Tài liệu miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Download Tài liệu học tập miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Lecture Computer graphics: Lecture 25 - Fasih ur Rehman

This chapter described how memory stores data, instructions, and information, and discussed the sequence of operations that occur when a computer executes an instruction. The chapter included a comparison of various microprocessors on the market today.

8/30/2018 5:46:28 AM +00:00

Lecture Computer graphics: Lecture 26 - Fasih ur Rehman

In this chapter, you learn what is input and output devices. The keyboard is presented and different keyboard types are described. You are introduced to various pointing devices, such as the mouse, trackball, touchpad, pointing stick, joystick, touchscreen, and pen input. Scanners and reading devices, including optical scanners, optical readers, magnetic ink character recognition readers, and data collection devices are explained,...

8/30/2018 5:46:28 AM +00:00

Lecture Computer graphics: Lecture 27 - Fasih ur Rehman

After you read this chapter you should be able to: Discuss the special information requirements of an enterprise-sized corporation; identify information systems and software used in the functional units of an enterprise; describe and list general purpose and integrated information systems used throughout an enterprise;...

8/30/2018 5:46:28 AM +00:00

Lecture Computer graphics: Lecture 28 - Fasih ur Rehman

After you read this chapter you should be able to: Discuss the importance of project management, feasibility assessment, documentation, and data and information gathering techniques; discuss the purpose of each system development phase; differentiate between lowlevel languages and procedural languages;...

8/30/2018 5:46:28 AM +00:00

Lecture Computer graphics: Lecture 29 - Fasih ur Rehman

After you read this chapter you should be able to: Describe various types of network attacks, and identify ways to safeguard against these attacks, including firewalls and intrusion detection software; discuss techniques to prevent unauthorized computer access and use; identify safeguards against hardware theft and vandalism;...

8/30/2018 5:46:28 AM +00:00

Lecture Computer graphics: Lecture 30 - Fasih ur Rehman

After you read chapter 8 you should be able to: Discuss the purpose of the components required for successful communications; describe these uses of computer communications: wireless messaging services, wireless Internet access points, cybercafés, global positioning systems, collaboration, groupware, voice mail, and Web services; differentiate among types of networks: LANs, MANs, and WANs;...

8/30/2018 5:46:28 AM +00:00

Lecture Computer graphics: Lecture 31 - Fasih ur Rehman

This chapter explains various storage media and storage devices. Students discover how memory is different from storage. Floppy disks are introduced, and characteristics of a floppy disk, floppy disk drives, care of floppy disks, and high-capacity floppy disks are presented. Hard disks are explained, and students find out about characteristics of a hard disk, how a hard disk works, removable hard disks, hard disk controllers, RAID, and maintaining data on a hard disk.

8/30/2018 5:46:28 AM +00:00

Lecture Computer graphics: Lecture 32 - Fasih ur Rehman

This chapter defines system software and discusses two types of system software: operating systems and utility programs. You learn what an operating system is and explore user interfaces, operating systems features, and operating system functions.

8/30/2018 5:46:28 AM +00:00

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Camtasia Studio 8

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm Camtasia Studio 8 với các nội dung chính như: Giới thiệu chung, hướng dẫn cài đặt, các công cụ và chức năng chính, giao diện camtastudio, quay phim bài giảng powerpoint, quay phim màn hình,...

8/30/2018 5:44:55 AM +00:00

Bài giảng Photostory - Hà Nguyên Long

Bài giảng Photostory do Hà Nguyên Long biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Sửa đề mục của bài giảng, biên tập video với phần mềm Total Video Converter, chèn bài giảng Violet vào PowerPoint,...

8/30/2018 5:43:45 AM +00:00

Giáo trình Adobe Photoshop CS8

Giáo trình Adobe Photoshop CS8 là công cụ không thể thiếu trong đào tạo các kỹ thuật viên đồ họa và thiết kế hình ảnh. Giáo trình này sẽ hướng dẫn các kiến thức, kỹ thuật cơ bản về các tính năng trong chương trình Adobe Photoshop, cụ thể chúng ta sẽ tìm hiểu một số vấn đề sau: Khái niệm Adobe Photoshop, đặc điểm chương trình Photoshop, giới thiệu ảnh Bitmap, khái niệm phần tử ảnh,...

8/30/2018 5:43:40 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế phát triển sản phẩm

Bài giảng Thiết kế phát triển sản phẩm gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổ chức quá trình phát triển sản phẩm, kế hoạch sản phẩm, xác định nhu cầu của khách hàng, thông số kỹ thuật của sản phẩm,...

