Tài liệu miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Download Tài liệu học tập miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo: Bài 5 - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 5: Nguyên lý 3D và phép chiếu - Projection cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên lý về 3D, đặc điểm của kỹ thuật đồ họa 3D, phép chiếu song song, phép biến đổi bối cảnh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 5:12:35 PM +00:00

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo: Bài 4B - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 4B: Các phép biến đổi trong không gian cung cấp cho người học các kiến thức: Ma trận biến đổi 3 chiều, phép lấy đối xứng, hệ tọa độ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 5:10:05 PM +00:00

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo: Bài 4 - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 4: Các phép biến đổi đồ họa cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ bản, các phép biến đổi, hệ tọa độ đồng nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 5:07:32 PM +00:00

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo: Bài 3 - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 3: Các giải thuật cơ sở cung cấp cho người học các kiến thức: Các giải thuật xén tỉa - Clipping, các thuật toán tô miền kín, phép tô mầu, phép xử lý antialiasing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 5:04:58 PM +00:00

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo: Bài 2 - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 2: Các giải thuật sinh các thực thể cơ sở cung cấp cho người học các kiến thức: Giải thuật xây dựng các thực thể cơ sở, rời rạc hóa điểm ảnh, giải thuật trung điểm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 5:02:30 PM +00:00

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo: Lesson 1 - Lê Tấn Hùng

Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Lesson 1: Kỹ thuật đồ họa và Hiện thực ảo cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm tổng quan của kỹ thuật đồ hoạ máy tính; các kỹ thuật đồ họa, phân loại các lĩnh vực của kỹ thuật đồ họa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 5:00:50 PM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 21: Xử lý ảnh ba chiều

Trong các chương trước, chúng ta đã đề cập đến ảnh số hai chiều. Các ảnh đó có thể coi là có các mức xám là hàm hai biến không gian. Sự tổng quát hoá dễ hiểu nhất lên ba chiều phải được thực hiện với các ảnh có các mức xám là hàm ba biến không gian. Chúng ta gọi những ảnh này là ảnh ba chiều không gian. Trong chương này, chúng ta sẽ đưa ra năm chủ đề về xử lý ảnh ba chiều. Những chủ đề này gần giống với sự xử lý dùng phần cứng và phần mềm theo hướng xử lý ảnh số hai chiều. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/17/2019 11:07:13 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 21: Xử lý ảnh màu và ảnh đa phổ

Trong chương trước, chúng ta đã đề cập tới các ảnh số hai chiều. Các ảnh như vậy có thể được coi như có mức xám là hàm hai biến không gian. Một sự tổng quát hoá dễ hiểu lên ba chiều sẽ cho chúng ta các ảnh có mức xám là một hàm hai biến không gian và một biến phổ. Chúng được gọi là các ảnh đa phổ. Khi việc lấy mẫu phổ bị giới hạn bởi ba dải tương ứng với ba dải phổ đỏ, lục và lam mà hệ thống thị giác của con người có thể cảm nhận, chúng ta gọi là thủ tục xử lý ảnh màu.

10/17/2019 11:07:03 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 20: Nhận dạng mẫu: Phân lớp và đánh giá

Trong chương 18, chúng ta đã giới thiệu về nhận dạng mẫu thống kê và đã đề cập đến việc tách và trích chọn các đối tượng từ một cảnh phức tạp. Chương 19 đã chỉ ra các phương pháp xác định những đặc điểm của các đối tượng đó. Trong chương này, chúng ta tiếp cận bài toán nhận biết các đối tượng bằng cách phân lớp chúng thành từng nhóm.

10/17/2019 11:06:48 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 19: Nhận dạng mẫu: Kích thước đối tượng

Trong chương 18, chúng ta đã giới thiệu về nhận dạng mẫu và đã đề cập đến sự tách và trích các đối tượng từ một cảnh phức tạp. Trong chương này, chúng ta sẽ chỉ ra những vấn đề về đo lường các đối tượng, để có thể nhận biết chúng thông qua các số đo của chúng. Vấn đề này đã tốn rất nhiều giấy mực và ở đây chúng ta chỉ có thể giới thiệu các khái niệm cơ bản mà thôi. Để nghiên cứu chi tiết hơn, độc giả nên tham khảo tài liệu về phân tích ảnh.

