Tài liệu miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Download Tài liệu học tập miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Giáo trình Đồ họa ứng dụng - Dương Thị Thúy Hoàng, Đỗ Thanh Tùng,

(NB) Giáo trình Đồ họa ứng dụng - Dương Thị Thúy Hoàng, Đỗ Thanh Tùng hướng dẫn các đọc giả làm quen với môi trường làm việc trên Photoshop, cách xử lý hình ảnh và văn bản trên Photoshop, điều chỉnh hình ảnh, màu sắc và các kỹ thuật nâng cao khác.

8/30/2018 5:37:12 AM +00:00

Giáo trình Xử lý ảnh với Corel Draw - Dương Thị Thúy Hoàng,, Phạn Thị Thu Hạnh

(NB) Giáo trình “Xử lý ảnh với Corel Draw - Dương Thị Thúy Hoàng, Phạn Thị Thu Hạnh trình bày các kỹ thuật thiết kế, xử lý ảnh từ cơ bản đến nâng cao các tính năng mới giúp bạn vẽ được các hình từ đơn giản đến phức tạp; Thiết kế được các hình vẽ quảng cáo, logo, tranh ảnh minh họa…; Xử lý lắp ghép tạo hiệu ứng cho hình ảnh; Thiết kế logo bằng vă bản, xử lý văn bản trong chế bản điện tử, phối màu cho hình ảnh và nhập xuất dữ liệu hình ảnh.

8/30/2018 5:37:12 AM +00:00

Sách Block trong AutoCad - Phan Minh Tân

Block trong AutoCad của Kỹ sư Phan Minh Tân là một cuốn sách rất hữu ích cho những người muốn tìm hiểu về AutoCad. Sách trình bày những bước chung nhất nên bạn đọc dù thuộc bất cứ chuyên ngành nào cũng có thể dựa vào đó mà triển khai theo chuyên ngành của mình. Sách cung câp cho người đọc cái nhìn tổng quan về AutoCad, chứa đựng các nội dung và kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của các nấc thang của quá trình làm chủ phần mềm

8/30/2018 5:37:10 AM +00:00

Sách Tìm kiếm và lọc đối tượng trong AutoCad - Phan Minh Tân

Cuốn sách Tìm kiếm và lọc đối tượng trong AutoCad của kỹ sư Phan Minh Tân trình bày về các phương pháp tìm kiếm và lọc đối tượng trong AutoCad dựa theo đối tượng mẫu và dựa theo thuộc tính chọn ngay từ đầu.

8/30/2018 5:37:10 AM +00:00

Sách XREF trong AutoCad - Phan Minh Tân

Trong cuốn sách này kỹ sư Phan Minh Tân giới thiệu chung về XREF, cách chèn file XREF vào bản vẽ, các lưu ý khi chèn XREF và các cách hiệu chỉnh file XREF. Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:37:10 AM +00:00

Bài giảng Đồ họa trong.NET

Bài giảng Đồ họa trong.NET trình bày chi tiết nội dung các vấn đề sử dụng GDI+, Các đối tượng đồ họa cơ sở, Các phép biến đổi, Tô màu các đối tượng cơ sở, Đường cong Bezier,... Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng!

8/30/2018 5:34:24 AM +00:00

Ebook Essentials of systems analysis and design (5th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Essentials of systems analysis and design has contents: The systems development environment, the sources of software, managing the information systems project, managing the information systems project, managing the information systems project, structuring system requirements - process modeling.

8/30/2018 5:34:21 AM +00:00

Ebook Essentials of systems analysis and design (5th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Essentials of systems analysis and design has contents: Designing the human interface, designing databases, systems implementation and operation, structuring system requirements - conceptual data modeling.

8/30/2018 5:34:21 AM +00:00

Ebook Essentials of investments (7th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Essentials of investments has contents: Asset classes and financial instruments, securities markets, mutual funds and other investment companies, efficient diversification; capital asset pricing and arbitrage pricing theory, the efficient market hypothesis; behavioral finance and technical analysis,...and other contents.

8/30/2018 5:34:21 AM +00:00

Ebook Essentials of investments (7th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Essentials of investments has contents: Macroeconomic and industry analysis; macroeconomic and industry analysis; globalization and international investing; performance evaluation and active portfolio management; options markets; option valuation, equity valuation, financial statement analysis,...and other contents.

8/30/2018 5:34:21 AM +00:00

Ebook International economics - Theory & policy (9th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book International economics - Theory & policy has contents: National income accounting and the balance of payments; money, interest rates, and exchange rates; price levels and the exchange rate in the long run; output and the exchange rate in the short run; output and the exchange rate in the short run; output and the exchange rate in the short run,...and other contents.

8/30/2018 5:34:19 AM +00:00

Ebook Organization theory and design (10th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Organization theory and design has contents: Organizations and organization theory; strategy, organization design, and effectiveness; fundamentals of organization structure; the external environment; interorganizational relationships; designing organizations for the international environment, manufacturing and service technologies.

8/30/2018 5:32:42 AM +00:00

Ebook Organization theory and design (10th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Organization theory and design has contents: Using IT for coordination and control; organization size, life cycle, and decline; organizational culture and ethical values; innovation and change; decision making processes; conflict, power, and politics.

