website: Chương 4 - ThS. Dương Thành Phết

Chương 4 của bài giảng Thiết kế và lập trình Website trang bị cho người học những hiểu biết tổng quan về ASP.Net và quản lý ứng dụng web. Các nội dung chính trong chương này gồm: Giới thiệu về ASP.Net và Net Framework, tạo ứng dụng Web với Microsoft Visual, triển khai ứng dụng web, các đối tượng trong ASP.Net, tập tin quản lý và cấu hình ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:06:26 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế và lập trình Website: Chương 5 - ThS. Dương Thành Phết

Chương 5 của bài giảng Thiết kế và lập trình Website giúp người học có những hiểu biết về các điều khiển trong ASP.Net. Chương này trình bày những nội dung cụ thể như: Tổng quan về các controls, HTML Control, Web Server Controls, Validation Controls, Web User controls, Master Pages, Data Controls. Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 5:06:26 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế và lập trình Website: Chương 6 - ThS. Dương Thành Phết

Chương 6 trang bị cho người học những kiến thức lập trình Web Form với ADO.Net. Nội dung chính trong chương này gồm: Tổng quan về ADO.Net, các đối tượng trong ADO.Net, xây dựng lớp xử lý dữ liệu, xử lý giỏ hàng cho website thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:06:26 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế Website: Chương 0 - ThS. Dương Thành Phết

Bài giảng Thiết kế Website - Chương 0 giới thiệu chung về thiết kế web. Mục tiêu của học phần này nhằm giúp người học: Trình bày được các khái niệm, các thuật ngữ liên quan về Internet và Website; phân biệt được Web tĩnh, Web động, ngôn ngữ thiết kế và lập trình web, các công cụ để xây dựng web; trình bày được công dụng, cú pháp của các ngôn ngữ thiết kế Web như: HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript/JQuery;... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:06:26 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế Website: Chương 1 - ThS. Dương Thành Phết

Bài giảng Thiết kế Website - Chương 1 giới thiệu tổng quan về thiết kế Website. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các khái niệm cơ bản, các công nghệ phát triển Website, thiết kế trang Web đầu tiên, làm tươi trang Web và xem mã nguồn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:06:26 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế Website: Chương 2 - ThS. Dương Thành Phết

Bài giảng Thiết kế Website - Chương 2 giới thiệu về ngôn ngữ HTML. Chương này trình bày các nội dung cụ thể như: Cấu trúc của trang Web, cấu trúc thẻ HTML, các thẻ định dạng văn bản, tổ chức lưu trữ Website, chèn đối tượng đồ họa (hình, flash, video,…), thiết lập liên kết, thiết kế bảng biểu (Table), thiết kế biểu mẫu (Form). Mời tham khảo.

8/30/2018 5:06:26 AM +00:00