Tài liệu miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Download Tài liệu học tập miễn phí Đồ họa - Thiết kế - Flash

Tái tạo và phân mảnh các bộ phận trên mô hình 3D từ tập ảnh

Bài viết này trình bày một phương pháp tái tạo từ tập dữ liệu ảnh 2D được chụp xung quanh đối tượng. Sau khi tái tạo xong, thực hiện phân mảnh các bộ phận mô hình 3D. Phương pháp đề xuất gồm hai giai đoạn chính, từ tập dữ liệu hình ảnh tiến hành phân tích các đặc trưng tập điểm bất biến, xác định hướng ảnh chụp và tái tạo mô hình 3D; Từ mô hình 3D tái tạo được tiến hành tính toán độ cong bề mặt đối tượng dựa trên cơ sở pháp tuyến tại các điểm bề mặt.

10/21/2021 1:19:20 AM +00:00

Giải pháp giấu tin với khả năng nhúng cao dựa trên kỹ thuật dò cạnh LoG và Sudoku

Bài viết đề xuất một giải pháp giấu tin có khả năng nhúng cao dựa trên kỹ thuật dò cạnh Laplacian của Gaussian (LoG) kết hợp với kỹ thuật Sudoku. Trong giải pháp đề xuất, đầu tiên, kỹ thuật LoG được dùng để phân loại các cặp điểm ảnh thành 3 loại: (1) cạnh, (2) không cạnh và (3) hỗn hợp.

10/21/2021 1:05:24 AM +00:00

Giáo trình Xử lý ảnh - TS. Đỗ Năng Toàn, TS. Phạm Việt Bình

Giáo trình được chia làm 5 chương và phần phụ lục: Chương 1, trình bày Tổng quan về xử lý ảnh, các khai niệm cơ bản, sơ đồ tổng quát của một hệ thống xử lý ảnh và các vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh. Chương 2, trình bày các kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh dựa vào các thao tác với điểm ảnh, nâng cao chất lượng ảnh thông qua việc xử lý các điểm ảnh trong lân cận điểm ảnh đang xét. Chương 3, trình bày các kỹ thuật cơ bản trong việc phát hiện biên của các đối tượng ảnh theo cả hai khuynh hướng: Phát hiện biên trực tiếp và phát hiện biên gián tiếp. Chương 4 thể hiện cách kỹ thuật tìm xương theo khuynh hướng tính toán trục trung vị và hướng tiếp cận xấp xỉ nhờ các thuật toán làm mảnh song song và gián tiếp. Và cuối cùng là Chương 5 với các kỹ thuật hậu xử lý.

10/19/2021 7:12:52 AM +00:00

Giáo trình mô đun Cơ sở dữ liệu (Nghề Công nghệ thông tin - Trình độ cao đẳng) – CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR–VT

Giáo trình gồm 12 bài với các nội dung được trình bày từ nội dung cơ bản đến nâng cao. Trang bị đầy đủ kiến thức để người học có thể xây dựng, tổ chức dữ liệu cấu trúc cho phần mềm. Đây có thể coi là nền tảng lý thuyết để xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu phù hợp, tối ưu. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/18/2021 6:49:33 AM +00:00

Giáo trình mô đun Thiết kế web (Nghề Quản trị mạng - Trình độ cao đẳng) – CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR–VT

Nội dung giáo trình được chia thành 8 bài, trong đó: Bài 1: Môi trường tạo trang web tĩnh DreamWeaver, thẻ HTML; Bài 2: Tạo trang web bằng HTML5; Bài 3: Hoàn chỉnh giao diện trang web với CSS; Bài 4: Tùy biến giao diện web với CSS3; Bài 5: Xử lý tương tác với Javascript; Bài 6: Một số kỹ thuật thiết kế nâng cao; Bài 7: Tạo giao diện chuyên nghiệp bằng jQuery; Bài 8: Publish website.