10/17/2019 11:06:36 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 18: Nhận dạng mẫu: Phân đoạn ảnh

Trong chương này, chúng ta sẽ đưa ra một vài hướng phân tích nội dung của một ảnh. Nghĩa là chúng ta cố gắng tìm ra những gì có trong ảnh. Chúng ta sẽ xem xét hai cách tiếp cận, nhận dạng mẫu thống kê và mạng nơ ron, mỗi một phương pháp đều có thể áp dụng vào ảnh số. Các cuốn sách đã viết nhiều về cả hai phương pháp này, giúp độc giả những người mong muốn tiếp tục tìm hiểu với những giới thiệu về lĩnh vực này rất nhiều.

10/17/2019 11:06:20 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 16: Khôi phục ảnh

Tiêu chí cho việc khôi phục ảnh là mang lại một ảnh tương đối giống ảnh ban đầu khi ảnh số thu được bị suy giảm. Mỗi phần tử trong chuỗi thu nhận ảnh (thấu kính, film, bộ số hoá,...) đều có thể tạo ra suy giảm. Khôi phục từng phần ảnh bị mất chất lượng có thể thoả mãn một khía cạnh thẩm mỹ nào đó, tuỳ thuộc vào từng ứng dụng cụ thể. Trong chương này, chúng ta xem xét một vài phương pháp tiếp cận khôi phục ảnh. Ta cũng xem xét các bài toán nhận biết hệ thống và mô phỏng nhiễu.

10/17/2019 11:06:03 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 15: Quang học và phân tích hệ thống

Ở các chương trước, chúng ta đã trình bày bộ các công cụ cho phép ta phân tích các thành phần thường dùng trong biểu diễn ảnh số. Bây giờ chúng ta ứng dụng những công cụ này để phát triển những đặc tính của các hệ thống xử lý ảnh số. Hai trường hợp thường nảy sinh, đòi hỏi một phương pháp khả thi đối với phân tích hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để biết thêm các nội dung chi tiết.

10/17/2019 11:05:47 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 14: Biến đổi sóng con

Trong chương này, chúng ta sẽ xem lại một vài giới hạn trong biến đổi cổ điển Fourier và biến đổi tương tự Fourier và định nghĩa ba loại biến đổi sóng con. biến đổi sóng con mở ra một triển vọng cải thiện được cho các chương trình ứng dụng. Chúng ta sẽ sơ qua lịch sử phát triển dẫn tới phép phân tích sóng con, nên nhớ biến đổi tương tự có khuynh hướng thống nhất các cách tiếp cận khác nhau với mục đích quan trọng là biến đổi sóng con. Phần sau trong chương này, chúng ta sẽ minh hoạ một vài ứng dụng của biến đổi sóng con.

10/17/2019 11:05:33 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 13: Biến đổi ảnh rời rạc

Biến đổi Fourier rời rạc (DFT), đã giới thiệu trong chương 10, là một trong những phép biến đổi tuyến tính rời rạc hữu ích trong xử lý ảnh số. Trong chương này, chúng ta sẽ nghiên cứu chủ đề tổng quát hơn, trình bày một vài biến đổi khác và một vài tính chất cũng như các ứng dụng của chúng.

10/17/2019 11:05:21 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 12: Xử lý dữ liệu lấy mẫu

Trong các chương trước, chúng ta đã đề cập đến xử lý ảnh số mà không đặc biệt chú ý đến các ảnh hưởng của việc lấy mẫu. Chúng ta đã giả thiết rằng, được thực hiện một cách hoàn chỉnh, việc lấy mẫu sẽ không làm mất hiệu lực các kết quả thu được từ việc phân tích các hàm liên tục. Nhưng lấy mẫu vốn thuộc xử lý số. Cho nên, chúng ta sẽ sử dụng các công cụ mà chúng ta đã phát triển trong các chương trước để tiếp cận việc lấy mẫu một cách súc tích và hiệu quả trong chương này

10/17/2019 11:05:10 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 11: Thiết kế bộ lọc