8/30/2018 5:42:22 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế và triển khai Website - ĐH Thương Mại

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về world wide web, các giao thức, ngôn ngữ đánh dấu và một số ngôn ngữ khác dùng để tạo web Thông qua việc giới thiệu một số web công cụ thiết kế và trợ giúp việc xây dựng website, giúp học viên nắm được những yêu cầu, qui trình thiết kế và triển khai một website thực tế.

8/30/2018 5:42:16 AM +00:00

Ebook Adobe After Effects CS6

Adobe After Effects CS6 Classroom in a Book includes the lesson files that you’ll need to complete the exercises in this book, as well as other content to help you learn more about Adobe After Effects CS6 and use it with greater efficiency and ease. The diagram below represents the contents of the lesson files directory, which should help you locate the files you need.

8/30/2018 5:41:04 AM +00:00

Giáo trình Hướng dẫn sử dụng PowerPoint 2010 - Phần 1

Phần 1 của giáo trình trình bày từ chương 1 đến chương 3 với các nội dung: giới thiệu về PowerPoint 2010, tạo bài thuyết trình cơ bản, xây dựng nội dung bài thuyết trình, các điểm mới trong PowerPoint 2010, khởi động và thoát Microsoft PowerPoint 2010, tìm hiểu các thành phần trên cửa sổ chương trình Microsoft PowerPoint 2010.

8/30/2018 5:41:03 AM +00:00

Giáo trình Hướng dẫn sử dụng PowerPoint 2010 - Phần 2

Phần 2 của giáo trình trình bày từ chương 4 đến chương 7 với các nội dung: tuỳ biến, hiệu chỉnh bài thuyết trình, làm việc với các hiệu ứng, hoạt cảnh, chuẩn bị thuyết trình, trình chiếu bài thuyết trình, sử dụng các mẫu định dạng, sử dụng hình và màu làm nền cho slide, làm việc với slide master.

8/30/2018 5:41:03 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế Powerpoint hiệu quả

Nội dung của bài giảng trình bày về các cách thức để thiết kế Powerpoint hiệu quả, cách lựa chọn cỡ chữ, độ lớn của chữ, cách thức ước lượng cỡ chữ, thiết kế Powerpoint đơn giản, cách chọn màu sắc của chữ, cách trình bày nội dung, lựa chọn hình ảnh, đơn giản hóa âm thanh, sự chuyển đổi giữa các slide, chọn hình ảnh và hình ảnh động.

8/30/2018 5:40:59 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế Powerpoint

Nội dung của bài giảng trình bày các cách thức để thiết kế Powerpoint phù hợp, độ lớn của chữ, cách thức ước lượng cỡ chữ, cách chọn slide, cách trình bày nội dung, chèn hình ảnh và âm thanh trong slide, cách chuyển slide và hình động, màu sắc trong slide, tính kết nối giữa các slide và các thiết kế slide phù hợp.

8/30/2018 5:40:59 AM +00:00

Giáo trình Autocad nâng cao - Nguyễn Đình Nghĩa

Giáo trình Autocad nâng cao do Nguyễn Đình Nghĩa biên soạn trình bày với các nội dung chính như: Bí quyết vẽ nhanh, chuyên giao diện Cad 2018 về Cad 2007, quy tắt đặt lệnh tắt, nét vẽ và nét in trong autocad,...Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:40:58 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế đồ họa cơ bản

Nội dung bài giảng Thiết kế đồ họa cơ bản của Thạc sĩ Trần Quốc Trung giới thiệu chung về đồ họa máy tính, đồ họa vector và các giao diện của đồ họa vector, đồ họa bitmap và giới tiệu các nhóm bảng, màu sắc, công cụ vẽ và làm việc với layer.

8/30/2018 5:39:33 AM +00:00

Giáo trình bài giảng: Dựng audio phi tuyến

(NB)Nội dung giáo trình Dựng audio phi tuyến của Thạc sĩ Hà Đình Dũng trình bày khái quát về âm thanh và dựng âm thanh, dựng âm thanh trên giao diện Waveform của phần mềm Audition, dựng âm thanh trên giao diện Multitrack của phần mềm Adobe Audition.

