Tài liệu miễn phí Kinh Doanh Marketing

Download Tài liệu học tập miễn phí Kinh Doanh Marketing:Kỹ năng bán hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing - Bán hàng, Internet Marketing, Kế hoạch kinh doanh, Thương mại điện tử, PR - Truyền thông, Tổ chức sự kiện, Kỹ năng quản lý, Kinh tế học

Truyện cổ tích : Sự tích hoa Mộc Lan

Ở Nhật Bản có một người con gái tên là Câycô, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhà nghèo, ngay từ khi còn nhỏ nàng đã phải tự đi làm để kiếm sống. Một cô bé như nàng phỏng có thể làm được việc gì? Nàng phải làm hoa giấy đem ra phố bán. Nhưng hoa bán đã nhiều, mà tiền thu về chẳng đáng là bao. Khi đã ra dáng một thiếu nữ. Câycô cũng không có đủ tiền sắm nổi một bộ Kimônô mà các cô con nhà quý phái vẫn mặc. Một đêm nọ, khi Câycô đang...

8/29/2018 5:24:38 PM +00:00

TỔ CHỨC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC - KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO CHIẾN LƯỢC

Để đảm bảo thực hiện và có thể thực hiện thắng lợi chiến lược kinh doanh đã đề ra, doanh nghiệp cần phải dựa vào các bước sau để thực hiện hoạt động kinh doanh theo định hướng chiến lược, các bước đó là:

8/29/2018 4:57:32 PM +00:00

GIỚI THIỆU BẢN DANH MỤC

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu bản danh mục', kinh doanh - tiếp thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:57:32 PM +00:00

DANH MỤC KIỂM TRA NHỮNG NỘI DUNG CỦA BẢN KẾ HOẠCH KINH DOANH

Sử dụng bản danh mục như thế nào? Một cách tiện lợi để sử dụng tập tài liệu này là: trước hết phân phát cho những người sẽ tham gia vào việc chuẩn bị bản kế hoạch. Sau đó tiến hành gặp gỡ thông qua bản danh mục và phân công trách nhiệm thu thập số liệu cho từng đề mục.

8/29/2018 4:57:32 PM +00:00

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

Mục đích: Mô tả chính xác doanh nghiệp bán cái gì- làm cho người đọc không những hiểu về bản thân sản phẩm/dịch vụ mà còn hiểu được tại sao lại có nhu cầu về sản phẩm/dịch vụ đó

8/29/2018 4:57:32 PM +00:00

SỰ THẦN KỲ ĐÔNG Á BÊN THỀM THIÊN NIÊN KỶ

Đối với Đông Á, Những năm 90 của thế kỷ này là thời kỳ thu hút sự chú ý đặc biệt, theo nghĩa đen của từ này, và dường như cũng báo một điềm xấu sẽ xảy ra như một câu tục ngữ nổi tiếng của Trung Quốc đã dự báo. Thập kỳ này bắt đầu bằng một dấu hiệu tích cực với hầu hết các quốc gia trong khu vực có tốc độ tăng trưởng cao. Tăng trưởng nhanh kéo dài trong 5 năm và bắt đầu chững lại từ năm 1996 với sự tăng chậm của xuất...

8/29/2018 4:28:08 PM +00:00

5 Lessons To Make More Money

Their firm had just filed for bankruptcy recently. Other than that, Robert was diagnosed with a heart attack. He really couldn’t take the disastrous pressure anymore. Rick understood his friend very much and he was not going to push Robert anymore.

8/29/2018 4:28:06 PM +00:00

87 Things You Need to know Before You File Before You File Bankruptcy

This free ebook provides information from the knowledge and viewpoint of a bankruptcy paralegal. However, laws and procedures change frequently, and they can be interpreted differently by different people. For specific advice geared to your particular financial situation, consult a qualified bankruptcy attorney. No book, software, or other published material is a substitute for personalized advice from a knowledgeable attorney licensed to practice law in your state.

8/29/2018 4:28:06 PM +00:00

102 things you need to know before you lile Bankruptcy

Tham khảo tài liệu '102 things you need to know before you lile bankruptcy', kinh doanh - tiếp thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:28:06 PM +00:00

Managers may lack traits staffers value

There's ofen a disconnect between employs and there bosses see as effective laedership, and the problem is usually corporate culture, says consultant MarkHomes.

8/29/2018 4:28:06 PM +00:00

Bài viết: Viết trong lĩnh vực thương mại

Viết trong lĩnh vực thương mại gần đây được Yli-Jokipii [1] định nghĩa như việc bao quát được ít nhất là những lĩnh vực sau đây: thông tin doanh nghiệp, thông tin có tổ chức, thông tin quản lý, thông tin hành chính hay chính thể, và thông tin kỹ thuật. Đầu tiên, Zak and Dudley-Evans [2] đã miêu tả thông tin viết trong lĩnh vực thương mại là bao gồm thư từ, chứng từ, các bản ghi...

8/29/2018 4:23:41 PM +00:00

Môi trường mới trên toàn cầu

Câu chuyện cà phê •Lợi thế trồng cà phê: điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng (cố định) •Giá một ly cà phê bình quân khoảng 1,7USD ở các nước giàu •Một ly cà phê cần 10g cà phê bột, hay 22,5g cà phê hạt • Giá cà phê thô (lúc cao): 1500 USD/tấn hay 1,5 USD/kg •Giá trị cà phê thô trong một ly cà phê: 1,5USD * 0,0225kg = 0,034USD

8/29/2018 4:23:33 PM +00:00

PROFILE PROFILE - VMI

VMI nỗ lực xây dựng để phát triển bền vững thành một doanh nghiệp lớn mạnh trong lĩnh vực Truyền thông và Đầu tư. Không ngừng sáng tạo, bằng sự chuyên nghiệp và chân thành của mình, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và đối tác trên nguyên tắc win-win. Mỗi thành viên VMI đều có cơ hội và điều kiện khẳng định tài năng, nhiệt huyết để có một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn....

8/29/2018 4:20:16 PM +00:00