Trong chương chương 9 và 10, chúng ta đã đặt nền móng cho việc phân tích và thiết kế các phép toán lọc tuyến tính. Trong chương này, chúng ta sẽ đề cập đến kỹ thuật đối với việc thiết kế các bộ lọc để thực hiện các mục đích đặc thù. Để trình bày sự hiểu biết rõ bên trong quá trình, đầu tiên chúng ta nghiên cứu hoạt động của một vài bộ lọc đơn giản, nhưng hữu ích trong miền thời gian và miền tần số. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/17/2019 11:04:55 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 10: Biến đổi fourier

Chương này trình bày các tính chất của biến đổi Fourier sử dụng các hàm một chiều cho các ký hiệu đơn giản. Sau đó, tổng quát hoá các kết quả cho trường hợp hai chiều, đồng thời chương này cũng xem xét các hàm một chiều như các ví dụ đơn giản và sau đó khai triển cho các hàm không gian hai biến như các ví dụ xử lý ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/17/2019 11:04:41 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 9: Lý thuyết hệ thống tuyến tính

Trong các chương trước, chúng ta đã nghiên cứu một vài tác dụng của các phép toán xử lý ảnh nào đó trên các ảnh. Những kết quả này có thể được giải thích bằng các phép toán đơn giản. Vì thế, chúng ta không đề cập đến các kết quả lấy mẫu, độ phân giải không gian hay các phép toán phổ biến được nói đến như tăng cường ảnh (image enhancement). Trong phần 2, chúng ta sẽ đưa ra những câu hỏi về vấn đề lấy mẫu, độ phân giải và lọc tuyến tính, một phương pháp tiếp cận phổ biến sử dụng cho việc tăng cường ảnh. Trong chương này và chương tiếp theo, chúng ta sẽ trình bày những công cụ phân tích yêu cầu cho công tác tiếp cận các vấn đề.

10/17/2019 11:04:29 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 8: Các phép toán hình học

Các phép toán hình học làm thay đổi mối quan hệ không gian giữa các đối tượng trong ảnh. Những phép toán như thế có thể được xem như di chuyển các vật khắp nơi trong ảnh. Chương này sẽ trình bày chi tiết một số phép toán hình học trong xử lý ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/17/2019 11:04:17 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 7: Các phép toán đại số

Các phép toán đại số là các phép toán tạo ra ảnh đầu ra bằng cách lấy tổng, hiệu, tích hay thương từng điểm ảnh của hai ảnh đầu vào. trong trường hợp tổng và tích, đầu vào có thể nhiều hơn hai ảnh. Nói chung, một trong các ảnh vào là hằng số. Tuy nhiên, cộng, trừ, nhân, chia với hằng số có thể xem như phép toán tuyến tính trên điểm, như đã đề cập trong chương 6. Cũng đúng đối với các trường hợp mà ảnh đầu vào giống hệt nhau. Mời các bạn cùng tham khảo chương 6 Các phép toán đại số để biết thêm nội dung chi tiết.

10/17/2019 11:04:07 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 6: Các phép toán trên điểm

Phép toán trên điểm tạo thành một lớp các kỹ thuật xử lý ảnh đơn giản nhưng quan trọng. Chúng cho phép người sử dụng thay đổi cách điền dữ liệu ảnh vào phạm vi mức xám có sẵn. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến công việc hiện thị ảnh. Chương này sẽ trình bày một số kiến thức liên quan đến các phép toán trên điểm, mời các bạn cùng tham khảo.

10/17/2019 11:03:56 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 5: Lược đồ mức xám

Chương này trình bày về lược đồ mức xám. Một trong những công cụ đơn giản và hữu ích nhất cho xử lý ảnh số là lược đồ mức xám. Hàm này tóm tắt nội dung mức xám của một ảnh. Trong khi lược đồ mức xám của một ảnh bất kỳ chứa một lượng thông tin đáng kể, thì dĩ nhiên các loại ảnh cũng hoàn toàn được xác định rõ bởi các lược đồ mức xám của chúng. Tính toán lược đồ mức xám cũng đơn giản và có thể thực hiện với giá khá rẻ khi một ảnh ảnh được sdao chép từ nơi này sang nơi khác.