10/18/2021 6:48:21 AM +00:00

Giáo trình mô đun Đồ họa ứng dụng (Nghề Quản trị mạng - Trình độ cao đẳng) – CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR–VT

Giáo trình được biên soạn với mục tiêu hướng dẫn sinh viên sử dụng được các công cụ, lệnh để có thể thiết kế, xử lý ảnh nghệ thuật, vẽ được giao diện trang web phục vụ cho mô đun thiết kế web. Giáo trình được biên soạn một cách ngắn gọn, hướng dẫn các bước thực hiện một rất rõ ràng và dễ hiểu giúp cho các em thực hành và hình thành kỹ năng nhanh chóng. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/18/2021 6:47:47 AM +00:00

Giáo trình mô đun Lập trình ứng dụng WPF (Nghề Công nghệ thông tin - Trình độ trung cấp) – CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR–VT

Giáo trình Lập trình ứng dụng WPF được biên soạn dựa trên khung chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Công nghệ Thông tin đã được Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt. Bên cạnh đó nhằm giúp cho người học các kiến thức và kỹ năng cần thiết để thiết kế và lập trình được các ứng dụng nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Nội dung giáo trình được chia thành 14 chương, mời các bạn cùng tham khảo.

10/18/2021 6:46:34 AM +00:00

Giáo trình mô đun Đồ họa ứng dụng (Nghề Quản trị mạng - Trình độ trung cấp) – CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR–VT

Giáo trình được biên soạn với mục tiêu cung cấp cho các em các kiến thức và kỹ năng làm việc trên phần mềm Adobe Photoshop - Một phần mềm hỗ trợ thiết kế và xử lý ảnh chuyên nghiệp được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Nội dung giáo trình giúp HSSV sử dụng được các công cụ, lệnh để có thể thiết kế, xử lý ảnh nghệ thuật, vẽ được giao diện trang web phục vụ cho mô đun thiết kế web. Giáo trình được biên soạn một cách ngắn gọn, hướng dẫn các bước thực hiện một rất rõ ràng và dễ hiểu giúp cho các em thực hành và hình thành kỹ năng nhanh chóng.

10/18/2021 6:45:55 AM +00:00

Giáo trình mô đun Thiết kế web (Nghề Công nghệ thông tin - Trình độ trung cấp) – CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR–VT

Nội dung giáo trình Thiết kế web được chia thành 8 bài, cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức như: Môi trường tạo trang web tĩnh DreamWeaver, thẻ HTML; Tạo trang web bằng HTML5; Hoàn chỉnh giao diện trang web với CSS; Tùy biến giao diện web với CSS3; Xử lý tương tác với Javascript; Một số kỹ thuật thiết kế nâng cao; Tạo giao diện chuyên nghiệp bằng jQuery; Publish website.

10/18/2021 6:40:40 AM +00:00

Giáo trình mô đun Thiết kế web (Nghề Công nghệ thông tin - Trình độ cao đẳng) – CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR–VT

Nội dung giáo trình Thiết kế web được chia thành 8 bài, trong đó: Bài 1: Môi trường tạo trang web tĩnh DreamWeaver, thẻ HTML; Bài 2: Tạo trang web bằng HTML5; Bài 3: Hoàn chỉnh giao diện trang web với CSS; Bài 4: Tùy biến giao diện web với CSS3; Bài 5: Xử lý tương tác với Javascript; Bài 6: Một số kỹ thuật thiết kế nâng cao; Bài 7: Tạo giao diện chuyên nghiệp bằng jQuery; Bài 8: Publish website.

10/18/2021 6:40:10 AM +00:00

Giáo trình mô đun Đồ họa ứng dụng (Nghề Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính - Trình độ trung cấp) – CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR–VT

Giáo trình mô đun Đồ họa ứng dụng (Nghề Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính - Trình độ trung cấp) được chia thành 9 bài, trong đó: Bài 1: Tổng quan về Photoshop, Bài 2: Chọn màu và tô màu, Bài 3: Tạo và hiệu chỉnh vùng chọn, Bài 4: Quản lý Layer, Bài 5: Tạo mặt nạ và kênh, Bài 6: Tạo Type và Shape, Bài 7: Vẽ giao diện trang Web, Bài 8: Hiệu chỉnh màu, Bài 9: Phục hồi ảnh.

10/18/2021 6:39:29 AM +00:00

Giáo trình mô đun Thiết kế hoạt hình (Nghề Công nghệ thông tin - Trình độ trung cấp) – CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR–VT

Nội dung giáo trình mô đun Thiết kế hoạt hình trình bày được các kiến thức căn bản về công cụ xử lý hoạt hình; các kiến thức cơ sở về hoạt hình và đồ họa trên vi tính; giải thích được các kiến thức cơ sở về hình ảnh tĩnh, hình động, video, audio, nền tảng làm phim hoạt hình; giải thích được Flash là công cụ được tạo ra để giúp các chuyên viên và kỹ thuật viên tạo ra các ứng dụng Flash (Hình ảnh động); ứng dụng được các kiến thức cơ bản về công cụ và các sự kiện tích hợp sẵn để xử lý hình ảnh, xử lý âm thanh,... Mời các bạn cùng tham lkhảo