8/30/2018 5:39:33 AM +00:00

Giáo trình Otomat và ngôn ngữ hình thức

Nội dung của giáo trình Otomat và ngôn ngữ hình thức do tiến sĩ Nguyễn Văn Định biên soạn trình bày về văn phạm và ngôn ngữ hình thức, Otomat hữu hạn và ngôn ngữ chính quy, Otomat đẩy xuống và ngôn ngữ phi ngữ cảnh, máy turing.

8/30/2018 5:39:32 AM +00:00

Học khu Ritenour: Cẩm nang sử dụng Chromebook cho phụ huynh/ học sinh

Nội dung tài liệu trình bày về việc sửa chữa hoặc thay thế máy Chromebook, chăm sóc cho máy Chromebook, sử dụng máy Chromebook, phần mềm trên máy Chromebook, bảo vệ và cất giữ máy Chromebook, trả lại máy Chromebook.

8/30/2018 5:39:24 AM +00:00

Giới thiệu tổng quát hệ thống quản lý bất động sản

Nội dung của tài liệu Giới thiệu tổng quát hệ thống quản lý bất động sản trình bày về Phần mềm Quản lý giao dịch Bất động sản các chức năng hệ thống, khả năng phát triển và các ứng dụng tích hợp, thế mạnh của hệ thống, lịch sử hình thành và phát triển, lợi ích của khách hàng, dịch vụ sau bán hàng và cam kết.

8/30/2018 5:39:24 AM +00:00

Hướng dẫn sử dụng DocuCentre-V 2060/ 3060/ 3065 ApeosPort-V 2060/ 3060/ 3065

Nội dung tài liệu trình bày các hướng dẫn về chức năng sao chụp, fax, quét tài liệu, in tài liệu, xử lý kẹt giấy ở bộ nạp và đảo bản gốc (bộ nạp và đảo mặt), kẹt giấy ở than máy, nạp giấy, kiểm tra số trang in và thay vật tư máy Fuji Xerox.

8/30/2018 5:37:27 AM +00:00

Giáo trình bài giảng môn học Xử lý ảnh

Nội dung bài giảng trình bày tổng quan về xử lý ảnh, các khái niệm cơ bản, sơ đồ tổng quát của một hệ thống xử lý ảnh và các vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh, thu nhận ảnh, các thiết bị thu nhận ảnh cơ bản.

8/30/2018 5:37:27 AM +00:00

Thiết kế Quadrotor để thu thập không ảnh

Nội dung bài viết trình bày tổng quát quá trình thiết kế mô hình máy bay trực thăng bốn cánh quạt (quadrotor) cỡ nhỏ có giá đỡ cho máy ảnh kỹ thuật số để thu thập không ảnh, cái nhìn tổng quan về một mô hình máy bay trực thăng bốn cánh quạt hoàn chỉnh dựa trên nền phần mạch điều khiển bay ổn định và thông dụng trên thị trường, các giải pháp thu thập không ảnh để nhanh chóng triển khai ứng dụng thu thập không ảnh cho máy bay.

8/30/2018 5:37:27 AM +00:00

Giáo trình Thiết kế Flash

Giáo trình Thiết kế Flash gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu phần mềm Flash và thiết kế vẽ cơ bản,thiết kế hoạt hình, phần mềm Flash và các bước cài đặt, các định dạng ảnh tĩnh và động trên Web,...Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:37:24 AM +00:00

Luyện AutoCad chuyên nghiệp - Phan Minh Tân

Cuốn sách “Luyện AutoCad chuyên nghiệp” trước hết là cung cấp cho các bạn một cái nhìn tổng quan về phần mềm AutoCad, sách viết theo kiểu phân từng cấp độ nên bạn sẽ biết được các nấc thang của quá trình làm chủ phần mềm. Thứ hai là nó chứa đựng các nội dung, kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của mỗi nấc thang đó qua kinh nghiệm nhiều năm học tập, làm việc và không ngừng học hỏi của tôi. Những kiến thức mà tôi viết ra đây là những phương pháp chuyên nghiệp nhất, mà tôi đã học được và ứng dụng thành công không chỉ vào công việc của tôi mà sẽ cho tất cả những ai đang làm việc trên AutoCad.

8/30/2018 5:37:24 AM +00:00

Giáo trình DreamWeaver 8

Giáo trình DreamWeaver 8 do Trần Việt An biên tập trình bày về cách download, cài đặt và sử dụng DreamWeaver 8, mô tả giao diện Start Page, các cửa sổ, quản lý các cửa sổ, các site, panel, page và những tính năng của nó.

8/30/2018 5:37:21 AM +00:00