10/17/2019 11:03:46 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 4: Phần mềm xử lý ảnh

Trong chương này, chúng ta sẽ nói về sự tổ chức của những chương trình máy tính thực hiện các phép toán. Đặc biệt, chúng ta sẽ xem xét phần mềm được thiết kế, phát triển và đưa ra cho người sử dụng như thế nào. Kiến thức về quá trình này có ích đối với các nhà phát triển và cũng như người sử dụng. Đối với các nhà phát triển, nó có thể tránh sự cố gắng uổng phí và sự thực hiện chán ngắt. Đối với người sử dụng, nó có thể trợ giúp sự định giá phần mềm và sự thực hiện dự án.

10/17/2019 11:03:34 AM +00:00

Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 2: Ảnh số hóa

Trong chương này, chúng ta sẽ đề cập đến các phần tử của bộ số hoá ảnh, một vài hiện tượng vật lý thường dùng trong quá trình xử lý và chúng ta sẽ xem xét vài sự thực hiện số hoá. Mục đích là để mở rộng hiểu biết về các khả năng và hạn chế của các cách tiếp cận khác nhau đối với sự số hoá ảnh, sự nhạy cảm với nhiễu và sự méo ảnh. Sự giảm bớt hay loại bỏ nhiễu và méo của bộ số hoá là một trong các chức năng chính của xử lý ảnh số. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/17/2019 11:03:21 AM +00:00

Giáo trình thiết kế NX Insert - Trung tâm công nghệ Advance Cad

tổng quan về phần thiết kế NX, thanh công cụ, ray hội thoại; phác thảo NX 8, các hệ tham chiếu trong NX 8, tạo đối xứng Symmetric, tổng quan về Quick Extend; ghi kích thước và ràng buộc, tạo kích thước tự động cho các đường, tạo kích thước đường kính, tổng quan Perimeter Dimension; công cụ mô hình 3D, lệnh tạo nhanh đối tượng 3D, Instance Feature; các bài tập và ví dụ thực tế, vẽ bích chặn, vẽ tay biên, phần bài tập tự làm. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung.

9/15/2019 8:03:03 PM +00:00

học thiết kế đồ họa trên coreldraw x3: phần 2

nối tiếp phần 1 của học thiết kế đồ họa trên coreldraw x3 phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: làm việc với các công cụ vẽ đường, thực hành vẽ logo, công cụ tô màu và đường biên, công cụ interactive fill tool, làm việc với công cụ văn bản trên coreldraw x3. mời các bạn cùng tham khảo.

9/14/2019 3:41:21 PM +00:00

học thiết kế đồ họa trên coreldraw x3: phần 1

học thiết kế đồ họa trên coreldraw x3: phần 1 trình bày các nội dung chính sau: làm việc với trang bản vẽ, hướng dẫn cài đặt coreldraw x3, thay đổi vị trí các thanh công cụ và bảng màu, trình đơn cảnh ứng, làm việc với các đối tượng trên coreldraw x3, làm việc với các công cụ vẽ hình của coreldraw x3. mời các bạn cùng tham khảo.

9/14/2019 3:40:49 PM +00:00

Xây dựng độ đo thuần nhất cho ảnh màu dựa trên các toán tử T-norm

Bài viết đề xuất xây dựng một độ đo thuần nhất cho ảnh màu dựa trên các toán tử T-norm. Thực nghiệm đã chứng tỏ rằng thuật toán nâng cao độ tương phản trực tiếp thực hiện hiệu quả với đa dạng ảnh màu khi được áp dụng cùng với độ đo thuần nhất đề xuất.

9/14/2019 2:17:42 PM +00:00

Tăng tốc độ giải thuật mã hóa Huffman cho nén ảnh số bằng GPU

Trong bài viết này, tác giả đưa ra phương pháp cải tiến giải thuật Huffman áp dụng trong nén ảnh có độ phân giải cao bằng cách chia ảnh thành các khối con để có thể thực hiện mã hóa song song trên các lõi của GPU.

9/14/2019 2:14:07 PM +00:00