8/30/2018 5:32:42 AM +00:00

Ebook Cost accounting - A managerial emphasis (14th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Cost accounting - A managerial emphasis has contents: The manager and management accounting, an introduction to cost terms and purposes, job costing, activity based costing and activity based management, master budget and responsibility accounting, inventory costing and capacity analysis,...and other contents.

8/30/2018 5:32:42 AM +00:00

Ebook Cost accounting - A managerial emphasis (14th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Cost accounting - A managerial emphasis has contents: Decision making and relevant information, pricing decisions and cost management, process costing, management control systems, transfer pricing, and multinational considerations, performance measurement, compensation, and multinational considerations,...and other contents.

8/30/2018 5:32:42 AM +00:00

Lecture Autodesk inventor: CAD viewing and coordinate system commands

Lecture Autodesk inventor: CAD viewing and coordinate system commands. The main contents of the chapter consist of the following: CAD command categories, CAD viewing commands, viewing in AutoCAD, CAD coordinate systems, right hand rule, CAD coordinate system commands.

8/30/2018 5:31:34 AM +00:00

Lecture Autodesk inventor: 3D geometric transformations

Lecture Autodesk inventor: 3D geometric transformations. In this chapter, students will be able to understand kinds of transformations: translation, rotation, reflection, scaling, shearing; AutoCAD transformation commands.

8/30/2018 5:31:34 AM +00:00

Lecture Autodesk inventor: 3D modeling and display

In this chapter, students will be able to understand the terminology used in 3D modeling, define the most popular types of 3D modeling systems, apply Boolean operations to 3D objects, understand the role planning plays in building a constraint-based model.

8/30/2018 5:31:34 AM +00:00

Lecture Autodesk inventor: Solid modeling – Primitives and boolean operations

After completing this chapter you will be able to: Understand the terminology used in 3-D modeling, define the most popular types of 3-D modeling systems, apply Boolean operations to 3-D objects, understand the role planning plays in building a constraint-based model.

8/30/2018 5:31:34 AM +00:00

Lecture Autodesk inventor: Solid modeling - Swept solids

The chapter outlines the most common approaches for generating 3D computer models, in addition to how these models are viewed and modified on the computer. A particular focus is put on constraint-based modeling and its relationship to documentation, analysis, and manufacturing technologies.

8/30/2018 5:31:34 AM +00:00

Lecture Autodesk inventor: Solid modeling data structures

Lecture Autodesk inventor: Solid modeling data structures. The main contents of the chapter consist of the following: Constructive solid geometry (CSG), boundary representation (B-rep), hybrid of CSG and B-rep.

8/30/2018 5:31:34 AM +00:00

Lecture Autodesk inventor: Splines and surfaces

Lecture Autodesk inventor: Splines and surfaces. The main contents of the chapter consist of the following: Space curves and surfaces, half hull, ducks and splines, classes of CAD splines, cubic spline, bezier curves, B-spline, freeform curves in AutoCAD,...

8/30/2018 5:31:34 AM +00:00

Lecture Autodesk inventor: Parametric modeling - An introduction

In this chapter, students will be able to understand: Create simple extruded solid models, understand the basic parametric modeling procedure, create 2-D sketches, understand the “shape before size” design approach, use the dynamic viewing commands, create and edit parametric dimensions.

8/30/2018 5:31:34 AM +00:00

Lecture Autodesk inventor: Parametric sketching

Sketching is an important tool for quickly and efficiently communicating design ideas. It is a particularly useful tool early in the design process when several ideas are being explored. A fundamental technique within most parametric modeling programs is to sketch 2-D features then use a 3-D construction operation, such as extrude, revolve, or sweep, to create a 3-D model.

8/30/2018 5:31:34 AM +00:00

Lecture Autodesk inventor: Part creation

Lecture Autodesk inventor: Part creation. The main contents of the chapter consist of the following: Sketched features, sketched feature operations, sketched feature terminations, base feature, adding sketched features, another sketched feature.

8/30/2018 5:31:34 AM +00:00

Lecture Autodesk inventor: Part editing

This lecture Autodesk inventor provides knowledge of part editing. The main contents of the chapter consist of the following: Feature tree, parent-child relationships, editing the model, feature editing with inventor, feature suppression.

8/30/2018 5:31:34 AM +00:00

Lecture Autodesk inventor: Part documentation

This lecture Autodesk inventor provides knowledge of part documentation. The main contents of the chapter consist of the following: Parametric modeling files/modes, concurrent engineering, model data associativity, documentation drawings, drawing views, drawing annotation.

8/30/2018 5:31:34 AM +00:00

Lecture Autodesk inventor: Advanced part modeling

In this chapter, we consider various approaches to part design and emphasize useful strategies. Specific advanced part modeling techniques covered include multi-body design, advanced lofts, advanced sweeps, coils, and surface modeling.

8/30/2018 5:31:34 AM +00:00

Lecture Autodesk inventor: Assembly modeling

In this chapter you learn how to use more advanced features for modeling in the assembly environment, learn how to minimize the impact of file size for large assemblies, learn how to create weldments and assembly-level-only features, learn how to work more effectively in the assembly environment.

8/30/2018 5:31:34 AM +00:00

Lecture Autodesk inventor: Principal enclosing box

Lecture Autodesk inventor: Principal enclosing box. Imaginary box that object to be drawn/sketched just fits into. PEB has same dimensions as principal dimensions of object, principal dimensions are the maximum width, depth and height of an object, also referred to as bounding box.

8/30/2018 5:31:33 AM +00:00