10/18/2021 6:38:45 AM +00:00

Giáo trình mô đun Thiết kế hoạt hình (Nghề Công nghệ thông tin - Trình độ cao đẳng) – CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR–VT

Giáo trình cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản để: Trình bày được các kiến thức căn bản về công cụ xử lý hoạt hình; các kiến thức cơ sở về hoạt hình và đồ họa trên vi tính; giải thích được các kiến thức cơ sở về hình ảnh tĩnh, hình động, video, audio, nền tảng làm phim hoạt hình; Giải thích được Flash là công cụ được tạo ra để giúp các chuyên viên và kỹ thuật viên tạo ra các ứng dụng Flash (Hình ảnh động); ứng dụng được các kiến thức cơ bản về công cụ và các sự kiện tích hợp sẵn để xử lý hình ảnh, xử lý âm thanh, dựng video; các kiến thức cơ bản về chế bản banner, logo; các kiến thức cơ bản về thiết kế website để thiết kế các website cơ bản.

10/18/2021 6:38:10 AM +00:00

Giáo trình mô đun Đồ họa ứng dụng (Nghề Công nghệ thông tin - Trình độ trung cấp) – CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR–VT

Giáo trình mô đun Đồ họa ứng dụng cung cấp cho sinh viên những kiến thức như: Thiết kế các sản phẩm đồ họa, lắp ghép các dạng hình ảnh, có thể thay đổi chỉnh sửa màu sắc của ảnh theo ý muốn, xử lý các chi tiết thừa không mong muốn, tạo hiệu ứng nghệ thuật cho hình ảnh...thiết kế giao diện website hoặc kết hợp với hình ảnh 3D sinh động và hấp dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/18/2021 6:36:22 AM +00:00

Giáo trình mô đun Đồ họa ứng dụng (Nghề Công nghệ thông tin - Trình độ cao đẳng) – CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR–VT

Giáo trình “Đồ họa ứng dụng” được biên soạn dựa trên khung chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Công nghệ thông tin đã được Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghê Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt. Với mục tiêu cung cấp cho các em các kiến thức và kỹ năng làm việc trên phần mềm Adobe Photoshop - Một phần mềm hỗ trợ thiết kế và xử lý ảnh chuyên nghiệp được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Giáo trình được biên soạn một cách ngắn gọn, hướng dẫn các bước thực hiện một rất rõ ràng và dễ hiểu giúp cho các em thực hành và hình thành kỹ năng nhanh chóng.

10/18/2021 6:35:47 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 7 - Trương Xuân Nam

Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 7 Unity networking cung cấp cho người học những kiến thức như: Multiplayer game; Multiplayer flow; Networking; Multiplayer game trong unity; Game Pong, phiên bản mạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/14/2021 4:59:58 PM +00:00

Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 6 - Trương Xuân Nam

Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 6 Clone game kinh điển Tetris cung cấp cho người học những kiến thức như: Gameplay; Chuẩn bị tài nguyên; Thiết lập project và các thành phần; Cấu trúc dữ liệu chính; Xử lý sự kiện; Các loại biến cố trong trò chơi; Các mở rộng nên xem xét. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/14/2021 4:59:36 PM +00:00

Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 5 - Trương Xuân Nam

Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 5 Game 2D đơn giản cung cấp cho người học những kiến thức như: Xây dựng kịch bản; Chuẩn bị tài nguyên; Thiết lập project và các thành phần; Xây dựng màn hình trò chơi; Xây dựng hành động cho nhân vật chính; Xây dựng hành động cho máy; Xử lý biến cố; Bổ sung các chi tiết khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/14/2021 4:59:09 PM +00:00

Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 4 - Trương Xuân Nam

Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 4 GameObject trong Unity cung cấp cho người học những kiến thức như: GameObject; C# Script; Làm việc với màn hình console; Viết mã tìm hiểu về vòng đời của GameObject. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/14/2021 4:58:44 PM +00:00

Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 3 - Trương Xuân Nam

Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 3 Làm quen với Unity cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về unity; Cài đặt unity; Bắt đầu một project unity; Giao diện của unity; Các khái niệm cơ bản của unity; Kiến trúc engine unity; Thử một project đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/14/2021 4:58:15 PM +00:00

Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 2 - Trương Xuân Nam

Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 2 Ngành công nghiệp trò chơi điện tử cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển của trò chơi điện tử; Các vị trí trong một nhóm phát triển game; Tài liệu thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/14/2021 4:57:48 PM +00:00

Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 1 - Trương Xuân Nam

Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 1 Giới thiệu môn học cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu môn học; Trước khi bắt đầu: hiểu đúng về game; Vòng đời của phát triển game; Chia nhóm và thảo luận. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/14/2021 4:57:28 PM +00:00

Ứng dụng tiền xử lý ảnh và hậu xử lý trong quá trình nhận dạng chữ quang học: Nghiên cứu áp dụng cho danh thiếp tiếng Việt

Bài viết trình bày đề xuất phương pháp tiền xử lý ảnh và hậu xử lý tiếng Việt áp dụng cho quá trình nhận dạng ký tự quang học bằng thư viện mã nguồn mở Tesseract. Xây dựng một ứng dụng trên hệ điều hành Android và áp dụng kết quả nghiên cứu cho các danh thiếp tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/12/2021 1:10:32 PM +00:00

Giáo trình Thiết kế đồ hoạ bằng phần mềm photoshop - Trường Cao đẳng Lào Cai

(NB) Giáo trình Thiết kế đồ hoạ bằng phần mềm photoshop giúp cho các học viên những kiến thức cơ bản về lí thuyết âm nhạc để sau này có thể nghiên cứu sâu hơn trong các lĩnh vực khác của âm nhạc. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/10/2021 2:29:20 PM +00:00

Giáo trình Thiết kế đồ họa bằng phần mềm CorelDraw 12 - Trường Cao đẳng Lào Cai

(NB) Giáo trình Thiết kế đồ họa bằng phần mềm CorelDraw 12 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý thuyết coreldraw 12 nâng cao; Thực hành vận dụng coreldraw nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung giáo trình!

10/10/2021 2:28:54 PM +00:00

Giáo trình Đồ họa vi tính CorelDRAW nâng cao (Ngành: Hội họa) - Trường Cao đẳng Lào Cai

Giáo trình Đồ họa vi tính CorelDRAW nâng cao (Ngành: Hội họa) giúp cho các học viên những kiến thức cơ bản về phần mềm CorelDraw để sau này có thể nghiên cứu sâu hơn trong các lĩnh vực khác của thiết kế đồ họa. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/10/2021 2:27:10 PM +00:00

Hướng dẫn thực hành các bài vẽ bằng AutoCAD

Hướng dẫn thực hành các bài vẽ bằng AutoCAD trình bày các lệnh vẽ cơ bản giúp bạn là quen và thực hành các bước sẽ cơ bản trong phần mềm vẽ AutoCAD như: ghi bản vẽ lên đĩa, lệnh Zoom, bật “GRID” on, sử dụng tọa độ Đề-các, sử dụng tọa độ cực,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

10/10/2021 12:20:26 PM +00:00

Bài giảng Công cụ thiết kế đồ họa: Chương 4 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

Bài giảng Công cụ thiết kế đồ họa: Chương 4 Animation cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu tổng quan về ảnh động; Các thành phần trong Animation; Thao tác với các đối tượng ảnh trên hộp thoại Animation; Xuất file GIF. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/10/2021 11:38:05 AM +00:00

Bài giảng Công cụ thiết kế đồ họa: Chương 3 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

Bài giảng Công cụ thiết kế đồ họa: Chương 3 Các nhóm chức năng nâng cao cung cấp cho người học những kiến thức như: Xử lý lớp ảnh(Layer); Hiệu chỉnh màu sáng/tối; Thay đổi màu sắc trên ảnh; Bộ lọc (Filter); Tạo bóng (Layer Style); Ghép hình; Bài tập cuối chương.

10/10/2021 11:35:31 AM +00:00

Bài giảng Công cụ thiết kế đồ họa: Chương 2 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

Bài giảng Công cụ thiết kế đồ họa: Chương 2 Các nhóm công cụ cơ bản cung cấp cho người học những kiến thức như: Tìm hiểu về lớp (Layer); Nhóm công cụ chọn vùng; Nhóm công cụ tô vẽ; Tạo chữ V. Nhóm công cụ Shape; Nhóm công cụ tạo vùng tự do Pen; Nhóm các công cụ khác; Bài tập cuối chương.

10/10/2021 11:34:27 AM +00:00